Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GOTIKA Vznik a vývoj gotiky Pojem "gotický" poprvé použili v 15. století italští humanisté Filarete a Manetti a po nich v 16. století Vasari k označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GOTIKA Vznik a vývoj gotiky Pojem "gotický" poprvé použili v 15. století italští humanisté Filarete a Manetti a po nich v 16. století Vasari k označení."— Transkript prezentace:

1 GOTIKA Vznik a vývoj gotiky Pojem "gotický" poprvé použili v 15. století italští humanisté Filarete a Manetti a po nich v 16. století Vasari k označení "barbarského" slohu, který vládl před nástupem renesance a který se podle jejich názoru rozcházel s antickým uměním. Slovo "gotický" odvodili od Gótů, tedy od germánského kmene, který zničil starověký Řím. Teprve romantismus začal znovu oceňovat gotickou kulturu a umění jako projev ryzí duchovnosti, i když návrat ke gotice jako dekorativnímu systému se projevil už v barokní architektuře (barokní gotika). Poprvé se gotika objevila roku 1140 ve Francii. Dvanáct let po návratu devíti prvních templářských rytířů nechal opat ze Saint-Denis u Paříže postavit první gotickou klenbu na románských základech svého opatství. Přibližně v téže době se započalo se stavbou katedrály v Noyonu a v roce 1145 v Chartres. Brzy po té se klášterní i světské chrámy stavěly už v celé oblasti Ile-de-France a Champagni. Gotika se pak postupně, prostřednictvím templářského, benediktinského a cisterciáckého řádu, rozšířila do celé Evropy. Do českých zemí dorazil gotický styl ve druhé čvrtině 13. století a setrval zde přibližně 300 let. Od počátku 14. století se česká gotika začala prosazovat jako samostatná větev a záhy se dokonce ocitla v čele evropského vývoje. Nejvýznamnějším gotickým skvostem na našem území je samozřejmě katedrála svatého Víta (hlavní výstavba probíhala mezi lety 1344 až 1420, dokončena však byla až ve 20. století). V gotickém stylu byl za vlády Karla IV. přebudován i Starý královský palác na Pražském hradě. Jednou z prvních gotických staveb v Praze byl však Anežský klášter, jenž postupně nabýval svou podobu od třicátých do sedmdesátých let 13. století. Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie v Oseku je dokladem proměn řádové architektury na našem území od románské doby až do vrcholné gotiky (třicátá léta 13. století až polovina 14. století). V gotickém stylu byla dále započata například stavba chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře ( ). Drtivá většina gotických katedrál i dalších staveb se nachází v prostoru od Alp po Britské ostrovy. Mezi nejvýchodněji situované gotické památky patří Dóm sv. Alžběty v Košicích. Rozšíření gotických staveb tak prakticky vymezilo pomyslnou hranici mezi západní a východní Evropou.

2

3 St. Denis, Paříž

4 Charakteristika Vznik: FRANCIE Rozšíření: pol. 12. stol. – 15. stol.
Pojmenování „GOTIKA“ až v 16. stol. od renesančních teoretiků umění  „BARBARSKÁ VSUVKA“ mezi antikou a renesancí. Počátek: architektura – pol. 12. stol. sochařství + malířství – poč. 13. stol.

5 ARCHITEKTURA – znaky: lomený oblouk opěrný systém skeletová konstrukce
žebrová křížová klenba nerozlučně spojena se sochařskou výzdobou – chrliče, sochy, oltáře,… dekor: kružby, kraby, fiály, vimperky, rozety,…

6 TYPY STAVEB A) SAKRÁLNÍ katedrály kostely kláštery B) PROFÁNNÍ domy
hrady radnice cechovní domy mosty městské brány paláce

7 Lomený oblouk

8 Portál

9 Klenba

10 Tvary klenebních žeber

11 Opěrný systém

12 Schéma opěrného systému

13 Rozeta

14 Chrliče

15 Chrlič na katedrále sv. Víta

16 Arkýř Gotický arkýř Staroměstské radnice

17 KATEDRÁLY

18 Notre Dame

19 Chartres Pro katedrálu v Chartres je typická rozdílná výška obou hlavních věží. Štíhlejší severní věž představuje ženu, Pannu Marii a silnější jižní věž znázorňuje muže, Syna, který ji chrání. Podobnou symboliku má i katedrála Notre-Dame v Paříži, ovšem tam je situace opačná. Severní věž je vyzdobena zvířaty a loveckými výjevy, zatímco jižní věž je dekorována mnohem střízlivěji akantovými listy. Severní věž zdobí socha Adama a korouhvička Slunce, jižní věž nese znamení Měsíce a sochu Evy. Mužský a ženský princip jsou tak jasně vymezeny.

20 Maketa katedrály v Chartres

21 Amiens

22 Remeš

23 Štrasburk

24 Albi

25 St. Chapelle, Paříž

26 Interiér St. Chapelle

27

28 (původně gotická nemocnice)
Hotel-Dieu v Beaune (původně gotická nemocnice)

29 Carcassonne

30 King's College Cambridge

31 Aachen (= Cáchy) (korunovační katedrála SŘŘ)

32 Norimberk (Frauenkirche)

33 Magdeburk

34 Kolín nad Rýnem

35 hrad MALBORK (sídlo řádu Německých rytířů ve Východním Prusku)

36 Gotické památky v Evropě

37 MALÍŘSTVÍ A) nástěnné: fresky, mozaiky B) knižní (= iluminace)
C) deskové D) sklomalby E) výšivky = „malba jehlou“

38 Knižní malba = ILUMINACE

39 SOCHAŘSTVÍ v kamení (kameníci – odebírání hmoty),
ve dřevě (pův. součástí retáblů a tabernáklů) plastika (přidávání hmoty) SOCHY: madony piety krucifixy funerální umění: epitafy, náhrobky

40 Gotická MÓDA

41 Zdroje a literatura KIDSON, P. Románské a gotické umění (edice Umění světa). Praha 1973 Le GOFF, J. Kultura středověké Evropy. Praha : Vyšehrad 2005 BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc : Rubico 2002, s. 73 – 89. ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno : CERM 2005, s. 124 – 134. HEROUT, Jaroslav. slabikář návštěvníků památek. Helena Rejtharová – TVORBA

42


Stáhnout ppt "GOTIKA Vznik a vývoj gotiky Pojem "gotický" poprvé použili v 15. století italští humanisté Filarete a Manetti a po nich v 16. století Vasari k označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google