Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CJBB75 1 8.3. 2011. CJBB75 2 Morfologické varianty a dublety substantiv na materiálu ČNK Na základě pozorování dat z korpusu (např. SYN2000) formulujte.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CJBB75 1 8.3. 2011. CJBB75 2 Morfologické varianty a dublety substantiv na materiálu ČNK Na základě pozorování dat z korpusu (např. SYN2000) formulujte."— Transkript prezentace:

1 CJBB75 1 8.3. 2011

2 CJBB75 2 Morfologické varianty a dublety substantiv na materiálu ČNK Na základě pozorování dat z korpusu (např. SYN2000) formulujte pravidla distribuce variantních koncovek vybraného flektivního typu.

3 CJBB75 3 nom. pl. mask. živ. implicitní atribut tag dotazovací řádek: NNMP1.* implicitní atribut lemma Pfiltr:.*[bdfghklmnprstvz] Pfiltr:.*[bflmpsvz]

4 CJBB75 4 implicitní atribut tag

5 CJBB75 5 dotazovací řádek: NNMP1.*

6 CJBB75 6 implicitní atribut lemma

7 CJBB75 7 Pfiltr:.*[bdfghklmnprstvz]

8 CJBB75 8 konkordance – statistiky – frekvenční distribuce – lemma

9 CJBB75 9 Odstranění substantiv skloňovaných podle vzoru muž Substantiva na –tel (představitel, obyvatel, přítel, podnikatel, …) Jaká další ? Obojetná souhláska ? Všechny ?

10 CJBB75 10 vzor pán/muž Pfiltr:.*b Pfiltr:.*f Pfiltr:.*l Pfiltr:.*m Pfiltr:.*p Pfiltr:.*s Pfiltr:.*v Pfiltr:.*z

11 CJBB75 11 výsledky pozorování.*b Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 67 výskytů všechna vzor pán Konkordance Zpět k předchozí

12 CJBB75 12 výsledky pozorování.*f : Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 71 výskytů všechna vzor pán Konkordance Zpět k předchozí

13 CJBB75 13 výsledky pozorování Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce.*l Nfiltr:.*tel datel, Obrtel,... ? Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 511 výskytů král, !anděl, !manžel, ?Korbel jinak všechna vzor pán Konkordance Zpět k předchozí (2x)

14 CJBB75 14 výsledky pozorování.*m : Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 56 výskytů všechna vzor pán Konkordance Zpět k předchozí

15 CJBB75 15 výsledky pozorování.*p Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 46 výskytů všechna vzor pán Konkordance Zpět k předchozí

16 CJBB75 16 výsledky pozorování.*s Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce Nfiltr:.*[ei]us Nfiltr: [AÁBCČDĎEÉFGHIÍJKLMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚVWXYZŽ].* 33 výskytů vzorů pán (pes, pštros, kos, běs) i muž (rorýs, sýs, karas, kliďas) Konkordance Zpět k předchozí (4x)

17 CJBB75 17 výsledky pozorování.*v Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 137 výskytů všechna vzor pán Konkordance Zpět k předchozí (4x)

18 CJBB75 18 výsledky pozorování.*z Konkordance Statistiky Frekvenční distribuce 52 výskytů vzorů muž (vítěz, Francouz, kněz,...) i pán (plaz, dikobraz, hrdlořez,...) Konkordance Zpět k předchozí

19 CJBB75 19 Distribuce koncovek -i -ové -é

20 CJBB75 20 implicitní atribut word dotazovací řádek.*ové konkordance – statistiky – frekvenční distribuce – lemma

21 CJBB75 21 konkordance – zpět k předchozí dotazovací řádek.*é konkordance – statistiky – frekvenční distribuce – lemma Nfiltr.*ové

22 CJBB75 22 konkordance – zpět k předchozí (2x) dotazovací řádek.*i konkordance – statistiky – frekvenční distribuce – lemma

23 CJBB75 23 pozorování závislosti výskytu na zakončení : ke vzoru muž mohou patřit pouze substantiva na –l, -s, -z, nikoli na libovolnou obojetnou souhlásku, naopak na –c životná patří vždy ke vzoru muž srv. ovšem u neživ. tácy, hecy, kecy) derivační typ : -an-é, -at-é, -graf-ové, -log-ové, … (srv. sufix tel) osobovost (-ové) obyvatelská (Žid) jednotlivé léxémy (lidé, host, žid, soused, …)

24 CJBB75 24 Úkol vok. sg. mask. živ. gen. pl. fem. růže gen. pl. neu. moře

25 CJBB75 25 Literatura Rusínová, Z.: Pokušení struktury. Brno : Host. 2011. Tušková, J. M.:Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 2006. Osolsobě, K.: Mluvnice versus korpus, Několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv, In: Čeština, univerzália a specifika III.


Stáhnout ppt "CJBB75 1 8.3. 2011. CJBB75 2 Morfologické varianty a dublety substantiv na materiálu ČNK Na základě pozorování dat z korpusu (např. SYN2000) formulujte."

Podobné prezentace


Reklamy Google