Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 6.4. 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: Ruchovci a lumírovci Číslo DUM: VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_07 Ověřen ve výuce dne: 19. 11. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s literárními skupinami ruchovců a lumírovců. Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o české literatuře 2. poloviny 19. století Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: ruchovci, lumírovci, Sv. Čech, J. Vrchlický, J. Zeyer, J.V. Sládek

4 R UCHOVCI A LUMÍROVCI

5 R UCHOVCI Čeští básníci sdružení kolem almanachu Ruch, který poprvé vyšel roku 1868 při příležitosti položení základního kamene Národního divadla. Věnovali se aktuálním, národním a sociálním problémům, usilovali o osvobození české literatury od cizích vlivů. „škola národní“. Cíle: podpora vlastenectví, slovanství a důraz na českou historii a český venkov. Redaktorem almanachu byl J.V.Sládek

6 VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Eliška Krásnohorská Svatopluk Čech Josef Václav Sládek (z počátku)

7 S VATOPLUK Č ECH O BR.1

8 S VATOPLUK Č ECH Jitřní písně (1887), sbírka básní, politická lyrika, ve které autor vyjadřuje svou naději v lepší budoucnost českého národa Nové písně (1888), sbírka básní, politická lyrika Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (1888), satirická povídka s fantastickým námětem, jejímž hrdinou je pan domácí Brouček, který se (patrně ale ve snu) dostane na Měsíc, kde se setká s Měsíčňany. Je zde však zesměšňováno nejen měšťáctví pana Broučka Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století (1888) dostane (opět zřejmě ve snu) do Prahy den před bitvou na Vítkově. Zajímá jej však jen vlastní prospěch, a podle toho, jak se mu to hodí, se vydává za tu husitu, tu za katolíka. V závěru příběhu Jan Žižka soudí, že není možné, abychom měli takové potomky.

9 L UMÍROVCI skupina spisovatelů 70. a 80. let 19. století sdružující se okolo časopisu Lumír. Společně s ruchovci tvořili novou generaci spisovatelů, která přebírala vliv po odcházejících májovcích. Jejich největší snahou bylo povznést českou literaturu na evropskou úroveň. Cíl :přiblížit české písemnictví vyspělým evropským literaturám.

10 P ŘEDSTAVITELÉ L UMÍROVCŮ Jaroslav Vrchlický Julius Zeyer Částí své tvorby: Josef Václav Sládek od sedmdesátých let

11 JAROSLAV VRCHLICKÝ OBR.2

12 JAROSLAV VRCHLICKÝ Jeho dílo obsahuje přes 200 svazků, přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. Lyrika: Moje sonáta, Zlatý prach, Okna v bouři Epika: Zlomky epopeje, Nové zlomky epopeje Divadelní hry: Noc na Karlštejně, Hippodamie Překladatelská činnost Noc na Karlštejně – ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=c4Gl62XY6dE http://www.youtube.com/watch?v=c4Gl62XY6dE

13 J ULIUS Z EYER O BR.3

14 J ULIUS Z EYER Poezie: Čechův příchod, Vyšehrad Divadelní hry: Libušin hněv, Šárka, Neklan, Radúz a Mahulena (pohádkové drama)

15 J OSEF V ÁCLAV S LÁDEK O BR. 4

16 J OSEF V ÁCLAV S LÁDEK Je považován za zakladatele české poezie pro děti. Lyrika: Na prahu ráje,Na hrobech indiánských,Selské písně Pro děti: Zvony a zvonky, Zlatý máj, Skřivánčí písně Překladatelská činnost: hlavně hry od W.Shakespeara

17 Ú KOLY 1. Charakterizuj literární skupinu ruchovců. Jakými otázkami se zabývali? 2. Jmenuj hlavní představitele skupiny ruchovců. 3. Co je základním cílem lumírovců? 4. Jmenuj hlavní představitele skupiny lumírovců a zmiň se o jejich díle.

18 O DPOVĚDI 1. Věnovali se aktuálním, národním a sociálním problémům, usilovali o osvobození české literatury od cizích vlivů. „škola národní“. Cíle: podpora vlastenectví, slovanství a důraz na českou historii a český venkov. 2. E. Krásnohorská, Sv. Čech 3. Přiblížit české písemnictví vyspělým evropským literaturám. 4. J.Vrchlický: Okna v bouři, Zlomky epopeje, Nové zlomky epopeje, Noc na Karlštejně, Hippodamie J. Zeyer: Libušin hněv, Šárka, Neklan, Radúz a Mahulena J.V. Sládek: Na prahu ráje,Na hrobech indiánských,Selské písně, Zvony a zvonky, Zlatý máj, Skřivánčí písně

19 Z DROJE Obr. 1[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Svatopluk_%C4%8Cech.jpg Obr. 2[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jaroslav_Vrchlick%C3%BD.jpg Obr. 3[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_Zeyer_Vilimek.jpg Obr. 4[cit. 2013-04-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek_HL.jpg POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, 2009. edice Maturita. ISBN 80-902571-6-X. s. 87 -91

20 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google