Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Středověká architektura Tematická oblast Středověká architektura Název Gotická architektura a stavitelství II. AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkúnor 2013, stavebnictví, 3. ročník Anotacegotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky s charakteristickými znaky architektury a stavitelství gotiky VY_32_INOVACE_37_15

2  CÍLE KAPITOLY  dozvíte se co je to vyvinutý opěrný systém  osvěžíte si stručnou historii gotiky  seznámíte se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami  seznámíte se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky

3  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  V této kapitole je důležitý odklon od horizontální architektury románského slohu k vertikalizmu a tím de facto ke vzniku skeletového systému, vývoj oblouku k oblouku lomenému, konstrukce katedrál s vyvinutým opěrným systémem.

4  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny.  KLÍČOVÁ SLOVA  gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné

5 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY VERTIKALIZMUS – členění nosného systému do vertikál, vyvinutý opěrný systém Vyvinutý opěrný systém

6 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY: OKNA - lomená okna zdobená kružbou, u světských staveb rovná nadpraží PORTÁL - vývoj z románského ustupujícího, lomená archivolta s vloženým tympanonem nebo kružbou, u světských staveb menší portály rovné nadpraží

7 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA – křížová žebrová klenba - lomený oblouk FASÁDA - armování zdiva z lomového kamene i zdiva (zesilování rohů opracovanými kvádry), domovní štíty – vysoké, později bohatě členěné KAMENICKÉ DETAILY – ozdoby opěrného systému (fiály, lilie, křížová kytka, poupě, krab, chrlič, konzola, baldachýn), výzdoba tympanonů a ostění, výzdoba klenebných žeber

8 STAVEBNÍ MATERIÁL: Dřevo - krovy, zastropení, střešní krytina – šindele, hrázděné zdivo v kombinaci s cihlami Kámen - základní materiál (stěny, sloupy, pilíře, klenby) – tesaný i lomový (s omítkou), střešní krytina - břidlice Hlína - cihly (u nás oblastně, běžně severní státy Evropy, Německo a Polsko - stěny, klenby), pálené tašky

9 STAVEBNÍ MATERIÁL: Omítka a malta - zdění, v interiérech omítka na kamenné zdivo Sklo - okna, vitráže Kovy - olovo jako pojivo u subtilních konstrukcí, železo ve tvaru hmoždinek na spojování kamene

10 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ZDIVO – kamenné (u chrámů spíše výplňové) SLOUPY a PILÍŘE – hranolové pilíře opěrného systému i několikrát odstupňované, u vyvinutého opěrného systému jsou do opěrných pilířů zakotveny opěrné oblouky, v interiéru sloupy s příporami (opěrné pilíře spolu s opěrnými oblouky tvoří základ gotického vyvinutého opěrného systému) Architektura a stavitelství gotiky SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

11 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SKELETOVÁ KONSTRUKCE – základ gotických monumentálních staveb, ZÁKLADY – kamenné pásy nebo piloty na bažinatém terénu Architektura a stavitelství gotiky SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

12 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: KLENBY – velmi často používané: KŘÍŽOVÁ klenba – žebrová (čtyřdílná, pětidílná, šestidílná, osmidílná) HVĚZDICOVÁ klenba SÍŤOVÁ klenba OBKROČNÁ klenba SKLÍPKOVÁ klenba VĚJÍŘOVÁ klenba STROPY PLOCHÉ - dřevěné trámy a záklop Architektura a stavitelství gotiky VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

13 KŘÍŽOVÁ KLENBA (ZÁKLADNÍ TYP) Na počátku gotiky byla široce používaná křížová klenba (dříve převládala klenba valená). Tuto klenbu lze odvodit jako průnik dvou valených kleneb, které jsou na sebe kolmé. V místě průsečíků vznikají hrany, které svádějí tlaky klenby do čtyř opěrných bodů v úhlech klenebního pole (= travé) a dělí klenbu na čtyři kápě. Hrany bývaly velmi často zesíleny kamennými žebry – takovou klenbu nazýváme žebrová klenba.gotikykřížová klenbaklenba valená Architektura a stavitelství gotiky KŘÍŽOVÁ KLENBA

14

15 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KŘÍŽOVOU KLENBOU : katedrála v Amienskatedrála v Amiens, Francie – nejdokonalejší gotická katedrála (vrcholná gotika)Francie katedrála v Chartreskatedrála v Chartres, Francie – jedna z nejstarších a nejkrásnějších francouzských katedrálFrancie katedrála v Remešikatedrála v Remeši, Francie – nejdokonalejší raně gotická katedrálaFrancie katedrála svatého Gerváce a Protázekatedrála svatého Gerváce a Protáze v Soissons – raně gotická katedrálaSoissons katedrála v Salisburykatedrála v Salisbury, Anglie – první anglická katedrála, stavěna současně s Amiens (po 1220)Anglie Architektura a stavitelství gotiky KŘÍŽOVÁ KLENBA

16 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KŘÍŽOVOU KLENBOU V ČR: cisterciácký klášter v Osekucisterciácký klášter v Oseku – první polovina 13. století cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnovacisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova – druhá čtvrtina 13. století Anežský klášterAnežský klášter, Praha – po roce 1250, nejstarší městská kostelní architekturaPraha Bazilika svatého ProkopaBazilika svatého Prokopa v Třebíči – památka UNESCOTřebíčiUNESCO

17 Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA Obkročná klenba je svedena do podpor úhlopříčně proti sobě postavených, bývá používána jako řešení zaklenutí rohových polí nebo klenby ochozu presbytáře.presbytáře OBKROČNÁ KLENBA

18 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ OBKROČNOU KLENBOU: katedrála v Lincolnukatedrála v Lincolnu, Anglie – unikátní klenba (1192-1210), která je nazývána "bláznivá klenba" (en:crazy vaults); jde v podstatě o variantu šestidílné klenby, kdy jsou žebra od sebe na středu klebeního pole oddělena, vznikl tak sled trojpaprsků.Anglie11921210 Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA

19 VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ OBKROČNOU KLENBOU: ochoz presbytáře kostela sv. Bartoloměje, Kolínkostela sv. BartolomějeKolín kostel sv. Víta, Soběslav – dvě pole dvoulodí před presbytářem zaklenuté třemi trojpaprsky, charakteristické zakončení pro místní kostely rožmberské huti (před 1400)Soběslav Architektura a stavitelství gotiky OBKROČNÁ KLENBA

20

21

22 Architektura a stavitelství gotiky ŠESTIDÍLNÁ KLENBA Vzniká tak, že jsou mezi diagonální (úhlopříčná) žebra vložena ještě žebra kolmá. Je častá u raně gotických staveb. ŠESTIDÍLNÁ KLENBA

23 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ ŠESTIDÍLNOU KLENBOU: bazilika Saint-Denisbazilika Saint-Denis, Francie – raně gotická emporová bazilikaFrancie katedrála v Laonukatedrála v Laonu, Francie – raně gotická katedrálaFrancie katedrála Notre-Dame, Pařížkatedrála Notre-Dame, Paříž, Francie – pětilodní emporová bazilikaFrancie katedrála v Beauvaiskatedrála v Beauvais, Francie – katedrála s nejvyšší klenbou vůbec (48 m) [2]Francie [2] Katedrála svatého ŠtěpánaKatedrála svatého Štěpána v Bourges, Francie – pětilodní, výškově odstupňovaná stavbaBourgesFrancie katedrála v Canterburykatedrála v Canterbury, Anglie – klenba chóru (1174-1184)Anglie11741184 Architektura a stavitelství gotiky ŠESTIDÍLNÁ KLENBA

24

25 Architektura a stavitelství gotiky OSMIDÍLNÁ KLENBA OSMIDÍLNÁ KLENBA Je dalším rozvinutím šestidílné klenby, od níž se liší přidáním dalších dvou podélných žeber.

26 Architektura a stavitelství gotiky OSMIDÍLNÁ KLENBA VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ OSMIDÍLNOU KLENBOU: katedrála sv. Petra a Pavla v Poitiers, Francie – trojlodní pravoúhlá stavba katedrála sv. Mořice v Angers, Francie

27 Architektura a stavitelství gotiky OSMIDÍLNÁ KLENBA

28 Bývá nazývána také hvězdovitá nebo hvězdicová. Vzniká průnikem několika valených kleneb, na jejichž líci vytvářejí žebra hvězdovité motivy. Úloha žeber je zde již čistě dekorační. První hvězdová pole klenby se objevují v křížení hlavních a příčných lodí katedrál, první vzorovaná hvězdová klenba v Evropě byla použita v katedrále v Lincolnu po roce 1192. Při pohledu do lodi hvězdicovitý vzor nevyniká a blíží se vzoru vějířovitému.katedrále v Lincolnu Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

29 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ HVĚZDOVOU KLENBOU: kostel sv. Mikuláše v Troyes, Francie (1526-1535)Francie15261535 katedrála v Lincolnukatedrála v Lincolnu, Anglie – hlavní loď (1192-1210)Anglie11921210 katedrála v Yorkukatedrála v Yorku, Anglie (1291-1340)Anglie12911340 Malbork, hradMalbork, hrad, Polsko – převzetí hvězdové klenby z Anglie do tehdejšího Pruska a její další rozvinutí (po 1280)PolskoAngliePruska1280 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

30 VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ HVĚZDOVOU KLENBOU: kostel sv. Jakubakostel sv. Jakuba, Prachatice – trojlodí (1505-1513)Prachatice15051513 Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

31

32 Vzniká jako průsečík několika valených kleneb, na nichž se dekorativní žebra splétají v pravidelný síťový vzorec.Žebra jsou řazena stejnoměrně, bez ohledu na členění klenebních polí. V České republice byla poprvé použita na Staroměstské mostecké věži a vzápětí např. v kostele sv. Jiljí v Milevsku. Později se místní vzor klenby rozšířil na mnoha pozdně gotických klenbách ve střední Evropě. Síťová klenba presbytáře svatovítské katedrály na pražském hradě představuje tvůrčí vrchol díla Petra Parléře (presbytář budován v letech 1371-1385).České republiceMilevskuPetra Parléře Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

33 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ SÍŤOVOU KLENBOU: cisterciácký kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pelplinucisterciácký kostel Nanebevzetí Panny Marie v Pelplinu, Polsko – nejstarší síťová klenba (po 1276)Polsko1276 chrám sv. Křížechrám sv. Kříže, Švábský Gmünd, Německo – práce Petra ParléřeNěmeckoPetra Parléře katedrála ve Freiburg in Breisgaukatedrála ve Freiburg in Breisgau, Německo – vybudována podle francouzských vzorůNěmecko kostel svatého Wolfganga (Schneeberg)kostel svatého Wolfganga (Schneeberg), Německo (1536-37)Německo Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

34 VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ SÍŤOVOU KLENBOU: katedrála sv. Vítakatedrála sv. Víta, Praha – klenba presbytáře (1344- 1386)Praha1344 1386 kostel sv. Jiljí, Milevskokostel sv. Jiljí, Milevsko – prototyp síťové klenby v českých zemích kostel sv. Víta, Český Krumlovkostel sv. Víta, Český Krumlov (1407-1439) – klenba vytvořena podle vzoru kostela sv. Jiljí v Milevsku [4]14071439 [4] kostel sv. Jakuba, Brno kostel svatého Petra a Pavla, Mělníkkostel svatého Petra a Pavla, Mělník – klenba Hanse Spiesse (1480-1488) Architektura a stavitelství gotiky HVĚZDOVÁ KLENBA

35

36

37 Bývá také nazývána kalichová. Na vějířové klenbě se žebra vějířovitě rozkládají, přičemž pokrývají celý líc klenby. Tato klenba byla obzvláště oblíbená v anglické pozdní gotice. Poprvé byla použita při zaklenutí křížové chodby kláštera u katedrály v anglickém Gloucesteru po roce 1357, jisté rysy tohoto typu však můžeme najít v dřívějších hvězdových klenbách katedrály v Lincolnu a Westmisteru.Gloucesteru1357katedrály v LincolnuWestmisteru Architektura a stavitelství gotiky VĚJÍŘOVÁ KLENBA

38 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ VĚJÍŘOVITOU KLENBOU: křížová chodba katedrály v Gloucesteru, Anglie – nejstarší vějířovitá klenbakatedrály v GloucesteruAnglie katedrála v Exeterukatedrála v Exeteru, Anglie – nejbohatší tierceronová klenba v celé Anglii (1329-1342)Anglie13291342 Architektura a stavitelství gotiky VĚJÍŘOVÁ KLENBA

39

40

41 Architektura a stavitelství gotiky KROUŽENÁ KLENBA Dekorativní žebra tvoří na ploše klenby bohaté kroužené obrazce. Tento typ klenby vznikl původně v německých zemích, krásným příkladem je kostel v Annabergu. Dalším nádherným příkladem je zaklenutí Vladislavského sálu na pražském hradě (Benedikt Rejt, 1493-1502).německýchVladislavského sálu

42 VÝZNAMNÉ STAVBY ZAKLENUTÉ KROUŽENOU KLENBOU: St. AnnenkircheSt. Annenkirche, Annaberg, NěmeckoNěmecko VÝZNAMNÉ STAVBY V ČR ZAKLENUTÉ KROUŽENOU KLENBOU: Vladislavský sálVladislavský sál, hrad, Praha – výška klenby 13 m, rozměry sáluPraha 62 × 16 m (nejrozlehlejší sál v Evropě, který nepoužívá střední podpory) chrám sv. Barborychrám sv. Barbory, Kutná Hora – bohatě kroužená vzdušná klenba, na okrajích žebra vedena mimo pilíře, autor Benedikt Rejt (po roce 1512)Kutná HoraBenedikt Rejt1512 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most – síňové trojlodí podle projektu Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu (začátek 16. století)Most Architektura a stavitelství gotiky KROUŽENÁ KLENBA

43

44  TEORIE ARCHITEKTURY:  navrhování staveb – zkušenosti, stavební plány : půdorysy, řezy, pohledy.  vznik stavebních hutí.  stavba chrámů a katedrál - nejdříve obvodový plášť a zastřešení, klenby až poté

45  URBANISMUS:  Městská sídla jsou dvojího charakteru: rostlá a zakládaná  Rostlá města jsou živelná, přizpůsobující se stávající zástavbě a přírodním podmínkám  Zakládaná města (kolonizační) měla obyčejně naprosto jasný geometrický (pravoúhlý) rozvrh, náměstí s tržištěm a předem zajištěné obyvatele lokátorem.

46  URBANISMUS:  Parcely byly úzké a hluboké  Města byla opevněna  Založení Nového Města v Praze Karlem IV – 1348. V období gotiky byla založena Jihlava, Stříbro, Kutná Hora, Malá Strana v Praze, České Budějovice, Kolín, atd.

47 SHRNUTÍ KAPITOLY Dozvěděli jste se co je to vyvinutý opěrný systém. Osvěžili jste si stručnou historii gotiky. Seznámili jste se se stavebními konstrukcemi a stavebními hmotami. Seznámili jste se s charakteristickými znaky stavitelství gotiky.

48 SAMOSTATNÝ ÚKOL Nakreslete si půdorys gotické katedrály! Nakreslete si schéma gotického vyvinutého opěrného systému s označením rozhodujících konstrukčních prvků! Nakreslete si schéma gotické křížové klenby! Nakreslete si typický gotický portál! Nakreslete si schematicky vývoj gotických oken!

49  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  www.lookingatbuildings.org.uk www.lookingatbuildings.org.uk  http://en.wikipedie.org http://en.wikipedie.org  http://chestofbooks.com http://chestofbooks.com  DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.  www.art-roman.net, http://en.wikipedie.org, www.art-roman.nethttp://en.wikipedie.org

50  KRESBY A FOTOGRAFIE:  www.art-roman.net, http://en.wikipedie.org, http://es.wikipedie.org, www.art-roman.nethttp://en.wikipedie.org http://es.wikipedie.org  http://fr.wikipedie.org, http://de.wikipedie.org, www.perenom.net, www.mlahanas.de, http://chestofbook.com, http://static.panoramio.com, http://romanes.com, http://architektur.relig.free.fr, www.jorgetutor.com, www.eupedia.com http://fr.wikipedie.orghttp://de.wikipedie.org www.perenom.netwww.mlahanas.de http://chestofbook.com http://static.panoramio.comhttp://romanes.com http://architektur.relig.free.frwww.jorgetutor.com www.eupedia.com

51 BLAŽÍČEK, O. J.; KROPÁČEK, J.. Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0246-6.ISBN 80-207-0246-6 KOCH, W.. Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha : Ikar, 1998. ISBN 80-7202-388-8.ISBN 80-7202-388-8 ROLF, T.. Gotika. Architektura – plastika – malířství. Praha : Slovart, 2005. ISBN 80-7209-668-0.ISBN 80-7209-668-0 BENDA, K.; A KOL.. Dějiny českého výtvarného umění I. Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984. PIJOAN, J.. Dějiny umění. 4. Praha : Odeon, 1979. Architektura a stavitelství gotiky PRAMENY A INFORMAČNÍ ZDROJE


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google