Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Řím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Řím."— Transkript prezentace:

1 Starověký Řím

2 poloha Apeninský poloostrov + Sicílie + Sardinie Apeniny Tvar
řeky Tibera a Pád moře a Alpy = Hornaté území + úrodné nížiny Příznivé podnebí

3 obyvatelstvo Etruskové Italikové (1200 př.n.l.) Latinové Sikulové
Ilyrové Féničané - J Řekové - J

4 Založení Říma Aeneas = praotec Římanů (Vergilius)
Legenda: Romulus a Remus 753 př.n.l. = počátek ř. letopočtu Historie: město Řím založili Etruskové spojením vesnic na 7 pahorcích (Kapitol, Aventinum, Palatinum…), odvodněním bažin  tzv. fórum (=náměstí), na Kapitolu 3 hl. chrámy: Jupiter, Juno, Minerva

5 Království Republika /od 510 př.n.l. Císařství /od 27 př.n.l.
Státní zřízení Říma Království Republika /od 510 př.n.l. Císařství /od 27 př.n.l.

6 Římská republika 510-27 př.n.l.
Res publica = věc veřejná Patriciové =plnoprávní (pater = otec) Potomci pův. svobodných obyvatel Vlastnili většinu půdy 2. Plebejové =neplnoprávní (plebs = lid) Potomci přistěhovalců, řemeslníci, rolníci, obchodníci 3. Otroci (zajatci, zadlužení)

7 Patriciové x plebejové
Spory o práva a povinnosti Vyvrcholení: odchod plebejů z Ř. kvůli otroctví pro dluhy(5. st. př., , hrozí založením nového města, Agrippa – řeč o údech a žaludku, slib odpuštění dluhů) Tribun= úředník plebejů, 1 rok, nedotknutelný, právo veta Sepsání zákonů 12 desek

8 úředníci: 2 konzulové diktátor Kvestor (vyšetřující), edil (správce chrámu), censor (správce financí), praetor (soudce)

9 Senát = poradní sbor, 300 mužů (později 600), válka – mír
Sněm = lidové shromáždění

10 Dějiny Říma v kostce Boje se sousedy S Etrusky
Kelty (=Galy) st. př. 2. Boj o nadvládu nad Itálií 3 války se Samnity S Řeky na J Itálie 3. Boj o nadvládu ve Středomoří 3 války punské (s Kartágem)

11 Dějiny Říma v kostce 4. Ovládnuto Řecko 146 př.n.l.
5. Přeměna republiky v císařství Pozemková reforma bří Gracchů Spartakovo povstání 73 – 71 př.n.l. Občanské války (populárové x optimáti) 1. triumvirát – vláda Caesara

12 Dějiny Říma v kostce 2. triumvirát – vláda Oktaviána Augusta
6. Řím císařský 7. Rozpad říše – Západořímská (Řím) Východořímská (Cařihrad)

13 Přeložíš latinské citáty?
Vea victis! Divide et impera! Mare nostra Via Appia Hannibal ante portas! Alea iacta est! Veni, vidi, vici! Et tu, Brutte? Limes romanum Kostky jsou vrženy! Běda přemoženým! Rozděl a panuj! Naše moře! Přišel jsem…

14 Punské války Pol. 3. – pol. 2. st. př.n.l. Války mezi Římany a Puny
(= Kartáginci, potomci Féničanů v S Africe) Války o nadvládu nad západním Středomořím celkem 3 války

15 1. Punská válka (264 – 241 př.n.l.) Římská taktika: vybudovat loďstvo (podle cizí ztroskotané lodi postavili Ř za 60 dní 120 lodí) a bojovat na moři jako na souši– viz obr. str. 64 Punský vojevůdce: Hamilkar zv. Barkas (=blesk) + armáda se 140 slony Rozhodující bitva: u Aegatských os. 241př. Výsledek: Kartágo prohrálo; ztrácí Sicílii + platí Římu 3200 talentů stříbra

16 2. Punská válka (218-201 př.n.l.) Osobnost: punský vojevůdce Hannibal
Hispánie – Pyreneje – Alpy – Itálie (33 dní pochodu: ztráta mužů) Významné bitvy: b. u Trasimanského jezera b. u Cann 216 (největší porážka Ř) b. u Zammy 202 (jediná, ale rozhodující porážka Hannibala) Výsledek: porážka Punů, ztráta dobytých území, pouze 10 lodí, bez souhlasu Ř. zákaz vést války se sousedy

17 3. Punská válka (do 146 př. n. l.) Předchází: Války Ř. po 2. punské válce - Ř. porazili Makedonii a rozdělili si její území; boje se Seleukovci v Sýrii Záminka: válka mezi Numibií a Kartágem (porušení smlouvy) Podmínky Ř: zbořit Kartágo 2 roky zoufalý boj Kartága na život a na smrt Výsledek: r. 146 Kartágo dobyto, obyvatelé vyvražděni, prodáni do otroctví, město zbořeno a prokleto, půda prosypána solí


Stáhnout ppt "Starověký Řím."

Podobné prezentace


Reklamy Google