Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/"— Transkript prezentace:

1 BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/15.0312
Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta) Ivo Králíček BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/

2 Modul: Popis morfologické stavby didakticky významných zástupců krytosemenných rostlin (Angiospermophyta) Šácholán, sasanka hajní, mák setý, bříza bělokorá Buk lesní, brukev řepka olejka, mrkev obecná Kakost luční, kostival lékařský, lupina mnoholistá Hrách setý, růže šípková, jabloň domácí Lilek brambor, mydlice lékařská, hluchavka skvrnitá Pryšec chvojka, náprstník červený, slunečnice roční Tulipán zahradní, sněženka podsněžník, psárka luční Kukuřice setá, ostřice, vstavač nachový Inovace studia botaniky prostřednictvím e-learningu CZ.1.07/2.2.00/

3 Šácholán (Magnolia sp.)
Čeleď: šácholánovité (Magnoliaceae) Výskyt: stromy nepůvodní v ČR Stonek: druhotně tloustne Květ: primitivní, jednotlivé části uspořádány do šroubovice, větší množství lístků, tyčinek a plodolistů Plod: souplodí měchýřků

4 Sasanka hajní (Anemone nemerosa L.)
Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae) Výskyt: jarní rostlina listnatých a smíšených lesů a křovin, kvete brzo na jaře před olistěním stromů Stonek: vytrvává pomocí oddenku List: trojčetný přeslen listenů Květ: vyrůstají jednotlivě, 6-8 bílých okvětních lístků (vně růžových), větší počet tyčinek, apokarpní gyneceum Plod: souplodí jednosemenných nažek

5 Mák setý (Papaver somniferum L.)
Čeleď: mákovité (Papaveraceae) Výskyt: jednoletá kulturní plodina ze Středomoří nebo Blízkého východu, pěstuje se v teplejších oblastech, zplaňuje Stonek: lodyha přímá Listy: celistvé, zubaté až dřípené, prostřední polobjímavé Květ: pomíjivý kalich, korunní lístky bílé, růžové až fialové, na bázi s tmavší skvrnou Plod: tobolka

6 Bříza bělokorá (Betula pendula Roth.)
Čeleď: břízovité (Betulaceae) Výskyt: světlé listnaté a jehličnaté lesy, mýtiny, živinami chudé pastviny, vřesoviště, pionýrská dřevina Stonek: dřevina, hladká, bílá borka v dolní části kmene silně rozpukaná, tmavohnědá až černá List: kosníkovité listy Květ: samčí jehnědy nahnědlé žluté, samičí jehnědy jsou zelené, obrovská nadprodukce pylových zrn - alergie Plod: plodenství nažek, nažky jsou opatřeny 2 průsvitnými širokými křídly

7 Buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Čeleď: bukovité (Fagaceae) Výskyt: místy dominantní lesní dřevina, pěstovaná v parcích v mnoha kultivarech, nejlépe v čerstvě vlhkých, dobře provzdušněných, humózních půdách Stonek: dřevina se štíhlým válcovitým kmenem, hladká a šedá borka, pupeny dvouřadě střídavé, štíhle vřetenovité, relativně dlouhé List: téměř celokrajné, na okraji v mládí pýřité a zvlněné Květ: samčí květy vyrůstají v paždí listů na dlouze stopkatých svazečcích, samičí po v načervenalé číšce Plod: nažky jsou trojboké, na hranách křídlaté, obvykle dvě v ostnité číšce

8 Brukev řepka olejka (Brassica napus L.)
Čeleď: brukvovité (Brassicaceae) Výskyt: stará jednoletá (nebo ozimá) kulturní plodina, nejpravděpodobněji vznikla v jihozápadní Evropě, zplaňuje na světlých ruderálních stanovištích s dostatkem dusíku Stonek: lodyha rozvětvená a lysá List: dolní lodyžní listy řapíkaté, lyrovitě peřenosečné, horní a střední lodyžní listy se srdčitou bází, vejčité až čárkovitě kopinaté, celokrajné, vykrajované nebo zubaté Květ: v hroznu, kališní lístky rozestálé, korunní a kališní lístky nesrostlé, čtyřmocné tyčinky Plod: šešule

9 Mrkev obecná (Daucus carota L.)
Čeleď: miříkovité (Apiaceae) Výskyt: dvouletá bylina, úhory, okraje komunikací, trávníky, rumiště Stonek: lodyha je rýhovaná, dutá List: 2-3x peřenosečný, charakteristická pochva Květ: složený okolík (okolík okolíčků, patrné listeny (obaly a obalíčky), uprostřed okolíku často alespoň jeden tmavočervený květ Plod: plodenství dvounažek s háčkovitými osténky

10 Kakost luční (Geranium pratense)
Čeleď: kakostovité (Geraniaceae) Výskyt: mírně vlhké až vlhké louky, pobřežní křoviny, druhotná lemová nitrofilní společenstva, vytrvalá bylina Stonek: přímá lodyha List: přízemní listy dlouze řapíkaté, lodyžní vstřícné, čepel listů 5-7 dílná Květ: volné kališní a korunní lístky, květy v doukvětých vidlanech Plod: zobanitý plod, semena jsou do okolí vystřelována

11 Kostival lékařský (Symphytum officinale L.)
Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae) Výskyt: roste na březích potoků a řek, v příkopech, na vlhkých loukách a na vlhkých ruderálních stanovištích, půdy bohaté na živiny Stonek: přímá lodyha ve spodní části křídlatě hranatá, řepovitý oddenek List: listy střídavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, chlupaté Květ: rozlišený kalich a koruna, části srostlé, pětičetné, dvouvijany, koruna trubkovitě baňkovitá Plod: tvrdka

12 Lupina mnoholistá (Lupinus polyphylus Lindl.)
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Výskyt: vytrvalá bylina původní v Severní Americe, zdomácněla na mýtinách, v lesních lemech a podél cest a železničních tratí Stonek: lodyha přímá,dutá List: četné, lístky úzce kopinaté Květ: hrozny květů, korunní lístky: pavéze, člunek, křídla, dvoubratré tyčinky Plod: lusk

13 Hrách setý (Pisum sativum L.)
Čeleď: bobovité (Fabaceae) Výskyt: jednoletá kulturní bylina, původní je v Mediteránu, na Blízkém východě, v severovýchodní Africe, pole, zahrádky, rumiště a skládky Stonek: přímá vystoupavá (či popínavá) lodyha List: zakončen větvenou úponkou, výrazné palisty (srdčité a objímavé) Květ: korunní lístky: pavéze, člunek, křídla, kalich je zvonkovitý a lysý, dvoubratré tyčinky Plod: lusk

14 Růže šípková (Rosa canina)
Čeleď: růžovité (Rosaceae) Výskyt: druh, který roste hojně v celé ČR od nížin až po horské oblasti Stonek: statný keř, ostnité větve List: s 2-3 jařmy, lístky na okraji zubovité, na bázi listu palisty Květ: volné korunní lístky, větší množství tyčinek, kališní lístky vždy k šípku těšně přitisklé Plod: souplodí nažek ve zdužnatělé češuli

15 Jabloň domácí (Malus domestica Borkh.)
Čeleď: růžovité (Rosaceae) Výskyt: původ není známý, je výsledkem hybridizace a mutace, běžně pěstovaná v řadě kultivarech jako ovocná dřevina a zplaňuje Stonek: velký keř nebo strom, šedá až tmavošedá borka List: celistvé, eliptická čepel až úzce okrouhlá, na bázi zaokrouhlená, na vrcholu zašpičatělá, okraj pilovitý Květ: volné korunní lístky, vytrvalý pětičetný kalich, větší množství tyčinek (15-20), pestík (4-5 plodolistů), chocholík plod: malvice

16 Lilek brambor (Solanum tuberosum L.)
Čeleď: lilkovité (Solenaceae) Výskyt: kulturní plodina z Jižní Ameriky, zejména v polních kulturách Stonek: oddenky tvoří oddenkové hlízy List: přetrhovaně lichozpeřený, jednotlivé lístky jsou vejčité a celokrajné Květ: zelený kalich je pětičetný, kolovitá koruna je nejčastěji bílá nebo růžová, žlutooranžové prašníky Plod: zelená bobule

17 Mydlice lékařská (Saponaria officinalis L.)
Čeleď: hvozdíkovité (Caryophyllaceae) Výskyt: pobřežní porosty, příkopy, okolí sídel, podél cest a železnic Stonek: vytrvává pomocí oddenku, lodyhy přímé, nahoře větvené List: spodní listy mají řapík, horní jsou přisedlé, vstřícné postavení listů, listy podlouhle eliptické Květ: květenství ze zkrácených vidlanů na vrcholu lodyh, trubkovitý kalich, obvykle s 5 zuby, čepel korunných lístků je bílá (až narůžovělá) s nehtem vyniklým z kalicha Plod: tobolka, semena s oblými hrboly

18 Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum L.)
Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae) Výskyt: lužní lesy, vlhčí (i ruderalizované) lesní lemy a křoviny Stonek: vystoupavá čtyřhranná lodyha List: řapíkaté, vstřícné, vroubkované, trojúhelníkovitě vejčité, tupé až zašpičatělé, křižmostojné Květ: uspořádány do lichopřeslenu, který tvoří 6-12 květů, kalich je pěticípý, koruna je dvoupyská, s prohnutou, jakoby břichatou korunní trubkou, dolní pysk je zdánlivě jednolaločný, postranní laloky přeměněné v niťovité úkrojky Plod: tvrdka

19 Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.)
Čeleď: pryšcovité (Euphorbiaceae) Výskyt: výslunné křovinaté stráně, meze, pastviny úhory, okraje lesů Stonek: vytrvalá bylina s plazivými oddenky, lodyha je přímá, po utržení roní husté bílé mléko List: čárkovité, přisedlé, střídavé, často podvinuté Květ: uspořádány do cyathia, vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících, zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, nesrostlé, žlutavé, později zbarveny do červena Plod: jemně bradavčité tobolky

20 Náprstník červený (Digitalis purpurea L.)
Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae), dle nového systému jitrocelovité (Plantaginaceae): Výskyt: paseky, lesní světliny, okraje cest Stonek: dvouletá statná bylina, vystoupavá až přímá lodyha List: čepel listů je vejčitá až vejčitě kopinatá, na rubu šedě plstnaté, v prvním roce vytvořena přízemní růžice listů Květ: uspořádány do hroznu, kališní listy jsou vejčité Plod: jemně bradavčité tobolky

21 Slunečnice roční (Helianthus annuus L.)
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) Výskyt: jednoletá kulturní plodina ze Severní Ameriky, často zplanělá podél komunikací Stonek: lodyha obvykle přímá a nevětvená List: řapíkatý, čepel široce vejčitá až trojúhelníkovitá, na okrajích nepravidelně pilovitá, na bázi srdčitá Květ: úbor, jazykovité květy žluté, květy terče před rozkvětem černé, později žluté, listeny tvoří zákrov Plod: plodenství nažek

22 Tulipán zahradní (Tulipa x gesnerana L.)
Čeleď: liliovité (Liliaceae) Výskyt: nepůvodní v české republice, pěstovaný v řadě hybridních kultivarů, původ pravděpodobně v Asii, v zemi vytrvává pomocí cibule Stonek: přímá lodyha List: podlouhlé eliptické až kopinaté listy, souběžná žilnatina Květ: jednotlivé květy, okvětí (3 vnější a 3 vnitřní lístky), 6 tyčinek ve dvou kruzích Plod: tobolka

23 Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis L.)
Čeleď: amarylkovité (Amaryllidaceae) Výskyt: lužní lesy, křoviny, humózní listnaté lesy, druhotně často v loukách a parcích, v zemi vytrvává pomocí cibule Stonek: květní stvol nese jeden květ List: sivozelené úzké čárkovité listy, tupé, Květ: s toulcovitým listenem, vnější okvětní lístky šikmo rozestálé, vnitřní přímé, kratší, při okraji se zeleným lemem Plod: tobolka, semena s masíčkem

24 Psárka luční (Alopecurus pratensis)
Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Výskyt: na vlhkých až mokrých úživných loukách či pastvinách od nížin do hor, typický druh společenstev aluviálních luk podél řek Stonek: dutý s kolénky (stéblo) List: přisedlý, pochvou (nafouklou) objímající stéblo, úzce čárkovité, rovnoběžná žilnatina, Květ: lichoklas, klásky na kratičkých větévkách po 4-6, plevy do 1/3 srostlé Plod: plodenství obilek, oplodí a osemení srůstají

25 Kukuřice setá (Zea mays L.)
Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Výskyt: jednoletá kulturní plodina ze Střední Ameriky, často zplanělá Stonek: dutý s kolénky (stéblo) List: podlouhle kopinaté, čepel plochá s pochvou objímající stéblo, uťatý jazýček, rovnoběžná žilnatina Květ: jednodomá rostlina, samičí květy ve válcovitých palicích, v úžlabí dolních a prostředních listů, samčí květy ve vrcholové latě z hustých lichoklasů Plod: plodenství obilek

26 Ostřice (Carex sp.) Čeleď: šáchorovité (Cyperaceae)
Výskyt: často porosty na kyselých, mokrých, málo výživných půdách Stonek: přímá trojhranná lodyha, v zemi pomocí oddenků List: čárkovité, rovnoběžná žilnatina Květ: klásky, vlastní květy silně redukované Plod: plodem je nažka uzavřená do měchýřkovitě srostlých listenů (tzv. mošnička)

27 Vstavač nachový (Orchis purpurea Huds.)
Čeleď: vstavačovité (Orchideaceae) Výskyt: světlé lesy, křoviny, příležitostně na pastvinách či loukách, citlivý na hnojení Stonek: vytrvalá bylina List: dolní listy úzce eliptické, dlouhé, horní s objímavými pochvami a neodstávající čepelí, lesklé Květ: přilba téměř tupá, vně tmavě hnědočervená, prostřední lalok pysku už od báze směrem ke konci pozvolna se rozšiřující, květy tvoří válcovité husté klasy, brylky Plod: tobolka


Stáhnout ppt "BOTASKA – botanika s kamerou CZ.1.07/2.2.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google