Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1.S pomocí Školního atlasu Evropy zjistěte názvy zeleně vyznačených států. (Pro lepší orientaci je červeně vyznačena Česká republika.) 2. Které státy řadíme do Beneluxu a které mezi státy pobaltské?

3 3. Ve Školním atlase Evropy vyhledejte hlavní města. Tallin Riga Vilnius Amsterdam Bruxelles Luxembourg Praha

4 4. Utvořte správné dvojice Zdroj: obrázky převzaty z www.wikipedia.cz 1. 2. 3. 4. 5. 6. A Belgie B Litva C Nizozemsko D Lotyšsko E Estonsko F Lucembursko 1C, 2E, 3B, 4A, 5F, 6D

5 5. Do jaké části Evropy řadíme státy Beneluxu a Pobaltí? a. Státy Pobaltí jsou severněji než státy Beneluxu. b. Severnější státy mají vždy vyšší hodnotu zeměpisné délky. c. Státy Beneluxu jsou východněji než pobaltské státy. d. V Tallinu budeme mít na hodinkách o hodinu více než v Bruselu. e. Státy Beneluxu i Pobaltí ovlivňuje Severoatlantský mořský proud. 6. Souhlasíte s následujícími tvrzeními? (ANO – postavte se/ NE – zůstaňte sedět)

6 7. Pracujte se Školním atlasem Evropy: Správná tvrzení si zapište do sešitu a z písmen za větami sestavte zeměpisný pojem. Přírodní podmínky 1.Povrch států Beneluxu i Pobaltí je převážně nížinatý. 2.Větší množství srážek je ve státech Beneluxu. 3.Větší úhrn srážek je dán vlivem oceánu. 4.V Pobaltí pramení řeka Volha. 5.V jednom ze států Beneluxu leží Curyšské jezero. 6.Nejvýznamnější řeky Beneluxu Šelda a Maasa jsou velice využívány k říční dopravě. 7.V pobaltských státech je mnohem větší lesnatost než ve státech Beneluxu. 8.Na území Beneluxu nezasahuje pohoří Ardeny. 9.Nizozemsko těží v Severním moři ropu a zemní plyn. 10. Na území Beneluxu i Pobaltí je tundra.

7 POLDER Ne nadarmo se Nizozemsku říká „země vybojovaná nad mořem“. Polder je plocha, kterou Nizozemci získávají vysoušením moře – přehradí mělčiny u pobřeží a pomocí pump a zdymadel vodu odčerpají, čímž získají nové území. Zdroj: Wikipedie – otevřená encyklopedie: Satelitní snímek Noordoostpolderu.[Online]. [cit. 20.9.2008]. Dostupné z WWW : < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Satellite_ image_of_Noordoostpolder,_Netherlands_(5.78E_52.71N).png >.

8 Obyvatelstvo Pracujte se Školním atlasem dnešního světa (str. 60-79), ověřte následující informace a nesprávná tvrzení opravte: 1.U obyvatel Beneluxu je střední délka života v průměru vyšší než 77 let, v Pobaltí dosahuje střední délka života sotva 70 let. 2. V Pobaltí je vyšší kojenecká úmrtnost než ve státech Beneluxu. 3. Podle odhadů počtu obyvatel v roce 2050 bude v obou oblastech nárůst 300 %. 4. Státy Beneluxu jsou národnostně pestřejší než státy v Pobaltí. 5. Ve státech Beneluxu se hovoří germánskými jazyky, v Pobaltí jazyky slovanskými. 6. Ve všech státech Beneluxu i Pobaltí se lidé hlásí nejvíce k protestantství. 7. Oblast Beneluxu patří k nejhustěji obydleným oblastem v Evropě. Hustota obyvatelstva zde dosahuje hodnot přes 200 obyvatel na km 2. 8. Míra urbanizace (% obyvatelstva žijícího ve městech) je v Pobaltí přes 80 %, ve státech Beneluxu je přibližně 60 %.

9 Hospodářství Litva Lotyšsko Estonsko Nizozemí Belgie Lucembursko Dokážete dle údajů o HDP posoudit, zda-li jsou vyspělejší státy Beneluxu či pobaltské státy? Jak si stojí v porovnání s nimi ČR?

10 Proč je růst hrubého domácího produktu vyšší u pobaltských států? Jak si stojí Česká republika? Litva Lotyšsko Estonsko Nizozemí Belgie Lucembursko

11 Litva Lotyšsko Estonsko Nizozemí Belgie Lucembursko Všechny vyznačené státy patří na současné ekonomické mapě světa k nejvyspělejším. Zkuste se zamyslet, ve kterém odvětví je ve vyspělém světě zaměstnáno nejvíce obyvatel. Jak se bude struktura lišit u států rozvojového světa? Zaměstnanost v jednotlivých sektorech (v %) zemědělstvíprůmyslslužby Belgie1,124,574,4 Nizozemsko224,473,6 Lucembursko11386 Litva5,333,361,4 Lotyšsko3,32274,7 Estonsko328,568,5 Česká republika2,737,658,6 Zdroj: World Factbook

12 Zdroje Mapy  Vlastní zpracování v programu ArcGis 8.2. Data  Central Intelligence Agency – World factbook [Online].[cit. 19.9.2008]. Dostupné z WWW:.  Herink, J. a kol. Školní atlas Evropy. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, 2001. s. 48. ISBN 80-7011-609-9.  Bičík, I. a kol. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: TERRA, 2000. s. 175. ISBN 80-902282-2-4.  Anděl, J. Starý svět „Evropa“. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001. s. 293. ISBN 80-7182-115-2.  Wikipedie-otevřená encyklopedie.[Online].[cit. 20.9.2008]. Dostupné z WWW :.


Stáhnout ppt "Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google