Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RWE Transgas po unbundlingu – pohled na otevírání trhu s plynem Praha 7. září 2006 Milan Kajtman, člen představenstva, CCO RWE Transgas, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RWE Transgas po unbundlingu – pohled na otevírání trhu s plynem Praha 7. září 2006 Milan Kajtman, člen představenstva, CCO RWE Transgas, a.s."— Transkript prezentace:

1 RWE Transgas po unbundlingu – pohled na otevírání trhu s plynem Praha 7. září 2006 Milan Kajtman, člen představenstva, CCO RWE Transgas, a.s.

2 2 Liberalizace trhu se zemním plynem v ČR Od 1. 1. 2007 si svého dodavatele zemního plynu budou volně vybírat všichni zákazníci v České republice. Novela energetického zákona upravující podmínky fungování trhu se zemním plynem v souladu s právem Evropských společenství Směrnice 2003/55/EC o společných pravidlech vnitřního trhu s plynem Směrnice Rady 2004/67/ES o opatřeních na zabezpečení zásobování plynem Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1775/2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám Povinnost zajistit stejné podmínky podnikání pro všechny subjekty

3 3 Právní unbundling RWE Transgas Rozdělení společnosti RWE Transgas změnilo model fungování českého plynárenského trhu. V souladu se zákonnými požadavky je nyní oddělen obchod se zemním plynem a jeho přeprava. RWE Transgas od ledna 2006 podniká výhradně jako obchodník se zemním plynem. Nediskriminační a cenově regulovaný přístup k přepravní síti zajišťuje právně samostatný subjekt RWE Transgas Net. 31.12.05 RWE Transgas RWE Transgas Net 20052005 20062006

4 4 Zajišťuje tranzitní přepravu zemního plynu přes území ČR pro zahraniční obchodní partnery. Zabezpečuje fyzickou přepravu zemního plynu od zahraničních dodavatelů do ČR. Stará se o vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům, tj. o dodávky regionálním distribučním společnostem a přímým konečným odběratelům. Provozuje na území České republiky šest podzemních zásobníků plynu a zajišťuje přepravu plynu skladovaného v těchto zásobnících. Posláním RWE Transgas Net je spolehlivý výkon povinností držitele licencí na provoz přepravní a uskladňovací soustavy podle energetického zákona.

5 5 K 1. lednu 2007 budou rozděleny všechny regionální distribuční společnosti na provozovatele distribuční soustavy a obchodníka se zemním plynem. Unbundling RDS Regionální distribuční společnost 31.12.06 Distribuční společnost Provozovatel distribuční soustavy 20062006 20072007 Uzavření nových smluvních vztahů v souvislosti s oddělením obchodu s plynem od dodávky plynu. Nastavení systému nominací, alokací a bilancování ve vztahu k jednotlivým obchodníkům na trhu. Změna organizační struktury a dosavadního způsobu řízení společností.

6 6 Nový přístup RWE k zákazníkům na liberalizovaném trhu Zaváděna opatření na podporu individuální obsluhy oprávněných zákazníků s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Důraz kladen na posílení proaktivní komunikace a na detailní vysvětlení změn na plynárenském trhu (workshopy, konference). Osobní komunikace se zákazníky rozšířena o nové informační kanály, jako jsou např. newslettery, internetové stránky, direct maily, brožury apod. Pro oprávněné zákazníky hledá RWE uspokojivé řešení v oblasti vývoje produktů a v nové segmentaci zákazníků.

7 7 Liberalizace: očekávání a realita I. Konkurence se zatím neprosadila, její nabídka není dost atraktivní. Počet vydaných licencí na obchod se zemním plynem vzrostl až na současných 76. Většina oprávněných zákazníků již byla oslovena jinými dodavateli plynu. Alternativního dodavatele ale zatím zvolil jen jeden velkoodběratel, důvodem je konzervativní přístup zákazníků k dodávkám ZP a zřejmě také znovuzavedení cenové regulace ERÚ. Významnou výhodou RWE je garantovaná spolehlivost dodávek a existence dlouhodobých dobrých vztahů se zákazníky a dodavateli.

8 8 Ceny zemního plynu v ČR jsou plně závislé na cenách, které podle světového vývoje určují ruští a norští producenti. Ceny RWE odrážejí vývoj na světových trzích a jsou plně konkurenceschopné. Výsledek několika výběrových řízení ukazuje, že cenové nabídky a obchodní podmínky konkurence jsou nad úrovní komplexních nabídek RWE. Konkurence v porovnání s RWE dosud plně nevyužívá výhod plynoucích z větší flexibility při stanovování ceny zemního plynu u jednotlivých zákazníků. Liberalizace: očekávání a realita II. Struktura konečné ceny ZP (příklad konkrétního zákazníka) Komodita Přeprava a distribuce Hrubá marže obchodníka

9 Vývoj cen LTO, TTO a ČU v letech 2002 – 2006, odhad 2007 13 Cena dle vzorce RWE Transgas odpovídá vývoji tržních cen paliv LTO, TTO, černého uhlí a kurzu CZK / USD

10 10 Vývoj cen zemního plynu v ČR v letech 2002 – 2006 0,58968 0,44062 0,42522 0,45523 0,58110 0,62645 0,63886 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 I.05 II.05 III.05 IV.05 V.05 VI.05 VII.05 VIII.05 IX.05 X.05 XI.05 XII.05 I.06 II.06 III.06 IV.06 V.06 VI.06 VII.06 VIII.06 IX.06 X.06 XI.06 XII.06 CZK/kWh Cena pro oprávněné zákazníkyOprávnění zákazníci od 1.1.2005Oprávnění zákazníci od 1.1.2006Cena pro chráněné zákazníky 2005 2006

11 11 Porovnání cen kategorie domácnosti v jednotlivých zemích EU (1-6/2006)

12 12 Ceny plynu v průmyslu 1. polovina roku 2006

13 13 V regionu střední Evropy je 21 provozovatelů zásobníků disponujících kapacitou 71 zásobníků zemního plynu. Liberalizace v evropském kontextu Zásobníky zemního plynu Skladovací kapacita (bcm): ----------------------------- Rakousko3,3 Česká Rep.2,8 Německo19,3 Slovensko2,7 ----------------------------- Celkem ve střední Evropě28,1 ----------------------------- Belgie0,7 Dánsko0,8 Francie10,5 Maďarsko3,6 Itálie14,1 Nizozemsko2,5 Polsko1,1 Španělsko1,3 Velká Británie3,7 ----------------------------- CELKEM66,4

14 14 Jde o trh s dobře fungujícím tržním mechanismem a zavedení regulace by vedlo k umělému narušení celého trhu. Ceny za uskladnění zemního plynu nemohou být regulovány, protože trh se skladovací kapacitou se neomezuje pouze na Českou republiku, ale zahrnuje i zásobníky v rámci Evropské unie. RWE Transgas je dnes regulérním obchodníkem, který nese ekonomická rizika v řádech miliard za nákup a prodej zemního plynu – sám si zásobníky pronajímá. Případná regulace ceny zemního plynu ze zásobníků je krokem zpět a veškerá rizika bude muset převzít regulátor a potažmo i zákazníci. Vysoce konkurenční evropský trh skladovacích kapacit

15 15 Jaký byl dosavadní vývoj? nízká připravenost zákazníků i stávajících obchodníků na nové podmínky měřeno vývojem makroekonomických faktorů měřeno praktickou reakcí zákazníků na novou situaci zákazníci při svém rozhodování téměř nevnímají a nezohledňují jiné atributy než cenu zemního plynu Klidnější než se čekalo Neočekávaný Překvapivý Málo inspirativní Varující odložení fungování nových pravidel na trhu se ZP – nový začátek od 1. 4. 2007 Neproduktivní měřeno vstupem konkurence

16 16 Děkuji za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "RWE Transgas po unbundlingu – pohled na otevírání trhu s plynem Praha 7. září 2006 Milan Kajtman, člen představenstva, CCO RWE Transgas, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google