Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) SAP Best Practices.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) SAP Best Practices."— Transkript prezentace:

1 Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) SAP Best Practices

2 ©2013 SAP AG. All rights reserved.2 Účel, výhody a klíčové procesní kroky Účel  Při zpracování zakázky třetí strany váš podnik nedodává položky požadované zákazníkem. Místo toho předáte zakázku třetí straně, tedy dodavateli, který potom zboží odešle přímo zákazníkovi a naúčtuje je vám. Standardní zakázka odběratele automaticky vytvoří požadavek na objednávku materiálů, které má dodat dodavatel - třetí strana. Výhody  Snížení zásoby a nákladů, zvýšení efektivity  Předání požadavků zákazníka přímo externímu dodavateli  Základem faktury od obchodníka zákazníkovi jsou množství z faktury dodavatele  Splnění požadavků zákazníka navzdory nedostatku materiálu Klíčové procesní kroky  Zakázka odběratele třetí strany  Převod požadavku na objednávku na objednávku  Schválení objednávek  Účtování statistického příjmu materiálu  Ověření faktur  Fakturace

3 ©2013 SAP AG. All rights reserved.3 Požadované aplikace SAP a role podniku Požadované aplikace SAP  Enhancement package 6 pro SAP ERP 6.0 Role podniku  Administrátor prodeje  Skladník  Účetní odběratelů  Nákupčí  Vedoucí nákupu  Administrátor fakturace  Účetní dodavatelů

4 ©2013 SAP AG. All rights reserved.4 Detailní popis procesu: Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem)  V tomto scénáři dodavatel odešle dodavatelské avízo. Potom je zaúčtován statistický příjem materiálu. Faktura došlá od dodavatele aktualizuje fakturované množství, takže fakturační doklad zákazníka lze vytvořit pouze po zadání faktury od dodavatele.

5 ©2013 SAP AG. All rights reserved.5 Vývojový diagram procesu Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) Administrátor prodeje Vedoucí nákupu / nákupčí Účetní dodavatelů / odběratelů Doda - vatel Skladník Zákazník Fakturace Produkt - přímá dodávka 3. straně Odeslání dodavatelského avíza/potvrzení Došlá faktura dodavatele Poptávka zákazníka po materiálu Potvrzení zakázky Vytvoření zakázky odběratele Aut. generování požadavku Zobrazení sezn. přiřazovaných požadavků na objednávku Změna přiřazených požadavků na objednávku Schválení objednávek ÚD - odeslaná platba (158) ÚVN u dodavatele Příjem faktury Účtování statistického příjmu materiálu (Volitelné) Změna zakázk. množství ÚD = účetnictví dodavatelů, NP - náklady prodeje, PM = příjem materiálu ÚO - Došlá platba (157) Fakturační doklad Prodej: Operace uzávěrky období (203) Admini - strátor fakturace

6 ©2013 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda SymbolPopisKomentář k používání Proužek: Identifikuje roli uživatele, jako např. fakturant nebo zástupce odbytu. Tento proužek může rovněž identifikovat organizační jednotku nebo skupinu spíše než určitou roli. Ostatní symboly toku procesů v této tabulce přecházejí do těchto řádek. K zahrnutí všech rolí ve scénáři máte libovolný počet řádek. Proužek role obsahuje úlohy běžné pro danou roli. Externí události: Obsahuje události, které začínají nebo končí scénáře, nebo ovlivňují průběh událostí ve scénáři. Spojnice (plná): Čára indikuje standardní pořadí kroků a směr toku ve scénáři. Spojnice (čárkovaná): Čára indikuje tok k méně často používaným nebo podmíněným úlohám ve scénáři. Může také vést k dokladům zapojeným do toku procesů. Spojuje dvě úlohy v procesu scénáře nebo nekrokovou událost Obchodní činnost / událost: Identifikuje akci, která buď vede do nebo ze scénáře, nebo vnější proces, který nastává během scénáře Neodpovídá kroku úlohy v dokladu Jednotkový proces: Identifikuje úlohu, která je ve scénáři zahrnuta krokově Odpovídá kroku úlohy v dokladu Reference procesu: Pokud scénář odkazuje na jiný scénář v celku, zadejte sem číslo a název scénáře. Odpovídá kroku úlohy v dokladu Reference podprocesu: Pokud scénář odkazuje na část jiného scénáře, zadejte sem číslo, název a čísla kroků z tohoto scénáře Odpovídá kroku úlohy v dokladu Rozhodnutí o procesu : Identifikuje rozhodnutí / místo větvení, označující volbu, kterou musí provést koncový uživatel. Čáry reprezentují různé volby vycházející z různých částí diamantu. Obvykle neodpovídá kroku úlohy v dokladu; odráží volbu, kterou je třeba udělat po provedení kroku SymbolPopisKomentář k používání K příštímu / od posledního diagramu: Vede k další / předchozí stránce diagramu Vývojový diagram pokračuje na další / předchozí stránce Kopie / doklad: Identifikuje tištěný doklad, výkaz nebo formulář Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Aktuální hodnoty finančního účetnictví: Indikuje doklad finančního účtování Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Plánování rozpočtu: Indikuje doklad plánování rozpočtu Neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje doklad generovaný krokem úlohy; tento tvar nemá žádné výstupní spojnice Manuální proces: Zahrnuje manuálně provedenou úlohu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje úlohu provedenou manuálně (např. vykládku vozidla ve skladu) která ovlivňuje tok procesů. Existující verze / data: Tento blok zahrnuje data, která vstupují z externího procesu Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho tento tvar reflektuje data přicházející z externího zdroje; tento krok nemá žádné vstupní spojnice Systémové rozhodnutí prošel/neprošel: Tento blok zahrnuje automatické rozhodnutí provedené softwarově Obecně neodpovídá kroku úlohy v dokladu; místo toho reflektuje automatické rozhodnutí systému, které se provádí po provedení kroku. Externí pro SAP Obchodní činnost / událost Jednotkový proces Reference procesu Reference podproces u Rozhodnut í o procesu Diagram. spojení Kopie / doklad Aktuální hodnoty finančního účetnictví Plánování rozpočtu Manuál ní proces Existující verze / data Systémov é rozhodnutí prošel/ neprošel

7 ©2013 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark


Stáhnout ppt "Zpracování prodeje pomocí třetí strany (s dodavatelským avízem) SAP Best Practices."

Podobné prezentace


Reklamy Google