Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mírný pás – Listnatý a smíšený les Pří_123_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Listnatý a smíšený les Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mírný pás – Listnatý a smíšený les Pří_123_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Listnatý a smíšený les Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták,"— Transkript prezentace:

1 Mírný pás – Listnatý a smíšený les Pří_123_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Listnatý a smíšený les Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení s učivem o listnatých a smíšených lesích.  Materiál vysvětluje, kde se listnaté a smíšené lesy nacházejí, seznamuje s živočichy a rostlinami, kteří se v nich vyskytují.  Je určen pro předmět přírodověda, ročník 5.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289- 313-3.

3 Listnaté a smíšené lesy  Smíšeným a listnatým lesům se daří ve vlhčích oblastech s mírnou zimou.  Rozprostírají se v teplejších oblastech mírného pásu.  Les je domovem mnoha druhů živočichů, kterým poskytuje obživu v podobě semen, ořechů, bobulí a listů, stejně jako bylin a travin na pasekách. Býložravci se pak stávají kořistí predátorů.  Původní listnaté lesy byly skoro vykáceny. Lidé se snažili les obnovit sázením stromů, které rychle rostou, a proto sázeli hlavně jehličnany (zejména smrk).  Krásu listnatých a smíšených lesů můžete obdivovat v níže položených oblastech České republiky.

4 Čtyři roční období v lese Jaro Pupeny praskají a otevírají se. Objevují se květy a plody. Léto Listy zachycují maximum slunečního záření a zrají plody. Růst stromu se zrychluje. Zelené plody se zvětšují. Podzim Listy mění barvu a opadávají; plody dozrávají a padají. Růst stromu se zpomaluje a ustává. Zima Strom je v klidovém režimu, má holé větve. Jeho listové a květní pupeny čekají na teplejší počasí. Lepkavé pupeny na holých větvičkách skrývají nové jarní listy.

5 Listnatý les Listnatý les je les, ve kterém je většina stromů listnatých. Zbytek tvoří stromy jehličnaté. Vyskytuje se v místech, kde je po celý rok dostatek srážek a půda zamrzá jen na krátkou dobu. V současné době jsou listnaté lesy na území ČR spíše vzácností. Většina z nich (doubravy, lužní lesy) je chráněna zákonem.

6 Smíšený les Smíšený les je les, ve kterém se vyskytuje více druhů dřevin. Smíšené lesy tvoří většinu našich lesů.

7 Živočichové jelen laň kolouch Rodina jelena lesního:

8 srnec obecný prase divoké daněk evropský

9 kuna lesní lasice kolčavaveverka obecná liška obecná

10 Ptáci sojka obecnápěnkava obecná sýkora koňadradatel černý strakapoud

11 zmije obecná mravenec lesní Ostatní živočichové

12 Rostliny V listnatých a smíšených lesích rostou: opadavé listnaté stromy, které jsou přizpůsobeny rozdílům zimních a letních teplot, např. dub, buk, javor, bříza; ve smíšených lesích nalezneme také jehličnaté stromy (smrk, jedle, borovice, modřín); keře, např. ostružiník křovitý, ostružiník maliník; byliny, např. sasanka hajní, traviny; mechy, např. bělomech sivý.

13 Jehličnaté stromy smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý

14 Listnaté stromy Dub letní a zimní

15 Buk lesní

16 Bříza bělokorá

17 Javor mléč

18 Ostatní listnaté stromy habr obecný

19 olše lepkavá jasan ztepilý topol osika jilm horský

20 Keře ostružiník maliník ostružiník křovitý

21 Ostatní rostliny sasanka hajníbělomech sivý

22 Kdo jsem? Jsem všežravec. Většinu potravy si opatřuji rytím v zemi. Mám k tomu skvěle přizpůsobený rypák a velmi jemný čich. Mám mohutné zuby. Špičáky z horní čelisti se mi obracejí obloukem vzhůru. Má mláďata jsou krásně pruhovaná. Kdo jsem? Jsem noční živočich. Když mne spatříte venku ve dne, pak jen proto, že se vyhřívám na sluníčku. Mám šedé, hnědé, nebo černé zbarvení a zdobí mne krásná klikatá čára. K jídlu si ráda dám třeba myšku. Vždy se k ní připlížím, seknu ji jedovými zuby a počkám, až jed začne působit a myška zahyne. Pak ji celou spolknu. jelen lesní prase divoké srnec obecný užovka hladká ještěrka obecná zmije obecná

23 Kdo jsem? Jsem nenápadný hnědý brouk a obávaný lesní škůdce. Měřím asi půl centimetru. Nejčastěji mne najdete na smrku, ale nevyhýbám se ani borovici či modřínu. Líbí se mi hlavně ty, které už nejsou úplně zdravé. Když chci naklást vajíčka, vyhlodám pro ně pod kůrou chodby. Larvy mají později co jíst. Jsem obojživelník. Najdete mne ve vlhkých porostech ve vyšších polohách. Ve dne mne uvidíte v dešti, jinak lovím hlavně v noci. Jsem sice klidný, ale dávejte si na mne pozor, protože mám za hlavou uložené veliké jedové žlázy. Mám krásně zbarvené černožluté tělo. bekyně mniška lýkožrout smrkový mravenec lesní zmije obecná ještěrka obecná mlok skvrnitý

24 Kdo jsem? Rostu na písčitých půdách. Přežiju i na velmi suchých a na živiny chudých místech. Mám hluboký kůlovitý kořen, takže dosáhnu k vodě i do velké hloubky. Moje kůra má hluboké vrásky. Jehlice mám dlouhé a pichlavé. Kvetu stejně jako můj kamarád s krátkými jehlicemi, ale mé malé šišky dozrávají do 2 až 3 letech. Jsem dravec. Když roztáhnu křídla, naměříte mi rozpětí až kolem 1metru. Hrdlo, břicho a ocas zespodu mám vlnkovaně pruhované. Hřbet má tmavošedou barvu.Mám krátké silné nohy žluté barvy, zahnuté ostré drápy, oranžové oči a silný zahnutý zobák. Nejčastěji lovím ptáky nebo veverky. Vždy rychle vyrazím z úkrytu a pak už mi neutečou. Co jednou chytím, už nepustím. modřín opadavý smrk ztepilý borovice lesní poštolka obecná strakapoud velký jestřáb lesní

25 Použité zdroje MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-313-3. KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro pátý ročník: Život na Zemi. Vyd. 1. Všeň: Alter, 1997, 63 s. ISBN 80-857-7561-1. ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011, 111 s. Člověk a jeho svět. ISBN 978-807-2354-689. BENDER, Lionel a Linda GAMLIN. Velká encyklopedie přírody. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001, 160 s. ISBN 15-692-4068-X. ALLABY, Michael. Ottova obrazová encyklopedie - Země. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, 608 s. ISBN 978-80-7360-926-9. ALLABY, Michael. Země: velká dětská encyklopedie. Praha: Svojtka, 2008, 256 s. ISBN 978-80-256- 0038-2. Gespensterwald6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:49, 4 July 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gespensterwald6.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gespensterwald6.jpg Palkovické hůrky, Babí hora, bučina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:38, 16 July 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky,_Bab%C3%AD_hora,_b u%C4%8Dina.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky,_Bab%C3%AD_hora,_b u%C4%8Dina.jpg The Chase Wood - Newbury.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:09, 11 June 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg

26 Mixed forest in Romania.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:24, 5 March 2009 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mixed_forest_in_Romania.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mixed_forest_in_Romania.jpg Silz cerf19.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:48, 25 August 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf19.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf19.jpg Silz cerf4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:38, 25 August 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf4.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf4.jpg Rothirsch Kalb 070816 7.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:43, 19 August 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rothirsch_Kalb_070816_7.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rothirsch_Kalb_070816_7.jpg Dama Dama nameless 19112006.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:54, 18 November 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dama_Dama_nameless_19112006.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dama_Dama_nameless_19112006.jpg Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:28, 18 July 2007 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_Jojo.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_Jojo.jpg Wildschwein 12.4.2008 117.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:18, 12 April 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildschwein_12.4.2008_117.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildschwein_12.4.2008_117.jpg Frischlinge2008.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:26, 12 August 2010 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frischlinge2008.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frischlinge2008.JPG

27 Rød ræv (Vulpes vulpes).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:41, 1 December 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B8d_r%C3%A6v_%28Vulpes_vulpes%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B8d_r%C3%A6v_%28Vulpes_vulpes%29.jpg Mustela nivalis -British Wildlife Centre-4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:09, 18 August 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://species.wikimedia.org/wiki/File:Mustela_nivalis_-British_Wildlife_Centre-4.jpg http://species.wikimedia.org/wiki/File:Mustela_nivalis_-British_Wildlife_Centre-4.jpg MattiParkkonen Orava.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:37, 6 April 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MattiParkkonen_Orava.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MattiParkkonen_Orava.jpg Beech Marten.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:48, 7 July 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beech_Marten.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beech_Marten.jpg Garrulus glandarius albipectus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:32, 6 February 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garrulus_glandarius_albipectus.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garrulus_glandarius_albipectus.jpg Chaffinch (Fringilla coelebs).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:47, 21 May 2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaffinch_%28Fringilla_coelebs%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaffinch_%28Fringilla_coelebs%29.jpg Parus major m.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:40, 19 February 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_major_m.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_major_m.jpg BlackWoods.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:22, 11 July 2012 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlackWoods.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlackWoods.jpg

28 Dendrocopos medius (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:28, 29 January 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocopos_medius_%28Marek_Szczepanek%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocopos_medius_%28Marek_Szczepanek%29.jpg Kreuzotter (Skagen, Denmark).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:43, 16 September 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreuzotter_%28Skagen,_Denmark%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreuzotter_%28Skagen,_Denmark%29.jpg A Formica rufa sideview.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:38, 12 May 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Formica_rufa_sideview.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Formica_rufa_sideview.jpg Anemone-nemorosa 0070.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:03, 24 September 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone-nemorosa_0070.jpg?uselang=en http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone-nemorosa_0070.jpg?uselang=en Rubus fruticosus 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:02, 28 July 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_fruticosus_003.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_fruticosus_003.JPG Leucobryum.glaucum.2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:22, 25 February 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum.glaucum.2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum.glaucum.2.jpg Kuusk Keila-Paldiski rdt ääres.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:01, 6 November 2011 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg Picea abies cone.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:04, 30 May 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_cone.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_cone.jpg

29 Abies alba Slovakia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:43, 3 June 2009 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Slovakia.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Slovakia.jpg Abies alba P26.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:32, 24 March 2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_P26.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_P26.jpg Hainberg 20080707 0054.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:45, 7 July 2008 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hainberg_20080707_0054.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hainberg_20080707_0054.jpg Pine cones - Scots Pine.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:09, 27 January 2010 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg Larix decidua Saastal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:25, 27 January 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_Saastal.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_Saastal.jpg Larix decidua0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:32, 14 July 2006 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg Stieleiche bei Wilsede.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:57, 5 October 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stieleiche_bei_Wilsede.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stieleiche_bei_Wilsede.jpg Quercus petraea - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-118.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:15, 29 January 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_petraea_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal- Pflanzen-118.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_petraea_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal- Pflanzen-118.jpg

30 Quercus robur.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:48, 4 May 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_robur.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_robur.jpg Illustration Fagus sylvatica0 clean.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:05, 6 May 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Fagus_sylvatica0_clean.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Fagus_sylvatica0_clean.jpg Gespensterwald6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:49, 4 July 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gespensterwald6.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gespensterwald6.jpg Fagus sylvatica8 ies.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:45, 29 July 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica8_ies.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica8_ies.jpg Fagus sylvatica leaf 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:59, 28 September 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica_leaf_001.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica_leaf_001.jpg Illustration Betula pendula0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:43, 27 November 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Betula_pendula0.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Betula_pendula0.jpg Betula Pendula at Stockholm University 2005-07-01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:55, 1 July 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_Pendula_at_Stockholm_University_2005-07-01.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_Pendula_at_Stockholm_University_2005-07-01.jpg

31 European Birch Seeds.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 03:19, 15 July 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Birch_Seeds.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Birch_Seeds.JPG Illustration Acer platanoides0 clean.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:05, 5 May 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Acer_platanoides0_clean.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Acer_platanoides0_clean.jpg Acer platanoides fruit kz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:50, 11 March 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_platanoides_fruit_kz.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_platanoides_fruit_kz.jpg Spitz-Ahorn(mbo).jpg.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:25, 25 May 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitz-Ahorn%28mbo%29.jpg.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitz-Ahorn%28mbo%29.jpg.JPG Illustration Carpinus betulus 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:45, 22 April 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Carpinus_betulus_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Carpinus_betulus_1.jpg Carpinus betulus2 ies.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:28, 20 April 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpinus_betulus2_ies.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carpinus_betulus2_ies.jpg Illustration Populus tremula0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:14, 29 October 2004 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Populus_tremula0.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Populus_tremula0.jpg Illustration Fraxinus excelsior1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 05:19, 23 February 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Fraxinus_excelsior1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Fraxinus_excelsior1.jpg

32 Ulmus glabra.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 07:41, 17 June 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulmus_glabra.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulmus_glabra.jpg Noname05.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:22, 19 August 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noname05.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noname05.jpg Rubus fruticosus 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:02, 28 July 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_fruticosus_003.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_fruticosus_003.JPG Raspberries (Rubus Idaeus).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:21, 27 June 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberries_%28Rubus_Idaeus%29.jpg?uselang=en http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raspberries_%28Rubus_Idaeus%29.jpg?uselang=en Southrey Woods, near Bardney - geograph.org.uk - 1569204.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:00, 3 March 2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southrey_Woods,_near_Bardney_- _geograph.org.uk_-_1569204.jpg?uselang=enhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southrey_Woods,_near_Bardney_- _geograph.org.uk_-_1569204.jpg?uselang=en Leucobryum glaucum.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum_glaucum.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum_glaucum.jpg KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro čtvrtý ročník – 1. díl. 1. vyd. Ilustrace Květoslav Hísek, Jaromír Knotek, Libuše Knotková. Všeň: Alter, 1995, 58 s. ISBN 80-85775-34-4.


Stáhnout ppt "Mírný pás – Listnatý a smíšený les Pří_123_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Listnatý a smíšený les Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták,"

Podobné prezentace


Reklamy Google