Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETMB59 Muslimové v ČR halál x harám. zdroje: Korán, sunna, právní věda halál = povolený, vyňatý ze zákazů halál - skutky v souladu s normami šarí′y harám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETMB59 Muslimové v ČR halál x harám. zdroje: Korán, sunna, právní věda halál = povolený, vyňatý ze zákazů halál - skutky v souladu s normami šarí′y harám."— Transkript prezentace:

1 ETMB59 Muslimové v ČR halál x harám

2 zdroje: Korán, sunna, právní věda halál = povolený, vyňatý ze zákazů halál - skutky v souladu s normami šarí′y harám = zakázaný harám - skutky, které jsou v rozporu s Božím zjevením

3 lidské činy pět kategorií viz činy povinné, činy bohulibé, činy Bohu indiferentní, činy Bohu odporné, činy zakázané…

4 strava zákaz požívání masa zvířat zabitých nesprávným způsobem a zvířat, která způsobují rituální znečištění dhabh = rituální zaříznutí harám: vepřové, psí sliny, zdechliny, maso zvířat živících se zdechlinami, krev, výměšky žláz, výkaly, hnis, všechny druhy žláz a blan, mléko nepoživatelných zvířat, šlachy, (většina vnitřností), narkotika, alkohol …

5 Ústředí muslimských obcí - (2004) výjimka z veterinárních předpisů Ministerstva zemědělství ČR: rituální porážka stanovenou osobou na stanovených jatkách firma Halalko

6

7

8 pravidla stolování před jídlem - basmala „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného“ („bismi ´lláhi ´r-rahmáni ´r-rahím“) po jídle - hamdala „Chvála Bohu“ ( „al-hamdu lilláh“) při jídle používat pravou ruku

9 oděv c awra – nahota stereotypy – zahalování žen předislámské zvyky diskuze – co zahalovat

10 džilbáb (pl. džalabíb) „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.“ Korán 33:59

11 „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví - a to je pro ně čistší, vždyť Bůh dobře je zpraven o všem, co konají. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!” Korán 24: chimár (pl. chumúr)

12 hidžáb vWVto=&h=640&w=400&sz=396&hl=cs&start=255&zoom=1&tbnid=j9qpRfNNiSFd8M:&tbnh=163&tbnw=106&ei=EcWYTYOoGYSv8gPXsbGzCQ&prev=/images%3Fq%3Dhijab%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox- a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Ds%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:11%2C7116&chk=sbg&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=723&vpy=57&dur=2&hovh=284&hovw=177&tx=85&ty=180&oei=8MSYTcqsLILa4gaM28iYDA&page=22&ndsp=12 &ved=1t:429,r:10,s:255&biw=1024&bih=448

13 niqáb/ chimár &usg=__5ViTxqdnHetZwXMd1DBgM4uFI- k=&h=480&w=602&sz=46&hl=cs&start=22&zoom=1&tbnid=ZqlYWdfIPj3WBM:&tbnh=126&tbnw=197&ei=0sqYTeS1EMKs8APRyNnWDA&prev=/search%3Fq%3Dniqab%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3 Dfirefox- a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Ds%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbm%3Disch0%2C665&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=732&vpy=141&dur=1448&hovh=200&hovw=251&tx=133&ty=91&oei=pMq YTaucOZDCswbnsaTABQ&page=3&ndsp=9&ved=1t:429,r:8,s:22&biw=1024&bih=448

14 niqáb/burqa stores.com/niqab_with_satin_ribbon.asp&usg=__aozteGp8y7mbzrvph5TPM7Xt21g=&h=613&w=460&sz=26&hl=cs&start=42&zoom=1&tbnid=ttmAkJRUI7OArM:&tbnh=164&tbnw=106&ei=LcyYTfv GLczB8QP7-eDWDA&prev=/search%3Fq%3Dniqab%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox- a%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Ds%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbm%3Disch0%2C1406&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=605&vpy=90&dur=722&hovh=164&hovw=123&tx=66& ty=178&oei=pMqYTaucOZDCswbnsaTABQ&page=5&ndsp=12&ved=1t:429,r:9,s:42&biw=1024&bih=448

15 niqáb w=500&sz=91&hl=cs&start=187&zoom=1&tbnid=BAcpD8BXCrDm7M:&tbnh=136&tbnw=197&ei=PGWZTc7aMcbV4wakudTUAQ&prev=/images%3Fq%3Dniq%25C3%25A1b%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs %26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:10%2C5827&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=724&vpy=147&dur=2023&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=111&oei=YWOZTZ7QCcjk4gbjy4SZDA&pag e=18&ndsp=8&ved=1t:429,r:7,s:187&biw=1024&bih=448

16 niqáb/ lithám niqab.jpg.jpg&imgrefurl=http://procislam.webovastranka.cz/wiki/1240/984_Jak_na_niq%25C3%25A1b&usg=__hSrKABk-MyDfuACfBtcEtwrOH- g=&h=150&w=150&sz=3&hl=cs&start=154&zoom=1&tbnid=uf5TdQSY5yAIMM:&tbnh=120&tbnw=120&ei=GGiZTbGcOM7k4waR2NHUAQ&prev=/images%3Fq%3Dniq%25C3%25A1b%2Bphoto%26um%3D1%2 6hl%3Dcs%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:11%2C4578&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=170&vpy=229&dur=277&hovh=120&hovw=120&tx=90&ty=118&oei=YWOZTZ7QCcjk4gbjy4SZD A&page=15&ndsp=9&ved=1t:429,r:0,s:154&biw=1024&bih=448

17 chimár 01.jpg&imgrefurl=http://www.hedeyah.com/regular_khimar.asp&usg=__TG8TGY_2PcBX57HUEucxtCrpHrg=&h=613&w=460&sz=27&hl=cs&start=12&zoom=1&tbnid=W0kOuPLe_LpalM:&tbnh=137&tbnw=10 3&ei=YmmZTeyBLpD14Qaik_2UBA&prev=/images%3Fq%3Dkhimar%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:10%2C3340%2C334&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=124& vpy=77&dur=7489&hovh=259&hovw=194&tx=94&ty=136&oei=MGmZTeT3PIn14QbEz8yeDA&page=2&ndsp=14&ved=1t:429,r:0,s:12&biw=1024&bih=448

18 safsárí W4=&h=291&w=430&sz=27&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=IYNuGmmtuxacIM:&tbnh=124&tbnw=165&ei=UXCZTc22NIas8QPYz7SzCQ&prev=/images%3Fq%3Dsafsari%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26 biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:10%2C38&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=710&vpy=156&dur=5479&hovh=185&hovw=273&tx=180&ty=187&oei=tG- ZTcvoMoGB4Ab1quyYDA&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:0&biw=1024&bih=448

19 džilbáb xxl&usg=__3keUWcl07zcv- e8cFJIN5vHESJc=&h=656&w=496&sz=62&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=yQtrrflDLjR00M:&tbnh=165&tbnw=97&ei=0XaZTZnaHYSX8QOT5vAX&prev=/images%3Fq%3Dd%25C5%25BEilb%25C3%25A1b%2Bpho to%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=358&vpy=61&dur=4483&hovh=258&hovw=195&tx=88&ty=123&oei=Y3aZTcuJGIOr4AbW6oyTDA& page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:0

20 čádor press.cz/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D159%253Akadodenni-iran%26Itemid%3D42&usg=__YZ-6G-49JQEzxux- WVhVFvRam1s=&h=250&w=173&sz=19&hl=cs&start=37&zoom=1&tbnid=QErsz- NAPBZy0M:&tbnh=136&tbnw=94&ei=mHmZTcXbD8608QPijuTWDA&prev=/images%3Fq%3D%25C4%258D%25C3%25A1dor%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disc h:10%2C1333&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=606&vpy=106&dur=4653&hovh=200&hovw=138&tx=87&ty=97&oei=bXmZTbDJIJDv4ga8q5yFAg&page=5&ndsp=11&ved=1t:429,r:3,s:37&biw=1024&bih=448

21 burka skodlive_5532.html&usg=__8x9lTBV8BwPtC6ixpMkuxOZ- Co0=&h=320&w=220&sz=37&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=OlK0l2AV3bYyZM:&tbnh=141&tbnw=99&ei=L3qZTZX6Bsb_4AaSy_mRDA&prev=/images%3Fq%3Dburka%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa %3DG%26biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=334&vpy=56&dur=2209&hovh=256&hovw=176&tx=83&ty=159&oei=L3qZTZX6Bsb_4AaSy_mRDA&page=1&ndsp=12&ve d=1t:429,r:1,s:0

22 abája jubah.blogspot.com/2009/06/abaya-shop.html&usg=__CicljsGK5yq3ZjSzM1VDIbI_4- E=&h=422&w=636&sz=50&hl=cs&start=10&zoom=1&tbnid=x6VskGOov5Z2CM:&tbnh=91&tbnw=137&ei=eH2ZTYCAKdOp8AOBjenWDA&prev=/images%3Fq%3Dabaya%2Bphoto%26um%3D1%26hl%3Dcs%26 biw%3D1024%26bih%3D448%26tbs%3Disch:10%2C437&um=1&itbs=1&biw=1024&bih=448

23 terminologie českých muslimek hidžáb - obecně zahalení, šátek zakrývající vlasy i krk niqáb - oděvní součástka zahalující spodní část obličeje s odhalenýma očima abája - svrchní volný oděv v podobě pláště různé délky šátek, zahalení

24 oděv muslimky: musí zahalovat náležité části těla musí být volný musí být silný, neprůhledný měl by být skromný ženy se nesmí oblékat jako muži

25 burqiny

26

27

28

29 halál x harám make-up úprava obočí lakování nehtů henna sport … tanec hudba zpěv f otografování anašíd:

30 oděv muslima: musí zahalovat náležité části těla zlato je harám hedvábí je harám muži se nesmí oblékat jako ženy nošení dlouhých plnovousů je sunna


Stáhnout ppt "ETMB59 Muslimové v ČR halál x harám. zdroje: Korán, sunna, právní věda halál = povolený, vyňatý ze zákazů halál - skutky v souladu s normami šarí′y harám."

Podobné prezentace


Reklamy Google