Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU Šablony – Gymnázium Tanvald Č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU Šablony – Gymnázium Tanvald Č."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU Šablony – Gymnázium Tanvald Č ÍSLO ŠABLONY: III/2 Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT AUTOR: PhDr. Jana Rykrová TEMATICKÁ OBLAST: D ě jepis NÁZEV DUMu: Pam ě tihodnosti Tanvaldu PO Ř ADOVÉ Č ÍSLO DUMu: 02 KÓD DUMu: JR-D Ě JEPIS-02 DATUM TVORBY: 12.9.2012 ANOTACE (RO Č NÍK): Prezentace byla použita v d ě jepisném seminá ř i jako další sou č ást tématického okruhu „regionální d ě jiny“. Seznamuje s historií n ě kolika významných staveb v Tanvaldu. Regionální d ě jiny jsou d ů ležitou sou č ástí vyu č ování d ě jepisu. Poznávání minulosti pomáhá vytvá ř et vztah k regionu, ve kterém žáci žijí a uv ě domovat si, jak se sv ě tové a národní d ě jiny d ě jiny promítají do života konkrétního m ě sta nebo kraje a lidí, kte ř í v n ě m žili.

2 Pamětihodnosti Tanvaldu

3

4 Kostel sv. Františka z Assisi Tanvald – Šumburk 1899 1901 Jubilejní kostel císaře Františka Josefa novogotický sloh dvě skříně vyřezávané Petrem Buškem, kostelní varhany, zpovědnice, 14 obrazů křížové cesty od Josefa Führicha, obrazy se 4 evangelisty a jejich atributy a soška patrona kostela sv. Františka z Assissi zvony za války zkonfiskovány, 1993 nové

5 Kaplička svaté Anny

6 při cestě ze sídliště Výšina na Horní Tanvald 2.pol. 18. stol. baroko poutní místo rekonstrukce po 1989

7 Kostel sv. Petra a Pavla

8 na Horním Tanvaldě 1787 – 89 rokoko, v 19. stol novorenesanční přestavba zvon z roku 1408 hřbitov a pamětní pohřebiště

9

10 Gymnázium v Tanvaldu budova z roku 1895 německá škola prvky antické architektury /pilastr, vlys, triglyf, edikula, sloup, tympanon, kladí, architráv, metopa/

11

12 Radnice v Tanvaldu 1908 - 1909 pozdní secese vitráže Kaiser Franz Josef Platz sloučení Tanvaldu Šumburku 1942, 1945

13 Použité prameny RÝDL, Jaroslav. Paměť Tanvaldska. Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově, 2006, ISBN 80-239-6686-3. NOVOTNÁ, Libuše. Tanvaldsko mezi zemí a nebem. Turnov: Nakldatelství Jakoubě, 2010, ISBN 978-80-903924-1-0. www.tanvald.cz /Tanvaldský zpravodaj – zvláštní vydání: Tanvaldská radnice 1908-2008/ www.tanvald.cz Foto: Kostel sv. Petra a Pavla a kapličku sv. Anny - vyfotografovaly a poskytly K.Knopová, L. Fialová /studentky gymnázia v Tanvaldu/ radnici a gymnázium vyfotografovala J. Rykrová, autor DUM


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, p ř ísp ě vková organizace Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU Šablony – Gymnázium Tanvald Č."

Podobné prezentace


Reklamy Google