Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Řím. poloha  Apeninský poloostrov + Sicílie + Sardinie  Apeniny  Tvar  řeky Tibera a Pád  moře a Alpy =  Hornaté území + úrodné nížiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Řím. poloha  Apeninský poloostrov + Sicílie + Sardinie  Apeniny  Tvar  řeky Tibera a Pád  moře a Alpy =  Hornaté území + úrodné nížiny."— Transkript prezentace:

1 Starověký Řím

2 poloha  Apeninský poloostrov + Sicílie + Sardinie  Apeniny  Tvar  řeky Tibera a Pád  moře a Alpy =  Hornaté území + úrodné nížiny  Příznivé podnebí

3 obyvatelstvo  Etruskové  Italikové (1200 př.n.l.)  Latinové  Sikulové  Ilyrové  Féničané - J  Řekové - J

4 Založení Říma  Aeneas = praotec Římanů (Vergilius)  Legenda: Romulus a Remus  753 př.n.l. = počátek ř. letopočtu  Historie: město Řím založili Etruskové spojením vesnic na 7 pahorcích (Kapitol, Aventinum, Palatinum…), odvodněním bažin  tzv. fórum (=náměstí), na Kapitolu  3 hl. chrámy: Jupiter, Juno, Minerva

5 Státní zřízení Říma 1.Království 2.Republika /od 510 př.n.l. 3.Císařství /od 27 př.n.l.

6 Římská republika 510-27 př.n.l.  Res publica = věc veřejná 1.Patriciové =plnoprávní (pater = otec)  Potomci pův. svobodných obyvatel  Vlastnili většinu půdy 2. Plebejové =neplnoprávní (plebs = lid)  Potomci přistěhovalců, řemeslníci, rolníci, obchodníci 3. Otroci (zajatci, zadlužení)

7 Patriciové x plebejové  Spory o práva a povinnosti  Vyvrcholení: odchod plebejů z Ř. kvůli otroctví pro dluhy(5. st. př., 18 000, hrozí založením nového města, Agrippa – řeč o údech a žaludku, slib odpuštění dluhů)  Tribun= úředník plebejů, 1 rok, nedotknutelný, právo veta  Sepsání zákonů 12 desek

8  úředníci:  2 konzulové  diktátor  Kvestor (vyšetřující), edil (správce chrámu), censor (správce financí), praetor (soudce)

9  Senát = poradní sbor, 300 mužů (později 600), válka – mír  Sněm = lidové shromáždění

10 Dějiny Říma v kostce 1.Boje se sousedy  S Etrusky  Kelty (=Galy) - 4. st. př. 2. Boj o nadvládu nad Itálií  3 války se Samnity  S Řeky na J Itálie 3. Boj o nadvládu ve S tředomoří  3 války punské (s Kartágem)

11 Dějiny Říma v kostce 4. Ovládnuto Řecko 146 př.n.l. 5. Přeměna republiky v císařství  Pozemková reforma bří Gracchů  Spartakovo povstání 73 – 71 př.n.l.  Občanské války (po p u l árové x optimáti)  1. triumvirát – vláda Caesara

12 Dějiny Říma v kostce  2. triumvirát – vláda Oktaviána Augusta 6. Řím císařský 7. Rozpad říše – Západořímská (Řím) Východořímská (Cařihrad)

13 Přeložíš latinské citáty?  Vea victis!  Divide et impera!  Mare nostra  Via Appia  Hannibal ante portas!  Alea iacta est!  Veni, vidi, vici!  Et tu, Brutte?  Limes romanum  Kostky jsou vrženy! Běda přemoženým! Rozděl a panuj! Naše moře! Přišel jsem…

14 Punské války  Pol. 3. – pol. 2. st. př.n.l.  Války mezi Římany a Puny (= Kartáginci, potomci Féničanů v S Africe)  Války o nadvládu nad západním Středomořím  celkem 3 války

15 1. Punská válka (264 – 241 př.n.l.)  Římská taktika: vybudovat loďstvo (podle cizí ztroskotané lodi postavili Ř za 60 dní 120 lodí) a bojovat na moři jako na souši– viz obr. str. 64  Punský vojevůdce: Hamilkar zv. Barkas (=blesk) + armáda se 140 slony  Rozhodující bitva: u Aegatských os. 241př.  Výsledek: Kartágo prohrálo; ztrácí Sicílii + platí Římu 3200 talentů stříbra

16 2. Punská válka (218-201 př.n.l.)  Osobnost: punský vojevůdce Hannibal  Hispánie – Pyreneje – Alpy – Itálie (33 dní pochodu: ztráta 30 000 mužů)  Významné bitvy: 1.b. u Trasimanského jezera 2.b. u Cann 216 (největší porážka Ř) 3.b. u Zammy 202 (jediná, ale rozhodující porážka Hannibala)  Výsledek: porážka Punů, ztráta dobytých území, pouze 10 lodí, bez souhlasu Ř. zákaz vést války se sousedy

17 3. Punská válka (do 146 př. n. l.)  Předchází: Války Ř. po 2. punské válce - Ř. porazili Makedonii a rozdělili si její území; boje se Seleukovci v Sýrii  Záminka: válka mezi Numibií a Kartágem (porušení smlouvy)  Podmínky Ř: zbořit Kartágo  2 roky zoufalý boj Kartága na život a na smrt  Výsledek: r. 146 Kartágo dobyto, obyvatelé vyvražděni, prodáni do otroctví, město zbořeno a prokleto, půda prosypána solí


Stáhnout ppt "Starověký Řím. poloha  Apeninský poloostrov + Sicílie + Sardinie  Apeniny  Tvar  řeky Tibera a Pád  moře a Alpy =  Hornaté území + úrodné nížiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google