Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná informační brána Bohdana Stoklasová Pavel Krbec Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach : 21.3.2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná informační brána Bohdana Stoklasová Pavel Krbec Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach : 21.3.2002."— Transkript prezentace:

1 Jednotná informační brána Bohdana Stoklasová Pavel Krbec Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach : 21.3.2002

2 Obsah Projekt Jednotná informační brána CASLIN: cíle, vznik, současný stav, perspektivy (Bohdana Stoklasová) Jak funguje Jednotná informační brána – pohled uživatele (Bohdana Stoklasová) Jak funguje Jednotná informační brána – pohled do zákulisí : MetaLib, SFX, zajištění provozu v ÚVT UK (Pavel Krbec)

3 Cíle Nutnost Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nového zpřístupnění Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení

4 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Současný stav: různé zdroje je třeba prohledávat separátně různé zdroje mají různá (více či méně uživatelsky vlídná) uživatelská rozhraní a různé způsoby vyhledávání uživatel se musí k různým zdrojům opakovaně přihlašovat pod různými hesly výsledek je často nula nebo naopak několik tisíc hitů výstup přichází v různých, často neslučitelných podobách

5 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Cíl: dochází k souběžnému zpřístupnění sekundárních informací o dokumentech i vlastních primárních dokumentů (integrace plných textů) všechny zdroje jsou zpřístupněny v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní, způsob vyhledávání je jednotný uživatel se nemusí opakovaně přihlašovat pod různými hesly. Přihlásí se jen jednou, systém ho "prověří" a dále již pracuje se zdroji, k nimž má přístup a pohybuje se ve vlastním, předem nadefinovaném prostředí výsledkem jsou relevantní informace, uživatel má možnost výsledek snadno korigovat, ukládat, posílat atd. výstup přichází v jednotné podobě jsou nabízeny přidané služby

6 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Současný stav: nízká úroveň popisu fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost) nedostatek prostředků na budování „klasických“ fondů (příčiny), plýtvání v nedostatku, nedostatečná argumentace pro zlepšení situace, slabiny ve strategii budování fondů malá vůle ke kooperaci

7 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Cíl: jednotný a jednoznačný, standardní, mezinárodně srozumitelný popis fondů v českých knihovnách (nikoli bibliografický popis, ale „tematická mapa“ – silné a slabé stránky jednotlivých fondů, provázanost) získání prostředků na budování „klasických“ fondů, ukončení plýtvání v nedostatku, přesvědčivá argumentace pro zlepšení situace, kvalitní, jednotná a vzájemně koordinovaná strategie budování fondů velká vůle ke kooperaci (nutnost)

8 Projekty a instituce JIB Současný stav Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK–ÚVT) Portál STM – LI (STK + 11)

9 Projekty a instituce JIB Budoucnost do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, KNAV, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy universit) účast dalších českých i slovenských knihoven vítána (CASLIN, KOLIN?)

10 Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění Naplnění cíle – ukázka (uživatelský pohled, nikoli, jak je uděláno uvnitř – bude později)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách a kooperace při jejich budování a sdílení Naplnění cíle – ukázka (uživatelský pohled + trochu o tom, jak je uděláno uvnitř)

24 Příklady aplikace NK ČR - konspekt přehled fondů hodnocení fondů strategie budování fondů

25 Hierarchie 24 předmětových kategorií – bez vazby na konkrétní klasifikaci 500 skupin konspektu (DDT, UDC, LC) 4000 předmětů

26 Předmětové kategorie 1. Antropologie, etnografie 2. Biologické vědy 3. Divadlo, film, tanec 4. Ekonomické vědy, obchod 5. Filozofie a náboženství 6. Fyzika a příbuzné vědy 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 9. Hudba 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 11. Jazyk, lingvistika a literatura 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 13. Lékařství 14. Matematika 15. Politické vědy 16. Právo 17. Psychologie 18. Sociologie 19. Technika, technologie, inženýrství 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace 21. Umění, architektura, muzeologie 22. Výchova a vzdělávání 23. Výpočetní technika 24. Zemědělství

27 Skupiny konspektu DDCSlovní vyjádření MDTSlovní vyjádřeníPoznámka 306Culture and Institutions 316. 7 Sociologie kulturyKulturní kontext společenského života 390Customs, Etiquette, Folklore 39Etnologie. Etnografie. Folklor 391Customs and Personal Appearance 391Oděv, móda, ozdoby

28 Metodika úrovně kvality fondu (CL, AC, GL) jazykové pokrytí ochrana fondu _____________________ popis porovnávání hodnocení jednoduchá a jednotná prezentace

29

30

31

32 3 STUDIJNÍ ÚROVEŇ NEBOLI ÚROVEŇ PODPORY VÝUKY 3a ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ Fondy odpovídající šíření a udržování znalostí o primárních tématech oboru zahrnují: Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů Obsáhlou sbírku všeobecných časopisů a rejstříků/abstraktů Vedle prací v primárním jazyce fondu díla v dalších jazycích jsou omezeny na jazykové učební pomůcky pro lidi nemluvící primárním jazykem a reprezentativní sbírku známých autorů v původním jazyce. Definovaný přístup k příslušným elektronickým zdrojům Tyto fondy uspokojí potřeby studentů na bakalářské úrovni a uživatelů, kteří se dále vzdělávají. 3b STŘEDNÍ STUDIJNÍ ÚROVEŇ Fondy, odpovídající šíření a udržování znalostí o více specializovaných oborech poskytují zevrubnější pokrytí oboru podrobnějšími pracemi, zahrnují: Vysoké procento nejdůležitějších prací a základních děl v oboru Obsáhlou sbírku všeobecných monografií a referenčních zdrojů a vybrané specializované monografie a referenční zdroje

33 Kódy jazykového pokrytí Jazykové pokrytí je úzce svázáno s indikátory úrovně fondů. Rozsah fondů v primárním jazyce země a knihovny, stejně tak jako rozsah dalších jazyků ve fondech pomůže určit indikátory úrovně fondu pro každou jeho část. Jazykové pokrytí kvalifikuje a rozšiřuje úroveň fondů. Jako doplněk primárního nebo převažujícího jazyka, pokrytí ostatních jazyků je nezbytné pro fondy na úrovni 3, 4 nebo 5. Všeobecně lze říci, že čím vyšší je úroveň hodnocení, tím bohatší či rozsáhlejší pokrytí dalších jazyků se očekává. Jazykové indikátory mohou být přidány k indikátorům kvality stavu fondů, akviziční politiky i strategie budování fondů tam, kde je to vhodné. PPrimární jazyk země převažuje - málo nebo žádné dokumenty v dalších jazycích SZahrnuje vybrané dokumenty v dalších jazycích jako doplněk k dokumentům v jazyce primárním WZahrnuje dokumenty v mnoha jazycích

34

35

36

37 Využití konspektu - nejen pro popis fondů „rozcestí“ při vstupu do informační brány rozdělení odpovědností v kooperativních projektech … další možnosti

38

39

40

41 Jak funguje jednotná informační brána – pohled do zákulisí: MetaLib, SFX, zajištění provozu v ÚVT UK

42 MetaLib a SFX Informační brána a propojovací služby Pohled z hlediska instituce (knihovny)

43 Z pohledu čtenáře (uživatele) KDE mám informace hledat? JAK mám zformulovat dotaz? JAK získám přesnou odpověď? JAK vyhodnotím výsledky z různých zdrojů? JAK se dostanu k příbuzným zdrojům? JAK a KDE získám příslušné DOKUMENTY?

44 MetaLib: ‘Princip hlavního vchodu´ T Series UK,T Series UPOL, Aleph NK ČR (katal. a plné texty), Aleph SVK OL, Embase, Medline, PubMed, WoS (před dokončením), vše od: OCLC, EBSCO, Proquest, CASLIN-SK ČR

45 Jediný vstupní bod do všech hetorogenních zdrojů Jednotné rozhraní pro tvorbu dotazů Paralelní vyhledávání ve všech zvolených cílových objektech Prezentace výsledků – INDIVIDUÁLNĚ podle cílových objektů nebo KONSOLIDOVANĚ (s užitím merge a deduplikace) Navigace SFX - přidané služby Autentikace a autorizace uživatele Personalizace MetaLib: Hlavní rysy

46 Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Co to je Znalostní báze Znalostní báze

47 Co jsou typické zdroje? Knihovní OPAC Databáze elektronické časopisy Tématické brány Vyhledávače Znalostní báze - popis zdrojů

48 Práce MetaLibu se zdrojem “přejdi na” MetaLib zobrazísloučeníNab. Služby (uloží,... Přidané služby SFX Vyhledá data, stáhne Anal. data Vnitřní Formát

49 Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Popis zdrojů Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

50 Katalogizace zdrojů Deskriptivní info, popisující zdroj až na úroveň “přejdi na”. Např: Jméno, typ, lokace, subject, popis, URL, jazyk.

51

52 Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Popis uživatele Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

53 Znalostní báze: Autorizace Autorizace ve dvou úrovních: Filtrování zdrojů Zprostředkování “odskoků” (tj. přidání jména instituce (ID) a hesla) Autorizovaný uživatel Neautorizovaný uživatel - host

54 Obor Kastomizované a personalizované služby: Popis a administrace uživatelů Uživatelský profil e-schránka Zprávy, vzkazy Historie Autentikace a autorizace

55 Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze Vyhledávání Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

56 Heterogenní prostředí zdrojů ALEPH Z39.50 HTTP jiné Univerzální brána Vyhledávání v heterogenních zdrojích

57 Z39.50 Library of Congress ALEPH KOBV HTTP PubMed Z39.50 Library of Congress Z39.50 MEDLINE Adaptace příkazu pro hledání (podle zdroje) HTTP PubMed Z39.50 MEDLINE ALEPH KOBV Title: 1=Kryger, Meir AND 4=sleep WAU=Kryger, Meir AND WTI=sleep (%20sleep[TITL]%20)%20AND%20(%20Kryger[AUTH]%20Meir[ AUTH]%20) Author: 1003=Kryger-M? AND 4=sleep WAU=Kryger, Meir AND WTI=sleep sleep Kryger, Meir

58

59

60

61

62

63 Abstrakty e-print Plné texty OPAC ILL Přehled citací Odkazy na www eTOC (obsahy) SFX: Princip ‘rozhledny’

64 Sestaví OpenURL (NISO standard od 2002), pošle: metadata, ident. uživ., ident. zdroje server Open URL (příklad): http://octopus.ruk.cuni.cz:8888/sfx_test?sid=TINWEB:Sample&genre =book&aulast=Pánek&aufirst=Petr%20&title=Kašmírská%20otázka% 20v%20OSN%20&&date=1998&pid=lp=octopus.ruk.cuni.cz,Port=990 9,ServiceClass=ALL

65 OURL, metadata Zpracuje OURL, metadata, odešle personif. nabídku služeb Zvolíme službu Odskok na službu Přidaná služba

66

67 Universal Gateway User Admin Information Gateway SFX Server Kontextově orientované spojení Popis uživatele Administrace uživatelů Popis zdrojů, informace o zdrojích SFX Server Znalostní báze SFX Znalostní báze Přesné, cílově orientované prohledávání vyhledávání

68 MetaLib jakožto SFX zdroj A&I e-print Full Text MetaLib Citations Web eTOC ILL

69 MetaLib jakožto SFX zdroj Full Text Exempláře (holdings) Doručování dokumentu Příbuzné zdroje Info o authorovi S F X služby Uživatel Metadata OpenURL

70 JIB - příklad Návrat Sherlocka Holmese (Jiří Pavlík)

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 Statistiky Kolikrát uživatelé stiskli SFX tlačítko u určitého zdroje? Kolikrát se plný text článku objevil v SFX nabídce? Pokud se plný text článku objevil v SFX nabídce, kolikrát jej uživatelé vybrali?

81 Použité materiály Děkujeme za pozornost KRBEC, P., Webspirs a SFX. Daidalos [online]. 2000, č. 4 [cit. 2001-02-05]. Dostupný na WWW:. ISSN 1213-1482.http://daidalos.ff.cuni.cz/2001/leden/pk_sfx.php KRBEC, P., PAVLÍK, J., Přidané služby knihoven a brána k informacím, příspěvek na konferenci Automatizace knihovnických procesů 2001, Liberec konferenci Automatizace knihovnických procesů 2001, Liberec Firemní materialy ExLibris


Stáhnout ppt "Jednotná informační brána Bohdana Stoklasová Pavel Krbec Moderné informačné služby v digitálnych knižniciach : 21.3.2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google