Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYBY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYBY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je."— Transkript prezentace:

1 RYBY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Př_107_Obratlovci_Ryby Autor: Mgr. Hana Krajčová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování, srovnávání, …  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje, …  Je určen pro předmět ……. a ročník ………  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: …přesná citace učebnice, včetně ISBN (dle generator.citace.com)  Tento digitální učební materiál je určen pro předmět přírodopis, 7.ročník.  Je zaměřen na opakování znaků a zástupců třídy ryb (sladkovodních i mořských), učivo je dále procvičeno formou testu.  Materiál vznikal ze zápisů autorky, která vycházela z učebnice: Černík,V., Hamerská, M., Martinec, Z., Vaněk, J. Přírodopis 7: Zoologie a botanika pro základní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 2008, ISBN

3  žijí ve slané i sladké vodě  proměnlivá teplota těla  kůže pokrytá šupinami a slizem  vnitřní kostěná kostra  ploutve párové: prsní, břišní nepárové : hřbetní, řitní, ocasní  dýchají žábrami (kryté skřelemi)  srdce má 1 předsíň a 1 komoru  plynový měchýř  smyslové orgány: hmatové vousky, oči, čichové jamky, proudový orgán  vnější oplození – tření ( jikry + mlíčí) - plůdek

4 Párové ploutve: Nepárové ploutve: PRSNÍBŘIŠNÍ HŘBETNÍ OCASNÍ ŘITNÍ 1 Kapr obecný

5 Sladkovodní Štika obecná Karas obecný Okoun ř í č ní Lín obecný Sumec velký Cejn velký 7

6 Migrující a Migrující a mo ř ské Úho ř ř í č ní Losos obecný Makrela obecná Platýs Treska obecná

7 Štika obecná Štika obecná je dravec. Ž ije hlavn ě v tekoucích vodách, ale i v rybnících. Má protáhlou hlavu, zuby sm ěř ují dozadu. Má posunutou h ř betní ploutev. 2

8 Karas obecný Karas obecný nebo karas zlatý se liší od kapra obecného tím, ž e nemá na hlav ě hmatové vousky. Ž ije i v mírn ě zne č išt ě né stojaté vod ě. 3

9 Cejn velký Cejn velký je hojn ě chovaná plevelná ryba. Má vysoké, bo č n ě zplošt ě lé t ě lo, tmavé ploutve. Snese zne č išt ě nou vodu. 4

10 Lín obecný Lín obecný má drobné šupiny a zaoblené ploutve. Ž ije p ř evá ž n ě ve stojatých vodách. Ž iví se drobnými ž ivo č ichy a rostlinkami. 5

11 Okoun ř í č ní Okoun ř í č ní má rozd ě lenou h ř betní ploutev, v p ř ední č ásti má tvrdé a ostré kost ě né paprsky. B ř išní, ř itní a ocasní ploutve jsou na č ervenalé. 6

12 Sumec velký Sumec velký je naše nejv ě tší ryba. Do ž ívá se a ž 50 let a dor ů stá a ž 2,5 m. Kolem úst má 2 dlouhé a 4 krátké vousy. T ě lo není kryté šupinami. Je dravec. 7

13 Úho ř ř í č ní Úho ř má hadovité t ě lo. V ř ekách ž ijí jen samice. Plují se t ř ít do Sargasového mo ř e, kde poté hynou. Larvy (monté) plavou zp ě t do ř ek s Golfským proudem. 8

14 Losos obecný Losos má na t ě le č erné te č ky, které v dob ě t ř ení č ervenají. Ž ije na severu Atlantského oceánu. Ke t ř ení táhne proti proudu do ř ek, kde poté hyne. 9

15 Proudový orgán slouží: a)k vylučování moči b)k dýchání c)k udržování rovnováhy a orientaci

16 Oporu těla ryb tvoří: a)vnější chitinová kostra b)vnitřní kostěná kostra c)vnitřní chrupavčitá kostra

17 Plynový měchýř slouží: a)k regulaci výšky b)k tvorbě moči c)k regulaci teploty těla

18 Toto je:a) štika obecná b) okoun říční c) lín obecný 13

19 Toto je:a) sumec velký b) losos obecný c) štika obecná 14

20 Opakování ryb: ? 1. Ryby žijí ? ? 2. Jejich teplota těla je ? ? 3. Kůže ryb je krytá ? ? 4. Vnitřní kostra ryb je ? ? 5. Srdce je složené ? ? 6. Ryby dýchají ? ? 7. Orgán, který reguluje výšku ? ? 8. Vnější oplození se nazývá ? ve sladké i slané vodě. proměnlivá. šupinami a slizem. kostěná. z 1 komory a 1 předsíně. žábrami (kryté skřelemi). plynový měchýř. tření.

21 Výborně!

22 1.Common carp.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 19:14 [cit ]. Dostupné z: 2.Hecht.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 3.CarassiusCarassius8.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 4.Braxen, Iduns kokbok.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 10:52 [cit ]. Dostupné z: 5.Tinca tinca Prague Vltava 3.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 6.PercheCommune.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 7.EuropeseMeervalLucasVanDerGeest.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 07:02 [cit ]. Dostupné z: Zdroje použité dne :

23 8.Anguilla anguilla.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 15:10 [cit ]. Dostupné z: 9.Atlantischer Lachs.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 12:59 [cit ]. Dostupné z: 10.Scomber scombrus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 20:02 [cit ]. Dostupné z: 11.Pleuronectes platessa.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 13:18 [cit ]. Dostupné z: 12.Gadus morhua-Cod-2-Atlanterhavsparken-Norway.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 13:19 [cit ]. Dostupné z: 13.Tinca tinca Prague Vltava 3.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 14.Atlantischer Lachs.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, , 12:59 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "RYBY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je."

Podobné prezentace


Reklamy Google