Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H - 1. Vyvstal mi studený pot na čele… … řízení bez naší vůle Stoupla mi krev do hlavy…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H - 1. Vyvstal mi studený pot na čele… … řízení bez naší vůle Stoupla mi krev do hlavy…"— Transkript prezentace:

1 H - 1

2 Vyvstal mi studený pot na čele… … řízení bez naší vůle Stoupla mi krev do hlavy…

3 NERVOVÁ SOUSTAVA CNS centrální nervová soustava PNS periferní nervová soustava MOZEKMÍCHA dostředivé nervy odstředivé nervy motorické autonomní sympatikus parasympatikus

4 MOZEK & MÍCHA SOMATICKÝ NERVOVÝ SYSTÉM AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM = inervace kosterní svaloviny = inervace hladké a srdeční svaloviny a žláz CNS PNS endokrinní systém

5 Charakteristika, znakSOMATICKÝ NSAUTONOMNÍ NS cílová - řízená tkáň, orgánkosterní svalstvo hladká a srdeční svalovina, některé endokrinní a exokrinní žlázy, některá tuková tkáň souhrn funkcípoloha a pohyb vegetativní – včetně pohybu ve vnitřních orgánech a sekrece; kontrola metabolismu charakter účinku rychlý, cílený – okamžitá reakce difuznější, odpověď v cílových orgánech přichází s určitým zpožděním zapojení vědomé složkyANO → volní kontrolaNE → bez volní kontroly počet neuronů v eferentní dráze 12 struktury mimo CNSpouze axonypregangliové axony, ganglia, postgangliové neurony přítomnost přepojovacích ganglií NEANO (vegetativní ganglia) typ nervových vláken podle vodivosti a stavby rychle vodivá, silná (9-13 µm), myelinizovaná pomalu vodivá; pregangliová vlákna slabě myelinizovaná, tenká (3 µm); postgangliová vlákna nemyelinizovaná a velmi tenká (kolem 1µm) typ nervových vláken podle mediátoru cholinergnícholinergní, adrenergní spojení s cílovou tkánínervosvalová ploténka presynaptická membrána axonu (varikozity, knoflíky) + receptory v membráně buněk hladké svaloviny, srdeční svaloviny nebo žláz účinek nervového impulzu na sval (v cílové tkáni) pouze excitační: kontrakce svalu excitační (kontrakce) nebo inhibiční (relaxace) neurotransmiter/receptor v cílové synapsi ACh/nikotinový ACh/muskarinový (parasympatikus - P) nebo NA/ α nebo β (sympatikus - S) účinek denervaceochabnutí, atrofie svalu svalový tonus a funkce přetrvávají; cílové buňky vykazují hypersenzitivitu SROVNÁNÍ SOMATICKÉHO A AUTONOMNÍHO NS

6 (dole) (nahoře)

7 somatický motorický reflex autonomní motorický reflex vmezeřený neuron ganglium zadního kořene vmezeřený neuron ganglium zadního kořene somatický motorický neuron senzorický neuron postgangliový neuron pregangliový vegetativní ganglium útroba SROVNÁNÍ SOMATICKÉHO A AUTONOMNÍHO REFLEXU (vlevo) (vpravo)

8 Co vyplývá z názvu ? autonomní = pracuje částečně nezávisle na CNS vegetativní = týká se takřka všech životních funkcí Funkce ANS (VNS) základní funkce je řízení vnitřních orgánů ovládá srdce, žlázy a hladké svalstvo autonomní nervový systém je součástí PNS a spojkou mezi CNS a hormonálním systémem řízení autonomní nervový systém je uzpůsobený k poskytování mimovolních odpovědí (okamžitých i dlouhotrvajících) a řídí tělesné funkce při zajišťování HOMEOSTÁZY

9 MÍCHA funguje jako prostředník mezi CNS a ANS (jakožto součástí PNS) MÍCHA funguje jako prostředník v rámci jednoduchých autonomních reflexů hladké svaly a žlázy hladké svaly a žlázy ANS

10 nervy autonomního nervového systému = vegetativní nervy tyto nervy zabezpečují koordinaci činnosti vnitřních orgánů; ovlivňují: žlázy s vnitřní sekrecí hladké svalstvo sval srdeční dýchání trávení ovlivňují ty činnosti organismu, které pokračují ve spánku a bezvědomí vycházejí z autonomních ganglií změny duševního stavu změny činností orgánů řízených ANS zrychlení činnosti srdce tvorba potu změny průsvitu cév  zčervenání podráždění nervů ANS změna nálady

11 pregangliový úsek myelin  „bílá vlákna“ postgangliový úsek bez myelinu  „šedá vlákna“ autonomní nervy přenášejí vzruch z CNS tedy nejméně 2 neurony

12 ANEKDOTA (impulz k smíchu) zrychlení tlukotu srdce krev se vžene do hlavy  zčervenání PŘÍKLAD PŮSOBENÍ ANS

13 sympatická část (pars sympathica, S) „sympathicos“ (řec.) = soucítící vlákna vycházejí jen z míchy pregangliové neurony vycházejí ze segmentů C8 – L3 (=hrudní,bederní) pregangliový úsek je krátký, předními míšními kořeny se dostávají do nervových uzlin sympatického kmene, které jsou uloženy před páteří ve 2 řadách ganglia jsou podélně i příčně spojena a vytvářejí sympatický kmen (truncus sympathicus) sympatikus podněcuje orgány k výkonu a akci (boj, nápor, útěk) současně tlumí ty orgány, které mohou snižovat vrcholnou výkonnost parasympatická část (pars parasympathica, P) „para“ (řec.) = proti vlákna vychází z mozku a křížové části míchy (S2 - S4) pregangliový úsek velmi dlouhý, ganglia leží těsně u orgánů parasympatikus podněcuje všechny systémy, které slouží k zotavení, úspoře energie zároveň tlumí aktivitu poplašného systému je zváště aktivní např. ve spánku a během klidného života PS

14 SYMPATIKUS  během lovu PARASYMPATIKUS  po lovu  maximální zásobení svalů kyslíkem  zvýšení srdeční frekvence  zvýšení krevního tlaku  rozšíření bronchů  zvýšení sekrece žaludečních šťáv  zvýšení intenzity peristaltiky  maximální prokrvení splanchnické oblasti … z fylogenetického hlediska…

15 charakteristika, znakSYMPATIKUSPARASYMPATIKUS souhrnná - celková funkcerychlá mobilizace energetických zdrojů udržení dynamické stability organismu výstup z CNS Th1 - L2 resp.C8 – L2 nebo L3 (→ thorakolumbální systém) mozkový kmen, S2- S4 (→ kraniosakrální systém) rozsah a distribuce vlákenskrz celé tělo (téměř všechny tkáně) útroby hrudní, břišní dutiny a pánve, slinné žlázy, oční bulbus, vzpřimovače chlupu v kůži délky pregangliových vs. postgangliových vláken pregangliová < postgangliovápregangliová > postgangliová lokalizace ganglií paravertebrální (v sympatickém řetězci po stranách páteře), prevertebrální (podél sestupné aorty) ve stěně nebo v blízkosti cílového orgánu větvení dráhy v gangliích velké (1 pregangliové vlákno může aktivovat až 20 postgangliových neuronů) malé (1 pregangliové vlákno aktivuje maximálně několik postgangliových neuronů) pleteně periarteriální (zejména v místech větvení aorty) ve stěnách nebo v blízkosti orgánů gangliové synapse (neurotransmiter, receptory) ACh na nikotinové receptory cílové synapse (neurotransmiter, receptory) NA na α nebo β receptoryACh na muskarinové receptory SROVNÁNÍ SYMPATICKÉ A PARASYMPATICKÉ ČÁSTI ANS

16 SYMPATIKUS PARASYMPATIKUS metabolismuskatabolismus (rozklad)anabolismus (syntéza) teplotazvýšenísnížení srdcepozitivně chronotropní (↑ frekvence)negativně chronotropní (↓ frekvence) koronární tepny dilatace (rozšíření)konstrikce (zúžení) krevní tlakhypertenzní (zvýšení)hypotenzní (snížení) bronchydilatacekonstrikce svalstvo trávicí trubice útlum peristaltikyzvýšení peristaltiky žlázy trávicí trubice snížení sekrecezvýšení sekrece svěrače - hladké svaly konstrikcedilatace žlučníkkontrakce, ↓ sekrece žlučirelaxace, ↑ sekrece žluči produkce moči↓↑ močový měchýř kontrakce sfinkterů relaxace m. detrusor relaxace sfinkterů kontrakce m. detrusor pupilamydryáza (rozšíření zornic)mióza (zúžení zornic) oční víčkaširoce otevřená (mm. tarsales)přivřená sekrece potu↑ (řídký pot) sekrece slin↓ (husté sliny)↑ (řídké sliny) genitál vazokonstrikce, ejakulace, sekrece glandulae vestibulares majores, kontrakce (děloha, vejcovod, ductus deferens, glandulae vesiculosae, prostata) vazodilatace náplň erektilních těles (corpora cavernosa penis seu clitoridis) SROVNÁNÍ PŮSOBENÍ SYMPATIKU A PARASYMPATIKU

17 Většina orgánů má sympatickou i parasympatickou inervaci. Oba systémy obvykle působí proti sobě – jeden má účinek aktivační, druhý tlumivý. Ve své činnosti se doplňují. SYMPATIKUS PARASYMPATIKUS U některých orgánů převládá inervace sympatikem, u jiných parasympatikem.

18 SYMPATICKÝ KMEN

19 Průběh vláken míšního nervu a jeho spojení s truncus sympathicus

20 VZTAH CENTRÁLNÍHO, SOMATICKÉHO A AUTONOMNÍHO NS společný kořen somatického a autonomního NS vycházející a vcházející do míchy nervy somatického systému začátek autonomního nervuganglia autonomního nervu mícha ANS topograficky souvisí s CNS

21 DRÁHY SYMPATIKU A PARASYMPATIKU

22 VÝSTUPNÍ DRÁHY SYMPATIKU

23 PŘÍKLADY SYMPATICKÉ INERVACE I když je ANS na naší vůli nezávislý, přesto je jeho činnost koordinována z CNS – většinou přes hypotalamus.

24 Pro zdraví organismu je důležité, aby byla zachována rovnováha mezi obdobími, kdy je aktivován sympatikus a kdy parasympatikus. Nepřiměřená fyzická námaha a psychické vypětí způsobují, že převažuje aktivita spojená s činností sympatiku, což se nepříznivě odrazí na celkovém stavu organismu. Jen vyrovnaný poměr regulačních vlivů sympatiku a parasympatiku udržuje HOMEOSTÁZU.


Stáhnout ppt "H - 1. Vyvstal mi studený pot na čele… … řízení bez naší vůle Stoupla mi krev do hlavy…"

Podobné prezentace


Reklamy Google