Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem)"— Transkript prezentace:

1 Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem)
SAP Best Practices

2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky
Při zpracování zakázky třetí strany váš podnik nedodává položky požadované zákazníkem. Místo toho předáte zakázku třetí straně, tedy dodavateli, který potom zboží odešle přímo zákazníkovi a naúčtuje je vám. Standardní zakázka odběratele automaticky vytvoří požadavek na objednávku materiálů, které má dodat dodavatel - třetí strana. Výhody Snížení zásoby a nákladů, zvýšení efektivity Předání požadavků zákazníka přímo externímu dodavateli Základem faktury od obchodníka zákazníkovi jsou množství z faktury dodavatele Splnění požadavků zákazníka navzdory nedostatku materiálu Klíčové procesní kroky Zakázka odběratele třetí strany Převod požadavku na objednávku na objednávku Schválení objednávek Účtování statistického příjmu materiálu Ověření faktur Fakturace

3 Požadované aplikace SAP a role podniku
Enhancement package 6 pro SAP ERP 6.0 Role podniku Administrátor prodeje Skladník Účetní odběratelů Nákupčí Vedoucí nákupu Administrátor fakturace Účetní dodavatelů

4 Detailní popis procesu:
Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) V tomto scénáři dodavatel odešle dodavatelské avízo. Potom je zaúčtován statistický příjem materiálu. Faktura došlá od dodavatele aktualizuje fakturované množství, takže fakturační doklad zákazníka lze vytvořit pouze po zadání faktury od dodavatele.

5 Vývojový diagram procesu
Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) Doda-vatel Produkt - přímá dodávka 3. straně Odeslání dodavatelského avíza/potvrzení Došlá faktura dodavatele Zákazník Poptávka zákazníka po materiálu Potvrzení zakázky Fakturační doklad Administrátor prodeje Vytvoření zakázky odběratele (Volitelné) Změna zakázk. množství Aut. generování požadavku Vedoucí nákupu / nákupčí Zobrazení sezn. přiřazovaných požadavků na objednávku Změna přiřazených požadavků na objednávku Schválení objednávek Skladník Účtování statistického příjmu materiálu Admini-strátor fakturace Fakturace Účetní dodavatelů / odběratelů ÚD - odeslaná platba (158) ÚVN u dodavatele Příjem faktury ÚO - Došlá platba (157) Prodej: Operace uzávěrky období (203) ÚD = účetnictví dodavatelů, NP - náklady prodeje, PM = příjem materiálu

6 Legenda Symbol Popis Komentář k používání Symbol Popis
Proužek: Identifikuje roli uživatele, jako např. fakturant nebo zástupce odbytu. Tento proužek může rovněž identifikovat organizační jednotku nebo skupinu spíše než určitou roli. Ostatní symboly toku procesů v této tabulce přecházejí do těchto řádek. K zahrnutí všech rolí ve scénáři máte libovolný počet řádek. Proužek role obsahuje úlohy běžné pro danou roli. Externí události: Obsahuje události, které začínají nebo končí scénáře, nebo ovlivňují průběh událostí ve scénáři. Spojnice (plná): Čára indikuje standardní pořadí kroků a směr toku ve scénáři. Spojnice (čárkovaná): Čára indikuje tok k méně často používaným nebo podmíněným úlohám ve scénáři. Může také vést k dokladům zapojeným do toku procesů. Spojuje dvě úlohy v procesu scénáře nebo nekrokovou událost Obchodní činnost / událost: Identifikuje akci, která buď vede do nebo ze scénáře, nebo vnější proces, který nastává během scénáře Neodpovídá kroku úlohy v dokladu Jednotkový proces: Identifikuje úlohu, která je ve scénáři zahrnuta krokově Odpovídá kroku úlohy v dokladu Reference procesu: Pokud scénář odkazuje na jiný scénář v celku, zadejte sem číslo a název scénáře. Reference podprocesu: Pokud scénář odkazuje na část jiného scénáře, zadejte sem číslo, název a čísla kroků z tohoto scénáře Rozhodnutí o procesu : Identifikuje rozhodnutí / místo větvení, označující volbu, kterou musí provést koncový uživatel. Čáry reprezentují různé volby vycházející z různých částí diamantu. Obvykle neodpovídá kroku úlohy v dokladu; odráží volbu, kterou je třeba udělat po provedení kroku Symbol Popis Komentář k používání K příštímu / od posledního diagramu: Vede k další / předchozí stránce diagramu Vývojový diagram pokračuje na další / předchozí stránce Kopie / doklad: Identifikuje tištěný doklad, výkaz nebo formulář Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Aktuální hodnoty finančního účetnictví: Indikuje doklad finančního účtování Plánování rozpočtu: Indikuje doklad plánování rozpočtu Manuální proces: Zahrnuje manuálně provedenou úlohu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje úlohu provedenou manuálně (např. vykládku vozidla ve skladu) která ovlivňuje tok procesů. Existující verze / data: Tento blok zahrnuje data, která vstupují z externího procesu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho tento tvar reflektuje data přicházející z externího zdroje; tento krok nemá žádné vstupní spojnice Systémové rozhodnutí prošel/neprošel: Tento blok zahrnuje automatické rozhodnutí provedené softwarově Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje automatické rozhodnutí systému, které se provádí po provedení kroku. Diagram. spojení <Funkce> Kopie / doklad Externí pro SAP Aktuální hodnoty finančního účetnictví Obchodní činnost / událost Plánování rozpočtu Jednotkový proces Manuální proces Reference procesu Existující verze / data Reference podprocesu Systémové rozhodnutí prošel/ neprošel Rozhodnutí o procesu

7


Stáhnout ppt "Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem)"

Podobné prezentace


Reklamy Google