Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Softwarové inženýrství semestrální projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Softwarové inženýrství semestrální projekt"— Transkript prezentace:

1 Softwarové inženýrství semestrální projekt
PowerPlant - Modul pro vizualizaci biologických dat

2 Dokumentace vedoucího projektu
Rámcový plán projektu Detailní plán analýzy

3 Rámcový plán projektu Stanovení rozsahu projektu – WBS
Plán nákladů a rozpočtu Globální harmonogram Analýza rizik a plán řízení

4 Stanovení rozsahu projektu struktura členění prací (WBS)
Fáze úvodní studie Definice hranic systému Deklarace záměru Odborný článek Diagram kontextu Plánování projektu Řešitelský tým - rozdělení funkcí Rozpočet Návrh řešení Časový harmonogram projektu Analýza rizik Fáze analytické studie Seznam úloh Datový model Procesní model Dynamický model Definice uživatelského rozhraní Fáze implementace a testování Implementace modulů Testování Fáze uvedení do provozu Instalace systému Vyškolení obsluhy

5 Plán zdrojů Pavel Dejmek Vedoucí
Zkušenosti s vedením týmu, analytické schopnosti. Jan Suvák Tester Zkušenosti s vývojem a instalací softwarových produktů. Znalost testovacích postupů Filip Trávnický Analytik, databázový specialista Zkušenosti s navrhováním databázových systémů Jiří Červák Analytik Schopnosti analyzovat problém a vybrat nejvhodnější řešení Jiří Šádek Programátor, návrhář GUI rozhraní Martin Fiala Znalost internetových aplikací, zkušenosti s web designem a správou serverů. Václav Plecitý Schopnost ucelené analýzi problému, procesní řízení

6 Rozpočet HW, SW HW - stanice lektora 37 000,-
SW - OS GNU/Linux Debian zdarma Licence na vývojové prostředí má firma již zakoupenou

7 Rozpočet COCOMO 81 Rozsah R=45 KLOC Mód Organický m=1,05 Náročnost
K=3,2*k*(R^m) K=81,17 člověko-měsíce Čas t=2,5*(K^0,38) t=13,29 měsíců Počet lidí N=K/t N=6,108 lidí

8 Rozpočet náklady na 1 osobu
Plat 40 000 Užívání hardwaru 2 000 Licence na software 1 000 Celkem 43 000

9 Rozpočet celkové náklady
Náklady za všechny pracovníky za 1 měsíc ,- Další provozní náklady 20 000,- Celkem za měsíc ,- HW 37 000,- Celkem za 13 měsíců 3  ,-

10 Globální harmonogram

11 Analýza rizik a plán řízení rizik
Název rizika Kategorie Pravděpodobnost Dopad Řešení Řešitel Nedostatky v analýze Analýza 50% Kritický Přepracovat analýzu Analytici Změna požadavků zákazníka Zákazník 30% Konzultovat změny se zákazníkem Analytici a vedoucí Nízký odhad složitosti Velikost projektu 25% Lepší rozložení práce Vedoucí týmu Různé konvence psaní kódu Vývoj 75% Zanedbatelný Společné konvence Celý tým Porucha HW Technická 1% Katastrofický Oprava HW Správce serveru Fluktuace členů týmu Projektový tým 10% Marginální Najmutí lidí

12 Detailní plán etapy analýzy
Struktura členění prací Detailní hramonogram s požadovanými zdroji Sloupcový diagram zdrojů Matice zodpovědnosti

13 Struktura členění prací pro analýzu 1/2
1. Analýza rizik Popis jednotlivých rizik, pravděpodobnost jejich výskytu a návrh případného řešení. Vypracovává vedoucí týmu - Pavel Dejmek. 2 Datový model Popisuje pomocí ER schématu datový model. Ten zahrnuje entity, třídy a vztahy mezi nimi). Vypracovává analytik - Filip Trávvnický. 3. Procesní model Obsahuje diagram toků dat(Data flow diagram) a minispecifikaci. Ukazuje pohyby dat v rámci systému. Vypracovává analytik - Václav Plecitý 4. Dynamický model Ukazuje chování systému po příchodu různych požadavků. Vypracovává analytik - Jiří Červák.

14 Struktura členění prací pro analýzu 1/2
5.Návrh GUI Popisuje základní vzhled a ovládání programu. Vypracovává - Jiří Šádek. 6. Příprava prezentace Příprava na odevzdání práce zákazníkovi (powerpoint, slajdy a vyrobené dokumenty)

15 Detailní harmonogram s požadovanými zdroji

16 Sloupcový diagram zdrojů
Pavel Dejmek Jan Suvák Jiří Šádek Jiří Červák Martin Fiala Václav Plecitý

17 Sloupcový diagram zdrojů Pavel Dejmek - 1/6

18 Sloupcový diagram zdrojů Jan Suvák - 2/6

19 Sloupcový diagram zdrojů Jiří Šádek - 3/6

20 Sloupcový diagram zdrojů Jiří Červák - 4/6

21 Sloupcový diagram zdrojů Martin Fiala - 5/6

22 Sloupcový diagram zdrojů Václav Plecitý - 6/6

23 Pavel Dejmek Jan Suvák Filip Trávnický Jiří Červák Jiří Šádek Martin Fiala Václav Plecitý ved.týmu tester analytik Deklarace záměru S PO Odborný článek Diagram kontextu Model jednání Návrh řešení Rozpočet Harmonogram POS Web Matice zodpovědnosti

24 Matice zodpovědnosti 2/2
Pavel Dejmek Jan Suvák Filip Trávnický Jiří Červák Jiří Šádek Martin Fiala Václav Plecitý ved.týmu tester analytik Datový model S PO Procesní model Dynamický model Návrh GUI Dokumentace vedoucího POS Dokumentace testera


Stáhnout ppt "Softwarové inženýrství semestrální projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google