Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"— Transkript prezentace:

1 Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 S pomocí Školního atlasu Evropy zjistěte názvy zeleně vyznačených států. (Pro lepší orientaci je červeně vyznačena Česká republika.) 2. Které státy řadíme do Beneluxu a které mezi státy pobaltské?

3 3. Ve Školním atlase Evropy vyhledejte hlavní města.
Tallin Riga Amsterdam Vilnius Bruxelles Luxembourg Praha

4 1C, 2E, 3B, 4A, 5F, 6D 4. Utvořte správné dvojice 1. A Belgie B Litva
C Nizozemsko D Lotyšsko E Estonsko F Lucembursko 2. 1C, 2E, 3B, 4A, 5F, 6D 3. 4. 5. 6. Zdroj: obrázky převzaty z

5 a. Státy Pobaltí jsou severněji než státy Beneluxu.
5. Do jaké části Evropy řadíme státy Beneluxu a Pobaltí? 6. Souhlasíte s následujícími tvrzeními? (ANO – postavte se/ NE – zůstaňte sedět) a. Státy Pobaltí jsou severněji než státy Beneluxu. b. Severnější státy mají vždy vyšší hodnotu zeměpisné délky. c. Státy Beneluxu jsou východněji než pobaltské státy. d. V Tallinu budeme mít na hodinkách o hodinu více než v Bruselu. e. Státy Beneluxu i Pobaltí ovlivňuje Severoatlantský mořský proud.

6 P O L B A D E H R M Přírodní podmínky
7. Pracujte se Školním atlasem Evropy: Správná tvrzení si zapište do sešitu a z písmen za větami sestavte zeměpisný pojem. P Povrch států Beneluxu i Pobaltí je převážně nížinatý. Větší množství srážek je ve státech Beneluxu. Větší úhrn srážek je dán vlivem oceánu. V Pobaltí pramení řeka Volha. V jednom ze států Beneluxu leží Curyšské jezero. Nejvýznamnější řeky Beneluxu Šelda a Maasa jsou velice využívány k říční dopravě. V pobaltských státech je mnohem větší lesnatost než ve státech Beneluxu. Na území Beneluxu nezasahuje pohoří Ardeny. Nizozemsko těží v Severním moři ropu a zemní plyn. Na území Beneluxu i Pobaltí je tundra. O L B A D E H R M

7 POLDER Ne nadarmo se Nizozemsku říká „země vybojovaná nad mořem“. Polder je plocha, kterou Nizozemci získávají vysoušením moře – přehradí mělčiny u pobřeží a pomocí pump a zdymadel vodu odčerpají, čímž získají nové území. Zdroj: Wikipedie – otevřená encyklopedie: Satelitní snímek Noordoostpolderu.[Online]. [cit ]. Dostupné z WWW : <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Satellite_ image_of_Noordoostpolder,_Netherlands_(5.78E_52.71N).png>.

8 pravda pravda lež pravda lež lež pravda lež Obyvatelstvo
Pracujte se Školním atlasem dnešního světa (str ), ověřte následující informace a nesprávná tvrzení opravte: U obyvatel Beneluxu je střední délka života v průměru vyšší než 77 let, v Pobaltí dosahuje střední délka života sotva 70 let. 2. V Pobaltí je vyšší kojenecká úmrtnost než ve státech Beneluxu. 3. Podle odhadů počtu obyvatel v roce 2050 bude v obou oblastech nárůst 300 %. 4. Státy Beneluxu jsou národnostně pestřejší než státy v Pobaltí. 5. Ve státech Beneluxu se hovoří germánskými jazyky, v Pobaltí jazyky slovanskými. 6. Ve všech státech Beneluxu i Pobaltí se lidé hlásí nejvíce k protestantství. 7. Oblast Beneluxu patří k nejhustěji obydleným oblastem v Evropě. Hustota obyvatelstva zde dosahuje hodnot přes 200 obyvatel na km2. 8. Míra urbanizace (% obyvatelstva žijícího ve městech) je v Pobaltí přes 80 %, ve státech Beneluxu je přibližně 60 %. pravda pravda lež pravda lež lež pravda lež

9 Hospodářství Dokážete dle údajů o HDP posoudit, zda-li jsou vyspělejší státy Beneluxu či pobaltské státy? Jak si stojí v porovnání s nimi ČR? Estonsko Lotyšsko Litva Nizozemí Belgie Lucembursko

10 Proč je růst hrubého domácího produktu vyšší u pobaltských států?
Jak si stojí Česká republika? Estonsko Lotyšsko Litva Nizozemí Belgie Lucembursko

11 Estonsko Lotyšsko Nizozemí Litva Belgie Lucembursko
Všechny vyznačené státy patří na současné ekonomické mapě světa k nejvyspělejším. Zkuste se zamyslet, ve kterém odvětví je ve vyspělém světě zaměstnáno nejvíce obyvatel. Jak se bude struktura lišit u států rozvojového světa? Estonsko Zaměstnanost v jednotlivých sektorech (v %) zemědělství průmysl služby Belgie 1,1 24,5 74,4 Nizozemsko 2 24,4 73,6 Lucembursko 1 13 86 Litva 5,3 33,3 61,4 Lotyšsko 3,3 22 74,7 Estonsko 3 28,5 68,5 Česká republika 2,7 37,6 58,6 Lotyšsko Nizozemí Litva Belgie Lucembursko Zdroj: World Factbook

12 Zdroje Mapy Vlastní zpracování v programu ArcGis 8.2. Data Central Intelligence Agency – World factbook [Online].[cit ]. Dostupné z WWW:<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>. Herink, J. a kol. Školní atlas Evropy. 1. vyd. Praha: Kartografie Praha, s. 48. ISBN Bičík, I. a kol. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: TERRA, s. 175. ISBN Anděl, J. Starý svět „Evropa“. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001. s ISBN Wikipedie-otevřená encyklopedie.[Online].[cit ]. Dostupné z WWW : <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana>.


Stáhnout ppt "Benelux vs. Pobaltí Jak se liší západní Evropa od Evropy východní? Jsou mezi nimi vůbec nějaké rozdíly? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google