Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _06 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Gotická kultura v Čechách Anotace: Žáci se seznámí se základními prvky a stavbami gotické kultury na našem území. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

2 Gotická kultura v Čechách
VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

3 Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh románský.
Šíří se od druhé poloviny 12. st. a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři století. V českých zemích nastupuje i ustupuje gotika o něco později – od 2. pol. 13. st. do konce 15. st. Katedrála Notre Dame v Paříži VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

4 Jak vzniklo označení gotika?
Označení gotika je odvozeno od kmene Gótů, v době renesance tak předchozí epochu nazvali s opovržením italští humanisté, „gótské“ umění pro ně znamenalo něco primitivního či barbarského. Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ – sloh lomený, podle lomeného oblouku, který tento sloh na stavbách využívá. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

5 Šíření gotického slohu
Počátky gotického slohu začínají ve Francii a jsou spojeny s vybudováním opatství v Saint-Denis poblíž Paříže. Gotika na rozdíl od románského slohu již nedosáhla plného rozšíření po celé Evropě, ale především její západní a centrální části. Katedrála v Remeši VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

6 Katedrála Typickou stavbou pro gotický styl je katedrála.
Katedrála = trojlodní kostel s příčnou lodí, hlavní loď zakončená věncem kaplí, vnější opěrný systém s ozdobami Latinské slovo kathedra znamená trůn, křeslo, označoval se tak i biskupský trůn v kostele. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

7 Katedrála Katedrála v Kolíně nad Rýnem Notre Dame v Paříži
VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

8 Katedrála sv. Barbory v Kutné Hory
VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

9 Stavební prvky Gotické stavby jsou mnohem vyšší než stavby románské, opticky působí odhmotněně, symbolizují přiblížení k Bohu. K tomu slouží nové stavební prvky: Žebrová klenba Lomený oblouk Fiály a chrliče Rozeta Vnější opěrný systém VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

10 Lomený oblouk Lomený oblouk svým tvarem připomíná oslí uši nebo ruce sepjaté k modlitbě. V gotice se využíval ve stropní klenbě, u oken i portálů. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

11 Žebrová klenba Žebrová klenba je odvozena z křížové klenby, kdy se kolmo protínají dvě klenby valené. V místě průsečíků vznikají hrany, které bývaly velmi často zesíleny kamennými žebry. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

12 Vnější opěrný systém Vnější opěrný systém pomáhá pilířům uvnitř katedrály nést klenbu. Skládá se z opěrných oblouků a opěrných pilířů. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

13 Fiála K zajištění větší stability jsou opěrné pilíře zatíženy fiálami.
Fiála = jedná se o štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

14 chrlič Zajišťuje odvod dešťové vody z okraje střechy nebo okapového žlabu do dostatečné vzdálenosti od budovy. Nahrazuje tak do jisté míry okapovou rouru. Nejčastěji mívaly podobu nestvůr či pitvorné lidské či zvířecí postavy. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

15 Rozeta Rozeta je kruhové okno, často velkých rozměrů, umístěné většinou nad vstupním portálem stavby nebo ve štítech příčných chrámových lodí. Bývá vyplněna vitrážemi. Vitráž je skleněná plocha složená z různobarevných, výtvarně pojednaných skel spojovaných pomocí olověných pásků a sloužící k zasklení oken. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

16 Čeští stavitelé Stavitel musel mít výtvarný talent, znalosti z matematiky, fyziky, organizační schopnosti, na stavbu osobně dohlížel. Katedrály a velké budovy stavěla celá společenstva řemeslníků (kameníci, zedníci, tesaři,…) - hutě Matyáš z Arrasu – chrám sv. Víta, Týnský chrám Petr Parléř – chrám sv. Víta, Staroměstská mostecká věž, Karlův most, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně, kostel sv. Barbory v Kutné Hoře VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

17 Chrám sv. Víta v Praze Týnský chrám
VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

18 Nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách najdeme v Písku.
Staroměstská mostecká věž Karlův most Nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách najdeme v Písku. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

19 Kostel sv. Martina ve zdi
Betlémská kaple Kostel sv. Martina ve zdi VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

20 Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí
Staroměstská radnice Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

21 Sochařství Sochy byly doplňkem architektury. V průčelí chrámů u portálů se tesaly sochy apoštolů. Později se dostaly na oltář a na zeď. Tesaly se z kamene, dřeva i odlévaly z kovu. Typické jsou sochy svatých, madony, piety a busty panovníků. Karel IV. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

22 Sochařství Madona představuje Pannu Marii s Ježíškem jako dítětem.
Pieta je zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

23 Malířství Kostely zdobily nástěnné fresky a malby na deskových oltářích (na deskách ze sklížených prken). Stále se objevují knižní malby (iluminace). Mistr Theodorik, dvorní malíř Karla IV., provedl celkovou unikátní výzdobu kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně, se 129 deskovými obrazy a nástěnnými malbami. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

24 Literatura Vzdělanost se už neomezuje jen na kláštery a významné kostely, posouvá se do měst. Vyšší vzdělání poskytovala univerzita. Mívala 4 fakulty – artistickou (latina, filozofie, matematika, hudba), lékařskou, právnickou a teologickou (náboženství). Latina zůstávala jazykem vzdělanců, proto se v ní vyučovalo i na univerzitách. V jednotlivých zemích však začíná vznikat i literatura v národních jazycích. I nadále trvá obliba v legendách a kronikách ve světové literatuře se rozvíjí cestopis, epos, satira a bajka. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

25 Karlova univerzita Byla založena Karlem IV. v roce 1348 a je to nejstarší univerzita ve střední Evropě. VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

26 Gotická kultura v Čechách zápis
U nás: 2. pol. 13. st. – 15. st. Název odvozen italskými humanisty od Gótů -> barbarské umění Šíří se z Francie Architektura – znaky: lomený oblouk, žebrová klenba, vnější opěrný systém zdobený fiálami a chrliči, rozeta (kruhové okno) -> stavby vyšší a méně mohutné než románské Katedrála – trojlodní kostel s příčnou lodí, hlavní loď zakončena věncem kaplí, opěrný systém s ozdobami Stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř České stavby: chrám sv. Víta, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Karlův most, most v Písku, dům U Kamenného zvonu, Karlštejn Pokr. zápisu VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

27 Gotická kultura v Čechách zápis pokr.
Sochy svatých, madony (Panna Marie s Ježíškem), piety (Panna Marie s tělem Krista sňatého z kříže) a busty panovníků (hlava s poprsím) se tesaly z kamene, dřeva a odlévaly z kovu. Kostely zdobily nástěnné fresky a malby na deskových oltářích, stále se objevují knižní malby (iluminace). - > Mistr Theodorik vyzdobil kapli sv. Kříže na hradě Karlštejně Vznik univerzit ve městech - > 1348 založena Karlova univerzita v Praze Rozvoj literatury v národních jazycích VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

28 Gotické okno – soukromý archiv fotografií autorky prezentace
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Notre Dame Gotické okno – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Katedrála v Remeši Model katedrály Notre Dame průčelí Kolín nad Rýnem Katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Osel Ruce Žebrová klenba Opěrný systém Fiála se sluncem Fiála Chrlič Rozeta VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách

29 Týnský chrám – soukromý archiv fotografií autorky prezentace
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Sochař Týnský chrám – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Katedrála sv. Víta v Praze Staroměstská věž - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Karlův most - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Betlémská kaple - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Kostel sv. Martina ve zdi - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Dům U Kamenného zvonu - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Staroměstská radnice – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Socha Karla IV. - soukromý archiv fotografií autorky prezentace Madona Interiér Karolina - soukromý archiv fotografií autorky prezentace VY_32_INOVACE_06_Gotická kultura v Čechách


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk"

Podobné prezentace


Reklamy Google