Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLANETA ZEMĚ Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová Škola: Základní a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLANETA ZEMĚ Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová Škola: Základní a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 PLANETA ZEMĚ Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová Škola: Základní a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál prohlubuje znalosti žáků o naší planetě.  Materiál obsahuje doplňující informace stavby planety Země.  Je určen pro předmět přírodověda a ročník 5.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: JURČÁK, Jaroslav. Přírodověda 5. ročník. Olomouc: PRODOS, 1996. ISBN 80- 85806-41-X. Materiál vznikl ze zápisů a příprav autorky.

3 Planeta Země třetí planeta sluneční soustavy nedokonalá koule o poloměru 6 378 km obíhající kolem Slunce jediná planeta sluneční soustavy, která má příznivé podmínky pro život vznik asi před 4,6 miliardami let

4 Planeta Země Obr. 1

5 Vývoj povrchu Země Obr. 2 Pevnina a vodstvo nebylo odjakživa tak rozvržené, jak to známe dnes. Pravděpodobně byl 1 kontinent, který se nazýval Pangea. Tento kontinent Pangea se pak rozdělil na Laurasii a Gondwanu. Pak se tyto kontinenty dělily dále až vzniklo nynější rozdělení. Díky litosférickým deskám se původní rozložení začalo měnit. Díky posunu těchto litosférických desek vznikaly nové kontinenty, nová moře, jiná zase zanikala.

6 Stavba Země uprostřed se nachází jádro jádro je obklopeno pláštěm zemská kůra oceánská kontinuální Obr. 3

7 Vnitřní stavba Země skládá se z několika vrstev = geosfér geosféry – na sebe navazují Obr. 4

8 Povrch Země 1. hydrosféra – oceány a moře (71% povrchu) 2. pedosféra = půdní obal Země 3. biosféra = živý obal Země 4. atmosféra = plynný obal Země Obr. 5

9 1. Hydrosféra Země je jediná planeta Sluneční soustavy mající na povrchu kapalnou vodu 97% slaná voda – oceány (Atlanský, Severní ledový, Jižní, Indický a Tichý – největší oceán) a moře 3% sladká voda – řeky a jezera Obr. 6

10 1. Hydrosféra voda – povrchová, podpovrchová - skupenství - kapalné, pevné (ledovce pokrývají 11 % povrchu země), plynné každý vodní tok má pramen Obr. 7

11 2. Pedosféra půdní obal Země vznik působením vody, slunce, větru a živých organismů na povrch = na horniny humus = odumřelá těla rostlin a živočichů základní rozdělení půdčernozem hnědozem podzolové půdy Obr. 3 Obr. 8

12 3. Biosféra naše planeta je jediným místem ve známém vesmíru, kde existuje život biosféru lze rozdělit na: FAUNU – všichni živočichové FLÓRU – celé rostlinstvo Obr. 9

13 3. Biosféra Ekosystém: přírodní (např. les), umělý (vytvořený člověkem – např. zahrada) Ekologie: - je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a jejich prostředím - zabývá se taky vztahy mezi organismy navzájem Obr. 10Obr. 11

14 4. Atmosféra relativně hustá atmosféra skládá se z 78% dusíku 21% kyslíku 1% další plyny atmosféra chrání povrch Země před dopadem některých druhů záření Obr. 12

15 4. Atmosféra dělení atmosféry na vrstvy: 1. TROPOSFÉRA -je rozhodující pro vývoj počasí 2. STRATOSFÉRA 3. MEZOSFÉRA 4. TERMOSFÉRA 5. EXOSFÉRA - nejvzdálenější vrstva atmosféry, vzduch je zde velmi zředěný

16 Měsíc přirozený satelit obíhající kolem Země gravitační síly mezi Měsícem a Zemí způsobují příliv a odliv Obr. 13

17 Dokumentární krátké filmy o Zemi Stačí kliknout na odkazy Země pohledem mezinárodní vesmírné stanice - ISS http://www.youtube.com/watch?v=BOOzDGJSWP0 Dokumentární film Země z vesmíru http://www.youtube.com/watch?v=0DP5W0FRhx8

18 Vylušti křížovku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

19 Doplňovačky a otázky ke křížovce: 1. Jak se nazýval pravděpodobný původní 1 kontinent? 2. Jak se nazývá věda, který se zabývá vztahy mezi prostředím a organismy? 3. Kterého plynu obsahuje atmosféra nejvíce? 4. Uprostřed Země se nachází…. 5. Co tvoří odumřelá těla rostlin a živočichů? 6. Co chrání povrch Země před dopadem některých druhů záření? 7. Oceány a moře tvoří….. 8. Biosféru dělíme na faunu a …… 9. Nejvzdálenější vrstva atmosféry se nazývá….

20 Tajenka: ________________ Napiš více o tom, co vyšlo v tajence: _____________ _____________________________________________

21 Vylušti křížovku: ŘEŠENÍ P E D O S F É R A ANGEA IGOLOKE USÍKU RDÁJ HUMU SOMTAÉRA RAFSORDYH ÓLUF RÉFSOXE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

22 Doplňovačky a otázky ke křížovce: ŘEŠENÍ 1. Jak se nazýval pravděpodobný původní 1 kontinent? 2. Jak se nazývá věda, který se zabývá vztahy mezi prostředím a organismy? 3. Kterého plynu obsahuje atmosféra nejvíce? 4. Uprostřed Země se nachází…. 5. Co tvoří odumřelá těla rostlin a živočichů? 6. Co chrání povrch Země před dopadem některých druhů záření? 7. Oceány a moře tvoří….. 8. Biosféru dělíme na faunu a …… 9. Nejvzdálenější vrstva atmosféry se nazývá….

23 Tajenka: PEDOSFÉRA Napiš více o tom, co vyšlo v tajence: Pedosféra je půdní obal Země. Pedosféra vzniká působením vody, slunce, větru a živých organismů na povrch. Základní rozdělení půd je na černozem, hnědozem a podzolové půdy. Ještě bych zmínila humus. Humus vzniká z odumřelých těl rostlin a živočichů. ŘEŠENÍ

24 Internetové zdroje Wikipedia: www.wikipedia.org YouTube: Země pohledem mezinárodní vesmírné stanice - ISS http://www.youtube.com/watch?v=BOOzDGJSWP0 Dokumentární film Země z vesmíru http://www.youtube.com/watch?v=0DP5W0FRhx8

25 Další zdroje JURČÁK, Jaroslav a kol. Přírodověda: 5. ročník. Olomouc: PRODOS, 1996. ISBN 80-85806-41-X.

26 Citace obrázků  Obr. 1: NovaSlunecniSoustava. In: Wikipedia [online]. 2006-09-27 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava#mediaviewer/Soub or:NovaSlunecniSoustava.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava#mediaviewer/Soub or:NovaSlunecniSoustava.jpg  Ob. 2: File: Pangea animation 03. gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 10. 9. 2013 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pangea_animation_03.gif  Obr. 3: Soubor:Jordens inre.svg. In: Wikipedia [online]. 2001-, 10.2.2007 [cit. 2013-07- 11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Jordens_inre.svg  Obr. 4: File:Průřez Zemí.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 23. 9. 2008 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png

27 Citace obrázků  Obr. 5: Soubor:The Earth seen from Apollo 17.jpg. In: Wikipedia [online]. 2001-, 20.8.2006 [cit. 2013-07-11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/The_Earth_seen_from_Apollo _17.jpg  Obr. 6: File:Whole world - land and oceans 12000.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 14. 8. 2006 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg  Obr. 7: File:Whole world - land and oceans 12000.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 14. 8. 2006 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whole_world_-_land_and_oceans_12000.jpg  Obr. 8: Soubor:Farmer plowing in Fahrenwalde, Mecklenburg-Vorpommern, Germany.jpg. In: Wikipedia [online]. 2001-, 5.5.2010 [cit. 2013-07-11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Farmer_plowing_in_Fahrenwal de%2C_Mecklenburg-Vorpommern%2C_Germany.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Farmer_plowing_in_Fahrenwal de%2C_Mecklenburg-Vorpommern%2C_Germany.jpg

28 Citace obrázků  Obr. 9: Soubor:Cows in green field - nullamunjie olive grove03.jpg. In: Wikipedia [online]. 2001-, 2.1.2006 [cit. 2013-07-11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Cows_in_green_field_- _nullamunjie_olive_grove03.jpg  Obr. 10: File:Karpatská ostřicová dubohabřina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 20. 8. 2008 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karpatsk%C3%A1_ost%C5%99icov%C3%A1_dub ohab%C5%99ina.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karpatsk%C3%A1_ost%C5%99icov%C3%A1_dub ohab%C5%99ina.jpg  Obr. 11: File:Botanická zahrada Tábor - záhon.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 4: 8. 2009 [cit. 2014-09-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botanick%C3%A1_zahrada_T%C3%A1bor_- _z%C3%A1hon.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botanick%C3%A1_zahrada_T%C3%A1bor_- _z%C3%A1hon.jpg?uselang=cs  Obr. 12: Soubor:Top of Atmosphere.jpg. In: Wikipedia [online]. 2001-, 27.2.2007 [cit. 2013-07-11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Top_of_Atmosphere.jpg

29 Citace obrázků  Obr. 13: Soubor:Nasa earth.jpg. In: Wikipedia [online]. 2001-, 20.11.2006 [cit. 2013-07- 11]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Nasa_earth.jpg


Stáhnout ppt "PLANETA ZEMĚ Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová Škola: Základní a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google