Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312."— Transkript prezentace:

1 Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312 Ivo Králíček

2 Modul: Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta)  Šácholán, sasanka hajní, mák setý, bříza bělokorá  Buk lesní, brukev řepka olejka, mrkev obecná  Kakost luční, kostival lékařský, lupina mnoholistá  Hrách setý, růže šípková, jabloň domácí  Lilek brambor, mydlice lékařská, hluchavka skvrnitá  Pryšec chvojka, náprstník červený, slunečnice roční  Tulipán zahradní, sněženka podsněžník, psárka luční  Kukuřice setá, ostřice, vstavač nachový Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu CZ.1.07/2.2.00/07.0004

3 Šácholán (Magnolia sp.) Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Výskyt: stromy nepůvodní v ČR Stonek: druhotně tloustne Květ: primitivní, jednotlivé části uspořádány do šroubovice, větší množství lístků, tyčinek a plodolistů Plod: souplodí měchýřků

4 Sasanka hajní (Anemone nemerosa L.) Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae) Výskyt: jarní rostlina listnatých a smíšených lesů a křovin, kvete brzo na jaře před olistěním stromů Stonek: vytrvává pomocí oddenku List: trojčetný přeslen listenů Květ: vyrůstají jednotlivě, 6-8 bílých okvětních lístků (vně růžových), větší počet tyčinek, apokarpní gyneceum Plod: souplodí jednosemenných nažek

5 Mák setý (Papaver somniferum L.) Čeleď: mákovité (Papaveraceae) Výskyt: jednoletá kulturní plodina ze Středomoří nebo Blízkého východu, pěstuje se v teplejších oblastech, zplaňuje Stonek: lodyha přímá Listy: celistvé, zubaté až dřípené, prostřední polobjímavé Květ: pomíjivý kalich, korunní lístky bílé, růžové až fialové, na bázi s tmavší skvrnou Plod: tobolka

6 Bříza bělokorá (Betula pendula Roth.) Čeleď: břízovité (Betulaceae) Výskyt: světlé listnaté a jehličnaté lesy, mýtiny, živinami chudé pastviny, vřesoviště, pionýrská dřevina Stonek: dřevina, hladká, bílá borka v dolní části kmene silně rozpukaná, tmavohnědá až černá List: kosníkovité listy Květ: samčí jehnědy nahnědlé žluté, samičí jehnědy jsou zelené, obrovská nadprodukce pylových zrn - alergie Plod: plodenství nažek, nažky jsou opatřeny 2 průsvitnými širokými křídly

7 Buk lesní (Fagus sylvatica L.) Čeleď: bukovité (Fagaceae) Výskyt: místy dominantní lesní dřevina, pěstovaná v parcích v mnoha kultivarech, nejlépe v čerstvě vlhkých, dobře provzdušněných, humózních půdách Stonek: dřevina se štíhlým válcovitým kmenem, hladká a šedá borka, pupeny dvouřadě střídavé, štíhle vřetenovité, relativně dlouhé List: téměř celokrajné, na okraji v mládí pýřité a zvlněné Květ: samčí květy vyrůstají v paždí listů na dlouze stopkatých svazečcích, samičí po 2-3 v načervenalé číšce Plod: nažky jsou trojboké, na hranách křídlaté, obvykle dvě v ostnité číšce

8 Brukev řepka olejka (Brassica napus L.) Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) Výskyt: stará jednoletá (nebo ozimá) kulturní plodina, nejpravděpodobněji vznikla v jihozápadní Evropě, zplaňuje na světlých ruderálních stanovištích s dostatkem dusíku Stonek: lodyha rozvětvená a lysá List: dolní lodyžní listy řapíkaté, lyrovitě peřenosečné, horní a střední lodyžní listy se srdčitou bází, vejčité až čárkovitě kopinaté, celokrajné, vykrajované nebo zubaté Květ: v hroznu, kališní lístky rozestálé, korunní a kališní lístky nesrostlé, čtyřmocné tyčinky Plod: šešule

9 Mrkev obecná (Daucus carota L.) Čeleď: miříkovité (Apiaceae) Výskyt: dvouletá bylina, úhory, okraje komunikací, trávníky, rumiště Stonek: lodyha je rýhovaná, dutá List: 2-3x peřenosečný, charakteristická pochva Květ: složený okolík (okolík okolíčků, patrné listeny (obaly a obalíčky), uprostřed okolíku často alespoň jeden tmavočervený květ Plod: plodenství dvounažek s háčkovitými osténky

10 Kakost luční (Geranium pratense) Čeleď: kakostovité (Geraniaceae) Výskyt: mírně vlhké až vlhké louky, pobřežní křoviny, druhotná lemová nitrofilní společenstva, vytrvalá bylina Stonek: přímá lodyha List: přízemní listy dlouze řapíkaté, lodyžní vstřícné, čepel listů 5-7 dílná Květ: volné kališní a korunní lístky, květy v doukvětých vidlanech Plod: zobanitý plod, semena jsou do okolí vystřelována

11 Kostival lékařský (Symphytum officinale L.) Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae) Výskyt: roste na březích potoků a řek, v příkopech, na vlhkých loukách a na vlhkých ruderálních stanovištích, půdy bohaté na živiny Stonek: přímá lodyha ve spodní části křídlatě hranatá, řepovitý oddenek List: listy střídavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, chlupaté Květ: rozlišený kalich a koruna, části srostlé, pětičetné, dvouvijany, koruna trubkovitě baňkovitá Plod: tvrdka

12 Lupina mnoholistá (Lupinus polyphylus Lindl.) Čeleď: bobovité (Fabaceae) Výskyt: vytrvalá bylina původní v Severní Americe, zdomácněla na mýtinách, v lesních lemech a podél cest a železničních tratí Stonek: lodyha přímá,dutá List: 12-15 četné, lístky úzce kopinaté Květ: hrozny květů, korunní lístky: pavéze, člunek, křídla, dvoubratré tyčinky Plod: lusk

13 Hrách setý (Pisum sativum L.) Čeleď: bobovité (Fabaceae) Výskyt: jednoletá kulturní bylina, původní je v Mediteránu, na Blízkém východě, v severovýchodní Africe, pole, zahrádky, rumiště a skládky Stonek: přímá vystoupavá (či popínavá) lodyha List: zakončen větvenou úponkou, výrazné palisty (srdčité a objímavé) Květ: korunní lístky: pavéze, člunek, křídla, kalich je zvonkovitý a lysý, dvoubratré tyčinky Plod: lusk

14 Růže šípková (Rosa canina) Čeleď: růžovité (Rosaceae) Výskyt: druh, který roste hojně v celé ČR od nížin až po horské oblasti Stonek: statný keř, ostnité větve List: s 2-3 jařmy, lístky na okraji zubovité, na bázi listu palisty Květ: volné korunní lístky, větší množství tyčinek, kališní lístky vždy k šípku těšně přitisklé Plod: souplodí nažek ve zdužnatělé češuli

15 Jabloň domácí (Malus domestica Borkh.) Čeleď: růžovité (Rosaceae) Výskyt: původ není známý, je výsledkem hybridizace a mutace, běžně pěstovaná v řadě kultivarech jako ovocná dřevina a zplaňuje Stonek: velký keř nebo strom, šedá až tmavošedá borka List: celistvé, eliptická čepel až úzce okrouhlá, na bázi zaokrouhlená, na vrcholu zašpičatělá, okraj pilovitý Květ: volné korunní lístky, vytrvalý pětičetný kalich, větší množství tyčinek (15-20), pestík (4-5 plodolistů), chocholík plod: malvice

16 Lilek brambor (Solanum tuberosum L.) Čeleď: lilkovité (Solenaceae) Výskyt: kulturní plodina z Jižní Ameriky, zejména v polních kulturách Stonek: oddenky tvoří oddenkové hlízy List: přetrhovaně lichozpeřený, jednotlivé lístky jsou vejčité a celokrajné Květ: zelený kalich je pětičetný, kolovitá koruna je nejčastěji bílá nebo růžová, žlutooranžové prašníky Plod: zelená bobule

17 Mydlice lékařská (Saponaria officinalis L.) Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Výskyt: pobřežní porosty, příkopy, okolí sídel, podél cest a železnic Stonek: vytrvává pomocí oddenku, lodyhy přímé, nahoře větvené List: spodní listy mají řapík, horní jsou přisedlé, vstřícné postavení listů, listy podlouhle eliptické Květ: květenství ze zkrácených vidlanů na vrcholu lodyh, trubkovitý kalich, obvykle s 5 zuby, čepel korunných lístků je bílá (až narůžovělá) s nehtem vyniklým z kalicha Plod: tobolka, semena s oblými hrboly

18 Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum L.) Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae) Výskyt: lužní lesy, vlhčí (i ruderalizované) lesní lemy a křoviny Stonek: vystoupavá čtyřhranná lodyha List: řapíkaté, vstřícné, vroubkované, trojúhelníkovitě vejčité, tupé až zašpičatělé, křižmostojné Květ: uspořádány do lichopřeslenu, který tvoří 6-12 květů, kalich je pěticípý, koruna je dvoupyská, s prohnutou, jakoby břichatou korunní trubkou, dolní pysk je zdánlivě jednolaločný, postranní laloky přeměněné v niťovité úkrojky Plod: tvrdka

19 Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.) Čeleď: pryšcovité (Euphorbiaceae) Výskyt: výslunné křovinaté stráně, meze, pastviny úhory, okraje lesů Stonek: vytrvalá bylina s plazivými oddenky, lodyha je přímá, po utržení roní husté bílé mléko List: čárkovité, přisedlé, střídavé, často podvinuté Květ: uspořádány do cyathia, vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících, zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, nesrostlé, žlutavé, později zbarveny do červena Plod: jemně bradavčité tobolky

20 Náprstník červený (Digitalis purpurea L.) Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae), dle nového systému jitrocelovité (Plantaginaceae): Výskyt: paseky, lesní světliny, okraje cest Stonek: dvouletá statná bylina, vystoupavá až přímá lodyha List: čepel listů je vejčitá až vejčitě kopinatá, na rubu šedě plstnaté, v prvním roce vytvořena přízemní růžice listů Květ: uspořádány do hroznu, kališní listy jsou vejčité Plod: jemně bradavčité tobolky

21 Slunečnice roční (Helianthus annuus L.) Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) Výskyt: jednoletá kulturní plodina ze Severní Ameriky, často zplanělá podél komunikací Stonek: lodyha obvykle přímá a nevětvená List: řapíkatý, čepel široce vejčitá až trojúhelníkovitá, na okrajích nepravidelně pilovitá, na bázi srdčitá Květ: úbor, jazykovité květy žluté, květy terče před rozkvětem černé, později žluté, listeny tvoří zákrov Plod: plodenství nažek

22 Tulipán zahradní (Tulipa x gesnerana L.) Čeleď: liliovité (Liliaceae) Výskyt: nepůvodní v české republice, pěstovaný v řadě hybridních kultivarů, původ pravděpodobně v Asii, v zemi vytrvává pomocí cibule Stonek: přímá lodyha List: podlouhlé eliptické až kopinaté listy, souběžná žilnatina Květ: jednotlivé květy, okvětí (3 vnější a 3 vnitřní lístky), 6 tyčinek ve dvou kruzích Plod: tobolka

23 Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis L.) Čeleď: amarylkovité (Amaryllidaceae) Výskyt: lužní lesy, křoviny, humózní listnaté lesy, druhotně často v loukách a parcích, v zemi vytrvává pomocí cibule Stonek: květní stvol nese jeden květ List: sivozelené úzké čárkovité listy, tupé, Květ: s toulcovitým listenem, vnější okvětní lístky šikmo rozestálé, vnitřní přímé, kratší, při okraji se zeleným lemem Plod: tobolka, semena s masíčkem

24 Psárka luční (Alopecurus pratensis) Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Výskyt: n a vlhkých až mokrých úživných loukách či pastvinách od nížin do hor, typický druh společenstev aluviálních luk podél řek Stonek: dutý s kolénky (stéblo) List: přisedlý, pochvou (nafouklou) objímající stéblo, úzce čárkovité, rovnoběžná žilnatina, Květ: lichoklas, klásky na kratičkých větévkách po 4-6, plevy do 1/3 srostlé Plod: plodenství obilek, oplodí a osemení srůstají

25 Kukuřice setá (Zea mays L.) Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Výskyt: jednoletá kulturní plodina ze Střední Ameriky, často zplanělá Stonek: dutý s kolénky (stéblo) List: podlouhle kopinaté, čepel plochá s pochvou objímající stéblo, uťatý jazýček, rovnoběžná žilnatina Květ: jednodomá rostlina, samičí květy ve válcovitých palicích, v úžlabí dolních a prostředních listů, samčí květy ve vrcholové latě z hustých lichoklasů Plod: plodenství obilek

26 Ostřice (Carex sp.) Čeleď: šáchorovité (Cyperaceae) Výskyt: často porosty na kyselých, mokrých, málo výživných půdách Stonek: přímá trojhranná lodyha, v zemi pomocí oddenků List: čárkovité, rovnoběžná žilnatina Květ: klásky, vlastní květy silně redukované Plod: plodem je nažka uzavřená do měchýřkovitě srostlých listenů (tzv. mošnička)

27 Vstavač nachový (Orchis purpurea Huds.) Čeleď: vstavačovité (Orchideaceae) Výskyt: světlé lesy, křoviny, příležitostně na pastvinách či loukách, citlivý na hnojení Stonek: vytrvalá bylina List: dolní listy úzce eliptické, dlouhé, horní s objímavými pochvami a neodstávající čepelí, lesklé Květ: přilba téměř tupá, vně tmavě hnědočervená, prostřední lalok pysku už od báze směrem ke konci pozvolna se rozšiřující, květy tvoří válcovité husté klasy, brylky Plod: tobolka


Stáhnout ppt "Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta) BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312."

Podobné prezentace


Reklamy Google