Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj komplexního informačního systému MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj komplexního informačního systému MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj komplexního informačního systému MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY
Ing. Jiří ZBRANEK, vedoucí IT Magistrát města Jihlavy Telefon Fax

2 Agenda Stav IS v roce 2002 – výchozí podmínky řešení
Realizace implementace finančního IS v rámci veřejné zakázky na dodavatele komplexního informačního systému Příprava na realizaci reformy veřejné správy – hledání optimálního řešení pro technicky jednoduchý provoz aplikací Testování a implementace technologie CITRIX MetaFrame Realizace procesu reformy veřejné správy v podmínkách magistrátu Implementace řešení E-RADA Zkušenosti z provozu

3 Stav IS v roce 2002 – technické podmínky řešení
Technické podmínky řešení IS Magistrát lokalizovaný ve 4 dislokovaných budovách ve městě, od v 6 lokalitách Datové a hlasové propojení realizováno v rámci outsourcingu – data 100 MB optika, hlas 2MB optika (od pro nové lokality pouze 10 MB data, resp. 2MB hlas) Počítačová síť na bázi WIN2000 serverů Stanice na bázi WIN9x, menšinově WIN XP/NT/2000 Databázový stroj pro aplikace na MICROSOFT SQL 2000 Připojení na INTERNET 1MB optika v rámci outsourcingu (od MB) Poštovní systém WINROUTE 4 Počet uživatelů - cca 35O ks Počet spravovaných PC - cca 38O ks Počet informatiků - 8

4 Realizace veřejné zakázky na dodavatele komplexního IS
Informační systém pro Magistrát města Jihlavy Magistrát v roce 2001 vypsal VZ na dodávku a implementaci „Komplexního informačního systému pro Magistrát města Jihlavy“ Jako nejlepší nabídka byla vyhodnocena společnost PVT, a.s. jako generální dodavatel se subdodávkami společností GEOVAP s.r.o. (registry, poplatky, sociální agenda), resp. FLUX s.r.o. (PaM). Absolutním požadavkem byla maximální provázanost jednotlivých agend, vazba nadstaveb do úložiště přes Spisovou službu V roce 2003 jsme sjednotili problematiku GIS řešení do uceleného systému jako nadstavba IS Magistrátu města Jihlavy – dodavatel T-MAPY s.r.o. Hradec Králové Harmonogram implementace IS Implementace finančního IS – leden 2002 Implementace IS základních registrů – leden 2002 Implementace spisové služby PVT SAS – listopad 2002 Pilotní provoz aplikace PVT FENIX II – leden 2003 Implementace sociálních agend GEOVAP – březen 2003

5 Příprava na realizaci reformy VS – hledání optimálního řešení
„Reforma VS“ přinesla následující úkoly a problémy : „Reforma VS“ – proces decentralizace veřejné správy realizovaný k , přechod výkonu veřejné správy (= přechod úředníků s příslušnými kompetencemi) na obce III. stupně související se zánikem okresních úřadů a další restrukturalizací orgánů veřejné správy (kraje, centrální orgány) Okamžitý jednorázový přechod cca 130 úředníků na magistrátní informační systémy (postupy, ….) Výrazný nárůst do té doby nepoužívaných decentralizovaných aplikací nenavázaných na komplexní informační systém, obvykle technologicky nemoderních, nevyužívajících moderní informační technologie Problematika převedeného technického vybavení z bývalých okresních úřadů – obvykle velmi zastaralé Nezanedbatelná problematika omezeného počtu administrátorů schopných relevantně řídit informační systémy Významným hlediskem v rozhodování byla i rychlost sjednocení a délka doby sjednocování, za kterou je reálné připojit bývalé uživatele OkÚ na magistrátní počítačové sítě

6 Příprava na realizaci reformy VS – hledání optimálního řešení
Hledali jsme technologii, která umožní: Rychlé nasazení velkého množství neznámých aplikací ve zlomu roku 2002/2003 Zefektivnění provozu existujícího informačního systému (SQL aplikace různě přistupující k serveru) Efektivní a rychlé nasazení dalších celoplošných aplikací (PVT Spisová služba, PVT FENIX II) Rychlé provedení úkolů reformy VS, zajištění správní agendy reformovaných úřadů k datu Využití zastaralé techniky z okresního úřadu, stejně tak optimální využití části zastaralé stávající techniky magistrátu Bez zvýšení nákladů administrovat větší množství aplikací, dat, techniky Snadný a efektivní helpdesk Optimalizovaný management přístupu k aplikacím ve vazbě na WIN2000 Active Directory Vysokou míru dostupnosti klíčových aplikací nezávislou na lokálních zdrojích Bezpečnost aplikací

7 Příprava na realizaci reformy VS – hledání optimálního řešení
Varianty řešení: Rychlý upgrade významného množství PC (či nákup nových PC) - cca 120 ks Využití klasických „Terminal services“ – implicitní služby WIN2000 serverů na dobu dočasnou – optimalizace pro rychlý přechod reformy a následné hledání finálního řešení Jiné řešení umožňující celoplošnou racionalizaci IS (CITRIX) Možnosti řešení na bázi CITRIX: Využití technologie CITRIX pouze pro nezbytně nutné aplikace informačního systému Celoplošné nasazení technologie CITRIX Optimálním řešením jsme shledali celoplošnou implementaci terminálového řešení CITRIX MetaFrame !!!

8 Příprava na realizaci reformy VS – hledání optimálního řešení
Výběr partnera pro implementaci Po rozsáhlých diskusích a přípravách jsme si jako technologického partnera pro implementaci CITRIX MetaFrame vybrali jihlavskou pobočku společnosti AutoCont CZ, a.s., která pro nás realizovala přípravu a instalaci serverů Specifika implementace CITRIX MetaFrame – aplikace !!! Značné množství specializovaných agend (cca 60 aplikací) relativně málo systémově integrovaných do celků dostupných pro relativně velký počet uživatelů (cca 350 uživatelů) Několik průřezových celoplošných systémů (finanční informační systém, spisová služba) Okruhové informační systémy řešící problematiku útvaru (stavební úřad, sociální agendy, poplatkové nadstavby, agendy městské policie,….) Ostatní aplikace Podpora organizační struktury v její časté změně, ke které v organizaci dochází – ideální pro využití systému skupin ve WIN2000 Active Directory

9 Testování a implementace technologie CITRIX MetaFrame
Ověření funkčnosti testovacím provozem Velké množství aplikací (dnes cca 60 včetně kompletního managementu) si vyžádalo větší množství méně výkonných serverů (původně 7, dnes 10 serverů) s precizním rozdělením kompatibilních aplikací O počtu serverů rozhodoval testovací provoz Testovací provoz odhalil vzájemné „záludnosti“ aplikací (nekompatibilita SQL aplikací přistupující k různým SQL serverům, resp. SQL technologiemi) a zejména problematiku managementu zátěže aplikačních, resp. SQL serverů (nedostatky aplikací při zátěži, …. Ve spoluprácí s technologickým partnerem jsme zvolili jako optimální verzi CITRIX Metaframe Prezentation server XP Advanced edition, instalované na farmě serverů WIN2000 Pro uživatele je dostupné prostředí CITRIX Program Neighborhood s nabídkou aplikací

10 Testování a implementace technologie CITRIX MetaFrame
Ostrý rozběh systému k Aplikace PVT FENIX SPISOVÁ SLUŽBA je dostupná pouze na CITRIXU !!! (na 30-40% počítačů by byla velmi pomalá či nestabilní) Postupná implementace aplikací, které do té doby magistrát používal Od v systému i aplikace po bývalém OkÚ – pochopitelně pouze ty, které jsou WIN2000 kompatibilní, resp. CITRIX kompatibilní Uživatel dostává svoji nabídku aplikací podle jeho role v systému a zařazení do skupin

11 Zhodnocení realizace implementace CITRIX tenkého klienta v podmínkách magistrátu
Terminálový systém CITRIX magistrátu umožnil: Hladké převzetí agendy reformovaných úřadů měli všichni uživatelé dostupné všechny relevantní aplikace v jejich plné konfiguraci dle jejich potřeb Centralizace aplikací nezvýšila náklady na support a helpdesk – došlo ke snížení počtu informatiků z 9 na 8 Snadný a častý update aplikací klientsky instalovaných, rychlé nasazení nových aplikací Výborný management provozu systémů (blokace uživatelů, plánování odstávek, ..) Standardizace klientského prostředí, možnost nasazení nejmodernějších aplikací i na morálně zastaralé systémy Ušetření nákladů na pořízení koncových stanic požadovaných výkonů pro běh aplikací, upgrade operačních systémů Prodloužení životního cyklu koncové stanice Nalezení technologie pro další rozvoj informačního prostředí – možnost realizace nových projektů typu E-RADA, …

12 Další možnosti CITRIX tenkého klienta v podmínkách magistrátu
Terminálový systém CITRIX magistrátu umožnil: Při hledání optimálního modelu provozování terminálové sítě jsme postupně začali testovat specializované terminálové řešení – jako nejoptimálnější se nám v čase jeví NetDesktop společnosti K-NET Toto zařízení, resp. aplikační vrstva (LINUX) výrazně zjednodušuje administrátorské nároky na administraci stanice Centrální konfigurace všech terminálů NetDesktop Optimální využití relativně zastaralého hardware

13 Další rozvoj informačního prostředí
Řešení komunikace a přístupu k aplikacím pro členy Rady města Jihlavy: Procesní zpracování materiálů do Rady města Jihlavy – oběh úředník (příprava materiálu)  vedoucí odboru (verifikace materiálu)  primátor/náměstek (schválení materiálu)  útvar tajemníka (technické zpracování)  odeslání papírové podoby poštou  Radní Dosavadní praxe byla taková, že kancelář tajemníka po procesním schválení materiály kopírovala (cca 100 stran, 11 radních, jednání 2x měsíčně) a doručila jednotlivým radním. Materiály z jednotlivých útvarů nebyly v elektronické podobě, nebyly celkově konzistentní. Problematika neveřejného jednání rady města – data neopustí „serverovnu“ magistrátu Koncem roku 2002 primátor města Ing. Vratislav VÝBORNÝ vyslovil svou vizi „elektronického zpracování Rady města Jihlavy“, dále jen E-RADY, v rámci kterého by radní získali plnohodnotný elektronický přístup k datům a aplikacím provozovaným v rámci informačního systému magistrátu Naším záměrem bylo tuto činnost automatizovat ve standardním software PVT Spisová služba s využitím speciálního tenkého klienta nazvaného PVT E-RADA pro zpřístupnění dat Rady pro jednotlivé radní pochopitelně za využití CITRIX technologie

14 Technické řešení Řešení komunikace a přístupu k aplikacím pro radní STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY: V rámci celkového řešení jsme vybudovali bezpečnou robustní infrastrukturu za použití CISCO technologií RAS Server (pro 16 současně připojených) VPN koncentrátor WiFi pokrytí zasedací místnosti města Implementace technologie SMART karet pro ověřování přístupu do VPN magistrátní počítačové sítě s využitím PKI Vybavení radních odpovídajícími notebooky a vytvoření pohodlného a bezpečného připojení do magistrátní počítačové sítě Příprava na obdobné řešení pro zastupitelstvo STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY založené na stejné technologii

15 Technické řešení Technologické schéma

16 Směrování do budoucna…
Terminálové služby na MetaFrame serveru jsou hlavní platformou pro distribuci aplikací v naší síti Děkuji za pozornost…..


Stáhnout ppt "Rozvoj komplexního informačního systému MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google