Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mírný pás – Listnatý a smíšený les

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mírný pás – Listnatý a smíšený les"— Transkript prezentace:

1 Mírný pás – Listnatý a smíšený les
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Mírný pás – Listnatý a smíšený les Pří_123_Rozmanitost přírody_Mírný pás – Listnatý a smíšený les Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení s učivem o listnatých a smíšených lesích. Materiál vysvětluje, kde se listnaté a smíšené lesy nacházejí, seznamuje s živočichy a rostlinami, kteří se v nich vyskytují. Je určen pro předmět přírodověda, ročník 5. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN

3 Listnaté a smíšené lesy
Smíšeným a listnatým lesům se daří ve vlhčích oblastech s mírnou zimou. Rozprostírají se v teplejších oblastech mírného pásu. Les je domovem mnoha druhů živočichů, kterým poskytuje obživu v podobě semen, ořechů, bobulí a listů, stejně jako bylin a travin na pasekách. Býložravci se pak stávají kořistí predátorů. Původní listnaté lesy byly skoro vykáceny. Lidé se snažili les obnovit sázením stromů, které rychle rostou, a proto sázeli hlavně jehličnany (zejména smrk). Krásu listnatých a smíšených lesů můžete obdivovat v níže položených oblastech České republiky.

4 Čtyři roční období v lese
Jaro Pupeny praskají a otevírají se. Objevují se květy a plody. Léto Listy zachycují maximum slunečního záření a zrají plody. Růst stromu se zrychluje. Zelené plody se zvětšují. Podzim Listy mění barvu a opadávají; plody dozrávají a padají. Růst stromu se zpomaluje a ustává. Zima Strom je v klidovém režimu, má holé větve. Jeho listové a květní pupeny čekají na teplejší počasí. Lepkavé pupeny na holých větvičkách skrývají nové jarní listy.

5 Listnatý les Listnatý les je les, ve kterém je většina stromů listnatých. Zbytek tvoří stromy jehličnaté. Vyskytuje se v místech, kde je po celý rok dostatek srážek a půda zamrzá jen na krátkou dobu. V současné době jsou listnaté lesy na území ČR spíše vzácností. Většina z nich (doubravy, lužní lesy) je chráněna zákonem.

6 Smíšený les Smíšený les je les, ve kterém se vyskytuje více druhů dřevin. Smíšené lesy tvoří většinu našich lesů.

7 Živočichové Rodina jelena lesního: jelen laň kolouch

8 daněk evropský srnec obecný prase divoké

9 lasice kolčava veverka obecná kuna lesní liška obecná

10 Ptáci sojka obecná pěnkava obecná strakapoud datel černý
sýkora koňadra

11 Ostatní živočichové zmije obecná mravenec lesní

12 Rostliny V listnatých a smíšených lesích rostou:
opadavé listnaté stromy, které jsou přizpůsobeny rozdílům zimních a letních teplot, např. dub, buk, javor, bříza; ve smíšených lesích nalezneme také jehličnaté stromy (smrk, jedle, borovice, modřín); keře, např. ostružiník křovitý, ostružiník maliník; byliny, např. sasanka hajní, traviny; mechy, např. bělomech sivý.

13 Jehličnaté stromy smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní
modřín opadavý

14 Listnaté stromy Dub letní a zimní

15 Buk lesní

16 Bříza bělokorá

17 Javor mléč

18 Ostatní listnaté stromy
habr obecný

19 jasan ztepilý jilm horský topol osika olše lepkavá

20 Keře ostružiník křovitý ostružiník maliník

21 Ostatní rostliny sasanka hajní bělomech sivý

22 Kdo jsem? Jsem všežravec. Většinu potravy si opatřuji rytím v zemi. Mám k tomu skvěle přizpůsobený rypák a velmi jemný čich. Mám mohutné zuby. Špičáky z horní čelisti se mi obracejí obloukem vzhůru. Má mláďata jsou krásně pruhovaná. Kdo jsem? jelen lesní prase divoké srnec obecný Jsem noční živočich. Když mne spatříte venku ve dne, pak jen proto, že se vyhřívám na sluníčku. Mám šedé, hnědé, nebo černé zbarvení a zdobí mne krásná klikatá čára. K jídlu si ráda dám třeba myšku. Vždy se k ní připlížím, seknu ji jedovými zuby a počkám, až jed začne působit a myška zahyne. Pak ji celou spolknu. užovka hladká ještěrka obecná zmije obecná

23 Kdo jsem? Jsem nenápadný hnědý brouk a obávaný lesní škůdce. Měřím asi půl centimetru. Nejčastěji mne najdete na smrku, ale nevyhýbám se ani borovici či modřínu. Líbí se mi hlavně ty, které už nejsou úplně zdravé. Když chci naklást vajíčka, vyhlodám pro ně pod kůrou chodby. Larvy mají později co jíst. bekyně mniška lýkožrout smrkový mravenec lesní Jsem obojživelník. Najdete mne ve vlhkých porostech ve vyšších polohách. Ve dne mne uvidíte v dešti, jinak lovím hlavně v noci. Jsem sice klidný, ale dávejte si na mne pozor, protože mám za hlavou uložené veliké jedové žlázy. Mám krásně zbarvené černožluté tělo. zmije obecná ještěrka obecná mlok skvrnitý

24 Kdo jsem? Rostu na písčitých půdách. Přežiju i na velmi suchých a na živiny chudých místech. Mám hluboký kůlovitý kořen, takže dosáhnu k vodě i do velké hloubky. Moje kůra má hluboké vrásky. Jehlice mám dlouhé a pichlavé. Kvetu stejně jako můj kamarád s krátkými jehlicemi, ale mé malé šišky dozrávají do 2 až 3 letech. modřín opadavý smrk ztepilý borovice lesní Jsem dravec. Když roztáhnu křídla, naměříte mi rozpětí až kolem 1metru. Hrdlo, břicho a ocas zespodu mám vlnkovaně pruhované. Hřbet má tmavošedou barvu.Mám krátké silné nohy žluté barvy, zahnuté ostré drápy, oranžové oči a silný zahnutý zobák. Nejčastěji lovím ptáky nebo veverky. Vždy rychle vyrazím z úkrytu a pak už mi neutečou. Co jednou chytím, už nepustím. poštolka obecná strakapoud velký jestřáb lesní

25 Použité zdroje MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro pátý ročník: Život na Zemi. Vyd. 1. Všeň: Alter, 1997, 63 s. ISBN ČECHUROVÁ, Milana, Jana HAVLÍČKOVÁ a Ladislav PODROUŽEK. Přírodověda 5 pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011, 111 s. Člověk a jeho svět. ISBN BENDER, Lionel a Linda GAMLIN. Velká encyklopedie přírody. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001, 160 s. ISBN X. ALLABY, Michael. Ottova obrazová encyklopedie - Země. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, 608 s. ISBN ALLABY, Michael. Země: velká dětská encyklopedie. Praha: Svojtka, 2008, 256 s. ISBN Gespensterwald6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:49, 4 July 2008 [cit ]. Dostupné z: Palkovické hůrky, Babí hora, bučina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:38, 16 July 2008 [cit ]. Dostupné z: u%C4%8Dina.jpg The Chase Wood - Newbury.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:09, 11 June 2005 [cit ]. Dostupné z:

26 Mixed forest in Romania. jpg
Mixed forest in Romania.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:24, 5 March 2009 [cit ]. Dostupné z: Silz cerf19.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , 14:48, 25 August 2005 [cit ]. Dostupné z: Silz cerf4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , 09:38, 25 August 2005 [cit ]. Dostupné z: Rothirsch Kalb jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:43, 19 August 2007 [cit ]. Dostupné z: Dama Dama nameless jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:54, 18 November 2006 [cit ]. Dostupné z: Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:28, 18 July 2007 [cit ]. Dostupné z: Wildschwein jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:18, 12 April 2008 [cit ]. Dostupné z: Frischlinge2008.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:26, 12 August 2010 [cit ]. Dostupné z:

27 Rød ræv (Vulpes vulpes). jpg
Rød ræv (Vulpes vulpes).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:41, 1 December 2005 [cit ]. Dostupné z: Mustela nivalis -British Wildlife Centre-4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:09, 18 August 2008 [cit ]. Dostupné z: MattiParkkonen Orava.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:37, 6 April 2005 [cit ]. Dostupné z: Beech Marten.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:48, 7 July 2007 [cit ]. Dostupné z: Garrulus glandarius albipectus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:32, 6 February 2008 [cit ]. Dostupné z: Chaffinch (Fringilla coelebs).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:47, 21 May 2011 [cit ]. Dostupné z: Parus major m.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:40, 19 February 2007 [cit ]. Dostupné z: BlackWoods.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:22, 11 July 2012 [cit ]. Dostupné z:

28 Dendrocopos medius (Marek Szczepanek). jpg
Dendrocopos medius (Marek Szczepanek).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:28, 29 January 2005 [cit ]. Dostupné z: Kreuzotter (Skagen, Denmark).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:43, 16 September 2008 [cit ]. Dostupné z: A Formica rufa sideview.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:38, 12 May 2007 [cit ]. Dostupné z: Anemone-nemorosa 0070.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:03, 24 September 2009 [cit ]. Dostupné z: Rubus fruticosus 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:02, 28 July 2010 [cit ]. Dostupné z: Leucobryum.glaucum.2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:22, 25 February 2007 [cit ]. Dostupné z: Kuusk Keila-Paldiski rdt ääres.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:01, 6 November 2011 [cit ]. Dostupné z: Picea abies cone.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:04, 30 May 2005 [cit ]. Dostupné z:

29 Abies alba Slovakia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:43, 3 June 2009 [cit ]. Dostupné z: Abies alba P26.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:32, 24 March 2011 [cit ]. Dostupné z: Hainberg jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:45, 7 July 2008 [cit ]. Dostupné z: Pine cones - Scots Pine.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:09, 27 January 2010 [cit ]. Dostupné z: Larix decidua Saastal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:25, 27 January 2013 [cit ]. Dostupné z: Larix decidua0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:32, 14 July 2006 [cit ]. Dostupné z: Stieleiche bei Wilsede.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:57, 5 October 2006 [cit ]. Dostupné z: Quercus petraea - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-118.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:15, 29 January 2007 [cit ]. Dostupné z: Pflanzen-118.jpg

30 Quercus robur. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Quercus robur.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:48, 4 May 2006 [cit ]. Dostupné z: Illustration Fagus sylvatica0 clean.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:05, 6 May 2007 [cit ]. Dostupné z: Gespensterwald6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:49, 4 July 2008 [cit ]. Dostupné z: Fagus sylvatica8 ies.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:45, 29 July 2007 [cit ]. Dostupné z: Fagus sylvatica leaf 001.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:59, 28 September 2007 [cit ]. Dostupné z: Illustration Betula pendula0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:43, 27 November 2006 [cit ]. Dostupné z: Betula Pendula at Stockholm University jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:55, 1 July 2005 [cit ]. Dostupné z:

31 European Birch Seeds. JPG
European Birch Seeds.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 03:19, 15 July 2007 [cit ]. Dostupné z: Illustration Acer platanoides0 clean.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:05, 5 May 2007 [cit ]. Dostupné z: Acer platanoides fruit kz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:50, 11 March 2007 [cit ]. Dostupné z: Spitz-Ahorn(mbo).jpg.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:25, 25 May 2006 [cit ]. Dostupné z: Illustration Carpinus betulus 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:45, 22 April 2007 [cit ]. Dostupné z: Carpinus betulus2 ies.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:28, 20 April 2007 [cit ]. Dostupné z: Illustration Populus tremula0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:14, 29 October 2004 [cit ]. Dostupné z: Illustration Fraxinus excelsior1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 05:19, 23 February 2006 [cit ]. Dostupné z:

32 Ulmus glabra. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Ulmus glabra.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 07:41, 17 June 2005 [cit ]. Dostupné z: Noname05.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 09:22, 19 August 2005 [cit ]. Dostupné z: Rubus fruticosus 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:02, 28 July 2010 [cit ]. Dostupné z: Raspberries (Rubus Idaeus).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:21, 27 June 2005 [cit ]. Dostupné z: Southrey Woods, near Bardney - geograph.org.uk jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:00, 3 March 2011 [cit ]. Dostupné z: _geograph.org.uk_-_ jpg?uselang=en Leucobryum glaucum.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro čtvrtý ročník – 1. díl. 1. vyd. Ilustrace Květoslav Hísek, Jaromír Knotek, Libuše Knotková. Všeň: Alter, 1995, 58 s. ISBN


Stáhnout ppt "Mírný pás – Listnatý a smíšený les"

Podobné prezentace


Reklamy Google