Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

83.1 Skloňování zájmen, druhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "83.1 Skloňování zájmen, druhy"— Transkript prezentace:

1 83.1 Skloňování zájmen, druhy
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.1 Skloňování zájmen, druhy Ty? Já? Ne, to on! To oni! Ano,my! Autor: Mgr. Drahomíra Párová

2 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 83.2 Co již víme? 1. PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů 2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatnými jmény 3. ZÁJMENA zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují 4. ČÍSLOVKY vyjadřují počet nebo pořadí 5. SLOVESA vyjadřují děj, činnost, stav 6. PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti děje 7. PŘEDLOŽKY vyjadřují bližší okolnosti děje, ale teprve ve spojení se jménem 8. SPOJKY spojují slova nebo věty 9. ČÁSTICE uvozují slova nebo věty 10. CITOSLOVCE vyjadřují hlasy, zvuky, pocity, nálady

3 83.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Zájmena jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména. Druhy zájmen: TÁZACÍ KDO?, CO?, JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ? OSOBNÍ JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY ONI, ONA, SE VZTAŽNÁ KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ PŘIVLASTŇOVACÍ MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH, SVŮJ NEURČITÁ NĚKDO, NĚCO, NĚJAKÝ, NĚKTERÝ, NĚČÍ, KAŽDÝ, VŠECHEN, MÁLOKDO, …….. UKAZOVACÍ TEN, TENTO, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM ZÁPORNÁ NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ

4 Vzali si s sebou svačinu. (7.pád)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.4 Co si řekneme nového? 1. já 1. ty 1. - 2. mě, mne 2. tě, tebe 2. sebe 3. mi, mně 3. ti, tobě 3. si, sobě 4. mě, mne 4. tě, tebe 4. se, sebe 6. (o) mně 6. (o) tobě 6. sobě 7. mnou 7. tebou 7. sebou S SEBOU/ SEBOU Vrtěl sebou. ( jako: Vrtěl hlavou.) Vzali si s sebou svačinu. (7.pád) 1. my 1. vy 2. nás 2. vás 3. nám 3. vám 4. nás 4. vám 6. (o) nás 6. (o) vás 7. námi 7. vámi

5 83.5 Procvičení a příklady Doplňte mě/mně (mi).
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.5 Procvičení a příklady Doplňte mě/mně (mi). _______ se jeho nejnovější knížka moc nelíbí. Mohla bys ________ poslat poznámky z hodiny? Nemusíš se o ________ bát, vím, co dělám. Pro ________ je jednoznačně nejlepším básníkem. Nechoď ke ________. Když jsem slyšela tu novinu, úplně ve ________ hrklo. Na ________ se můžeš spolehnout. Běžte beze ________, musím se učit na zítřejší test. Prozraď ________ to. Brzy o ________ vyjde článek ve školních novinách. Doplňte sebou a s sebou. Vezměte………….batoh! Házel …..…..celou noc. Neber nikoho ……….! Šli ve dvojicích za …….... . Lovci měli …….….psy. To se podá samo………. . Hodil ………..na postel. Nevzal jsem …………klíče. Dělali si mezi ………….z něho žerty. Žoldnéři odvlekli ………….mnoho mužů.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.6 Něco navíc pro šikovné Vyškrtni zájmena, která nepatří k ostatním (podle příkladu). TÁZACÍ KDO?, CO?, JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ? JENŽ? OSOBNÍ JÁ, JEHO, ON, TENTO, ONO, MY, VY, ONI, ONA, SE VZTAŽNÁ KDO, CO, JAKÝ, NIČÍ, ČÍ, JENŽ PŘIVLASTŇOVACÍ MŮJ, TY, JEHO, JEJÍ, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH, NIKDO NEURČITÁ NĚKDO, NÁŠ, NĚJAKÝ, NĚKTERÝ, NIČÍ, KDO, VŠECHEN, MÁLOKDO, …….. UKAZOVACÍ TEN, JÁ, TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, ČÍ ZÁPORNÁ TENTO, NIC, NIJAKÝ, NĚČÍ, ŽÁDNÝ

7 it us me you I she him you they he you you her we it them 83.7 CLIL
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 83.7 CLIL CONNECT THE WORDS THAT BELONG TOGETHER it us me you I she him you they he you you her we it them

8 83.8 Test znalostí 1. Zájmena jsou slova,
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.8 Test znalostí 1. Zájmena jsou slova, A/ která vyjadřují názvy osob a zvířat. B/ která zastupují jména. C/ která vyjadřují děj. D/ která vyjadřují pocity osob a zvířat. 3. Vyber chybný výraz zájmena: A/ Ke mně nechoďte. B/ Přines mi prosím pití. C/ Už mě asi nevidí. D/ Vy mně ale zásobujete! 2. Kde je zájmeno? A/ několik B/ několikrát C/ něco D/ nějak 4. Vyber správný druh zájmena: A/ ty - osobní B/ tento - přivlastňovací C/ někdo - ukazovací D/ něco - neurčité Správné odpovědi B C D A Test na známku

9 Elektronická učebnice - I
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.9 Použité zdroje, citace ( slide č.5)

10 83.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2012 Ročník
Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 83.10 Anotace Autor Mgr. Drahomíra Párová Období 07 – 12/2012 Ročník 5. ročník Klíčová slova Slovní druhy, zájmena, druhy zájmen. Anotace Prezentace popisující druhy zájmen a jejich skloňování.


Stáhnout ppt "83.1 Skloňování zájmen, druhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google