Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrace Oracle Práva a role, audit Filip Řepka 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrace Oracle Práva a role, audit Filip Řepka 2010."— Transkript prezentace:

1 Administrace Oracle Práva a role, audit Filip Řepka 2010

2 Práva (privileges)

3 Objekty (tabulky, pohledy, procedury, ...)
jsou v databázi logicky rozděleny do schémat. Každý uživatel má přiděleno svoje schéma pojmenované podle jeho uživatelského jména. Předem definovaná schémata SYS, SYSTEM (odpovídají speciálním systémovým uživatelům) PUBLIC (odpovídá "skupině" všech uživatelů).

4 Práva (privileges) cílem je omezení uživatele, aby směl manipulovat jen s určitými objekty a to daným způsobem každý uživatel má přidělenu množinu práv, kterými disponuje dva druhy: systémová práva a práva na objekty

5 Systémová práva řádově desítky
používají se pro umožnění nějaké činnosti globálně na všech objektech daného typu např. SELECT ANY TABLE umožní uživateli provést příkaz SELECT na libovolné tabulce či pohledu v databázi kromě těch ve schématu SYS

6 Práva na objekty malý počet
Oracle umožňuje přidělit práva na konkrétní objekty každý typ objektu má jistou množinu práv, která mohou být přidělena jeho instancím

7 tabulky pohledy sekvence procedury SELECT X X X UPDATE X X INSERT X X DELETE X X ALTER X X INDEX X REFERENCES X EXECUTE X

8 Přidělování práv a rolí
uživatel může přidělovat systémová práva a role, pokud mu byly přiděleny s nastaveným parametrem ADMIN OPTION může také přidělovat práva na objekty ve svém schématu či na objekty, na které my byla přidělena práva s nastaveným parametrem GRANT OPTION

9 práva lze přidělit přímo konkrétním uživatelům či roli
Přidělení práv roli odpovídá jejich přidání do množiny práv, kterou role reprezentuje. Analogicky lze přidělit roli (tj. množinu práv) uživateli nebo jiné roli. K přidělování práv a rolí slouží dvě verze SQL příkazu GRANT.

10 Pro systémová práva a role

11 Pro práva na objekty (zjednodušeno)

12 Odebírání práv příkazem REVOKE
syntaxe je analogická jako u GRANT s tím rozdílem, že namísto slova TO je slovo FROM.

13 Role

14 je pojmenovaná množina práv
umožňuje jednoduché přidělení, úpravu a odebrání množiny práv skupinám uživatelů

15 Vytvoření, změna a zrušení role
k vytvoření role slouží příkaz CREATE ROLE

16 Vytvoření, změna a zrušení role
práva roli se nastavují příkazem GRANT roli lze zrušit příkazem DROP ROLE změna identifikace se provádí příkazem ALTER ROLE

17 Předdefinované role Jsou v DB ihned po jejím vytvoření
DBA role administrátora CONNECT přidána automaticky každému nově vytvořenému uživateli

18 Platnost role role může být buď zapnutá - práva, která obsahuje jsou přenesena na uživatele, nebo je vypnutá a práva, která obsahuje jsou uživateli odebrána poté, co se uživatel přihlásí k databázi, jsou všechny role, které mu byly přiděleny příkazem GRANT zapnuty

19 Platnost role pokud chce uživatel pro sebe roli zapnout či vypnout, může tak učinit příkazem SET ROLE

20 Audit DB

21 Audit DB sledování uživatelských aktivit v DB
lze sledovat operace, uživatele, tabulky ... určitá míra auditu je vhodná vždy Je však důležité si rozmyslet, co vše se bude sledovat, jak mnoho informací to bude produkovat a jak moc to může ovlivnit při velkém zatížení dotazy na DB

22 Ukládání informací Audit Trail operační systém oboje zároveň

23 Audit Trail uložen v datového slovníku databáze - tabulka SYS.AUD$
lze používat předdefinované pohledy z DB Lze použít nástroje Oracle pro tvorbu zpráv (Oracle Reports)

24 Audit Trail obsah závisí na konkrétním nastavení auditu Vždy obsahuje:
login uživatele (v operačním systému) uživatelské jméno identifikátor session identifikátor terminálu jméno objektu, ke kterému je přistupováno typ prováděné operace návratový kód operací Datum a čas

25 Operační systém podpora OS je různá windows – event log
data z různých programů na jednom místě komplexnější analýza činnosti

26 Operační systém ukládají se: složení záznamů
stejné informace jako do Audit Trail záznamy generované operačním systémem činnosti DB, které se zaznamenávají vždy činnost administrátorů složení záznamů kód akce - popis v tabulce AUDIT_ACTIONS přístupová práva - popis v tabulce SYSTEM_PRIVILEGE_MAP výsledek akce = úspěch, jinak Oracle error code

27 Vždy zaznamenávané akce
ukládají se i v případě vypnutého auditu a to do systémového souboru připojení k instanci s administrátorskými právy spuštění databáze (záznam loginu, terminálu, času, a stavu auditování) vypnutí databáze (záznam loginu, terminálu, data a času)

28 Odkaz na stránky Oracle s příkladem
Audit administrátorů uživatelé s oprávněním SYS (SYSDBA a SYSOPER) lze zapnout v konfiguračním souboru AUDIT_SYS_OPERATIONS = TRUE (defaultně false) data se ukládají do OS AUDIT_TRAIL není brán v potaz Odkaz na stránky Oracle s příkladem

29 Zapnutí a vypnutí auditu
každý přihlášený uživatel může kdykoliv nastavit sledování příkazů, práv a objektů musí být nejdříve povoleno auditování nastavuje se v konfiguračním souboru zpravidla nastavuje „security administrator“ pro aplikovaní změn nutné restartovat Oracle (jedná se o statické parametry)

30 Zapnutí a vypnutí auditu
parametry pro nastavení auditu: AUDIT_TRAIL AUDIT_SYS_OPERATIONS AUDIT_FILE_DEST

31 AUDIT_TRAIL slouží pro nastavení auditování možnosti:
DB – zapne auditing, záznamy ukládány do Audit Trail databáze OS - zapne auditing, záznamy ukládány do OS NONE - vypíná auditování, výchozí nastavení

32 AUDIT_FILE_DEST nastavuje adresář, kam se ukládají záznamy
musí být nastaveno AUDIT_TRAIL = OS ukládají se sem také vždy sledované informace je-li nastaven AUDIT_SYS_OPERATIONS, pak se sem ukládají i záznamy o administrátorech defaultní adresář je $ORACLE_HOME/rdbms/audit liší se podle OS

33 Příkaz AUDIT Standardní úrovně auditu:
příkazy – sleduje vykonávání specifických příkazů na určitých typech databázových objektů. privilegia – sleduje příkazy autorizované specifickými systémovými právy objekty - sledování určitých příkazů na určitých objektech

34 Syntaxe příkazu AUDIT na stránkách Oracle
Příkaz AUDIT příklady: AUDIT TABLE spustí sledování příkazů CREATE TABLE, TRUNCATE TABLE, COMMENT ON TABLE, DELETE [FROM] TABLE AUDIT CREATE ANY TRIGGER spustí sledování příkazů používajících systémové právo CREATE ANY TRIGGER AUDIT ALTER ON user.table spustí sledování změn na tabulce user.table Syntaxe příkazu AUDIT na stránkách Oracle

35 Příkaz AUDIT parametry
BY SESSION - pro všechny příkazy v jedné session je jeden záznam(default) BY ACCESS - jeden záznam pro každý příkaz v jedné session WHENEVER SUCCESSFUL - záznam operací, jenž uspěly WHENEVER NOT SUCCESSFUL - záznam operací, jenž neuspěly nebo skončily chybovou hláškou NOT EXISTS - záznam operací, jejichž cílový objekt neexistoval

36 Příklady použití NOAUDIT na stránkách Oracle
Příkaz NOAUDIT vypíná množství sledovacích možností používá se na resetování sledování příkazů a práv má podobnou syntaxi jako AUDIT, pro upřesnění použít odkaz níže Příklady použití NOAUDIT na stránkách Oracle

37 Audit Trail – velikost dat
pokud se Audit Trail zaplní, nelze ukládat další záznamy a sledované operace nelze vykonávat velikost dat a jejich růstu závisí na počtu sledovaných operací a na jejich četnosti Pro udržení rozumné velikosti dat je dobré nemít stále zapnutý podrobný audit zvážit, co vše je opravdu potřeba auditovat rozumné přidělení práva pro audit (security admin buď vlastní všechny objekty nebo má právo AUDIT ANY)

38 Audit Trail – redukce velikosti dat
SYS.AUD$ je tabulka v databázi, tudíž uživatel s potřebnými právy(security admin) z ní může mazat nebo je možné z ní vyexportovat data ven po smazání záznamů má SYS.AUD$ stále alokované místo – pro reálné zmenšení slouží příkaz TRUNCATE

39 Audit Trail - ochrana při sledováním podezřelých operací je vhodné si chránit získané informace – práva jako DELETE ANY TABLE by měl mít pouze security administrator neopomenout možnost sledovat změny v Audit Trailu AUDIT INSERT, UPDATE, DELETE ON SYS.AUD$ BY ACCESS Příklady auditu tabulky SYS.AUD$ na stránkách Oracle Pohledy na Audit Trail na stránkách Oracle

40 Zdroje


Stáhnout ppt "Administrace Oracle Práva a role, audit Filip Řepka 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google