Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podříše: Nižší rostliny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podříše: Nižší rostliny"— Transkript prezentace:

1 Podříše: Nižší rostliny
(Thallobionta)

2 Co jsou to nižší rostliny?
Nižší rostliny jsou ty, jejichž tělo je tvořeno stélkou, stélky nemají cévní svazky, specializované orgány, pokožku s průduchy, ani kutikulu Patří mezi ně jen řasy Spolu se sinicemi jsou řasy předmětem studia algologie

3 1) Jednobuněčné stélky a) Monadoidní
- je jednobuněčná, jednojaderná s bičíky a světločivými skvrnami (krásnoočka, zelenivky)

4 Monadoidní stélka Chlamydomonas sp.

5 1) Jednobuněčné stélky b) Kokální
- jednobuněčná, nejčastěji jednojaderná (zelenivky),nepohyblivá, krytá silnou buněčnou stěnou

6 Kokální stélka Pleurococcus sp.

7 1) Jednobuněčné stélky c) Rizopodová (měňavkovitá)
- jednobuněčná, jedno i mnohojaderná, pohyb pomocí panožek (někt. zlativky)

8 2) Mnohobuněčné stélky a) Trichální
- mnohobuněčná, vláknitá, buňky jsou jednojaderné s buněčnou stěnou, vlákna nevětvená, či jednoduše větvená

9 Trichální stélka Spirogyra sp. Ulothrix zonata

10 2) Mnohobuněčné stélky b) Sifonokladální
- mnohobuněčná, vláknitá či vakovitá, tvořena mnohojadernými buňkami (trubicovky, žabí vlas)

11 Sifonokladální stélka
Ulothrix zonata

12 2) Mnohobuněčné stélky c) Sifonální (trubicovitá)
– vláknitá nebo vakovitá, tvořena jedinou makroskopickou mnohojadernou buňkou, buňka je opatřena buněčnou stěnou

13 Sifonální stélka Caulerpa racemosa

14 2) Mnohobuněčné stélky d) Heterotrichální
– vlákna jsou morfologicky a funkčně rozdělená, buď poléhavá nebo vzpřímená (zelená řasa - Trentepohlia)

15 Heterotrichální stélka

16 2) Mnohobuněčné stélky e) Pletivná
- mnohobuněčná, ze stélek vývojově nejvyšší, odvozená od trichální a heterotrichální stélky (ruduchy, chaluhy)

17 Pletivná stélka Macrocystis sp. Fucus vesiculosus

18 Systém řas Oddělení: červené řasy (Rhodophyta) - třída: Rhodophyceae
Oddělení: hnědé řasy (Chromophyta) - třída: Rozsivky (Bacillariophyceae) : Chaluhy (Phaeophyceae) : Zlativky (Chrysophyceae) Oddělení: Krásnoočka (Euglenophyta) Oddělení: Zelené řasy (Chlorophyta) - třída: Zelenivky (chlorophyceae : Spájivky (Conjugatophyceae) : Trubicovky (Bryopsidophyceae) : Parožnatky (Charophyceae)

19 Význam řas producenti kyslíku, význam při vzniku dnešní atmosféry
potrava živočichů i člověka průmyslová surovina (agar, křemelina, potaš) čištění odpadních vod bioindikátory = čistoty a míry eutrofizace vod

20 „Sushi“ Porphyra – řasa Nori

21 Alginát ztužovadlo, emulgátor pro výrobu zmrzlin, mléčných výrobků
výtažek z hnědých řas ztužovadlo, emulgátor pro výrobu zmrzlin, mléčných výrobků sprchových krémů, barev, zubních otisků obecný výraz pro přípravek z mořských řas, používaný v zahradnictví. Některé takové přípravky se užívají k vázání drobných částic v těžké půdě, a tím k vytvoření drobtovitější struktury. Alginany, soli kyseliny algové, získávané z hnědých mořských řas, se uplatňují v potravinářství a mají schopnost tvořit ve vodním prostředí rosoly.

22 Agar z červených řas (Gelidium sp.)
příprava jídel (želatina, cukrářské výrobky), farmaceutických výrobků bakteriologie, mykologie- média pro pěstování stabilizátor v kosmetických přípravcích

23 AGAR

24 Karagen z červených řas (Chondrus crispus)
podobné vlastnosti jako agar (nutná vyšší koncentrace k vytvoření gelu) stabilizátor: čokoláda, mléko,zmrzlina, instantní puding, krémové polévky

25 Další využití hnojivo filtry,leštidla, ochrana proti škůdcům
rozsivky-diatomit (křemelina) Křemelina je nezpevněná (sypká) hornina, která je tvořena většinou opálovými schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy), dle nichž se označuje též jako rozsivková zemina. Dalším používaným názvem je diatomit, zahrnující horniny složené z diatom (schránek rozsivek) různého stupně zpevnění. Sypké se označují křemelina (diatomová zemina), zpevněné diatomitové břidlice, někdy však pojem diatomit je používán pouze pro tyto zpevněné horniny břidličnatého charakteru. Zřejmě první průmyslové využití diatomitu představovala výroba dynamitu. Nitroglycerín smíchaný se zeminou bylo možné dále hníst a zpracovávat, aniž by hrozilo bezprostřední nebezpečí výbuchu. V dnešní době slouží zejména k výrobě filtrů (na oleje, tuky, ale též pivo a víno), jako plnidlo, k výrobě abraziv, zvukových, tepelných izolátorů, jako speciální stavební materiál (lehčené tvárnice), používá se i v zemědělství.

26 ROZMNOŽOVÁNÍ

27 Nové pojmy gameta pohlavní buňka (samčí n. samičí)
gametangia útvary, ve kterých vznikají gamety spora výtrus (nepohlavní generace) sporangia útvary, ve kterých vznikají výtrusy O! oplození R! redukční dělení (meióza) sporofyt (S) nepohlavní generace (2n) gametofyt (G) pohlavní generace (n) zygota zárodek vzniklý po splynutí gamet oosféra vaječná buňka

28 Nové pojmy Diploidie: počet chromozómů v jádře buňky je dvojnásobný, tzn. že každý chromozóm je v jádře 2x ( např. tělní buňky živočichů jsou diploidní) Haploidie: počet chromozómů v jádře buňky je poloviční, tzn. že každý chromozóm je v jádře pouze 1x

29 Nové pojmy 2n organismus je diploidní n organismus je haploidní

30 Rozmnožování řas a) pohlavní - izogamie - anizogamie - oogamie
splynutí pohlavních buněk (gamet) výsledkem je zygota (2n) diploidní sporofyt výtrusnice (sporangia)

31 Pohlavní rozmnožování

32 Rozmnožování řas b) nepohlavní
ve sporangiích sporofytu (2n) se vytvoří spory z nich vyroste gametofyt (n) haploidní stélka nesoucí gametangia z nich se uvolní gamety dochází k střídání pohlavní a nepohlavní generace = rodozměna v cyklu převládá gametofyt nad sporofytem

33 Životní cyklus řas nepohlavní pohlavní


Stáhnout ppt "Podříše: Nižší rostliny"

Podobné prezentace


Reklamy Google