Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MetaCentrum1 Puppet Pavel Vondruška. MetaCentrum2 Puppet Nástroj na správu operačních systémů Napsáno v Ruby Linux, BSD, Unix (Mac, Solaris, AIX, HP-UX),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MetaCentrum1 Puppet Pavel Vondruška. MetaCentrum2 Puppet Nástroj na správu operačních systémů Napsáno v Ruby Linux, BSD, Unix (Mac, Solaris, AIX, HP-UX),"— Transkript prezentace:

1 MetaCentrum1 Puppet Pavel Vondruška

2 MetaCentrum2 Puppet Nástroj na správu operačních systémů Napsáno v Ruby Linux, BSD, Unix (Mac, Solaris, AIX, HP-UX), Windows :) Klient (agent) - server (master) Pull (defaultně si stahuje každou půlhodinu) Živý projekt Dost bugů a security issues Nové verze

3 MetaCentrum3 Use cases Kopírování souborů Instalace balíků Správa služeb Spouštění příkazů Úprava konfigů Správa cronjobů, uživatelů, skupin,... Další vestavěná správa konfigů (/etc/hosts, fstab,.k5login,...)

4 MetaCentrum4 Kopírování souborů Přímá kopie (třeba krb5.conf) Z templatu a doplní se proměnnými (třeba /etc/hosts - IP, krátké a dlouhé jméno) Symlinky, adresáře, rekurzivně Nastavení práv, hloubky rekurze,... Možnost zálohování všech verzí souboru lokálně nebo na server

5 MetaCentrum5 Kopírování souborů file { "/etc/rsyslog.d/meta-remote.conf": owner => "root", group => "root", mode => 644, require => Class["rsyslog::install"], notify => Service["rsyslog"], source => "puppet:///modules/rsyslog/meta-remote.conf", }

6 MetaCentrum6 Instalace balíků Install, remove, purge Pro Debian apt-get nebo dpkg Nejnovější verze, jakákoliv, konkrétní Responsefile, "--force-confnew",...

7 MetaCentrum7 Instalace balíků $packages = $lsbmajdistrelease ? { 5 => "rsyslog", 6 => ["rsyslog", "rsyslog-gssapi"] } package { $packages: ensure => latest, configfiles => "replace"; }

8 MetaCentrum8 Správa služeb Zapnutá, vypnutá, povolená, zakázaná Dá se elegantně použít k restartu při změně konfiguráku

9 MetaCentrum9 Správa služeb service { "rsyslog": ensure => "running", enable => "true", require => Class["rsyslog::install"], }

10 MetaCentrum10 Spouštění příkazů Nutno něčím omezit, jinak se příkaz spustí při každém běhu agenta o onlyif (příkaz) => když vrátí true o unless => v případě false o refreshonly => když na něj něco ukáže o creates => test na přitomnost souboru

11 MetaCentrum11 Spouštění příkazů exec { "tar -xf /Volumes/nfs02/important.tar": creates => "/var/tmp/myfile", path=> ["/usr/bin", "/usr/sbin"] } exec { "logrotate": path => "/usr/bin:/usr/sbin:/bin", onlyif => "test `du /var/log/messages | cut -f1` -gt 100000" }

12 MetaCentrum12 Správa Cronjobů cron { logrotate: command => "/usr/sbin/logrotate", user => root, hour => 2, minute => 0 }

13 MetaCentrum13 Správa Cronjobů minos48:~# crontab -l # HEADER: This file was autogenerated at Tue Sep 04 12:07:46 +0200 2012 by puppet. # HEADER: While it can still be managed manually, it is definitely not recommended. # HEADER: Note particularly that the comments starting with 'Puppet Name' should # HEADER: not be deleted, as doing so could cause duplicate cron jobs. # Puppet Name: logrotate 0 2 * * * /usr/sbin/logrotate

14 MetaCentrum14 Správa /etc/hosts host { 'dashboard': ip => '10.120.100.111', host_aliases => [ 'nagios', 'munin' ], }

15 MetaCentrum15 Správa /etc/hosts # HEADER: This file was autogenerated at Tue Sep 04 12:21:47 +0200 2012 # HEADER: by puppet. While it can still be managed manually, it # HEADER: is definitely not recommended.. 10.120.100.111 dashboard nagios munin

16 MetaCentrum16 Správa uživatelů user { 'daemon': home => '/sbin', password_min_age => '0', ensure => 'present', uid => '2', shell => '/sbin/nologin', password_max_age => '99999', password => '*', gid => '2', groups => ['bin','daemon','adm','lp'], comment => 'daemon' }

17 MetaCentrum17 Úprava konfigů Augeas augeas { "sshd_HostbasedAuthentication": context => "/files/etc/ssh/sshd_config", changes => [ "set HostbasedAuthentication yes", "set IgnoreUserKnownHosts yes", "set IgnoreRhosts yes" ], }

18 MetaCentrum18 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "MetaCentrum1 Puppet Pavel Vondruška. MetaCentrum2 Puppet Nástroj na správu operačních systémů Napsáno v Ruby Linux, BSD, Unix (Mac, Solaris, AIX, HP-UX),"

Podobné prezentace


Reklamy Google