Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARTHROPODA - členovci asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARTHROPODA - členovci asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu."— Transkript prezentace:

1 ARTHROPODA - členovci asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných vznik v prekambriu vznik v prekambriu tělo se dělí na tagmata tělo se dělí na tagmata 1. hlava (smyslové orgány, mozek, ústa, ústní končetiny) 1. hlava (smyslové orgány, mozek, ústa, ústní končetiny) 2. trup (nese článkované končetiny) 2. trup (nese článkované končetiny) chitinoproteinová kutikula – exoskelet, pravidelně svlékán chitinoproteinová kutikula – exoskelet, pravidelně svlékán svalovina v jednotlivých svalech svalovina v jednotlivých svalech mixocoel mixocoel CS: otevřená CS: otevřená TS: trubicovitá – stomodeum, mesodeum a proktodeum TS: trubicovitá – stomodeum, mesodeum a proktodeum NS: gangliová, NS: gangliová, VS: coxální, maxilární a antenální žlázy, malpigiho trubice, nefrocyty VS: coxální, maxilární a antenální žlázy, malpigiho trubice, nefrocyty

2 TRILOBITOMORPHA - trilobiti nejhojnější v kambriu, vymřeli koncem permu nejhojnější v kambriu, vymřeli koncem permu predátoři a mrchožrouti na mořském dnu predátoři a mrchožrouti na mořském dnu většinou 3-6 cm většinou 3-6 cm 1. hlava (cephalon), 2. trup (thorax) a 3. ocas (pygidium) 1. hlava (cephalon), 2. trup (thorax) a 3. ocas (pygidium) pár velkých složených očí pár velkých složených očí biramní končetiny (endopodit, exopodit) biramní končetiny (endopodit, exopodit) tři páry končetin na hlavě, stejné jako končetiny trupu, krom toho na hlavě 1 pár tykadel. tři páry končetin na hlavě, stejné jako končetiny trupu, krom toho na hlavě 1 pár tykadel.

3 ARTHROPODA - členovci

4 PYCNOGONIDA - nohatky mořští, predátoři mořští, predátoři většinou pouze 1-15 mm většinou pouze 1-15 mm tělo 1. cephalosoma, 2. různý počet článků trupu tělo 1. cephalosoma, 2. různý počet článků trupu kráčivé končetiny: 4 páry kráčivé končetiny: 4 páry prosoma (klepítkaté chelicery, štíhlé pedipalpy, ovigera) prosoma (klepítkaté chelicery, štíhlé pedipalpy, ovigera) chobotek (proboscis) chobotek (proboscis) exkreční a dýchací orgány chybí exkreční a dýchací orgány chybí Pycnogonum littorale – nohatka pobřežní

5 EUCHELICERATA - klepítkatci 60 000 recentních druhů 60 000 recentních druhů původně mořští, většina dnešních suchozemských původně mořští, většina dnešních suchozemských 1. prosoma 1. prosoma 2. opisthosoma 2. opisthosoma na prosoma chelicery – původně z tří článků a s klepítky, pedipalpy, kráčivé končetiny (5) na prosoma chelicery – původně z tří článků a s klepítky, pedipalpy, kráčivé končetiny (5) CNS: koncentrovaná CNS: koncentrovaná DS: žábry, plicní vaky, vzdušnice DS: žábry, plicní vaky, vzdušnice třídy: Xiphosura - ostrorepi třída: Arachnida - pavoukovci

6 Xiphosura - ostrorepi 1. hlavohruď s menšími chelicerami a 5 páry kráčivých končetin 1. hlavohruď s menšími chelicerami a 5 páry kráčivých končetin 2. zadeček s 6 páry končetin: 1. pár je srostlý (operculum), ostatní: vnější větve přeměněny na žábry 2. zadeček s 6 páry končetin: 1. pár je srostlý (operculum), ostatní: vnější větve přeměněny na žábry hlavohruď i zadeček kryty štíty hlavohruď i zadeček kryty štíty predátoři, mrchožrouti predátoři, mrchožrouti Limulus polyphemus - ostrorep americký Limulus polyphemus - ostrorep americký VIDEO

7 Arachnida - pavoukovci primárně terestričtí primárně terestričtí původně 4 páry kráčivých končetin původně 4 páry kráčivých končetin trávení vždy extraintestinální trávení vždy extraintestinální coxální žlázy a entodermální malpighické trubice coxální žlázy a entodermální malpighické trubice NS výrazně koncentrována NS výrazně koncentrována složené oči druhotně rozpadlé na oči jednoduché složené oči druhotně rozpadlé na oči jednoduché lamelovité plicní vaky a/nebo vzdušnice. lamelovité plicní vaky a/nebo vzdušnice. recentní taxony (vyššího řádu) známe již od karbonu recentní taxony (vyššího řádu) známe již od karbonu

8 Scorpionida - štíři predátoři, většinou noční aktivita predátoři, většinou noční aktivita 9 mm až 21 cm 9 mm až 21 cm většinou v tropech a subtropech většinou v tropech a subtropech 1. prosoma 1. prosoma opisthosoma (zadeček): opisthosoma (zadeček): 2. široký preabdomen 2. široký preabdomen 3. štíhlý postabdomen zakončený hrotem s párovitou jedovou žlázou 3. štíhlý postabdomen zakončený hrotem s párovitou jedovou žlázou pedipalpy s klepítky pedipalpy s klepítky hřebínky (pectines) na břišní straně 2. článku zadečku, na nich smyslové buňky 2 páry plicních vaků na 3. – 6. článku zadečku hřebínky (pectines) na břišní straně 2. článku zadečku, na nich smyslové buňky 2 páry plicních vaků na 3. – 6. článku zadečku Buthus occitans - štír středomořský Pandinus imperator - veleštír obrovský Euscorpius carpathicus (štír kýlnatý) Euscorpius italicus VIDEO

9 Pseudoscorpionida - štírci 1-7 mm, tělo dorsoventrálně zploštělé 1-7 mm, tělo dorsoventrálně zploštělé predátoři, opisthosoma jednotné predátoři, opisthosoma jednotné velké pedipalpy s klepítky, jedové žlázy velké pedipalpy s klepítky, jedové žlázy chelicery rovněž klepítkaté, snovací žlázy chelicery rovněž klepítkaté, snovací žlázy 2 páry vzdušnic 2 páry vzdušnic Chelifer cancroides - štírek obecný Cheiridium museorum - š. knihový

10 Solifugida - solifugy převážně v polopouštích, 1-7 cm převážně v polopouštích, 1-7 cm opisthosoma velké opisthosoma velké mohutné, klepítkaté chelicery mohutné, klepítkaté chelicery pedipalpy makadlovité, dlouhé, podobný i 1. pár kráčivých končetin pedipalpy makadlovité, dlouhé, podobný i 1. pár kráčivých končetin Galeodes sp. - solifuga

11 Uropygi - bičovci 180 druhů – subtropických a tropických 180 druhů – subtropických a tropických dlouhý přívěsek z mnoha článků tzv. flagellum dlouhý přívěsek z mnoha článků tzv. flagellum pedipalpy mohutné, na konci s klepítky pedipalpy mohutné, na konci s klepítky Mastigoproctus Mastigoproctus Amblypygi - krabovci dorsoventrálně zploštělé dorsoventrálně zploštělé pedipalpy velké, trnité, bez klepítek pedipalpy velké, trnité, bez klepítek 1. pár kráčivých končetin tenký a velmi dlouhý 1. pár kráčivých končetin tenký a velmi dlouhý Charinus Charinus VIDEO

12 Opilionida = Opiliones, sekáči asi 4000 druhů (v ČR cca 30) asi 4000 druhů (v ČR cca 30) v opadance, pod kůrou a kameny, epigeicky, na vegetaci v opadance, pod kůrou a kameny, epigeicky, na vegetaci od 2 mm (Sironidae – připomínají roztoče) do 22 mm (největší druh Trogulus torosus). od 2 mm (Sironidae – připomínají roztoče) do 22 mm (největší druh Trogulus torosus). často velmi dlouhé kráčivé končetiny často velmi dlouhé kráčivé končetiny obranné žlázy na prosoma (sekret obsahuje chinon, antibiotický) obranné žlázy na prosoma (sekret obsahuje chinon, antibiotický) chelicery klepítkaté, pedipalpy dlouhé, makadlovité chelicery klepítkaté, pedipalpy dlouhé, makadlovité opisthosoma široce na prosoma opisthosoma široce na prosoma vzdušnice (zpravidla 1 pár) vzdušnice (zpravidla 1 pár) 1 pár očí na očním hrbolku, mechanoreceptory (štětiny) 1 pár očí na očním hrbolku, mechanoreceptory (štětiny) Opilio sp.- sekáč Ischyropsalis dacica - klepítník štítkový

13 Araneida - pavouci 34 000 druhů,v ČR cca 800 druhů 34 000 druhů,v ČR cca 800 druhů ve všech terestrických biotopech ve všech terestrických biotopech od 1 mm po 9 cm od 1 mm po 9 cm chelicery s jedovou žlázou chelicery s jedovou žlázou pedipalpy makadlovité, u samců upravené v sekundární kopulační orgány pedipalpy makadlovité, u samců upravené v sekundární kopulační orgány 4 páry kráčivých končetin (coxa, trochanter, femur, patella, tibia, dvoučlánkové chodidlo – metatarsus, tarsus) 4 páry kráčivých končetin (coxa, trochanter, femur, patella, tibia, dvoučlánkové chodidlo – metatarsus, tarsus) Araneus diadematus (křižák obecný)

14 Orthognatha - sklípkani asi 2 200 druhů (skripta: 1500) asi 2 200 druhů (skripta: 1500) chelicery v orthognathním postavení chelicery v orthognathním postavení většinou nad 5 cm většinou nad 5 cm 2 páry plicních vaků. 2 páry plicních vaků. Avicularia avicularia -sklípkan huňatý Atypus muralis - sklípkánek pontický VIDEO

15 Labidognatha - dvouplicní asi 32 000 druhů asi 32 000 druhů chelicery v labidognathním postavení chelicery v labidognathním postavení jeden pár plicních vaků a vzdušnice jeden pár plicních vaků a vzdušnice většinou pod 5 cm většinou pod 5 cm Araneus diadematus (křižák obecný) Tegenaria domestica (pokoutník domácí) Argyroneta aquatica (vodouch stříbřitý) VIDEO

16 Acari roztoči druhově nejbohatší taxon pavoukovců druhově nejbohatší taxon pavoukovců fyto- a zooparaziti, přenašeči chorob, skladoví škůdci fyto- a zooparaziti, přenašeči chorob, skladoví škůdci velikost pouze několik mm velikost pouze několik mm základní nové členění těla: přední oddíl – gnathosoma (acron, chelicery, srostlé kyčle pedipalp) a zadní oddíl – idiosoma základní nové členění těla: přední oddíl – gnathosoma (acron, chelicery, srostlé kyčle pedipalp) a zadní oddíl – idiosoma u mnohých parazitických končetiny redukovány u mnohých parazitických končetiny redukovány smyslové orgány: 1-2 páry očí (event. chybí), event. další fotoreceptory; chemoreceptory – např. Hallerův orgán u klíšťat; štětiny, trichobothrie atd. jako mechanoreceptory. smyslové orgány: 1-2 páry očí (event. chybí), event. další fotoreceptory; chemoreceptory – např. Hallerův orgán u klíšťat; štětiny, trichobothrie atd. jako mechanoreceptory. 1 pár vzdušnic 1 pár vzdušnic párovité gonády vzadu srostlé (tvar U), event. zcela splynulé v jednu párovité gonády vzadu srostlé (tvar U), event. zcela splynulé v jednu spermatofory/ penis. spermatofory/ penis. vajíčka jednotlivě nebo ve shlucích vajíčka jednotlivě nebo ve shlucích vývoj většinou přes larvu (3 páry končetin) a tři stádia nymfy vývoj většinou přes larvu (3 páry končetin) a tři stádia nymfy

17 Ixodida - klíšťata stigmata za 4. párem kráčivých končetin stigmata za 4. párem kráčivých končetin krev sající paraziti, přenašeči virových a bakteriálních onemocnění krev sající paraziti, přenašeči virových a bakteriálních onemocnění hypostom hypostom Hallerův orgán – jamka na tarsech 1. páru kráčivých končetin – jako chemoreceptor Hallerův orgán – jamka na tarsech 1. páru kráčivých končetin – jako chemoreceptor velký hřbetní štítek – scutum (hlavně u samců). velký hřbetní štítek – scutum (hlavně u samců). Ixodes ricinus - klíště obecné

18 Gamasida - čmelíkovci stigmata u báze 2. páru nebo před 4. párem kráčivých končetin. stigmata u báze 2. páru nebo před 4. párem kráčivých končetin. predátoři v půdě, mnohé parasitické druhy predátoři v půdě, mnohé parasitické druhy Dermanyssus gallinae - čmelík kuří Varroa jacobsoni - kleštík včelí

19 Actinedida sametkovci stigmata na gnathosoma stigmata na gnathosoma chelicery přizpůsobeny nabodávání chelicery přizpůsobeny nabodávání Trombidium holosericeum - sametka rudá Neotrombicula autumnalis - sametka zarděnková Acarapis woodi - roztočík včelí Tetranychus urticae - sviluška chmelová Eriophyes sp. – vlnovník: Patří sem i tzv. vodule (nadčel. Hydrachnellae )

20 Acaridida zákožkovci) bez vzdušnic, dýchají povrchem těla bez vzdušnic, dýchají povrchem těla volně žijící saprofágové, hodně parazitů ptáků, savců včetně člověka volně žijící saprofágové, hodně parazitů ptáků, savců včetně člověka Sarcoptes scabiei - zákožka svrabová: asi 0,5 mm Acarus siro - sladokaz moučný: v mouce, moučných výrobcích, obilí

21 Oribatida - pancířníci tělo silně sklerotizované, kulovité tělo silně sklerotizované, kulovité typická stigmata scházejí, avšak druhotné vzdušnice na končetinách (není uvedeno ve skriptech) typická stigmata scházejí, avšak druhotné vzdušnice na končetinách (není uvedeno ve skriptech) "pseudostigmata" "pseudostigmata" přední propodosoma a zadní hysterosoma přední propodosoma a zadní hysterosoma gnathosoma kryté štítkem prvního oddílu gnathosoma kryté štítkem prvního oddílu saprofágové ve svrchní vrstvě půdy, meších atd. – velký ekologický význam. saprofágové ve svrchní vrstvě půdy, meších atd. – velký ekologický význam.


Stáhnout ppt "ARTHROPODA - členovci asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu druhů nepopsaných asi 1 milion popsaných recentních druhů, 5 – 30 milionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google