Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České země ve středověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České země ve středověku"— Transkript prezentace:

1 České země ve středověku
Česká gotika

2 Gotika v českém prostředí
počátek ve druhé čtvrtině 13. století (tedy později než v ostatních evropských zemích; později ustupuje (až na počátku 16. století, v celé Evropě už je renesance); vláda Karla IV. – obrovský rozmach stavební hutě ze západní Evropy vzestup životní úrovně, stoupá význam měšťanstva kritika církve, snahy o její nápravu centrem Praha – všechny fáze uměleckého směru: raná gotika (přemyslovská) vrcholná gotika (lucemburská) pozdní gotika (jagellonská)

3 Architektura nejprve v církevní architektuře;
později i hrady a městské stavitelství; odraz rozvoje technického i uměleckého vývoje; užívání lomeného oblouku, žebrové klenby, pilířů apod. Významní architekti počátků gotiky: Matyáš z Arrasu: francouzský stavitel – započal stavbu chrámu sv. Víta a Karlštejna; Petr Parléř: světové známý stavitel, podílel se na dostavbě chrámu sv. Víta, (dále Karlštejn, Karlův most, Staroměstská mostecká věž);

4 Raně gotická architektura
Klášter Porta coeli (latinsky Brána nebes) je raně gotický klášter v Předklášteří u Tišnova. V současnosti jediný moravský ženský cisterciácký klášter. Je zmiňován od roku 1233. Průčelí baziliky Nanebevzetí Panny Marie s nádherně zdobeným portálem (detail)

5 Raně gotická architektura
Zámek v Třebíči, původně benediktinský klášter, dole původní podoba

6 Vrcholná gotika Chrám sv. Víta – jedna z nejkrásnějších českých gotických památek

7 Vrcholná gotika Vstupní portál od Pražského hradu Hlavní oltář
Okno s vitráží

8 Městské stavby Karlův most – druhý nejstarší dochovaný u nás, stavba započata v pol. 14. stol. a dokončena za 50 let

9 Světská gotika Raně gotický hrad Zvíkov nad soutokem Otavy s Vltavou.
V tomto období se u nás hojně stavěly hrady a tvrze – hlavně kvůli bezpečnosti obyvatel Hrad byl obehnán vysokou zdí a hradním příkopem. Jádrem hradu a posledním útočištěm mohutná obytná věž. Tvrze byly jednodušší a menší typy šlechtického sídla, které neposkytovaly takovou ochranu. Fresky na stěnách hradu

10 Světská raná gotika Hrad Kost

11 Světská vrcholná gotika
Hrad Karlštejn

12 Vrcholná gotická architektura
Hrad Křivoklát gotické klenby v průjezdu

13 Měšťanské stavby Kamenný most v Písku – nejstarší kamenný most v Čechách (asi konec 13.stol.)

14 Měšťanské stavby Gotické stavby v Praze: Staroměstská radnice a Dům U kamenného zvonu

15 Sochařství V sochařství platí totéž co ve světě – zobrazují se hlavně Madony a Piety Madona plzeňská Madona krumlovská

16 Sochařství Petr Parléř – jeden z nejvýznamnějších gotických architektů, stavitelů, sochařů a řezbářů. náhrobek Přemysla Otakara I. a II. Detail z chrámu sv. Víta

17 Malířství Mistr Theodorik – namaloval 127 desek pro kapli sv. Kříže na hradu Karlštejn, byl to dvorní malíř Karla IV. sv. Jeroným (vedle asi autoportét) sv. Matouš

18 Malířství Zlatá brána - netypický vstup do královské katedrály.
Mozaika z let 1370 až 1371 Nad středovým portálem: Kristus jako soudce v mandrole Nad levým obloukem: Poslední soud; nad pravým obloukem: zavržení klesají do pekel; nad portálem okna, která vedou do komory, kde jsou uloženy klenoty. Katedrála sv. Víta na Pražském hradě - pohled z 3. nádvoří na Zlatou bránu

19 Vzor Karla IV. – Lucca (Itálie)
Poslední soud (byzantská mozaika v 11. stol.) – bazilika sv. Frediana

20 Malířství Kaple sv. Václava – kultovní centrum Svatovítské katedrály.
Nádherná výzdoba a odlišné pojetí architektury zdůrazňuje výjimečnost kaple, ústředního bodu chrámu s hrobem nejvýznamnějšího zemského patrona. Obklad stěn z drahých kamenů a nástěnné malby pašijového cyklu jsou částí původní výzdoby kaple ze 14. století Výjevy ze života sv. Václava tvoří druhý pás výzdoby a jsou připisovány dílně Mistra litoměřického oltáře. Dveře v jihozápadním rohu kaple vedou do korunní komory, v níž jsou uloženy české korunovační klenoty.

21 Otázky a úkoly Kdy se k nám dostala gotika?
Ve kterém městě je gotika nejvíce zastoupena? Zkuste vysvětlit proč Jaká je podoba literatury v tomto období? Jmenujte jednoho významného architekta, které stavby například komponoval? Co je to freska a kde se s ní setkáváme? Jaký je nejčastější motiv v sochařství? Jak se jmenoval dvorní malíř Karla IV.?

22 Obrazový materiál je získán z foto autora a volných reprodukcí:
Citace Obrazový materiál je získán z foto autora a volných reprodukcí:


Stáhnout ppt "České země ve středověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google