Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná informační brána Cyklus školení Elektronické informační zdroje a databáze Národní knihovna ČR 5.4.2002, 18.4.2002, 25.4.2002, 4.5.2002, 11.5.2002,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná informační brána Cyklus školení Elektronické informační zdroje a databáze Národní knihovna ČR 5.4.2002, 18.4.2002, 25.4.2002, 4.5.2002, 11.5.2002,"— Transkript prezentace:

1 Jednotná informační brána Cyklus školení Elektronické informační zdroje a databáze Národní knihovna ČR 5.4.2002, 18.4.2002, 25.4.2002, 4.5.2002, 11.5.2002, 14.5.2002

2 Obsah školení Úvod: Jednotná informační brána CASLIN (JIB): cíle, vznik, současný stav, perspektivy, přehled funkcí, metoda konspektu (Bohdana Stoklasová, NK ČR) MetaLib a SFX aneb Jak a proč JIB funguje (Jan Pokorný a Jiří Pavlík, UK-ÚVT) Co přináší JIB uživatelům a pracovníkům knihoven: výklad, ukázky, praktická cvičení (Jindřiška Pospíšilová, Karolina Košťálová, NK ČR)

3 Úvod Projekt Jednotná informační brána CASLIN: cíle, vznik, současný stav, přehled funkcí Konspekt a Jednotná informační brána Výhled do budoucna

4 Vznik projektu -důvody Hybridní knihovny + heterogenní zdroje => nové možnosti, nové problémy Nároční uživatelé („konkurenční“ internetové služby) Nutnost kvalitativně nových služeb (nové přístupy a nástroje) Potřeba koordinace využití nástrojů a zdrojů mezi NK a UK

5 Cíle Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nového zpřístupnění Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

6 Projekty a instituce JIB Současný stav Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK–ÚVT) Portál STM – LI (STK + 11) Jednotná informační brána – VISK 8 – příprava projektu (technické i personální zajištění celonárodní (nadnárodní) dimenze, nové služby

7 Projekty a instituce JIB Budoucnost do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, VKOL, KNAV, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy universit) účast dalších českých i slovenských knihoven vítána (CASLIN, KOLIN?)

8 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Současný stav: různé zdroje je třeba prohledávat separátně různé zdroje mají různá (více či méně uživatelsky vlídná) rozhraní a různé způsoby zadávání dotazů uživatel se musí k různým zdrojům opakovaně přihlašovat pod různými hesly výsledek je často nula nebo naopak tisíce hitů výstup přichází v různých, často neslučitelných podobách

9 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Cíl: souběžné zpřístupnění sekundárních informací o dokumentech i vlastních primárních dokumentů (integrace plných textů) všechny zdroje jsou zpřístupněny v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní, způsob zadávání dotazů je jednotný uživatel se nemusí opakovaně přihlašovat pod různými hesly. Přihlásí se jen jednou, systém ho "prověří" a dále již pracuje se zdroji, k nimž má přístup a pohybuje se ve vlastním, předem nadefinovaném prostředí výsledkem jsou relevantní informace, uživatel má možnost výsledek snadno korigovat, ukládat, posílat atd. výstup přichází v jednotné podobě jsou nabízeny přidané služby

10 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Nástroje (J. Pokorný, J. Pavlík):

11 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Současný stav: nízká úroveň popisu fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost) nedostatek prostředků na budování „klasických“ fondů (příčiny), plýtvání v nedostatku, nedostatečná argumentace pro zlepšení situace, slabiny ve strategii budování fondů malá vůle ke kooperaci

12 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Cíl: jednotný a jednoznačný, standardní, mezinárodně srozumitelný popis fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost) získání prostředků na budování „klasických“ fondů, ukončení plýtvání v nedostatku, přesvědčivá argumentace pro zlepšení situace, kvalitní, jednotná a vzájemně koordinovaná strategie budování fondů velká vůle ke kooperaci (nutnost)

13 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Nástroje: Metoda konspektu

14 Co a k čemu je konspekt Souborný popis (charakteristika) fondu určité knihovny bez podrobných bibliografických informací. Poskytuje standardizovaný formát a metodiku (kódy a indikátory) charakterizující povahu fondů. Umožňuje komunikaci o fondech a jejich porovnávání, poskytuje jednotný a srovnatelný přehled.

15

16 Hierarchie 24 předmětových kategorií – bez vazby na konkrétní klasifikaci 500 skupin konspektu (DDT, UDC, LC) 4000 předmětů

17 Předmětové kategorie 1. Antropologie, etnografie 2. Biologické vědy 3. Divadlo, film, tanec 4. Ekonomické vědy, obchod 5. Filozofie a náboženství 6. Fyzika a příbuzné vědy 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 9. Hudba 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 11. Jazyk, lingvistika a literatura 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 13. Lékařství 14. Matematika 15. Politické vědy 16. Právo 17. Psychologie 18. Sociologie 19. Technika, technologie, inženýrství 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace 21. Umění, architektura, muzeologie 22. Výchova a vzdělávání 23. Výpočetní technika 24. Zemědělství

18 Skupiny konspektu DDCSlovní vyjádření MDTSlovní vyjádřeníPoznámka 306Culture and Institutions 316. 7 Sociologie kulturyKulturní kontext společenského života 390Customs, Etiquette, Folklore 39Etnologie. Etnografie. Folklor 391Customs and Personal Appearance 391Oděv, móda, ozdoby

19 Metodika úrovně kvality fondu (CL, AC, GL) jazykové pokrytí ochrana fondu _____________________ popis porovnávání hodnocení jednoduchá a jednotná prezentace

20 Příklady aplikace NK ČR - konspekt přehled fondů hodnocení fondů strategie budování fondů http://www.nkp.cz/konspekt

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Využití konspektu - nejen pro popis fondů „rozcestí“ při vstupu do informační brány rozdělení odpovědností v kooperativních projektech … další možnosti

30

31

32

33 Cíle – rok 2002 Do konce roku 2002 by měla být do projektu aktivně (tj. ve smyslu zpřístupnění zdrojů) zapojena většina „hlavních“ českých knihoven (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, Knihovna Akademie věd, Knihovna Národního muzea + souborné katalogy univerzit) a řady slovenských knihoven (virtuální česko-slovenský SK CASLIN?), většina knihoven STM a řada dalších zahraničních knihoven a zdrojů (jejich nabídka v originální znalostní bázi neustále roste, výběr pro JIB bude záležet na zájmu uživatelů o jednotlivé zdroje). Proběhla úspěšná jednání o připojení Nových knih s vedením Literárních novin, po zprovoznění pevné linky bude připojen i tento významný zdroj. Kromě zahraničních plnotextových zdrojů budou připojeny i plnotextové zdroje domácí (v této oblasti probíhají jednání o respektování potřebných standardů). Bude přidána funkce stahování záznamů. JIB bude fungovat též v anglické verzi.

34 Cíle – rok 2002 Bude pokračovat budování souboru věcných autorit NK a předávání zkušeností z této oblasti dalším knihovnám. Bude pokračovat aplikace konspektu v NK a předávání zkušeností z této oblasti dalším knihovnám. Ve školicím centru NK již byl zahájen cyklus celodenních školení o JIB, další školení proběhnou v rámci projektu Portál STM a na úrovni krajů. Prezentace JIB bude zastoupena domácích akcích (Infórum, Automatizace knihoven, Knihovny současnosti, RUFIS, Kongres SVU - Plzeň) i v zahraničí (Konference o souborných katalozích -Tallin) a v tisku (materiály z uvedených akcí, Národní knihovna, Knižnica, zájem projevila další zahraniční periodika), v závěru roku bude vydána u příležitosti ukončení pilotního projektu VaV menší monografie v češtině i angličtině.  ???Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK???.  JIB se stane široce využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven.

35 Cíle –po roce 2002 Bude pokračovat připojování dalších zdrojů a institucí.  Bude pokračovat zdokonalování existujících funkcí a přidávání nových funkcí.  Bude zahájena aplikace konspektu v dalších českých knihovnách.  Bude zahájena kooperace českých knihoven v oblasti budování fondů.  Bude zahájena kooperace českých knihoven a dalších institucí při budování tematických bran.  Bude pokračovat školení o JIB na různých úrovních.  Prezentace JIB bude zastoupena na významných domácích akcích i akcích zahraničních (referát na konferenci IFLA 2003).  Bude zajištěno financování provozu JIB v rámci VISK, případně v kombinaci s dalšími celonárodními programy Ministerstva kultury a dalších resortů. JIB se stane ještě více využívaným a nepostradatelným nástrojem pro uživatele i pracovníky knihoven a uplatní se i v dalších „neknihovnických“ oblastech.

36 Přístup http://www.jib.cz

37

38 Další info http://jib-info.cuni.cz jib-support@cuni.czib-support@cuni.cz


Stáhnout ppt "Jednotná informační brána Cyklus školení Elektronické informační zdroje a databáze Národní knihovna ČR 5.4.2002, 18.4.2002, 25.4.2002, 4.5.2002, 11.5.2002,"

Podobné prezentace


Reklamy Google