Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Klíč k určování kmenů živočichů ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Klíč k určování kmenů živočichů ČR"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Klíč k určování kmenů živočichů ČR
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Klíč k určování kmenů živočichů ČR VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Praktické poznávání přírody ROČNÍK: 6. DATUM VYTVOŘENÍ: AUTOR: Ing. Ivan Rychlý, CSc.

2 1 a Tělo živočicha paprsčitě souměrné, tj. jeho části jsou rozmístěny v kruhu kolem hlavní osy souměrnosti, která probíhá středem těla, středem láčky a středem ústního otvoru žahavci nezmar zelený, nezmar hnědý, medúzka sladkovodní, b Tělo není paprsčitě souměrné, ale většinou dvoustranně souměrné nebo částečně nesouměrné

3 Tělo bez vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry . . 3
Tělo s vnitřní chrupavčitou nebo kostěnou lebkou a páteří strunatci karas obecný čolek obecný, ropucha obecná, slepýš křehký, drozd zpěvný rejsec vodní, kostra ještěrky, b Tělo bez vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry . . 3

4 3 a Živočich se pohybuje pomocí párovitých končetin b Živočich se pohybuje jiným způsobem nebo se v dospělosti nepohybuje vůbec, nebo vytváří dlouhodobě nepohyblivá stadia

5 Párové končetiny jsou článkované . . . . . . . . členovci
rak, blešivec, buchanka, klíště, stonožka, šídlo, střevlík, mravenec, b Párové končetiny nejsou článkované

6 5 a Živočich má jenom čtyři páry končetin, jeho velikost zpravidla nepřesahuje 1 mm želvušky b Živočich má více než čtyři páry končetin, jeho tělo však svou hmotností na těchto končetinách nespočívá, protože vyrůstají po stranách článků kroužkovci želvuška, mikrofotografie ze skenujícího elektronového mikroskopu, želvuška, mikrofotografie, želvuška, mikrofotografie, Troglochaetus beranecki,

7 6 a Živočich se nepohybuje (nebo jen omezeným způsobem, např. vyplouvání kukel komárů k hladině, přemísťování kousacích kukel chrostíků a některých dalších skupin hmyzu) b Živočich se pohybuje

8 7 a Vnější paraziti ryb, jejichž původně párovité končetiny jsou přizpůsobeny pohroužení (vnoření) do pokožky hostitele členovci b Volně žijící klidová stadia členovců, např. kukly hmyzu členovci

9 8 a Živočich se pohybuje pomocí nohy, která se nachází na břišní straně těla, ve většině případů je jeho noha v klidu ukryta (jako celé tělo) ve vápenité schránce – buď nepárové ulitě nebo v párových lasturách, v některých případech chybí měkkýši hlemýžď zahradní, škeble rybničná, plzák španělský, b Živočich nemá žádnou nohu na břišní straně těla ani vápenitou schránku. Jeho tělo je zpravidla protáhlé, červovitého vzhledu, pohybuje se vířením brv nebo stahy kožně svalového vaku

10 Tělo zřetelně a rovnoměrně článkováno . . . . . . . . 10
larva mouchy domácí, nitěnka obecná, larva pakomára kouřového, chobotnatka rybí, žížala obecná, b Tělo není rovnoměrně článkováno, nanejvýš jsou článkovány jeho části

11 10 a Počet viditelných článků zpravidla mnohem menší než patnáct členovci – beznohé larvy některých skupin hmyzu b Počet viditelných článků zpravidla mnohem vyšší než patnáct kroužkovci larva mouchy domácí, larva pestřenky, larva pakomára kouřového, nitěnka obecná, chobotnatka rybí, žížala obecná,

12 11 a Živočicha dobře vidíme pouhým okem (je delší než 3 mm) b Živočich mikroskopických rozměrů

13 Tělo živočicha je ploché . . . . . . . . . . . . . . . . ploštěnci
b Tělo živočicha na příčném řezu kruhovité, tenké (okolo 1 mm) a velice dlouhé (až přes půl metru) strunovci a někteří hlísti ploštěnka potoční, ploštěnka mléčná, strunovec vodní, strunovec vodní,

14 13 a Tělo zpravidla rozčleněno na hlavu, trup a nohu. Na hlavě je vířivé ústrojí, trup bývá opatřen krunýřem, noha může být druhotně rozčlánkovaná nebo může zcela chybět. Hlava i noha mohou být zatažitelné do trupového oddílu vířníci vířník pijavenka, vířník Lecane, vířník Polyarthra (mečovka), b Tělo jinak uspořádáno

15 14 a Tělo na břišní straně obrveno, na hřbetní straně je kutikula zpravidla rozčleněna v šupinky vybíhající v ostny. Zadní konec těla je obvykle vidlicovitě rozeklán břichobrvky břichobrvka, břichobrvka, b Pokud je tělo kryto vířivým epitelem, není jeho zadní konec vidlicovitě rozeklán. Často vířivý epitel schází a tělo je kryto mohutnou kutikulou

16 15 a Tělo celé nebo z větší části obrveno, obyčejně je výrazně zploštělé ploštěnci b Neobrvené tělo kryté silnou kutikulou, na průřezu zpravidla kruhovité, celkový tvar většinou vláknitý hlísti


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Klíč k určování kmenů živočichů ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google