Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 1 Začni klávesou F5

2 Text ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Další úkoly Kliknutím na příslušné tlačítko v horní liště otevřeš stránku s úkoly k danému tématu. Na dolní liště jsou tlačítka, která nabízejí texty, fotografie, obrázky. Vysvětlivky: vyřeš ústně A práce s atlasem odkaz na stránky na internetu odkaz na jiné místo v prezentaci další a doplňující úkoly k danému tématu

3 S využitím atlasu (obyvatelstvo JA) správně doplň následující text.  A Které části jsou neosídleny? Zdůvodni. Ve kterých částech kontinentu je nejhustší osídlení? Zdůvodni.   A A Většina obyvatel Jižní Ameriky jsou:  Území jihoamerického kontinentu bylo osídleno člověkem dávno před příchodem evropských dobyvatelů. Kromě přírodních kmenů (např. v oblasti Amazonie) se zde nacházely vyspělé kultury. Nejrozsáhlejší byla říše, která se nacházela v západní části kontinentu v oblasti And. Jádro říše se nacházelo na území současného státu:. Jejím sídlem byla pevnost. V(e) století začala kolonizace Evropany. Říši Inků dobyli (Francisco Pizarro). Společně s Portugalci obsadili postupně celou Střední a Jižní Ameriku. Ve většině států se proto mluví a v Brazílii. Základem těchto jazyků je latina, odtud označení Latinská Amerika. Latinská Amerika – mapa Jak to souvisí s osídlováním? Obyvatelstvo ZemědělstvíKonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Wikipedie: Říše Inků Další úkoly

4 Obyvatelstvo ZemědělstvíKonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Co hrozí domorodým indiánským kmenům v Amazonii? Zjisti z uvedených článků na internetu. Kmeny v Amazonii: Článek portálu Týden.cz  Článek portálu Aktuálně.cz Doplňující úkol: A  Z atlasu (obyvatelstvo – míra urbanizace) zjisti a doplň, které státy JA mají více jak 80 % podíl městského obyvatelstva: Wikipedie Kdo jsou mestici?  Napiš alespoň tři důvody, proč většina lidí JA podle tebe žije v městech. 

5 Podle zemědělské mapy Jižní Ameriky doplň:  Zemědělství KonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDopravaObyvatelstvo Oblast významné těžby kaučuku a dřeva: V této oblasti je největší produkce pšenice v Jižní Americe. Dále se zde pěstuje např. kukuřice, proso, slunečnice.  Brazílie je ve sklizni této plodiny na 1. místě ve světě. Dalšími významnými pěstiteli jsou Kolumbie a Venezuela. O jakou plodinu jde?   Zemědělská produkce Brazílie patří k největším na světě. Které další plodiny se zde pěstují?  Jak jsou zemědělsky využívány horské oblasti v Andách? Jak Patagonie? Významným prvkem živočišné výroby Brazílie, ale také např. Kolumbie, Venezuely, Argentiny je chov: Další úkoly A

6 Obyvatelstvo Zemědělství KonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Rybolov Chladný Humboldtův proud má vliv na množství planktonu (potrava pro ryby) a následně na množství ryb v této části oceánu.  S využitím výše uvedené informace a atlasu vyber, které dva státy JA patří v tomto odvětví mezi světové velmoci: Hlavními druhy ryb jsou sardinky, tuňák, makrelovité ryby a sardele. Část ulovených ryb se také zpracovává na rybí moučku (krmivo pro dobytek). Jedná se o malý strom nebo keř rostoucí převážně v Jižní Americe. Pochází z vlhkých pralesů na východních svazích bolivijských a peruánských And. Mezi největší pěstitele této plodiny patří Kolumbie, Peru, Bolívie. Nejrozšířenějším způsobem užití je žvýkání listů. V Bolívii se např. prodává ve varných sáčcích jako čaj (zmírňuje bolesti hlavy a žaludku). Výtažek z listů této rostliny byl do počátku 20. století také jednou ze součástí Coca Coly. Rostlina obsahuje alkaloid, který se využívá k výrobě drogy kokainu. Víš, o jakou rostlinu jde? Odpověď Doplňující úkol:

7 S využitím atlasu (hospodářská mapa JA) urči, ke kterému státu se váže text.  Stát má bohatá naleziště různých nerostů, především mědi, stříbra, železné rudy a zlata. V produkci stříbra je na 2. místě ve světě. V Amazonské nížině těží ropu. Významná těžba železa a manganu. Rozvinutý hutnický průmysl (výroba surového železa, oceli, barevných kovů a jejich vývoz). Vyváží železo, ocel, strojírenské výrobky. 90 % elektrické energie je vyráběno ve vodních elektrárnách. Těžba a vývoz bauxitu. Jméno země je odvozeno od latinského názvu pro stříbro. V jižní části se těží ropa, kterou tento stát také vyváží. Země má bohaté nerostné zdroje. Nejvýznamnější je těžba ropy, ve stejných lokalitách těžba zemního plynu. Ze všech států Jižní Ameriky má největší podíl vývozu energetických surovin. Přes 50 % příjmů státu je z ropného průmyslu. Těžba mědi světového významu (je zde největší ložisko mědi na světě) a její vývoz. Významné těžby molybdenu, železné rudy a ledku. Kontrola správnosti ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest Města Průmysl a těžba Cestovní ruchDoprava A

8 ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruch Doprava Přes Amazonii vede Transamazonská dálnice. Přečti si článek ve Wikipedii a doplň následující údaje:  Délka dálnice:km. Vede v ose: Jaký vliv měla a má výstavba dálnice na odlesňování amazonského pralesa? Transamazonská dálnice V hospodářské mapě Jižní Ameriky najdi a doplň: b) Alespoň dva příklady významných kontinentálních přístavů JV pobřeží: c) Alespoň dva příklady významných ropných přístavů:  a) Tři významné řeky, které jsou využívány v dopravě (splavnost). Které suroviny jsou podle tebe na řekách loďmi převáženy?

9 Kterému státu patří Falklandy (Malvíny)? Kterému státu patří Galapágy K mapě přiřaď státy:  ObyvatelstvoZemědělstvíKonec Státy Test MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava 1 2 Mapa: 2 Další úkoly

10 Tři největší státy Jižní Ameriky podle rozlohy: Wikipedie  Z tabulek v atlase nebo z Wikipedie zjisti a doplň: 1. 2. 3. Pořadí ve světě: A  Najdi na mapě Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy. Kterému státu patří a který další si toto území nárokuje? Wikipedie Tři nejlidnatější státy Jižní Ameriky: Wikipedie  Z údajů v atlase nebo z Wikipedie zjisti a doplň: 1. 2. 3. A Pořadí ve světě: ObyvatelstvoZemědělstvíKonec Státy Test MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Další úkoly

11 Vyber region a doplň:  ObyvatelstvoZemědělstvíKonec Státy Test MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Andské zeměBrazílieLaplatské země  Doplň: K andským zemím patří: a dálea, někdy přiřazované ke karibským zemím.  Heslovitě doplň, co mají andské země společného. Přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, vegetace…) Obyvatelstvo (jazyk, náboženství, složení obyvatelstva…) Hospodářství (nerostné suroviny, průmysl, zemědělství…) Wikipedie – státy Jižní Ameriky A

12  ObyvatelstvoZemědělstvíKonec Státy Test MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Vyber region a doplň: Andské zeměBrazílieLaplatské země PovrchVodstvo Podnebí (doplň podnebné pásy, ve kterých leží) Vegetační pásma: Obyvatelstvo (počet obyvatel, jazyk, náboženství…) Zemědělství Průmysl a těžba Turistický ruch, kultura, sport Wikipedie A

13  ObyvatelstvoZemědělstvíKonec Státy Test MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Vyber region a doplň: Karibské státyAndské státyBrazílieZemě jižního rohuAndské zeměBrazílieLaplatské země  Doplň: Mezi laplatské země patří:  Heslovitě doplň společné znaky laplatských zemí. Přírodní podmínky (povrch, vodstvo, podnebí, vegetace…) Obyvatelstvo (jazyk, náboženství, složení obyvatelstva…) Hospodářství (nerostné suroviny, průmysl, zemědělství…) Wikipedie – státy Jižní Ameriky A

14 ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest Města Průmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Další úkoly K mapě přiřaď hlavní města států JA: 1 2 1 2 Dopiš názvy měst:  Mapa: 2

15 ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest Města Průmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Na fotografii je jihoamerické město navštěvované turisty z celého světa. Karneval – video (Youtube.com) Další úkoly 1 4 3 2 5 video O jaké město jde? Doplň popis fotografii: 1. 2.  3. video 4. video článek Wikipedie  Karneval – video (Youtube.com)

16 ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest Města Průmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Doplň názvy měst:  Je to administrativní hlavní město, sídlo vlády, nejvýše položené hlavní město světa (3640 m n. m.). Leží východně od jezera Titicaca. Oficiálním hlavním městem této země je však sídlo Nejvyššího soudního dvora, Ústavního soudu a Soudní rady. Je druhým největším městem Jižní Ameriky. Je to město přistěhovalců a soužití desítek etnických skupin. Městem prochází obratník kozoroha. Žije zde více než 22 miliónů lidí. Města se nachází na pobřeží Atlantského oceánu. Jsou to hlavní města a důležité přístavy při společném ústí dvou významných řek. Město leží 22 km jižně od rovníku a je druhým nejvýše položeným hlavním městem na světě (2850 m n. m.). 4

17 ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStátyTest MěstaPrůmysl a těžba Cestovní ruch Doprava  Na mapě jsou označeny turisticky zajímavá místa Jižní Ameriky. Z výběru doplň tři, které bys chtěl/a navštívit, a co bys tam chtěl/a vidět. Přiložením šipky na značku se zobrazí název, kliknutím otevřeš informace o místě. 3

18 7 a)europoidní + negroidní b)europoidní + mongoloidní c)negroidní + mongoloidní a)Argentina, Brazílie b)Bolívie, Brazílie c)Chile, Peru a)Venezuela b)Chile c)Uruguay 6 8 9 Mestic je míšenec ras: Největší vývozce ropy a zemního plynu v JA: Mezi největší světové producenty ryb patří: 1010 a)dálnice v Amazonii b)železnice v Amazonii c)systém vodní dopravy Transamazonica je: a)1A, 3B, 2C b)1A, 2C, 3B c)1C, 2B, 3A Označ správné spojení: 1. Kolumbie 2. Chile 3. Venezuela A. Bogota B. Caracas C. Santiago ObyvatelstvoZemědělstvíKonecStáty Test MěstaPrůmysl a těžbaCestovní ruchDoprava Země má rozvinutý hutnický a strojní průmysl, je největším světovým producentem kávy. 2 1 3 4 5 a)v Brazílii b)v Argentině c)v Peru a)Altiplano b)Machu Picchu c)Titicaca a)Brazílie b)Argentina c)Uruguay a)Brazílie b)Argentina c)Venezuela a)1A, 2B, 3C b)1B, 2C, 3A c)1C, 2B, 3A 1. Brazílie 2. Argentina 3. Peru A. Lima B. Buenos Aires C. Rio de Janeiro Portugalsky se mluví: Dávná pevnost Inků v Peruánských Andách: Největší produkce obilí v JA: Označ správné spojení: Kontrola testu

19 Machu Picchu výslovnost: /maču pikču/  Ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách.  Nacházejí se na horském sedle v nadmořské výšce 2430 m n. m., asi 70 km severozápadně od Cuzca.  Předpokládá se, že pevnost byla postavena v době okolo let 1460–1470.  Ruiny objevil 24. července 1911 americký archeolog z Yaleovy univerzity, Hiram Bingham. Ten se domníval, že nalezl pozůstatky bájného města Vilcabamba.  Dne 7. července 2007 bylo Machu Picchu zařazeno mezi nových sedm divů světa. Město nemělo administrativní, vojenskou, ani obchodní důležitost. Proč Inkové město postavili, se neví. Historici se domnívají, že chtěli být blíže svému božstvu (Slunci). 69

20 Latinská Amerika 7

21 Národní park Canaima Canaima: Park s nejvyšším vodopádem světa Národní park Canaima (španělsky Parque Nacional Canaima) byl založen v roce 1962 v jihovýchodní části Venezuely na hranicích s Brazílií a Guyanou. Jeho rozloha je 30 000 km 2, což odpovídá rozloze celé Moravy a ještě k tomu Jihočeského kraje. Celá oblast je pod ochranou UNESCO, zejména pro množství zvláštních skalnatých formací, tzv. stolových hor, zvaných tepui. Tyto hory pokrývají na 60 % parku a jsou unikátními biotypy, na kterých se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů, které jinde nenajdeme. Výška tepui dosahuje až 2700 metrů nad mořem. V parku se rovněž nachází velké množství mohutných vodopádů, z nichž je vodopád Angel Falls (1002 m) nejvyšším na světě. Vzhledem k náročnému terénu na územ parku téměř neexistuje dopravní síť. Návštěvníci parku musí proto využít buď letecké přepravy, anebo se do parku vypravit pěšky či na kánoi. Článek portálu 21.stoleti.cz Fotografie 8

22 Správné odpovědi: Venezuela, Chile, Brazílie, Peru, Argentina

23 Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a, 9a, 10b

24 Zdroje: 1. Luan. Commons.wikimedia.org: South America (orthographic projection).svg [online]. 2008-07-03 [cit. 2010-01-28]. Dostupný z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:South_America_(orthographic_projection).svg 2. About.com: geography: Free Blank Outline Map of South America [online]. [cit. 2010-01-28]. Dostupný z WWW:.http://geography.about.com/library/blank/blxsamerica.htm 3. Botev Radosław. Commons.wikimedia.org: South America map.png [online]. 2009-03-27 [cit. 2010-01-09]. Dostupný z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:South_America_map.png 4. Olsson, Jonathan. Commons.wikimedia.org: Brazil - SP.jpg [online]. 2006-12-19 [cit. 2010-02-18]. Dostupný z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_-_SP.jpg 5. David, Luan, Cidade do Rio de Janeiro.jpg [online]. 2009-07-23 [cit. 2010-02-18]. Dostupný z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cidade_do_Rio_de_Janeiro.jpg 6. Allard Schmidt. Commons.wikimedia.org: Peru Machu Picchu Sunrise.jpg [online]. 2005-04-09 [cit. 2010-01-09]. Dostupný z WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_Machu_Picchu_Sunrise.jpg 7. WeFt. Commons.wikimedia.org: Latin America map.jpg [online]. 2005-04-16 [cit. 2010-01-10]. Dostupný na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latin_America_map.jpg 8. Přeučil, Pavel. 21stoleti.cz: „Canaima: Park s nejvyšším vodopádem světa“ [online]. 2009-09-18 [cit. 2010-02-18]. Dostupný z WWW:.http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009091829 9. Wikipedia.org. Machu Picchu. [online]. 2010-02-24. Dostupný z WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v."

Podobné prezentace


Reklamy Google