Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis Vrcholný středověk. Hospodářství a společnost Modernizace hospodářství Trojpolní zemědělství, zápřah a pluh, kolonizace (lokátor a emfyteutické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis Vrcholný středověk. Hospodářství a společnost Modernizace hospodářství Trojpolní zemědělství, zápřah a pluh, kolonizace (lokátor a emfyteutické."— Transkript prezentace:

1 Dějepis Vrcholný středověk

2 Hospodářství a společnost Modernizace hospodářství Trojpolní zemědělství, zápřah a pluh, kolonizace (lokátor a emfyteutické právo) Šíření peněz Zakládání a obnova měst (rychtář, městská rada) Společnost Trojí lid (kněží, rytíři a pracující) „Vyděděnci“ (kacíři, židé, tuláci, žebráci) Rytířská (dvorská) kultura Univerzity (v Itálii, Sorbonna, Oxford a Cambridge)

3 Anglie Normanská dynastie (1066-1154) Vilém I. Dobyvatel (1066-1087) Plantagenti (1133-1485) Jindřich II. Plantagent (1133-1189) – majetky ve Francii a zisk Irska Richard I. Lví srdce (+1199) – křižák (3. křížová výprava), pověst o Robinu Hoodovi Jan Bezzemek (+1216) – ztráta francouzských držav, Magna charta libertatum 1215 Eduard I. (+1307) – zisk Walesu a dočasně Skotska

4 Francie Kapetovci (987-1328) Hugo Kapet (987-996) – Francie rozdrobená Filip II. August (+1223) – bitva u Bouvienes 1214, rozšiřování na severu Ludvík IX. Svatý (+1270) – válka proti albigenským (1241-71), křižák (zemřel na poslední výpravě v Tunisu) Filip IV. Sličný (1285-1314) – posilování moci, proces s templáři (1307-14) a papež v Avignonu (od 1309) Vymření hlavní linie Kapetovců (1328)

5 Křížové výpravy Hlavně do Svaté země, celkem sedm První – dobytí Jeruzaléma (1099) a vznik křižáckých států a rytířských řádů Saladin dobyl Jeruzalém (1189) a následuje třetí výprava Čtvrtá – dobytí Konstantinopole (1204) Sedmá – do Tuniska, umírá Ludvík IX. Svatý (1270) Přínos – obchod, věda a kultura Další výpravy v Evropě – Pobaltí, Hispánie a proti Turkům na Balkáně

6 Hispánie I Muslimská Hispánie Obsazení r. 711 Ummajovci Rozpad na drobné emiráty (taifas) Almoravidé (od 1090) a Almohádé (od 1147) Poslední emirát – Granada (dobyta 1492)

7 Hispánie II Křesťanská Hispánie Reconquista – znovudobytí (718-1492) Kastilie (cca od r. 1000) – Asturie a León Aragonie (cca od r. 972) – spojení s Barcelonou r. 1137, zájmy ve Středomoří: Sicílie, Malta, Sardinie a Athény Navarra (cca od 905) Portugalsko (od r. 1095) El Cid – kastilský šlechtic a vládce Valencie (1094-99) Bitva u Las Navas de Tolosa (1212) – velké vítězství kastilského a křižáckého vojska Alfons X. Moudrý (1252-84) – kastilský a římský král

8 Itálie I Severní Itálie Roztříštěná na mnoho městských států a knížectví, v lenní závislosti na Říši Ghibelini (pro císaře) x guelfové (pro papeže) Tažení Fridrich I. Barbarossy a Jindřicha VII. Lucemburského Společenské boje ve městech Vzestup Savojska, Milána (Visconti) a Benátek (postup do Dalmácie) Střední Itálie Papežský stát (Vatikán, Patrimonium Sancti Petri)

9 Itálie II Jižní Itálie (Neapolsko a Sicílie) Normanská knížectví Sjednocení do Sicilského království Štaufové (1194-1254) Fridrich II. Sicilský (1197- 1250) – univerzita v Palermu Anjuovci (od 1254) Sicilské nešpory (1282, vyhnání Francouzů) a rozdělení království: Neapolsko Anjouvci a Sicílie aragonská dynastie

10 Svatá říše římská Volitelnost krále, kurfiřti, říšská knížata, římská jízda (korunovace na císaře) Štaufové (1138-1254) Fridrich I. Barbarossa (1152-1190) – tažení do Itálie (1158), třetí křížová výprava a utonutí (1190) Spory o trůn (1197-1212) – Štaufové x Welfové (Ota IV.) Fridrich II. (1212-1250) – Sicílie, Jeruzalém, spory s papežem Od r. 1254 Doba rozbrojů (1254-73) Rudolf I. Habsburský (1273-91), Albrecht I. Habsburský (1298-1308) Jindřich VII. Lucemburský (císař 1312) a Ludvík Bavor (císař 1328)

11 Církev a papež Rozkol mezi západokřesťanskou a východokřesťanskou církví (1054) Zvětšování církevního státu a postupné bohatnutí církevních institucí Emancipace papežství Řehoř VII. (1073-85), boj o investituru (konkordát wormský 1122) Inocenc III. (1198-1216), vznik inkvizice (1231) Boj s Francií (Bonifác VIII., 1303). Avignonské zajetí (1309-77) Kliment VI., Řehoř XI. Oslabení papežské moci v Itálii, boje v Římě o moc

12 Poslední Přemyslovci I Velká vnitřní kolonizace (německé právo), zakládání měst (patriciát, řemeslníci, tovaryši a chudina) Společnost (páni, zemané, duchovní a poddaní) Stříbro – Jihlava a Kutná Hora Přemysl Otakar I. (1197-1230) Využil rozporů v Říši a získal královský titul Zlatá bula sicilská (1212) – potvrzení královského titulu Upevňování státu Václav I. (1230-1253) Posilování Českého státu Mongolové v Evropě (1241) Zájem o Rakouské země

13 Poslední Přemyslovci II Přemysl Otakar II. (1253-1278) Zisk Rakous Křížová výprava do Pobaltí (1254) Bitva u Kressenbrunnu (1260) – velké vítězství nad Uherskem a zisk Štýrska Zisk Korutan (1269) Bitva na Moravském poli (26.8.1278) – proti králi Rudolfovi I. Habsburskému, Přemysl padl Václav II. (1278/83-1305) Zajetí (1278-83) Postup do Polska, polská koruna (1300) Pražské groše a horní zákoník (1300) Úspěšná válka s Albrechtem I. (1304). Václav III. (1305-6) Uherská koruna (1301-5)

14 Lucemburkové Vymření Přemyslovců (4.8.1306) Boje o korunu (1306-10) Jan Lucemburský (1310-1346) Spory se šlechtou a manželkou Eliškou Přemyslovnou (do 1319) Rytířský král, velký diplomat Připojení Horní Lužice (1319/29) a Slezska Postupně oslepl Povýšení Prahy na arcibiskupství (1344) Bitva u Kresčaku (26.8.1346) – mezi Francií a Anglií, Jan padl.

15 Karel IV. Narozen 14. května 1316 Výchova – věznění, ve Francii, boje v Itálii (1331-3) Návrat do Čech a počátky vlády jako markrabí (1334-46) Volba římským králem (1346) Česká korunovace (1347) Zakladatelství (7. dubna 1348) – univerzita, Nové Město a Karlštejn Morová epidemie (1348/9) Římská jízda a korunovace na císaře (1355) Zlatá bula (1355/6) Maiestas Carolina – nepřijatá Cesta do Avignonu a korunovace na arelatského krále (1365)

16 Karel IV. Druhá římská jízda (1368-9) Zisk Dolní Lužice (1368) a Braniborska (1373) Cesta do Paříže (1378) Papežské schizma (1378) – Urban VI. (Řím) x Klement VII. (Avignon) Umírá 29. listopadu 1378 Manželky: Blanka z Valois (sň. 1323,+1348) Anna Falcká (sň. 1349, +1353) Anna Svídnická (sň. 1353, +1362) Alžběta Pomořanská (sň. 1363, +1393)

17 Václav IV. Narozen 1361 Král český (1363) Král římský (1376) Umění milovný Mor (1380) Spory s arcibiskupem Janem z Jenštejna Spory se šlechtou (zajetí 1394) Spory s říšskými knížaty (sesazen r. 1400) Spory s bratrem Zikmundem (zajetí 1402) Dekret kutnohorský (1409) Umírá r. 1419

18 Zikmund Zikmund Lucemburský (*1368 +1437) Markrabí braniborský (do r. 1415) Král uherský (od r. 1387) – spory s Polskem, Benátkami a Turky (Nikopole 1396), zajat šlechtou (1401) Král římský (od r. 1410/11) Císař (od r. 1433)

19 Řád německých rytířů Založen r. 1190 Ztráta palestinského centra r. 1291 Uherská epizoda 1211-26. Pozván proti Prusům r. 1226 (Chelminsko) Postupně rozšiřoval území a r. 1311 se do Pruska přestěhoval velmistr Bitva u Grunwaldu 1410 – poražen Polskem Toruňský mír r. 1466 – stal se leníkem polské koruny Sekularizace pruského území r. 1525 (Albrecht z Hohenzollernu)

20 Polsko I Oslabené – na západě ztratilo území ve prospěch německých feudálů a na severu ve prospěch Řádu německých rytířů Na východě sílí pohanská Litva Mongolsko-tatarské nájezdy (1241, 1259 a 1287) Přemyslav II. Velkopolský r. 1295 králem Posilování české moci v Polsku, Václav II. od r. 1300 králem.

21 Polsko II Vladislav Lokýtek (+1333) – králem r. 1320 a sjednocení země Kazimír III. Veliký (+1370) – vedl expanzi na sever a východ Ludvík I. z Anjou (+1382) – král uherský a polský, v Polsku za něj vládla matka, a poté Zikmund Lucemburský Vladislav II. Jagello (+1434) a Hedvika z Anjou – spojení s Litvou, válka s Řádem (Grunwald, 1410)

22 Uhersko I Vznik banátů Německá kolonizace Příchod Kumánů (cca 1230) Béla IV. (+1270) – vpád Mongolů (Slaná, 1241), bitva u Kressenbrunnu (1260) Války s Přemyslem Otakarem II. (1270-8) Vymření Arpádovců r. 1301 a rozpad země (Václav III. x Karel Robert z Anjou)

23 Uhersko II Karel I. Robert (+1342) – obnovení moci, zlato na Slovensku a v Sedmihradsku Ludvík I. z Anjou (+1382) – podrobení balkánských států, polská koruna r. 1370 Boje o trůn Zikmund Lucemburský (1387- 1437)


Stáhnout ppt "Dějepis Vrcholný středověk. Hospodářství a společnost Modernizace hospodářství Trojpolní zemědělství, zápřah a pluh, kolonizace (lokátor a emfyteutické."

Podobné prezentace


Reklamy Google