Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola Střední průmyslová škola Zlín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola Střední průmyslová škola Zlín"— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín
VY_32_INOVACE_37_15 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Tematická oblast Název Gotická architektura a stavitelství II. Autor Ing. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročník únor 2013, stavebnictví , 3. ročník Anotace gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné Přínos/cílové kompetence seznámit žáky s charakteristickými znaky architektury a stavitelství gotiky

2 Architektura a stavitelství gotiky CÍLE A OBSAH KAPITOLY
CÍLE KAPITOLY dozvíte se co je to vyvinutý opěrný systém osvěžíte si stručnou historii gotiky seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami seznámíte se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky

3 Architektura a stavitelství gotiky CÍLE A OBSAH KAPITOLY
RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY V této kapitole je důležitý odklon od horizontální architektury románského slohu k vertikalizmu a tím de facto ke vzniku skeletového systému, vývoj oblouku k oblouku lomenému, konstrukce katedrál s vyvinutým opěrným systémem.

4 Architektura a stavitelství gotiky KLÍČOVÁ SLOVA
ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné

5 Architektura a stavitelství gotiky CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
VERTIKALIZMUS – členění nosného systému do vertikál, vyvinutý opěrný systém Vyvinutý opěrný systém

6 Architektura a stavitelství gotiky CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
OKNA - lomená okna zdobená kružbou, u světských staveb rovná nadpraží PORTÁL - vývoj z románského ustupujícího, lomená archivolta s vloženým tympanonem nebo kružbou, u světských staveb menší portály rovné nadpraží

7 Architektura a stavitelství gotiky CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
KLENBA – křížová žebrová klenba - lomený oblouk FASÁDA - armování zdiva z lomového kamene i zdiva (zesilování rohů opracovanými kvádry), domovní štíty – vysoké, později bohatě členěné KAMENICKÉ DETAILY – ozdoby opěrného systému (fiály, lilie, křížová kytka, poupě, krab, chrlič, konzola, baldachýn), výzdoba tympanonů a ostění, výzdoba klenebných žeber

8 Architektura a stavitelství gotiky STAVEBNÍ MATERIÁL
Dřevo - krovy, zastropení, střešní krytina – šindele, hrázděné zdivo v kombinaci s cihlami Kámen - základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – tesaný i lomový (s omítkou) , střešní krytina - břidlice Hlína - cihly (u nás oblastně, běžně severní státy Evropy, Německo a Polsko - stěny, klenby), pálené tašky

9 Architektura a stavitelství gotiky STAVEBNÍ MATERIÁL
Omítka a malta - zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo Sklo - okna, vitráže Kovy - olovo jako pojivo u subtilních konstrukcí, železo ve tvaru hmoždinek na spojování kamene

10 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDIVO – kamenné (u chrámů spíše výplňové)
Architektura a stavitelství gotiky SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDIVO – kamenné (u chrámů spíše výplňové) SLOUPY a PILÍŘE – hranolové pilíře opěrného systému i několikrát odstupňované, u vyvinutého opěrného systému jsou do opěrných pilířů zakotveny opěrné oblouky, v interiéru sloupy s příporami (opěrné pilíře spolu s opěrnými oblouky tvoří základ gotického vyvinutého opěrného systému)

11 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Architektura a stavitelství gotiky SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SKELETOVÁ KONSTRUKCE – základ gotických monumentálních staveb, ZÁKLADY – kamenné pásy nebo piloty na bažinatém terénu

12 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: KLENBY – velmi často používané:
Architektura a stavitelství gotiky VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: KLENBY – velmi často používané: KŘÍŽOVÁ klenba – žebrová (čtyřdílná, pětidílná, šestidílná, osmidílná) HVĚZDICOVÁ klenba SÍŤOVÁ klenba OBKROČNÁ klenba SKLÍPKOVÁ klenba VĚJÍŘOVÁ klenba STROPY PLOCHÉ - dřevěné trámy a záklop

13 KŘÍŽOVÁ KLENBA (ZÁKLADNÍ TYP)
Architektura a stavitelství gotiky KŘÍŽOVÁ KLENBA KŘÍŽOVÁ KLENBA (ZÁKLADNÍ TYP) Na počátku gotiky byla široce používaná křížová klenba (dříve převládala klenba valená). Tuto klenbu lze odvodit jako průnik dvou valených kleneb, které jsou na sebe kolmé. V místě průsečíků vznikají hrany, které svádějí tlaky klenby do čtyř opěrných bodů v úhlech klenebního pole (= travé) a dělí klenbu na čtyři kápě. Hrany bývaly velmi často zesíleny kamennými žebry – takovou klenbu nazýváme žebrová klenba.

14 Architektura a stavitelství gotiky KŘÍŽOVÁ KLENBA

15 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KŘÍŽOVOU KLENBOU :
Architektura a stavitelství gotiky KŘÍŽOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KŘÍŽOVOU KLENBOU : katedrála v Amiens, Francie – nejdokonalejší gotická katedrála (vrcholná gotika) katedrála v Chartres, Francie – jedna z nejstarších a nejkrásnějších francouzských katedrál katedrála v Remeši, Francie – nejdokonalejší raně gotická katedrála katedrála svatého Gerváce a Protáze v Soissons – raně gotická katedrála katedrála v Salisbury, Anglie – první anglická katedrála, stavěna současně s Amiens (po 1220)

16 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KŘÍŽOVOU KLENBOU V ČR:
Architektura a stavitelství gotiky KŘÍŽOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KŘÍŽOVOU KLENBOU V ČR: cisterciácký klášter v Oseku – první polovina 13. století cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova – druhá čtvrtina 13. století Anežský klášter, Praha – po roce 1250, nejstarší městská kostelní architektura Bazilika svatého Prokopa v Třebíči – památka UNESCO

17 Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA
Obkročná klenba je svedena do podpor úhlopříčně proti sobě postavených, bývá používána jako řešení zaklenutí rohových polí nebo klenby ochozu presbytáře.

18 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ OBKROČNOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ OBKROČNOU KLENBOU: katedrála v Lincolnu, Anglie – unikátní klenba ( ), která je nazývána "bláznivá klenba" (en:crazy vaults); jde v podstatě o variantu šestidílné klenby, kdy jsou žebra od sebe na středu klebeního pole oddělena, vznikl tak sled trojpaprsků.

19 VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ OBKROČNOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ OBKROČNOU KLENBOU: ochoz presbytáře kostela sv. Bartoloměje, Kolín kostel sv. Víta, Soběslav – dvě pole dvoulodí před presbytářem zaklenuté třemi trojpaprsky, charakteristické zakončení pro místní kostely rožmberské huti (před 1400)

20 Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA

21 Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA

22 Je častá u raně gotických staveb.
Architektura a stavitelství gotiky ŠESTIDÍLNÁ KLENBA ŠESTIDÍLNÁ KLENBA Vzniká tak, že jsou mezi diagonální (úhlopříčná) žebra vložena ještě žebra kolmá. Je častá u raně gotických staveb.

23 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ ŠESTIDÍLNOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky ŠESTIDÍLNÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ ŠESTIDÍLNOU KLENBOU: bazilika Saint-Denis, Francie – raně gotická emporová bazilika katedrála v Laonu, Francie – raně gotická katedrála katedrála Notre-Dame, Paříž, Francie – pětilodní emporová bazilika katedrála v Beauvais, Francie – katedrála s nejvyšší klenbou vůbec (48 m)[2] Katedrála svatého Štěpána v Bourges, Francie – pětilodní, výškově odstupňovaná stavba katedrála v Canterbury, Anglie – klenba chóru ( )

24 Architektura a stavitelství gotiky ŠESTIDÍLNÁ KLENBA

25 Architektura a stavitelství gotiky OSMIDÍLNÁ KLENBA
Je dalším rozvinutím šestidílné klenby, od níž se liší přidáním dalších dvou podélných žeber.

26 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ OSMIDÍLNOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky OSMIDÍLNÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ OSMIDÍLNOU KLENBOU: katedrála sv. Petra a Pavla v Poitiers, Francie – trojlodní pravoúhlá stavba katedrála sv. Mořice v Angers, Francie

27 Architektura a stavitelství gotiky OSMIDÍLNÁ KLENBA

28 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA
Bývá nazývána také hvězdovitá nebo hvězdicová. Vzniká průnikem několika valených kleneb, na jejichž líci vytvářejí žebra hvězdovité motivy. Úloha žeber je zde již čistě dekorační. První hvězdová pole klenby se objevují v křížení hlavních a příčných lodí katedrál, první vzorovaná hvězdová klenba v Evropě byla použita v katedrále v Lincolnu po roce Při pohledu do lodi hvězdicovitý vzor nevyniká a blíží se vzoru vějířovitému.

29 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ HVĚZDOVOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ HVĚZDOVOU KLENBOU: kostel sv. Mikuláše v Troyes, Francie ( ) katedrála v Lincolnu, Anglie – hlavní loď ( ) katedrála v Yorku, Anglie ( ) Malbork, hrad, Polsko – převzetí hvězdové klenby z Anglie do tehdejšího Pruska a její další rozvinutí (po 1280)

30 VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ HVĚZDOVOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ HVĚZDOVOU KLENBOU: kostel sv. Jakuba, Prachatice – trojlodí ( )

31 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

32 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA
Vzniká jako průsečík několika valených kleneb, na nichž se dekorativní žebra splétají v pravidelný síťový vzorec.Žebra jsou řazena stejnoměrně, bez ohledu na členění klenebních polí. V České republice byla poprvé použita na Staroměstské mostecké věži a vzápětí např. v kostele sv. Jiljí v Milevsku. Později se místní vzor klenby rozšířil na mnoha pozdně gotických klenbách ve střední Evropě. Síťová klenba presbytáře svatovítské katedrály na pražském hradě představuje tvůrčí vrchol díla Petra Parléře (presbytář budován v letech ).

33 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ SÍŤOVOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ SÍŤOVOU KLENBOU: cisterciácký kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pelplinu, Polsko – nejstarší síťová klenba (po 1276) chrám sv. Kříže, Švábský Gmünd, Německo – práce Petra Parléře katedrála ve Freiburg in Breisgau, Německo – vybudována podle francouzských vzorů kostel svatého Wolfganga (Schneeberg), Německo ( )

34 VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ SÍŤOVOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ SÍŤOVOU KLENBOU: katedrála sv. Víta, Praha – klenba presbytáře ( ) kostel sv. Jiljí, Milevsko – prototyp síťové klenby v českých zemích kostel sv. Víta, Český Krumlov ( ) – klenba vytvořena podle vzoru kostela sv. Jiljí v Milevsku[4] kostel sv. Jakuba, Brno kostel svatého Petra a Pavla, Mělník – klenba Hanse Spiesse ( )

35 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

36 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

37 Architektura a stavitelství gotiky VĚJÍŘOVÁ KLENBA
Bývá také nazývána kalichová. Na vějířové klenbě se žebra vějířovitě rozkládají, přičemž pokrývají celý líc klenby. Tato klenba byla obzvláště oblíbená v anglické pozdní gotice. Poprvé byla použita při zaklenutí křížové chodby kláštera u katedrály v anglickém Gloucesteru po roce 1357, jisté rysy tohoto typu však můžeme najít v dřívějších hvězdových klenbách katedrály v Lincolnu a Westmisteru.

38 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ VĚJÍŘOVITOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky VĚJÍŘOVÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ VĚJÍŘOVITOU KLENBOU: křížová chodba katedrály v Gloucesteru, Anglie – nejstarší vějířovitá klenba katedrála v Exeteru, Anglie – nejbohatší tierceronová klenba v celé Anglii ( )

39 Architektura a stavitelství gotiky VĚJÍŘOVÁ KLENBA

40 Architektura a stavitelství gotiky VĚJÍŘOVÁ KLENBA

41 Dekorativní žebra tvoří na ploše klenby bohaté kroužené obrazce.
Architektura a stavitelství gotiky KROUŽENÁ KLENBA Dekorativní žebra tvoří na ploše klenby bohaté kroužené obrazce. Tento typ klenby vznikl původně v německých zemích, krásným příkladem je kostel v Annabergu. Dalším nádherným příkladem je zaklenutí Vladislavského sálu na pražském hradě (Benedikt Rejt, ).

42 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KROUŽENOU KLENBOU:
Architektura a stavitelství gotiky KROUŽENÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KROUŽENOU KLENBOU: St. Annenkirche, Annaberg, Německo VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ KROUŽENOU KLENBOU: Vladislavský sál, hrad, Praha – výška klenby 13 m, rozměry sálu 62 × 16 m (nejrozlehlejší sál v Evropě, který nepoužívá střední podpory) chrám sv. Barbory, Kutná Hora – bohatě kroužená vzdušná klenba, na okrajích žebra vedena mimo pilíře, autor Benedikt Rejt (po roce 1512) kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most – síňové trojlodí podle projektu Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu (začátek 16. století)

43 Architektura a stavitelství gotiky KROUŽENÁ KLENBA

44 Architektura a stavitelství gotiky TEORIE ARCHITEKTURY
navrhování staveb – zkušenosti, stavební plány : půdorysy, řezy, pohledy. vznik stavebních hutí. stavba chrámů a katedrál - nejdříve obvodový plášť a zastřešení, klenby až poté

45 Architektura a stavitelství gotiky URBANISMUS
Městská sídla jsou dvojího charakteru: rostlá a zakládaná Rostlá města jsou živelná, přizpůsobující se stávající zástavbě a přírodním podmínkám Zakládaná města (kolonizační) měla obyčejně naprosto jasný geometrický (pravoúhlý) rozvrh, náměstí s tržištěm a předem zajištěné obyvatele lokátorem.

46 Architektura a stavitelství gotiky URBANISMUS
Parcely byly úzké a hluboké Města byla opevněna Založení Nového Města v Praze Karlem IV – V období gotiky byla založena Jihlava, Stříbro, Kutná Hora, Malá Strana v Praze, České Budějovice, Kolín, atd.

47 Architektura a stavitelství gotiky SHRNUTÍ KAPITOLY
Dozvěděli jste se co je to vyvinutý opěrný systém. Osvěžili jste si stručnou historii gotiky. Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. Seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky.

48 Architektura a stavitelství gotiky SAMOSTATNÝ ÚKOL
Nakreslete si půdorys gotické katedrály! Nakreslete si schéma gotického vyvinutého opěrného systému s označením rozhodujících konstrukčních prvků! Nakreslete si schéma gotické křížové klenby! Nakreslete si typický gotický portál! Nakreslete si schematicky vývoj gotických oken!

49 Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: fotografie z volně přístupných zdrojů internetu DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, s. ISBN , ,

50 Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE
KRESBY A FOTOGRAFIE: , , , , , , , , , , , ,

51 PIJOAN, J.. Dějiny umění. 4. Praha : Odeon, 1979.
Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE BLAŽÍČEK, O. J.; KROPÁČEK, J.. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991. ISBN KOCH, W.. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN ROLF, T.. Gotika. Architektura – plastika – malířství. Praha : Slovart, 2005. ISBN BENDA, K.; A KOL.. Dějiny českého výtvarného umění I. Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984. PIJOAN, J.. Dějiny umění. 4. Praha : Odeon, 1979.


Stáhnout ppt "Škola Střední průmyslová škola Zlín"

Podobné prezentace


Reklamy Google