Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát.  Otroká ř ství je ozna č ení systému, ve kterém se vyu ž ívá práce nesvobodných lidí (otrok ů ), kte ř í jsou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát.  Otroká ř ství je ozna č ení systému, ve kterém se vyu ž ívá práce nesvobodných lidí (otrok ů ), kte ř í jsou."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

2

3  Otroká ř ství je ozna č ení systému, ve kterém se vyu ž ívá práce nesvobodných lidí (otrok ů ), kte ř í jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

4  Otroctví bylo ve starov ě ku velmi rozší ř ené, zmi ň ováno bylo ji ž v nejstarších literárních památkách jako je Chammurapiho zákoník. VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

5  Ve starov ě kém Ř ím ě m ě lo otroctví nejprve patriarchální povahu. VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

6  Spolu s rozvojem státu však došlo i ke zm ě n ě chápání postavení otroka z neplnoprávného č lov ě ka na ž ivou v ě c.  (otrok nemá ž ádnou hlavu, nemá právní schopnosti) VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

7  Mezi otroká ř ské státy po č ítáme orientální despocii (neomezená vláda jednoho panovníka)  Nap ř. Egypt VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

8  Neomezeným panovníkem je zde faraon, který je pova ž ován za boha. VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

9  Dalším otroká ř ským státem byl antický m ě stský stát (polis)  Zde se svobodní ob č ané podílejí na ř ízení státu VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát

10  1/ cz/images/results.aspx?qu=otrok&ex=1&AxInstalled=copy&Down load=MC &ext=WMF&c=0#ai:MC |http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=otrok&ex=1&AxInstalled=copy&Down load=MC &ext=WMF&c=0#ai:MC |  2/ cz/images/results.aspx?qu=%C5%99%C3%ADm&ex=1&AxInstall ed=copy&Download=MC &ext=WMF&c=0#ai:MP |http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C5%99%C3%ADm&ex=1&AxInstall ed=copy&Download=MC &ext=WMF&c=0#ai:MP |  3/ cz/images/results.aspx?qu=egypt&ex=1&AxInstalled=copy&Dow nload=MC &ext=WMF&c=0#ai:MP |http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=egypt&ex=1&AxInstalled=copy&Dow nload=MC &ext=WMF&c=0#ai:MP |  4/ cz/images/results.aspx?qu=egypt&ex=1&AxInstalled=copy&Dow nload=MC &ext=WMF&c=0#ai:MP |http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=egypt&ex=1&AxInstalled=copy&Dow nload=MC &ext=WMF&c=0#ai:MP |  5/ cz/images/results.aspx?qu=atheny&ex=1&AxInstalled=copy&Do wnload=MC &ext=WMF&c=0#ai:MC |http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=atheny&ex=1&AxInstalled=copy&Do wnload=MC &ext=WMF&c=0#ai:MC | VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ 02 - Otroká ř ský stát.  Otroká ř ství je ozna č ení systému, ve kterém se vyu ž ívá práce nesvobodných lidí (otrok ů ), kte ř í jsou."

Podobné prezentace


Reklamy Google