Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pedagogické kolegium 8. 12. 2004. 2 Program 1. Akreditace nových předmětů Akreditace nových předmětů 2. Akreditace vedlejší specializace Firma a média.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pedagogické kolegium 8. 12. 2004. 2 Program 1. Akreditace nových předmětů Akreditace nových předmětů 2. Akreditace vedlejší specializace Firma a média."— Transkript prezentace:

1 1 Pedagogické kolegium 8. 12. 2004

2 2 Program 1. Akreditace nových předmětů Akreditace nových předmětů 2. Akreditace vedlejší specializace Firma a média Akreditace vedlejší specializace Firma a média 3. Informace z konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004 Informace z konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004 4. ECTS ECTS 5. Prezentační dovednosti studentů Prezentační dovednosti studentů 6. Různé z pedagogiky Různé z pedagogiky 7. Informatizace Informatizace 8. Různé

3 3 Akreditace nových předmětů katedra mikroekonomie – MIE420 Základy žurnalistiky MIE420 Základy žurnalistiky – MIE421 Public Relations MIE421 Public Relations – MIE422 Praktická žurnalistika MIE422 Praktická žurnalistika – MIE423 Zahraničně-politická a ekonomická žurnalistika MIE423 Zahraničně-politická a ekonomická žurnalistika – MIE424 Agenturní zpravodajství a redaktorská e editorská práce MIE424 Agenturní zpravodajství a redaktorská e editorská práce

4 4 Vedlejší specializace Firma a média povinné předměty – MIE420Základy žurnalistiky – MIE421Public Relations – MIE309Institucionální a makroekonomický rámec podnikání volitelné předměty – MIE422Praktická žurnalistika – MIE423Zahraničně politická a ekonomická žurnalistika – MIE424Agenturní zpravodajství a redaktorská a editorská práce – MIE417 (MIE807)Trh práce v ČR – MIE505 + MIE901 (MIE805) Teorie firmy – MIE412 (MIE806)Ekonomie volného času – MIE202 (MIE801)Historie ekonomického myšlení 20. století

5 5 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2004 http://www.acsa.vutbr.cz/main.php?lng=&dst=konferen ce/index.html http://www.acsa.vutbr.cz/main.php?lng=&dst=konferen ce/index.html 4. ročník okruhy: – Boloňský proces: Co to je a k čemu je dobrý? – Vysokým školám a studentům - Jak posílit skutečné zapojení studentů do řízení vysokých škol? – Jak zahrnout účast studentů do národního systému zabezpečení kvality, včetně vnitřního a vnějšího hodnocení výstava studentských organizací Studuj a žij naplno. Jde to zároveň

6 6 ECTS Jednání s rektorkou vymezení první etapy (1. ročník FPH BS + NMS) vnější předpoklady – schválení SZŘ AS VŠE 20. 12. 2004 – dodání celoškolně povinných předmětů dalšími fakultami (celkem 12 předmětů) – dodání oborově povinných předmětů (2 předměty) – popř. dodání volitelných předmětů (např. účetnictví individuálního podnikatele) – pod dodáním se rozumí akreditace na garantující fakultě a akceptace na pedagogickém kolegiu FPH – úspěšná akreditace MŠMT – úspěšná akreditace ECTS harmonogram první etapy

7 7 ECTS Inventura předmětů nyní 251 předmětů (251 – 21 = 230) – z toho 21 předmětů doktorského studia – 16 diplomových seminářů nezařazených do předmětů ECTS – 24 předmětů nezařazených do předmětů ECTS CEP353, LOG432, LOG601, P__304, P__408, P__428, P__516, PE_436, PE_466, PE_479, PE_602, PE_603, PM_216, PM_217, PM_250, PM_420, PM_453, PM_460, PM_476, PM_517, PM_603, PM_607, PM_609, PSP603 v ECTS plánováno 138 předmětů (tj. 60 %)

8 8 Otázky AS FPH 1. Od září 2005 pojedou podle ECTS 1. ročníky BS nebo i MNS? 2. Jakým způsobem bude zabezpečena výuka předmětů FPH pro studenty plánů B, C, D (nové předměty nebo výuka starých)? 3. Budou moci studovat studenti plánu E volitelné předměty ostatních fakult (těch které nepřejdou na ECTS od roku 2005)? 4. Budou pro studenty jiných fakult vyučovány „staré předměty“? (mám na mysli volitelné, u povinných je to jasné) 5. Budou moci studenti FPH plánu E studovat VS na jiných fakultách a budou moci studenti jiných fakult studovat VS nabízené katedrami FPH? 6. Jaký bude další postup v případě, že některé fakulty VŠE nepřejdou na ECTS? 7. Jaká bude volitelnost kurzů předmětů ostatních fakult pro studenty FPH, zvl. v případě, že některé fakulty nepřejdou na ECTS? (zde mám na mysli paralelky povinných předmětů) 8. Jak bude FPH postupovat v případě, že některé fakulty nepřipraví povinné předměty pro výuku studentů v plánu?

9 9 Prezentační dovednosti a týmová práce studentů součástí reformy ECTS které předměty jaká velikost skupin jak pomoci učitelům

10 10 Různé z pedagogiky výroční zpráva 2004 – chybějící kapitoly – 6. výzkum a vývoj – 10. další aktivity fakulty ediční plán 2005 – 22 publikace 5 výukových textů 15 skript 2 knihy – výzva k doplnění dalších titulů (do 14. 12. 2004) kontrola úvazků v ZS 2004/05 – tajemníci kateder do 14. 12. 2004, 12 h mimosemestrální kurzy – doplnit na web fakulty prostřednictvím intranetu do 14. 12.

11 11 Informatizace Portál FPH instalaci na konkrétním PC provede M. Papež nebo M. Habrman intranet FPH a intranety kateder rezervace místností (NB 313, NB 338, NB 371) rezervace prostředků (notebooky, dataprojektor) kalendáře (M. Habrman, tutorka M. Kořínková, T. Kubálek) weby kateder školení – út 11. 1. 2005, 9 – 12, NB 313 – st 19. 1. 2005, 8.30 – 11.30, NB 313 – vede Ing. Volkmerová, u níž se přihlašuje do naplnění kapacity e- mailem (volkmer@vse.cz)

12 12 Multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener) NB 340 síťový tisk kopírování – oboustranný tisk – tisk A4, A3 – zmenšování na brožury – kopírování z knih, bílý prostřední pruh, posunutí stránek při kopírování – diferenciace první a poslední stránky – dotisknutí čísla stránky, data, čísla kopie apod. – třídění kopií – sepnutí sponkou (v rohu, po straně) – 4 zásobníky A3/A4 – výstup až na 1000 stránek – ukládání dokumentů na pevný disk (20 GB) – náklady na tisk 0,20 Kč/stránka dveřní systém NB 340 v prosinci nebo začátkem ledna


Stáhnout ppt "1 Pedagogické kolegium 8. 12. 2004. 2 Program 1. Akreditace nových předmětů Akreditace nových předmětů 2. Akreditace vedlejší specializace Firma a média."

Podobné prezentace


Reklamy Google