Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sluchové a rovnovážné ústrojí. Zevní ucho Zevní ucho (Auris externa) (Auris externa) Střední ucho Střední ucho (Auris media) (Auris media) Vnitřní ucho.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sluchové a rovnovážné ústrojí. Zevní ucho Zevní ucho (Auris externa) (Auris externa) Střední ucho Střední ucho (Auris media) (Auris media) Vnitřní ucho."— Transkript prezentace:

1 Sluchové a rovnovážné ústrojí

2 Zevní ucho Zevní ucho (Auris externa) (Auris externa) Střední ucho Střední ucho (Auris media) (Auris media) Vnitřní ucho Vnitřní ucho (Auris interna) (Auris interna) = Organum = Organum vestibulo- vestibulo- cochleare cochleare

3 Zevní ucho (Auris externa) Boltec (Auricula, Pinna) Boltec (Auricula, Pinna) elastická chrupavka elastická chrupavka Zevní zvukovod Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) (Meatus acusticus externus) Bubínek Bubínek (Membrana tympani, Myrinx) (Membrana tympani, Myrinx)

4 Helix Helix crus, spina, cauda crus, spina, cauda (tuberculum auriculare Darwini, apex auriculae) (tuberculum auriculare Darwini, apex auriculae) Antihelix Antihelix crura, fossa triangularis crura, fossa triangularis Concha auriculae Concha auriculae cymba, cavitas cymba, cavitas Tragus Tragus Antitragus Antitragus Incisura intertragica Incisura intertragica Lobulus auriculae Lobulus auriculae Zadní plocha: negativní obraz přední Boltec

5 Zevní svaly boltce: mm. auriculares (ant., sup., inf.) mm. auriculares (ant., sup., inf.) m. temporoparietalis m. temporoparietalis Vlastní svaly: rudimentární m. tragicus + antitragicus m. tragicus + antitragicus m. helicis major+minor m. helicis major+minor m. obliquus + transversus auriculae, m. pyramidalis auriculae m. obliquus + transversus auriculae, m. pyramidalis auriculae Inervace: n. facialis Cartilago auriculae: elastická Kůže: vzadu lne volěji, vpředu pevně k perichondriu

6 Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) porus acusticus externus  šikmo ventromed.  med.  opět šikmo ventromed. (celkově se sbíhá vpřed 160º a svažuje se konvexně) porus acusticus externus  šikmo ventromed.  med.  opět šikmo ventromed. (celkově se sbíhá vpřed 160º a svažuje se konvexně) zevní 2/3 – hyalinní chrupavka otevřená vpřed a dolů (incisurae Santorini), lamina tragi (vpředu) zevní 2/3 – hyalinní chrupavka otevřená vpřed a dolů (incisurae Santorini), lamina tragi (vpředu) přechod – nejužší místo – cizí tělesa !!! přechod – nejužší místo – cizí tělesa !!! vnitřní 1/3 – kostěná – incisura tympanica Rivini vnitřní 1/3 – kostěná – incisura tympanica Rivini glandulae ceruminosae  ušní maz (cerumen) – ochrana glandulae ceruminosae  ušní maz (cerumen) – ochrana tragi tragi kůže přirostlá k perichondriu – malý zánět bolestivý !!! kůže přirostlá k perichondriu – malý zánět bolestivý !!! přední stěna: vztah ke gl. parotis a art. temporomandibularis přední stěna: vztah ke gl. parotis a art. temporomandibularis

7 Bubínek (Membrana tympani) - stavba Sulcus tympanicus, incisura tympanica Rivini Sulcus tympanicus, incisura tympanica Rivini 9x10 mm, tloušťka 0,1 mm 9x10 mm, tloušťka 0,1 mm Anulus fribrocartilagineus Anulus fribrocartilagineus zevní povrch - ztenčená epidermis (ektoderm) zevní povrch - ztenčená epidermis (ektoderm) vrstva tuhého kolagenního vaziva (mezenchym) vrstva tuhého kolagenního vaziva (mezenchym) vnitřní povrch - jednovrstevný kubický epitel (entoderm) vnitřní povrch - jednovrstevný kubický epitel (entoderm)

8 Bubínek Otoskopie  umbo m.t.  stria mallearis  prominetia mallearis  plica mallearis ant. + post.  trigonum Woodi (= světelný reflex) pars flaccida Shrapnelli x pars tensa deklinace (50º sagitálně) inklinace (45º transverzálně)

9 Střední ucho (Auris media) Středoušní dutina (Cavitas tympani) Středoušní dutina (Cavitas tympani) Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Středoušní klouby (Articultiones ossiculorum auditus) Středoušní klouby (Articultiones ossiculorum auditus) Středoušní svaly (Musculi ossiculorum auditus) Středoušní svaly (Musculi ossiculorum auditus) Sluchová trubice (Tuba auditiva Eustachii) Sluchová trubice (Tuba auditiva Eustachii)

10 Středoušní dutina (Cavitas tympani) paries tegmentalis paries tegmentalis paries jugularis: prominetia styloidea paries jugularis: prominetia styloidea paries mastoideus: aditus ad antrum mastoideum, prominetia canalis semicircularis lat. + n. VII., eminetia pyramidalis, fossa incudis, apertura tympanica canaliculi chordae tympani, antrum mastoideum (cellulae m.) paries mastoideus: aditus ad antrum mastoideum, prominetia canalis semicircularis lat. + n. VII., eminetia pyramidalis, fossa incudis, apertura tympanica canaliculi chordae tympani, antrum mastoideum (cellulae m.) paries caroticus paries caroticus paries membranaceus paries membranaceus paries labyrinthicus paries labyrinthicus

11 promontorium – první závit hlemýždě promontorium – první závit hlemýždě sulcus promontorii – plexus tympanicus sulcus promontorii – plexus tympanicus fenestra vestibuli (= ovalis) – baze třmínku + membrana stapedia fenestra vestibuli (= ovalis) – baze třmínku + membrana stapedia fenestra cochlae (= rotunda) – membrana tympani secundaria fenestra cochlae (= rotunda) – membrana tympani secundaria Středoušní dutina paries labyrinthicus

12

13 Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Kladívko (Malleus, Hammer) caput caput collum collum manubrium manubrium processus lateralis processus lateralis processus anterior processus anterior

14 Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Kovadlinka (Incus, Anvil) corpus corpus crus longum crus longum processus lenticularis processus lenticularis crus breve crus breve Třmínek (Stapes, Stirrup) caput caput (collum) (collum) crus ant. + post. crus ant. + post. basis basis

15 Středoušní klouby a vazy (Articulationes ossiculorum auditus) art. incudomallearis (sedlovitý) art. incudomallearis (sedlovitý) art. incudostapedia (kulovitý) art. incudostapedia (kulovitý) syndesmosis tympanostapedialis syndesmosis tympanostapedialis otosclerosis – zkostnatění někdy oba klouby nahrazeny snydesmózou

16 Středoušní vazy (ligg. ossiculorum auditus) lig. mallei ant. (spina o.s.)+ sup.+ lat. lig. mallei ant. (spina o.s.)+ sup.+ lat. lig. incudis sup. (fossa i.) + post. lig. incudis sup. (fossa i.) + post. membrana stapedialis = (fenestra vestibuli) membrana stapedialis = (fenestra vestibuli) lig. anulare stapediale (fenestra vestibuli) lig. anulare stapediale (fenestra vestibuli) membrana tympani secundaria = vnitřní bubínek (fenestra cochleae) membrana tympani secundaria = vnitřní bubínek (fenestra cochleae)

17 Svaly středouší m. tensor tympani m. tensor tympani semicanalis m.t.t semicanalis m.t.t processus cochleariformis processus cochleariformis manubrium mallei manubrium mallei inervace: n. mandibularis (V3) m. stapedius m. stapedius eminetia pyramidalis eminetia pyramidalis collum stapedis collum stapedis inervace: n. facialis (VII)

18 Středouší tvar přesýpacích hodin – 2 mm u bubínku (= mesotympanon) tvar přesýpacích hodin – 2 mm u bubínku (= mesotympanon) recessus epitympanicus (= atticus, epitympanon, epitympanum) – 6 mm recessus epitympanicus (= atticus, epitympanon, epitympanum) – 6 mm recessus hypotympanicus (hypotympanon)– 4 mm recessus hypotympanicus (hypotympanon)– 4 mm plicae malleares ant., post.  recessus ant., sup., post. (= Prussakův prostor) plicae malleares ant., post.  recessus ant., sup., post. (= Prussakův prostor) plica chordae tympani, incudialis, stapedialis plica chordae tympani, incudialis, stapedialis sliznice - jednovrstevný kubický epitel (různá výška), pohárkové buňky u ústí tuba auditiva, žádné žlázky !!! sliznice - jednovrstevný kubický epitel (různá výška), pohárkové buňky u ústí tuba auditiva, žádné žlázky !!!

19 Bradavková dutina (Antrum mastoideum) aditus ad antrum mastoideum aditus ad antrum mastoideum cellulae mastoideae cellulae mastoideae (vývoj postnatálně) (vývoj postnatálně) typ pneumatický typ pneumatický typ diploický typ diploický typ sklerotický typ sklerotický cellulae tympanicae cellulae tympanicae plochý 1-vrstevný epitel plochý 1-vrstevný epitel blízký vztah k sinus sigmoideus blízký vztah k sinus sigmoideus mastoidectomie při chornických zánětech mastoidectomie při chornických zánětech

20 Sluchová trubice (Tuba auditiva) Tuba auditoria, tuba pharyngotympanica, salpinx, tuba Eustachii ostium tympanicum ostium tympanicum pars ossea (= semiclanalis t.a.) – cellulae pneumaticae pars ossea (= semiclanalis t.a.) – cellulae pneumaticae pars cartilaginea – cartilago (lamina med.+ lat., lamina membranacea) pars cartilaginea – cartilago (lamina med.+ lat., lamina membranacea) ostium pharyngeum (v úrovni meatus nasi inf.) ostium pharyngeum (v úrovni meatus nasi inf.) vyrovnává tlak v hltanu a středouší vyrovnává tlak v hltanu a středouší šířka 2 mm šířka 2 mm glandulae tubariae glandulae tubariae přechod víceřadého cylindrického epitelu v jednovrstevný cylindrický přechod víceřadého cylindrického epitelu v jednovrstevný cylindrický tonsilla tubaria tonsilla tubaria

21 Sluchová trubice (Tuba auditiva)

22 otevření: m. tensor tympani m. tensor tympani m. salpingpharyngeus m. salpingpharyngeusuzavírání: m. levator veli palatini Sluchová trubice (Tuba auditiva)

23 Vnitřní ucho (Auris interna) organum vestibulocochleare organum vestibulocochleare kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) předsíň (vestibulum) předsíň (vestibulum) polokruhovité kanálky (canales semicirculares) polokruhovité kanálky (canales semicirculares) hlemýžď (cochlea) hlemýžď (cochlea) vnitřní zvukovod (meatus acusticus vnitřní zvukovod (meatus acusticus internus) internus) spatium perilymphaticum spatium perilymphaticum blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) labyrinhtus vestibularis labyrinhtus vestibularis labyrinhtus cochlearis labyrinhtus cochlearis spatium endolymphaticum spatium endolymphaticum

24 Kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) předsíň (vestibulum ) recessus ellipticus (utricularis) recessus ellipticus (utricularis) crista vestibuli (pyramis vestibuli) crista vestibuli (pyramis vestibuli) recessus sphericus (saccularis) recessus sphericus (saccularis) recessus cochlearis recessus cochlearis

25 Blanitý labyrint (Labyrinthus membranaceus) Rovnovážné bludiště (Labyrinhtus vestibularis) Utriculus (Elipsovitý váček) Utriculus (Elipsovitý váček) Sacculus (Kulovitý váček) Sacculus (Kulovitý váček) Ductus semicirculares (ampullae, crura) Ductus semicirculares (ampullae, crura) Ductus utriculosaccularis, reuniens Ductus utriculosaccularis, reuniens Macula utriculi, sacculi Macula utriculi, sacculi Crista ampullaris (sulcus, cupula) Crista ampullaris (sulcus, cupula)

26 Otolitické orgány saculus et utriculus makula makula vláskové buňky vláskové buňky podpůrné buňky podpůrné buňky gelová vrstva gelová vrstva otolity - krystaly CaCO 3 otolity - krystaly CaCO 3

27 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Polokruhovité kanálky (Canales semicirculares) Canalis semicircularis anterior (kolmý) – eminentia arcuata Canalis semicircularis anterior (kolmý) – eminentia arcuata Canalis semicircularis posterior (souběžný s osou pyramidy) Canalis semicircularis posterior (souběžný s osou pyramidy) Canalis semicircularis lateralis (vodorovný) – prominentia c.s.l. Canalis semicircularis lateralis (vodorovný) – prominentia c.s.l. ampulla ossea (3) crus commune (ant. + post.), simplex (lat.)

28 Polokruhovité kanálky blanité uvnitř kostěných blanité uvnitř kostěných receptory v ampulách receptory v ampulách cristae ampullares cristae ampullares hřeben kolmo na osu kanálku hřeben kolmo na osu kanálku kupula - gelová hmota kupula - gelová hmota vláskové buňky vláskové buňky podpůrné buňky podpůrné buňky

29 Vláskové buňky dva typy dva typy na apikálním povrchu: na apikálním povrchu: 1 kinocilie 1 kinocilie několik stereocilií několik stereocilií bazálně - synapse s nervovými vlákny bazálně - synapse s nervovými vlákny

30 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Hlemýžď (Cochlea) cupula, basis cupula, basis scala vestibuli  helicotrema  scala tympani scala vestibuli  helicotrema  scala tympani canalis spiralis cochleae canalis spiralis cochleae lamina spiralis ossea lamina spiralis ossea lamella vestibularis + spiralis lamella vestibularis + spiralis hamulus l.s. (konec v helicotrematu) hamulus l.s. (konec v helicotrematu) apertura interna canaliculi cochleae apertura interna canaliculi cochleae

31 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Hlemýžď (Cochlea) Vřeténko (Modiolus) basis basis lamina lamina canalis spiralis – ganglion cochleare canalis spiralis – ganglion cochleare canales longitudinales – n. cochlearis canales longitudinales – n. cochlearis

32 Kostěný labyrint (Labyrinhtus osseus) Vnitřní zvukovod (Meatus acusticus internus) porus acusticus internus porus acusticus internus fundus m.a.i. fundus m.a.i. crista transversa + verticalis crista transversa + verticalis area n. VII. area n. VII. area cochlearis – tractus spiralis foramisosus area cochlearis – tractus spiralis foramisosus area vestibularis sup. + inf. area vestibularis sup. + inf. foramen singulare foramen singulare

33 Blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) Labyrinhtus cochlearis scala media = ductus cochlearis paries vestibularis: membrana vestibularis Reissneri paries vestibularis: membrana vestibularis Reissneri paries externus: stria vascularis, prominentia spiralis, vas prominens, lig. spirale paries externus: stria vascularis, prominentia spiralis, vas prominens, lig. spirale paries tympanicus: crista basilaris, lamina basilaris, vas spirale paries tympanicus: crista basilaris, lamina basilaris, vas spirale membrana tectoria membrana tectoria Organum spirale Corti Organum spirale Corti membrana reticularis, membrana reticularis, sulcus spiralis internus + externus sulcus spiralis internus + externus

34 Hlemýžď (Cochlea)

35 Scala media obsahuje endolymfu obsahuje endolymfu na basilární membráně je Cortiho orgán na basilární membráně je Cortiho orgán ten je překryt tektoriální membránou ten je překryt tektoriální membránou kostěná lamina spiralis kostěná lamina spiralis ligamentum spirale ligamentum spirale

36 Cortiho orgán (Organum spirale ) vláskové buňky vláskové buňky vnější (3-4 řady) a vnitřní (1 řada) vnější (3-4 řady) a vnitřní (1 řada) na povrchu stereocilie na povrchu stereocilie vrcholy zabořeny do membrana tectoria vrcholy zabořeny do membrana tectoria mezi nimi Nuelův prostor mezi nimi Nuelův prostor podpůrné buňky podpůrné buňky pilířové (Cortiho) - ohraničují vnitřní tunel pilířové (Cortiho) - ohraničují vnitřní tunel falangeální (Deitersovy)- obalují vláskové buňky falangeální (Deitersovy)- obalují vláskové buňky zevní popůrné – cylindrické Hensenovy a kubické Claudiusovy zevní popůrné – cylindrické Hensenovy a kubické Claudiusovy

37 Endo - a perilymfa Endolymfa: podobná nitrobuněčné tekutině Endolymfa: podobná nitrobuněčné tekutině stria vascularis  scala media  ductus endolymphaticus  saccus endolymphaticus (slepý)  žíly Perilymfa: podobná mozkomíšnímu moku Perilymfa: podobná mozkomíšnímu moku canalicus cochleae propojen se subarachnoideálním prostorem

38 Vnitřní ucho - nervy Nervus vestibularis – ggl. vestibulare Scarpae pars superior pars superior n. utriculoampullaris n. utriculoampullaris pars inferior pars inferior n. saccularis n. saccularis n. ampullaris posterior n. ampullaris posterior Nervus cochlearis – ggl. cochleare Corti !!! bipolární neurony !!!

39

40 Příznaky a choroby závrať = vertigo závrať = vertigo hučení / pískání = tinnitus hučení / pískání = tinnitus nystagmus = rychlé souhyby očí nystagmus = rychlé souhyby očí hluchota = surditas hluchota = surditas ateroskleróza na a. lybyrinthi ateroskleróza na a. lybyrinthi meningitis – nejčatější příčina získané hluchoty meningitis – nejčatější příčina získané hluchoty léčba: vazodilatancia léčba: vazodilatancia


Stáhnout ppt "Sluchové a rovnovážné ústrojí. Zevní ucho Zevní ucho (Auris externa) (Auris externa) Střední ucho Střední ucho (Auris media) (Auris media) Vnitřní ucho."

Podobné prezentace


Reklamy Google