Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 2.5. 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Česká historická literatura Číslo DUM: VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_08 Ověřen ve výuce dne: 21.11. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s českou historickou literaturou 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o české literatuře 2. poloviny 19. a počátku 20. století. Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: V.B. Třebízský, Z. Winter, A. Jirásek

4 Česká historická literatura 2. polovina 19. století

5 Václav Beneš Třebízský (1849 – 1884) Bludné duše – povídka o vzbouření sedláků na Slánsku v době josefínské Královna Dagmar – román, příběh dcery Přemysla Otakara I. Trnová koruna – Román, příběh z doby pobělohorské Obr.1

6 Zikmund Winter (1864 – 1912) Profesor dějepisu Rozina sebranec – povídka Mistr Kampanus – román, doba pobělohorská Obr.2

7 Alois Jirásek (1851 – 1930) Reliéf v Olomouci Obr.3

8 Alois Jirásek Napsal na 50 knih Vrchol českých dějin spatřoval v husitském období, úpadek v době pobělohorské Byl velkým vypravěčem, místy je však děj v jeho knihách zdlouhavý, popisy reálií jsou chvílemi až nudné Nedostatečně prokreslené postavy

9 Alois Jirásek – doba mýtů a pověstí Staré pověsti české Obr.4

10 Staré pověsti české O praotci Čechovi, o Bivojovi, o Krokovi, Libuši, Horymírovi… Obr.6 Obr.5

11 Alois Jirásek – husitské období Mezi proudy Proti všem Bratrstvo Husitský král Obr.7 Josef Mathauser - Husité před Naumburkem

12 Alois Jirásek – období baroka Temno – román o době pobělohorské, hlavně díky tomuto dílu bylo 17. a 18. století vnímáno negativně. Hlavní postava – jezuita Antonín Koniáš, odpůrce evangelíků, ničitel českých nekatolických knih. Psohlavci – vykreslení chodského venkova, obraz selské vzpoury Skály, Skaláci

13 Alois Jirásek – období národního obrození F.L. Věk - pentalogie, hlavní hrdina je dobrušský filozof František Ladislav Věk, z dalších postav např. Václav Thám, Stanislav Vydra, V.M. Kramerius Filosofská historie – povídka, obraz života mladých studentů z Litomyšle U nás – čtyřdílná kronika, volné pokračování F. L. Věka

14 Alois Jirásek - drama Vojnarka Trilogie: Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč Lucerna – pohádková hra navazující na Tylovy báchorky

15 A. Jirásek – Staré pověsti české – ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=221gjPyX2f A Pokus se převyprávět pověst, kterou znáš z vlastní četby.

16 Zdroje Obr. 1[cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _V%C3%A1clav_Bene%C5%A1_T%C5%99eb%C3%ADzsk%C3%BD.jpg> Obr. 2 [cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 3Michal Maňas.[cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 4 [cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_- _Praotec_%C4%8Cech_na_ho%C5%99e_%C5%98%C3%ADp.jpg> Obr. 5 [cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 6 [cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_- _Kn%C4%9B%C5%BEna_Libu%C5%A1e_v%C4%9B%C5%A1t%C3%AD_sl%C3%A1vu_Prahy.jpg Obr. 7 [cit. 2013-05-02]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_-_Husit%C3%A9_p%C5%99ed_Naumburkem.jpg PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.Soft, 2008.s. 49 - 52

17 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google