Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vrcholný středověk v Anglii Barbora Pešková. Anglická ekonomika -konec 13. stol. – hospodářský rozmach, vývoz vlny -1303 – Charta Mercatoria (Kupecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vrcholný středověk v Anglii Barbora Pešková. Anglická ekonomika -konec 13. stol. – hospodářský rozmach, vývoz vlny -1303 – Charta Mercatoria (Kupecká."— Transkript prezentace:

1 Vrcholný středověk v Anglii Barbora Pešková

2 Anglická ekonomika -konec 13. stol. – hospodářský rozmach, vývoz vlny – Charta Mercatoria (Kupecká listina) zajišťovala cizím kupcům právo svobodného obchodu v Anglii -obchod – Flandry a Gaskoňsko Anglický dvůr -centrem zemské správy a základem vojenské organizace -dvorská jízda - profesionální úderná síla -rozvoj byrokracie ve Winchesteru stálá královská pokladnice, 1290 přestěhována do Westminsteru

3 Jindřich II. (1154–1189) – u moci Štěpán z Blois, Jindřich – snaha získat Anglii pro sebe – neúspěšně, zahnán do Normandie – titul normandský vévoda – svatba s Elenorou Akvitánskou – zisk území – korunovace Jindřicha, Tomáš Becket – kancléřem, 7 let poté arcibiskupem clarendonské konstituce - zrušil daňové a omezil právní svobody duchovenstva – spory s Becketem, 1170 Becket zavražděn (Jindřichem?), svatořečen -Jindřichovo postavení upadá, i synové + manželka proti němu (podpora francouzského krále Filipa II. Augusta) -donucen ustoupit před Filipem, 1189 umírá

4 Richard Lví Srdce ( ) – 3. křížová výprava, 1191 – dobyl Kypr – domluva se Saladinem – Křesťané získali volný přístup do Jeruzaléma -při návratu do Evropy zajat rakouským vévodou Leopoldem -Anglii mezitím spravoval Jan Bezzemek – propuštěn za velké výkupné -návrat do Anglie, válčení s Francií o udržení anglických lén na území francouzského království – umírá na zranění utržené při obléhání hradu Châlus

5 Jan Bezzemek ( ) -Bezzemek - jako nejmladší syn nezdědil žádná významná panství + přišel o anglická území – 4. křížová výprava -boje o dědictví po synovci Artuši Bretaňském – spory s církví, dostal se do klatby uvržené Inocencem III. -> nucen uznat lenní svrchovanost Říma, roční poplatky papeži – porážka u Bouvines, nevýhodné mírové smlouvy s Francií donucen podepsat Velkou listinu svobod (Magna charta libertatum) – vláda podle zvykového práva, výběr daní se svolením Velké rady, před vězněním soud -1. válka baronů – snaha dosadit Ludvíka na trůn – Jan umírá

6 Jindřich III. (1216 – 1272) -Westminster sídlem královského dvora, obnova Westminsterské opatství v gotickém slohu -antižidovský postoj - nařízení, podle kterého museli Židé nosit speciální odznak hanby – baroni se od Ludvíka odvrací, přísahají věrnost devítiletému Jindřichovi, regentem Vilém Marshal ( do 1227) -Šimon z Montfortu - vůdcem skupiny, která chtěla obnovit platnost Magny Charty významných šlechticů Jindřicha donutilo, aby podepsal Oxfordská ustanovení – moc převedena na radu 15 baronů – obdržel papežovu bulu, která ho vyvazovala z jeho přísahy -> druhá válka baronů, v čele královského vojska nejstarší syn Eduard – poražen a uvězněn v bitvě u Lewes – v bitvě u Eveshamu Montfort poražen

7 Eduard I. ( ) – 8. křížová výprava – králem, ale až 2 roky poté korunován; pevná nadvláda nad šlechtou -snaha získat území Walesu, Llywelyn ap Gruffydd odmítá Eduardovi slíbit poslušnost – povstání Velšanů, v čele Llywelynův bratr Dafydd; Llywelyn zabit u Irfon Bridge, Dafydd popraven -> 1284 připojení Walesu – smrt manželky Eleonory, nechal postavit Eleonořiny kříže podél cesty pohřebního průvodu – Jan Skotský odmítá Eduardovu svrchovanost nad Skotskem, válka Anglie x Skotsko, Eduard vyplenil Berwick, porazil Skoty u Dunbaru a obsadil Edinburgh -zabavil korunovační Kámen ze Scone a odvezl jej do Westminsteru -vzpoura vedená Williamem Wallacem, 1297 – vítězství u Stirling Bridge – Wallace poražen u Falkirku, hledá podporu ve Francii, po návratu zajat a popraven – Robert Bruce se zmocnil skotského trůnu, Eduard umírá

8 Eduard II. ( ) – titul princ Walesu – svatba s Izabelou Francouzskou; pověřil Pierse Gavestona regenstvím + daroval mu Cornwall -> znepřátelil si šlechtu, 1312 Gavestone popraven -Robert I. Skotský – sjednotil Skotsko, získal zpět většinu skotských hradů bitva u Bannockburnu – drtivá porážka Anglie – Hugo Despenser hrabětem Gloucesteru – Lancaster vyhnal Despensery (otce a syna), 1322 – porážka Lancastera, návrat, vláda Eduarda a Despenserů –Izabela vyslána do Francie aby uzavřela mír, spojila se s Rogerem Mortimerem – útok na Anglii, podpora šlechty -Despenserovi oběšeni, 1327 – Eduard donucen k abdikaci, později na pokyn Izabely a Mortimera zabit

9 Zdroje Kenneth O. Morgan: Dějiny Británie


Stáhnout ppt "Vrcholný středověk v Anglii Barbora Pešková. Anglická ekonomika -konec 13. stol. – hospodářský rozmach, vývoz vlny -1303 – Charta Mercatoria (Kupecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google