Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 5. (22. 11. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 5. (22. 11. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 5. ( ) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/

2 1. Monitorovací zpráva Monitorovací zpráva odeslána na MŠMT  zatím ve fázi hodnocení Po zkušenosti s 1. MZ dojde k menším úpravám předkládaných materiálů  nutná větší zainteresovanost administrátora na fakultě/HS Budou nově vytvořeny/upraveny formuláře, upraven metodický pokyn  o nových materiálech budete informováni Popis realizace klíčových aktivit – nutné více rozepisovat!!

3 Předávání podkladů za období 11/2012 Přílohy 8 a 9 předkládat elektronicky v Excelu, ne ve tvaru PDF. Pro běžnou písemnou komunikaci je praktické používat mailovou poštu Předávání citlivých informací mailem není bezpečné. Pro předávání těchto dokumentů používejte pouze úschovnu. Dokumenty posílejte na adresu: Věcná část - Ing. Michaela Ambrožová (UČO 75951) Finanční část - Ing. Ingrid Luňáková (UČO )

4 Cestovní náhrady Způsobilé je cestovné (jízdní výdaje ), ubytování, stravné a nutné vedlejší výdaje Např. kapesné bychom uvedli v soupisce ve sloupci „Nutné vedlejší výdaje v Kč“ a v rozpočtu v položce Ostatní V rozpočtu projektu Postdoc I nejsou náklady ostatních náhrad plánovány samostatnou položkou Návrh úpravy rozpočtu – přesun prostředků mezi položkami kapitoly 2 Cestovní náhrady je nepodstatná změna

5 Dovolené Čekáme na informaci z PersO a OPR RMU o vyřešení výpočtu dovolených – nová sestava pro přepočet způsobilých dovolených přímo z PaMs Nezpůsobilou část dovolených je nutné přeúčtovat na jiný zdroj (ne však do nepřímých nákladů) Nezpůsobilou část dovolené za rok 2012 je nutné přeúčtovat nejpozději do období prosinec

6 Harmonogram zpracování mezd v prosinci 2012 Výňatek z harmonogramu do 9:00 – předání podkladů pro zpracování dohod konaných mimo pracovní poměr personalistkám do 9:00 – uzavření a odeslání elektronické docházky na pracovištích – předběžný výpočet a zaúčtování mezd, kontrola a doplnění náhrad za dočasnou pracovní neschopnost až opravy ve mzdách, přeúčtování, doplnění podkladů apod do 14:00 - lze provádět změny v docházce. Následně probíhá zpracování mezd – konečné zaúčtování mezd za prosinec

7 Způsobilé náklady roku 2012 Během prosince až ledna je nutné provést kontrolu Výši uplatněných nákladů Výše uplatněných mzdových nákladů (s ohledem harmonogram zpracování mezd v prosinci 2012) Soulad nákladů uvedených v účetnictví a v soupiskách pro uplatnění nákladů v projektu. Případné rozdíly v nákladech roku 2012 je nutné opravit a přeúčtovat do účetního období prosinec

8 Refundace nákladů z projektového účtu na BÚ MU V říjnu jsme po dohodě s EO RMU přeposlali na běžný účet platbu v podobě nepřímých nákladů ve výši 4 mil. Kč, jako prozatímní refundaci z projektového účtu na běžný účet MU Žádost o refundaci prozatím nepředkládejte. Dokud nebudeme umět propočítat způsobilou část náhrad za dovolenou nebudeme refundovat náklady Refundace přímých nákladů potom proběhne za uzavřené období. Budete informování

9 Úprava mezd od Od příštího roku dojde u zaměstnanců MU k úpravě mzdových tarifů Zjistit informace o postupu jednotlivých fakult úprava mzdového výměru úprava výkonnostního příplatku

10 Projekt Postdoc II. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně žádosti o podstatnou změnu zaslány na MŠMT Zatím ve fázi schvalování Mentoři informováni o dalším postupu  inzerce, výběrová řízení Na HS zjišťována jména kontaktních osob/administrátorů pro projekt  kontaktní osoby pro mentory

11 Termín příští schůzky: od 9:00 v malé zasedací místnosti RMU

12 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 5. (22. 11. 2012) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google