Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus neurotransmiterů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus neurotransmiterů"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus neurotransmiterů
František Duška

2 Přehled Obecná fyziologie synaptického přenosu
Chemické skupiny neurotransmiterů Aminokyseliny excitační: Glu, Asp inhibiční: GABA, Gly Monoaminy: Katecholaminy: NA, D Serotonin, (melatonin) Acetylcholin Peptidy Ostatní: puriny, plyny, endogenní kanabinoidy

3 1. Obecná fyziologie synaptického přenosu
Definice: neurotransmiter, neuromodulátor Synapse Excitační a inhibiční postsynaptické potenciály

4 Definice pojmů Neurotransmiter: Neuromodulátor:
látka secernovaná do synaptické štěrbiny, která se váže na postsynaptické receptory, a tím přenáší signál ze synaptické štěrbiny odstraňována biochemickým mechanismem Neuromodulátor: látka secernovaná skupinou neuronů, šíří se difúzí a ovlivňuje velké oblasti mozku

5

6 Postsynaptická membrána
Klidový potenciál = - 70 mV negativní IC, pozitivní EC práh spontánní depolarizace = -55 mV Excitační neurotransmitery  EPSP: otvírají kanály pro Ca2+, Na+ (influx) depolarizují = snižují negativitu Inhibiční neurotransmitery  IPSP otvírají kanály pro K+ (eflux) či Cl- (influx) hyperpolarizují = zvyšují negativitu

7 Sumace postsynaptických potenciálů
Neuron: časově a prostorově integruje signály ze vstupů (EPSP a IPSP vyvolané vylitím neurotransmiterů na dendritech a těle) Výsledek: 0 či 1 (vznikne nebo nevznikne akční potencál na axonu, který by na jeho konci vedl k vylití neurotransmiteru)

8 Sumace postsynaptických potenciálů

9 2. Metabolismus neurotransmiterů
syntéza postsynaptický receptor (receptory) mechanismus odstranění ze synaptické štěrbiny význam v klinice a ve farmakologii

10 Chemické skupiny neurotransmiterů
Aminokyseliny excitační: Glu, Asp inhibiční: GABA, Gly Monoaminy Katecholaminy: NA, D Serotonin, (melatonin) Acetylcholin Peptidy NPY, ADH, neurotensin … Ostatní puriny, plyny, endogenní kanabinoidy

11 Glutamát Nejfrekventnější excitační neurotransmiter CNS Syntéza:
z 2-OG z citrátového cyklu (GDH či transaminasy) deaminace glutaminu (glutaminasa) Postsynaptické receptory: NMDA (N-methyl-D-aspartát): AMPA (α-amino-3-hydroxy- 5-methyl-4-isoxazolepropionate) kainátové

12 Glutamát Klinický význam:
antagonisté NMDA: ketamin (disociativní anestezie), fencyklidin („angel dust“) excitotoxicita synaptická plasticita, role v učení a paměti

13 Aspartát Excitační neurotransmiter, zejm. v míše Syntéza
odvozen z OAA (citrátový cyklus) Postsynaptický receptor NMDA – s nižší afinitou než Glu Odstraňování ze synaptické štěrbiny: reuptake

14 GABA = γ-aminobutyric acid
Inhibiční neurotransmiter v mozku(nejdůl.) Syntéza: GABA shunt

15 GABA: postsynaptické receptory
GABAA: chloridový kanál agonisté: benzodiazepiny, barbituráty antagonisté: flumazenil GABAB: metabotropní rec.G-prototevření K+ kanálů agonista: baclofen

16 Glycin Inhibiční neurotransmiter v míše Syntéza: Receptor
ze serinu Receptor chloridový kanál: IPSP (ko-agonista na NMDA receptorech) Antagonista = strychnin smrt uprostřed křečí

17 Chemické skupiny neurotransmiterů
Aminokyseliny excitační: Glu, Asp inhibiční: GABA, Gly Monoaminy Katecholaminy: NA, D Serotonin, (melatonin) Acetylcholin Peptidy NPY, ADH, neurotensin … Ostatní puriny, plyny, endogenní kanabinoidy

18 Katecholaminy: syntéza

19 Katecholaminy - degradace
Reuptake a následně (IC) degradace: Výsledný metabolit: kyselina vanilmandlová

20 Dopamin Receptory jsou metabotropní:
D1: Gs proteincAMPmodulace iont. kanálů  EPSP D2: Gi protein: aktivace fosfodiesterasy IPSP

21 Dopaminerní systémy Systém Projekce Funkce Význam Mesokortikální
tegmentumfront. kortex Regulace nálady, motivace, vůle Schizofrenie Mesolimbický tegmentum nc. accumbens dtto Schizofrenie, závislosti Nigrostriatální s.nigrastriatum motorika M.Parkinson Tuberoinfundibulární nc. arcuatus eminent. mediana inhibice sekrece prolaktinu Než. úč. antipsychotik

22 Dopamin – klinický význam
Antipsychotika: fenothiaziny = blokátory D-receptorů NÚ = parkinsonismus, hyperprolaktinémie Kokain, amfetaminy: blokátory re-uptake dopaminu Parkinsonova nemoc: úbytek dopaminergních neuronů v s. nigra. Terapie: L-DOPA

23 Noradrenalin Postsynaptické receptory: Adrenergní systémy:
metabotropní: α1, 1 … ! existují i receptory presynaptické: α2 – inhibují uvolnění NA Adrenergní systémy: locus coeruleus, laterální tegmentum arousal, stres, nálada

24

25 Serotonin Chemicky: 5-hydroxytryptamin
Anatomie: limb. systém, retikulární formace Funkce: strach/agrese, nálada, spánek chuť k jídlu/zvracení regulace tělesné teploty sexuální chování

26

27 Serotonin Degradace MAO: 5-hydroxyindolacetát

28 Melatonin Syntezován v epifýze Biorytmy Spíše hormon/neuromodulátor

29 Chemické skupiny neurotransmiterů
Aminokyseliny excitační: Glu, Asp inhibiční: GABA, Gly Monoaminy Katecholaminy: NA, D Serotonin, (melatonin) Acetylcholin Peptidy NPY, ADH, neurotensin … Ostatní puriny, plyny, endogenní kanabinoidy

30 Acetylcholin V CNS: pontomesencefalotegmentální komplex
autonomní NS: pregangliový mediátor symp. i p- symp., postgangliový mediátor p-symp periferní NS: nervosvalová ploténka Syntéza: z AcCoA + cholinu: Degradace: acetylcholineserasou na acetát + cholin

31 Acetylcholin: postsynap. receptory
Nikotinové = inotropní Na+ kanály, nervosvalová ploténka Muskarinové = metabotropní M1 = Gq-prot. = K+ proudu: CNS (kognit. funkce), autonomní ganglia M2= Gi-prot = K+proudu: CNS, srdce M3= Gq: oko, žlázy atd.

32 Acetylcholin – klinický význam
Lecithin = fosfatidylcholin jako nootropikum Inhibitory acetylcholinesterasy: fysostigmin (proniká HEB): probouzení z CA neostigmin (neproniká): parasympatomimetikum, zvýšení nervosv. přenosu (myastenia gravis) Blokátor M-receptorů = atropin parasympatolytikum Blokátory N-receptorů = curare deriváty = svalová relaxancia

33 Chemické skupiny neurotransmiterů
Aminokyseliny excitační: Glu, Asp inhibiční: GABA, Gly Monoaminy Katecholaminy: NA, D Serotonin, (melatonin) Acetylcholin Peptidy NPY, ADH, neurotensin … Ostatní puriny, plyny, endogenní kanabinoidy

34 Peptidy Známo cca 50 různých
Nejvíce v hypothalamo-hypofyzárním systému Syntéza: prepropeptidER, odštěpení signální sekvencepropeptid transportovaný ve vesikulách axonem  další štěpení  peptidový neurotransmiter (1 nebo více) Odstranění ze synaptické štěrbiny: obvykle degradace, a nikoli reuptake

35 Peptidy: odlišnosti v metabolismu

36 Peptidy: příklady Opioidy: endorfiny, enkefaliny NP-Y neurotensin:
limbický systém, inhibice l. coeruleus axo-axonální synapse NP-Y zprostředkovává vliv leptinu na příjem potravy neurotensin: regulace sekrece LH a prolaktinu substance P…

37 Chemické skupiny neurotransmiterů
Aminokyseliny excitační: Glu, Asp inhibiční: GABA, Gly Monoaminy Katecholaminy: NA, D Serotonin, (melatonin) Acetylcholin Peptidy NPY, ADH, neurotensin … Ostatní puriny, plyny, endogenní kanabinoidy

38 Ostatní Endokannabinoidový systém:
retrográdní neurotransmise: anandamid syntezován v postsynaptickém neuronu difunduje do presynaptického neuronu vazba na membránové CB1 a CB2 rec. (G-prot.) modulace uvolňování neurotransmiteru regulace kognitivních funkcí, příjmu potravy imunitní systém

39

40 Závěrečná poznámka: Neurotransmitery neprocházejí hematoencefalickou bariérou Chemicky totožné látky mají mimo mozek řadu důležitých funkcí: NA, A jako postgangliové mediátory sympatiku, Ach parasympatiku dopamin v regulaci průtoku krve orgány serotonin: potentní vasokonstriktor hladké svaloviny hypofyzární peptidy… atd…


Stáhnout ppt "Metabolismus neurotransmiterů"

Podobné prezentace


Reklamy Google