Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová"— Transkript prezentace:

1 Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. PLANETA ZEMĚ Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová Škola: Základní a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál prohlubuje znalosti žáků o naší planetě. Materiál obsahuje doplňující informace stavby planety Země. Je určen pro předmět přírodověda a ročník 5. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: JURČÁK, Jaroslav. Přírodověda 5. ročník. Olomouc: PRODOS, ISBN X. Materiál vznikl ze zápisů a příprav autorky.

3 Planeta Země třetí planeta sluneční soustavy
nedokonalá koule o poloměru km obíhající kolem Slunce jediná planeta sluneční soustavy, která má příznivé podmínky pro život vznik asi před 4,6 miliardami let

4 Planeta Země Planeta Země Obr. 1

5 Vývoj povrchu Země Pravděpodobně byl 1 kontinent, který se nazýval Pangea. Pevnina a vodstvo nebylo odjakživa tak rozvržené, jak to známe dnes. Díky litosférickým deskám se původní rozložení začalo měnit. Díky posunu těchto litosférických desek vznikaly nové kontinenty, nová moře, jiná zase zanikala. Tento kontinent Pangea se pak rozdělil na Laurasii a Gondwanu. Pak se tyto kontinenty dělily dále až vzniklo nynější rozdělení. Obr. 2

6 Stavba Země uprostřed se nachází jádro jádro je obklopeno pláštěm
zemská kůra oceánská kontinuální Obr. 3

7 Vnitřní stavba Země skládá se z několika vrstev = geosfér
geosféry – na sebe navazují Obr. 4

8 Povrch Země 1. hydrosféra – oceány a moře (71% povrchu)
2. pedosféra = půdní obal Země 3. biosféra = živý obal Země 4. atmosféra = plynný obal Země Obr. 5

9 1. Hydrosféra Země je jediná planeta Sluneční soustavy mající na povrchu kapalnou vodu 97% slaná voda – oceány (Atlanský, Severní ledový, Jižní, Indický a Tichý – největší oceán) a moře 3% sladká voda – řeky a jezera Obr. 6

10 1. Hydrosféra voda – povrchová, podpovrchová každý vodní tok má pramen
- skupenství - kapalné, pevné (ledovce pokrývají 11 % povrchu země), plynné každý vodní tok má pramen Obr. 7

11 2. Pedosféra půdní obal Země
vznik působením vody, slunce, větru a živých organismů na povrch = na horniny humus = odumřelá těla rostlin a živočichů základní rozdělení půd černozem hnědozem podzolové půdy Obr. 8 Obr. 3 Obr. 3

12 3. Biosféra naše planeta je jediným místem ve známém vesmíru, kde existuje život biosféru lze rozdělit na: FAUNU – všichni živočichové FLÓRU – celé rostlinstvo Obr. 9

13 3. Biosféra Ekosystém: přírodní (např. les), umělý (vytvořený člověkem – např. zahrada) Ekologie: - je věda, která se zabývá vztahy mezi organismy a jejich prostředím - zabývá se taky vztahy mezi organismy navzájem Obr. 10 Obr. 11

14 4. Atmosféra relativně hustá atmosféra skládá se z 78% dusíku
21% kyslíku 1% další plyny atmosféra chrání povrch Země před dopadem některých druhů záření Obr. 12

15 4. Atmosféra dělení atmosféry na vrstvy:
1. TROPOSFÉRA - je rozhodující pro vývoj počasí 2. STRATOSFÉRA 3. MEZOSFÉRA 4. TERMOSFÉRA 5. EXOSFÉRA - nejvzdálenější vrstva atmosféry, vzduch je zde velmi zředěný

16 Měsíc přirozený satelit obíhající kolem Země
gravitační síly mezi Měsícem a Zemí způsobují příliv a odliv Obr. 13

17 Dokumentární krátké filmy o Zemi
Stačí kliknout na odkazy Země pohledem mezinárodní vesmírné stanice - ISS Dokumentární film Země z vesmíru

18 Vylušti křížovku: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

19 Doplňovačky a otázky ke křížovce:
1. Jak se nazýval pravděpodobný původní 1 kontinent? 2. Jak se nazývá věda, který se zabývá vztahy mezi prostředím a organismy? 3. Kterého plynu obsahuje atmosféra nejvíce? 4. Uprostřed Země se nachází…. 5. Co tvoří odumřelá těla rostlin a živočichů? 6. Co chrání povrch Země před dopadem některých druhů záření? 7. Oceány a moře tvoří….. 8. Biosféru dělíme na faunu a …… 9. Nejvzdálenější vrstva atmosféry se nazývá….

20 Tajenka: ________________
Napiš více o tom, co vyšlo v tajence: _____________ _____________________________________________

21 Vylušti křížovku: ŘEŠENÍ
1. P A N G E A 2. E K O L O G I E 3. D U S Í K U 4. J Á D R O 5. H U M U S 6. A T M O S F É R A 7. H Y D R O S F É R A 8. F L Ó R U 9. E X O S F É R A

22 Doplňovačky a otázky ke křížovce: ŘEŠENÍ
1. Jak se nazýval pravděpodobný původní 1 kontinent? 2. Jak se nazývá věda, který se zabývá vztahy mezi prostředím a organismy? 3. Kterého plynu obsahuje atmosféra nejvíce? 4. Uprostřed Země se nachází…. 5. Co tvoří odumřelá těla rostlin a živočichů? 6. Co chrání povrch Země před dopadem některých druhů záření? 7. Oceány a moře tvoří….. 8. Biosféru dělíme na faunu a …… 9. Nejvzdálenější vrstva atmosféry se nazývá….

23 Tajenka: PEDOSFÉRA ŘEŠENÍ Napiš více o tom, co vyšlo v tajence:
Pedosféra je půdní obal Země. Pedosféra vzniká působením vody, slunce, větru a živých organismů na povrch. Základní rozdělení půd je na černozem, hnědozem a podzolové půdy. Ještě bych zmínila humus. Humus vzniká z odumřelých těl rostlin a živočichů.

24 Internetové zdroje Wikipedia: YouTube: www.wikipedia.org
Země pohledem mezinárodní vesmírné stanice - ISS Dokumentární film Země z vesmíru

25 Další zdroje JURČÁK, Jaroslav a kol. Přírodověda: 5. ročník. Olomouc: PRODOS, ISBN X.

26 Citace obrázků Obr. 1: NovaSlunecniSoustava. In: Wikipedia [online] [cit ]. Dostupné z: Ob. 2: File: Pangea animation 03. gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 3: Soubor:Jordens inre.svg. In: Wikipedia [online] , [cit ]. Dostupné z: Obr. 4: File:Průřez Zemí.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z:

27 Citace obrázků Obr. 5: Soubor:The Earth seen from Apollo 17.jpg. In: Wikipedia [online] , [cit ]. Dostupné z: Obr. 6: File:Whole world - land and oceans jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 7: File:Whole world - land and oceans jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 8: Soubor:Farmer plowing in Fahrenwalde, Mecklenburg-Vorpommern, Germany.jpg. In: Wikipedia [online] , [cit ]. Dostupné z:

28 Citace obrázků Obr. 9: Soubor:Cows in green field - nullamunjie olive grove03.jpg. In: Wikipedia [online] , [cit ]. Dostupné z: Obr. 10: File:Karpatská ostřicová dubohabřina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online] [cit ]. Dostupné z: Obr. 11: File:Botanická zahrada Tábor - záhon.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 4: [cit ]. Dostupné z: Obr. 12: Soubor:Top of Atmosphere.jpg. In: Wikipedia [online] , [cit ]. Dostupné z:

29 Citace obrázků Obr. 13: Soubor:Nasa earth.jpg. In: Wikipedia [online] , [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Pří_221_Vesmír_Planeta Země Autor: Mgr. Martina Vaculová"

Podobné prezentace


Reklamy Google