Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková
Datum: Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Realistická literatura ve Francii Číslo DUM: VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_03 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s francouzskou realistickou literaturou 19. století Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem realismu v literatuře Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola, Guy de Maupassant, naturalismus

4 Realistická literatura ve Francii

5 Honoré de Balzac (1799 – 1850) Obr.1

6 Honoré de Balzac Svými díly vytvořil obraz francouzské společnosti 19. století Největší představitel kritickorealistického románu Popis prostředí s psychologickou analýzou postav, psychologie lidí posedlých vášní či slabinou (lakomci, kariéristé, zločinci, podvodníci, pokrytci)

7 Honoré de Balzac Lidská komedie –97 románů a povídek, vystupuje zde na 2500 postav. Ústřední trilogií Lidské komedie jsou: Otec Goriot – příběh otce, který dal svým dcerám veškerý majetek, pak byl jimi zatracen Ztracené iluze Lesk a bída kurtizán – líčení vztahů společenských špiček s podsvětím

8 Gustave Flaubert (1821 – 1880) Paní Bovariová – psychologický román, romanticky založená žena nenachází uspokojení ve všedním manželství, touží po vzrušujícím životě, dostává se do milostných dobrodružství, končí sebevraždou. Obr.2

9 Émile Zola (1840 – 1902) Obr.3

10 Émile Zola Hlavní představitel naturalismu
Naturalismus – umělecký směr 2. pol. 19. století, člověk je chápán jako produkt dědičnosti a prostředí Zabiják – naturalistický román o zkaženém životě kvůli bídě a alkoholu Nana Lidská bestie

11 Guy de Maupassant (1850 – 1893) Autor naturalistických povídek a novel
Kulička o prostitutce, která za války projeví více morálních hodnot než společnost, která jí opovrhuje

12 Přiřaď H. de Balzac G. Flaubert É. Zola G. de Maupassant Kulička
Zabiják Ztracené Iluze Nana Lidská komedie Paní Bovaryová Otec Goriot Lesk a bída kurtizán

13 Řešení H. de Balzac G. Flaubert É. Zola G. de Maupassant
Lidská komedie Otec Goriot Ztracené iluze Lesk a bída kurtizán Paní Bovaryová Zabiják Nana Kulička

14 Zdroje Obr. 1 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HBalzac.jpg > Obr. 2 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Flaubert.jpg > Obr. 3 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emile_Zola.jpg > Obr. 4 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maupassant_3.jpg > PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.Soft, S

15 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google