Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_NEJ-GRAMATIKA-25 Tematický celek (sada): NĚMECKÝ JAZYK - GRAMATIKA Téma (název) materiálu: VEDLEJŠÍ VĚTY Předmět: Německý jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. ročník / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Alena Šulgánová, 1.1. 2012 Anotace: Problematika vedlejších vět Metodický pokyn: Prezentace v powerpointu určena k promítaní na interaktivní tabuli

2

3  Jsou připojeny buď bez spojek, vztažnými zájmeny, tázacími zájmeny (wer, was, wie, wohin), nebo podřadicími spojkami (dass, weil, wenn, obwohl).  Časované sloveso ve vedlejší větě je na konci věty.  Er kommt heute nicht, weil er krank ist. - Dnes nepřijde, protože je nemocný.  Ich weiß nicht, wohin er geht. - Nevím, kam jde.  Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. - Nevím, kam šel.

4 Vyjadřují podmět, předmět věty hlavní dass (že - ve větě vypovídací, aby - ve větě žádací) Es scheint, dass er zurückkommt. - Zdá se, že se vrátí. Ich will, dass sie kommt. - Chci, aby přišla. Předmětnou větou je i nepřímá řeč - dass (lze vynechat) Er sagt, dass sie krank ist. – Říká, že je nemocná Stejně i nepřímá otázka - ob (zda),wann(kdy),wo(kde),warum (proč) Er fragt, wann du kommst. - Ptá se, kdy přijdeš.

5 Rozvíjí podmět nebo předmět věty hlavní. Patří sem der (který), die (která), das (které), wo(kde), wie (jak), wer (kdo), was (co). Der Chor, in dem ich singe. - Sbor, ve kterém zpívám.

6 Vyjadřují příslovečná určení, která rozvíjejí hlavní větu: 1) místní wo woher wohin wo (kde), woher (odkud), wohin (kam) 2) časové als wenn sooft sobald solange während -děj současný: als (když -jednorázový děj v minulosti), wenn (když, kdykoliv), sooft (kdykoliv), sobald (jakmile), solange (pokud), während (zatímco); nachdem wenn/als seit(dem) kaum -děj předčasný: nachdem (potom, když), wenn/als (když), seit(dem) (od té doby, co), kaum (sotvaže (nepřímý slovosled)), bevorehe bis -děj následný: bevor, ehe (dříve než), bis (až, dokud ne) Er blieb dort, bis sie zurückehrte. - Zůstal tam, dokud se nevrátila.

7 3) způsobové wie als so - so je - desto -věta srovnávací - děj skutečný - wie (jak, jako), als (než), so - so (tak - tak), je - desto (čím - tím), als ob -věta srovnávací - děj neskutečný - als ob (jako by), sodass - věta účinková - sodass (takže), indem -věta prostředku - indem (tím, že), ohne dass (an)statt dass věta zvláštní okolnosti - ohne dass (aniž), (an)statt dass (místo aby) 4) příčinné weil/dazumal weil/da (protože, poněvadž), zumal (zvláště, zejména když)

8 5) podmínkové wenn falls wenn (jestliže, kdyby (lze vynechat, pak slovosled otázkový)), falls (v případě, že) 6) účelové damit/dass damit/dass (aby), Er spricht laut, damit sie ihn hören. - Mluví hlasitě, aby ho slyšeli. 7) přípustkové obwohl/obgleich/obschontrotzdem dass obwohl/obgleich/obschon (ačkoli), trotzdem dass (přestože)

9 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN 80-7182-008-3


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google