Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Simmer Pedagogická Fakulta, ZČU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Simmer Pedagogická Fakulta, ZČU"— Transkript prezentace:

1 Jiří Simmer Pedagogická Fakulta, ZČU
Jak učit grafiku. Jiří Simmer Pedagogická Fakulta, ZČU U tohoto snímku se pouze představím a uvedu svou prezentaci.

2 Cíle této přednášky Grafické editory, druhy počítačové grafiky
Rastrová (bitmapová) grafika Práce s rastrovými obrázky, jejich úprava Vektorová grafika Způsoby získávání grafiky (obrázků) Tisk grafiky, rozlišení (DPI) Na začátku prezentace bych rád v rychlosti přiblížil témata, kterým se budu věnovat a nastínil tak, jak bych vedl a směroval výuku o grafice.

3 Grafické editory, druhy grafiky
Bitmapové editory Malování, Painter 25 Vektorové editory CorelDraw, Zoner Calisto 5 Fotoeditory Photoshop, Gimp Zde bych rád uvedl hlavní rozdělení počítačové grafiky, stručné vysvětlení jednotlivých pojmů a hlavně rozdělení jednotlivých editorů. Tento krok považuji za stěžejní před tím, než bych pokračoval v dalším výkladu. Pro ukázku bych uvedl několik příkladů jednotlivého druhu grafiky a také programy ve kterých se daný druh edituje, či jinak zpracovává.

4 Rastrové (bitmapové) obrázky
Co je to rastrový obrázek, z čeho se skládá a jak vzniká. Jak můžeme tvořit a upravovat rastrové obrázky V této části prezentace bych se zaměřil na charakteristiku rastrové grafiky, snažil bych se vysvětlit její skladbu a dále možnosti práce a jednotlivých úprav. Považují za důležité pochopení rozdílu mezi rastrem a vektorem, přičemž bych na základní škole kladl větší důraz na znalosti z rastrové grafiky.

5 Práce s rastrovými obrázky
Úkoly a aktivity pro žáky. 1) Nakreslit dvouhlavou hrací kartu (třeba krále srdcového) 2) Nakreslit housenku alespoň přes půl obrazovky Pro děti bych volil takové úlohy, ve kterých by si procvičili kreslení jednoduchých útvarů a také tvorbu zdánlivé náročných obrázků kombinací (skladbou) jednodušších útvarů.

6 Vektorové obrázky Rozdíl mezi vektorovým a rastrovým obrázkem
Pojem vektor Práce s vektorem U vektorové grafiky bych se opět zaměřil na vysvětlení jak vzniká, z čeho je tvořena a hlavně jak se odlišuje od rastrové grafiky. Na základní škole bych na ni nekladl příliš velký důraz, jelikož se domnívám, že žáci základní školy přijdou do styku s rastrovou grafikou mnohem více, snáze ji pochopí a lépe s ní pracují.

7 Digitální fotografie Obdoba rastrového obrázku
Mnohonásobně větší rozměry Snadné získávání Aktivita pro žáky: - Učitel během hodiny udělá skupinové foto celé třídy, které si následně všichni žáci otevřou v jednom z editorů rastrové grafiky, např. Malování. Jejich úkolem bude zaměnit obličeje dvou libovolných žáků a obrázek uložit. Na základě osvojených znalostí žáků o rastrové grafice, bych nastínil problematiku digitální fotografie a pokusil bych se žákům vysvětlit, že se jedná o tentýž druh grafiky a vhodnou aktivitou či úkolem bych se snažil docílit toho, aby žáci měli sami možnost pracovat s fotografií a porovnat práci s ní a s jednoduchým

8 Získávání grafiky (obrázků)
Ze souboru nebo Internetu Kreslením Fotografováním Skenováním Úkol pro žáky: - vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům si na příští hodinu přineste jednu klasickou fotografii z některých z předchozích Vánoc, kterou budeme skenovat a přidávat k obrázkům s vánoční tématikou, které dnes nakreslíme a najdeme na internetu. Vytvoříme si tak dokument o našich Vánocích, který doplníme digitální fotografií naší vánočně vyzdobené třídy. Kromě vlastní tvorby grafiky, bych žákům přiblížil další způsoby jejího získávání. Častokrát je snazší nějaký obrázek naskenovat, najít na Internetu nebo vyfotit. Vhodnými aktivitami žáků bych se snažil docílit dostatečného osvojení jednotlivých způsobů získávání.

9 Tisk grafiky, rozlišení (DPI)
Grafika v dokumentech Tisk fotografií Digitální fotografie z fotolabu Velkoplošné tiskárny Pojem rozlišení (DPI) Závěr výuky o grafice bych rád věnoval tisku grafiky, jejímu využití a také bych se zmínil o pojmu rozlišení, ačkoliv jsem si vědom, že tato problematika je určena spíše pro střední školy. Domnívám se přesto, že pro práci s grafikou a jejím tiskem je to pojem důležitý a proto bych se jej snažil zavést už na ZŠ.

10 Použitá literatura ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika 1.díl 1. vyd. Brno: Computer Press, Učebnice. ISBN VANÍČEK, Jiří; ŘEZNÍČEK, Petr. Informatika pro základní školy vyd. Brno: Computer Press, s. Učebnice. ISBN VANÍČEK, Jiří. Přednášky z didaktiky informatiky a výpočetní techniky


Stáhnout ppt "Jiří Simmer Pedagogická Fakulta, ZČU"

Podobné prezentace


Reklamy Google