Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování čj, 4.ročník RISKUJ Autorem je PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování čj, 4.ročník RISKUJ Autorem je PaedDr. Štěpánka Vondrášková"— Transkript prezentace:

1 Opakování čj, 4.ročník RISKUJ Autorem je PaedDr. Štěpánka Vondrášková
Zdroj: Český jazyk, 4.ročník, Alter ISBN

2 Stavba slova 100 200 300 400 vyjmenovaná slova 100 200 300 400 Slovní druhy 100 200 300 400 Slovesa 100 200 300 400 Podstatná jména rodu středního 100 200 300 400 Podstatná jména rodu ženského 100 200 300 400 Podstatná jména rodu mužského 100 200 300 400

3 Jaký je kořen slova u slova nedobytný?
a) byt b) dobyt c) dob Návrat

4 Kam píšeme předponu? a) Doprostřed slova b) Za kořen slova
c) Před kořen slova Návrat

5 Slovům, která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme…
a) příbuzná slova b) blízká slova c) mnohoznačná slova Návrat

6 Ve které řadě slov je správně doplněné ě/je?
a) Objev oběd, oběm, b) oběv, objed, objem, c) objev, oběd, objem, Návrat

7 Která řada slov má správně doplněné i/í,y/ý?
a) Sál byl nabytý lidmi. b) Sál byl nabitý lidmi. c) Sál bil nabitý lidmi. Návrat

8 Která řada slov má správně doplněné i/í,y/ý?
a) Nad blízkou vískou se blýská. b) Nad blízkou výskou se blýzká. c) Nad blýzkou vískou se blíská. Návrat

9 Která řada slov má správně doplněné i/í,y/ý?
a) Pitlák líčí oko na zajíce. b) Pytlák lýčí oko na zajíce. c) Pytlák líčí oko na zajíce. Návrat

10 Která řada slov má správně doplněné i/í,y/ý?
a) Obilí je potřeba semlít ve mlýně. b) Obilí je potřeba semlýt ve mlýně. c) Obylí je potřeba semlýt ve mlýně. Návrat

11 Který slovní druh se nedá skloňovat?
a) číslovka b) zájmeno c) sloveso Návrat

12 Mezi které slovní druhy patří slovo „ včera“?
a) Číslovky b) Příslovce c) Podstatná jména Návrat

13 Mezi které slovní druhy patří slovo „ plavání“?
a) Podstatná jména b) Slovesa c) Přídavná jména Návrat

14 Mezi které slovní druhy patří slovo „ kéž“?
a) Citoslovce b) Částice c) Předložky Návrat

15 a) Budu číst b) Budeme číst c) Přečteme
Která z variant odpovídá zadání: sloveso číst 1.os, č. mn.,v čase bud., jednoduchý tvar? a) Budu číst b) Budeme číst c) Přečteme Návrat

16 a) Vybral sis b) Vybral si c) Vybral jsi
Vyberte variantu, kde je správně zapsané sloveso „vybrat si“ v 2.os, č.j., času min.? a) Vybral sis b) Vybral si c) Vybral jsi Návrat

17 a) Seděl jsi b) Seděl sis c) Seděl si
Vyberte variantu, kde je správně zapsané sloveso „sedět“ v 2.os., č.j., čase min.? a) Seděl jsi b) Seděl sis c) Seděl si Návrat

18 Sloveso být v záporném tvaru, 3.os., č.j., čas přítomný ?
a) Je b) Není c) Bude Návrat

19 Vyber tu řadu slov, kde se všechna slova skloňují podle vzoru město:
a) O peklu, se sklem, na hřišti b) S pádly, s cukrovím, na nebi c) Se stébly, o sedlech, kladivem Návrat

20 Která řada slov má správně doplněné i/í,y/ý:
a) S žihadly, s pádly, mezi poli b) S žihadli, s pádli, mezi poli c) S žihadly, s pádli, mezi poly Návrat

21 Ve které řadě slov jsou všechna slova skloňující se podle vzoru moře
a) Hřištěm, k vejci b) Koštětem, doupěti, c) Na poli, k pážeti Návrat

22 Jaký je správný tvar slova „peklo“ v 7.p. čísla mn.?
a) S peklami b) S pekly c) S peklamy Návrat

23 Vyber tu řadu slov, kde se všechna slova skloňují podle vzoru růže:
a) Na židli, s nůší, labutě b) Bez práce, za chvíli, o neděli c) Cibule, laně, skříně Návrat

24 Vyber tu řadu slov, kde se všechna slova skloňují podle vzoru píseň?
a) V tůni, po povodni, na jabloni b) Pod zemí, ve věži, o radosti c) O básni, o cibuli, na pánvi Návrat

25 Vyber tu řadu slov, kde jsou správně napsaná i/í, y/ý:
a) Za dolinamy, dvě pily, o soli b) U Moravy, za horami, s holí c) S cibulí, na pánvy, ve vsi Návrat

26 Která řada obsahuje vetřelce (slovo, které do ní nepatří):
a) Cibule, televize, židle, lavice b) Na Sázavě, o kamarádce, v cizině, na pozvánce c) Labutě, básně, v zelenině, petržele Návrat

27 Vyber tu řadu podstatných jmen, která jsou rodu mužského životného:
a) medvěd, sněhulák, drak b) tatínek, čáp, zástup c) dobytek, sýček, králík Návrat

28 Vyber tu řadu podstatných jmen, kde je správně doplněné i/í, y/ý:
a) Se psy, přilétli čápy, k datlovy b) Se psi, přilétli čápi, k datlovi c) Se psy, přilétli čápi, k datlovi Návrat

29 a) Stavitelem, bratranec, proti kašli
Vyber tu řadu podstatných jmen, ve které se všechna slova skloňují podle vzoru muž: a) Stavitelem, bratranec, proti kašli b) O kupci, s přítelem, král c) S dravci, k učni, o jitroceli Návrat

30 Která řada obsahuje vetřelce (slovo, které do ní nepatří):
a) král, lakomec, koberec b) mráz, led, stůl c) kamarád, datel, páv Návrat


Stáhnout ppt "Opakování čj, 4.ročník RISKUJ Autorem je PaedDr. Štěpánka Vondrášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google