Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUTACE A OPRAVY DNA Definice, typy mutací, mechanizmy vzniku a oprav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUTACE A OPRAVY DNA Definice, typy mutací, mechanizmy vzniku a oprav."— Transkript prezentace:

1 MUTACE A OPRAVY DNA Definice, typy mutací, mechanizmy vzniku a oprav

2 Mutace: náhlé změny genotypu, které nejsou podmíněny segregací nebo rekombinací. Výskyt: ve všech genoforech

3 Termín mutace: de Vries 1901 (mechanizmus proměnlivosti) Frekvence spontánních mutací: 10 -5 – 10 -10 na buňku a generaci Mutace - faktor evoluce

4 Indukované mutace Muller (1927) - rtg záření u Drosofily zvýší frekvenci mutací o několik řádů

5 POJMY: MUTACE MUTAGENY MUTAGENEZE

6 Klasifikace mutací: 1. Podle mechanizmu vzniku: spontánní : chyby v replikaci DNA změny komplementarity tautomerní přesmyk ketoformy na enolformu (tautomerní C váže A) indukované - zásahem mutagenu

7 2. podle zasažené úrovně genotypu: a) genové - bodové b) chromosomové - aberace chrom. c) genomové - numerické haploidie,diploidie,polyploidie aneuploidie

8 3) podle slučitelnosti se životem nositele a) vitální b) letální 4) podle fenotypického projevu: a) recesivní - mutace ztrátové (vůči alelám standardním) b) dominantní 4

9 6) podle místa zásahu v buňce: mutace jaderné mutace mimojaderné např. mitochondriální, chloroplastové 7) podle směru změny genu : mutace ztrátové (forward) zpětné (backward) 8) mutace podmíněné: auxotrofní termosensitivní

10 Indukované mutace: účinek reaktivních metabolitů fyzikální faktory

11 Rychlost mutací (u bakterií) spontánní mutace 10 -11 -10 -13 na genový lokus 10 -8 -10 -10 na jádro a generaci indukované 10 -5 – 10 -7

12 Mechanizmy spontánních mutací DNA termální fluktuace: 5000 purinových bazí (A + G) je denně ztraceno z každé lidské buňky disrupcí N- glykosylové vazby s deoxyribozou (depurinace) spontánní deaminace cytosinu na uracil: 100 bazí denně z 1 genomu

13

14 Fyzikální faktory: záření neionizující ionizující ( neexistuje neškodná dávka záření) teplota mechanické vlivy

15 Chemické mutageny - genotoxiny Chemomutageny působící: jako analoga bází chemicky modifikující báze alkylační činidla oxidační činidla desaminující činidla azobarviva a triazenová barviva, hydrazin uretan a jeho deriváty

16 Nepřímo působící mutageny látky, které jsou v buňkách metabolizovány na mutageny benzpyren chlorované uhlovodíky polyvinylchlorid nitrosaminy mykotoxiny - aflatoxin B1

17 Nové chemické látky: testování na genotoxicitu: detekce genových mutací detekce chromosomových mutací

18 Typy bodových mutací: Standardní sekvence: AAACCCGGG Jednostupňová mutace:  substituce (C  T) AAACTCGGG  adice (+ T) AAACCCTGGG  delece (- C) AAACCGGG

19 Standardní sekvence: AAACCCGGG Dvoustupňová mutace:   další substituce AAACTCGAG zpětná mutace AAACTCGGG  AAACCCGGG   transgenní suprese AACCCTGGG (delece + adice)

20 Mutace posunové: A U G C U C G G G U U U A G U C C A C C G met leu gly phe ser pro pro A U G C U C G G G U U U C A G U C C A C C G met leu gly phe  glu ser thr

21 Příklady lidských chorob podmíněných různými typy mutací: Substituce páru bází: srpkovitá anemie (glu  val v molekule hemoglobinu Posunová mutace: Duchenova svalová dystrofie chybně syntetizovaný dystrofin malé delece: cystická fibróza (delece 3 párů bází v kodonu 508 genu CFTR – delece Phe v membr. proteinu) velké inzerce: hemofilie A (inaktivace genu pro faktor VIII)

22 Tautomerické změny bází: forma: amino  imino (adenin, cytosin) keto  enol (guanin, tymin)

23 Párování bází v normální a tautomerní formě: Báze normální forma tautomerní forma se páruje s se páruje s A T C T A G G C T C G A

24 Analoga bází: adenin ----- 2-aminopurin (páruje se s T nebo s C) uracil ----- 5-bromuracil (páruje se s A nebo s G)

25 Reparace DNA: Kapacita reparačních mechanismů: během lidského života se realizuje asi 10 17 : buněčných dělení, tj. je zařazeno na správné místo 6x10 26 nukleotidů. Frekvence omylů DNA polymerázy je asi 10 -10

26 Reparace DNA – životně důležitá funkce U kvasinek 50 genů, které jsou zapojeny do opravných mechanizmů

27 Reparace mutací: 1. Fotoreaktivace dimerů tyminu 2. Excizní reparace DNA 3. Postreplikační reparace

28 Vznik tyminových dimerů Fotoreaktivace dimerů: - absorpcí kvant viditelného záření - u E.coli enzym DNA fotolyáza

29 Mechanizmus excizní reparace 1.poškozené místo je rozeznáno a odstraněno DNA repair nukleázou 2. Další enzym DNA polymeráza vloží správný nukleotid podle informace na templátovém řetězci 3. rozpojené místo je spojeno DNA ligázou (+ ATP )

30 Jiné reparační mechanizmy: - SOS systém u E.coli – 15 genů - Heat shock proteiny –Hsp -inducibilní reparační systémy u živočišných buněk a u kvasinek

31 Reparace poškozených obou řetězců DNA : s pomocí nepoškozené DNA homologického chromosomu (genová konverze )

32 Xeroderma pigmentosum lidská dědičná kožní choroba je podmíněna defektivním reparačním systémem (je porušena excize).

33


Stáhnout ppt "MUTACE A OPRAVY DNA Definice, typy mutací, mechanizmy vzniku a oprav."

Podobné prezentace


Reklamy Google