Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Interoperabilita finančních a kontrolních informačních systémů veřejné správy Ing. Stanislav Cysař, Ministerstvo pro místní rozvoj RNDr. Zdeněk Králík,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Interoperabilita finančních a kontrolních informačních systémů veřejné správy Ing. Stanislav Cysař, Ministerstvo pro místní rozvoj RNDr. Zdeněk Králík,"— Transkript prezentace:

1 1 Interoperabilita finančních a kontrolních informačních systémů veřejné správy Ing. Stanislav Cysař, Ministerstvo pro místní rozvoj RNDr. Zdeněk Králík, Ministerstvo financí Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí Konference ISSS 2003 Hradec Králové, 24.–25. března 2003

2 2 Obsah prezentace Technologie interoperability. Technologie interoperability. Příklady řešení interoperability v projektech EU. Příklady řešení interoperability v projektech EU. Srovnání řešení v ČR s řešením EU Srovnání řešení v ČR s řešením EU Přístup k řešení v rámci ISVS ČR Přístup k řešení v rámci ISVS ČR Ministerstvo financíMinisterstvo financí Ministerstvo pro místní rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo průmyslu a obchodu Předpoklad dalšího směru vývoje Předpoklad dalšího směru vývoje

3 3 Technologie interoperability. Příklady řešení v projektech EU. Srovnání řešení v ČR s řešením EU. Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí

4 4 Důvody implementace XML řešení ISVS Výhody XML technologií a webových služeb při komunikaci informačních systémů: Výhody XML technologií a webových služeb při komunikaci informačních systémů: Nezávislost na platformě, operačním systému.Nezávislost na platformě, operačním systému. Nezávislost na síťové infrastruktuře.Nezávislost na síťové infrastruktuře. Otevřenost, rozšířitelnost a sebepopisující vlastnosti.Otevřenost, rozšířitelnost a sebepopisující vlastnosti. Standardní řešení, podporované renomovanými mezinárodními standardizačními organizacemi (W3C, IETF, OASIS..).Standardní řešení, podporované renomovanými mezinárodními standardizačními organizacemi (W3C, IETF, OASIS..).

5 5 Možná řešení e-governmentu, příklady řešení Centralizovaný model - UK Centralizovaný model - UK UK online /UK GatewayUK online /UK Gateway Difúzní model - Dánsko Difúzní model - Dánsko The InfostructureThe Infostructure Smíšený model - Itálie Smíšený model - Itálie Application access standardizationApplication access standardization

6 6 UK - Centralizovaný model pro e-government Orientace na občana a „life episodes“ – technologicky na komunikaci „user-to-machine“. Orientace na občana a „life episodes“ – technologicky na komunikaci „user-to-machine“. Propracovaný přístup ke standardizaci. Propracovaný přístup ke standardizaci. Přístup přes jeden portál státní správy. Přístup přes jeden portál státní správy. Komunikace „machine-to-machine“ (Web services) není prozatím v centru zájmu. Komunikace „machine-to-machine“ (Web services) není prozatím v centru zájmu.

7 UK Gateway Gateway - webová stránka pro registraci online využití služeb státní správy. Gateway - webová stránka pro registraci online využití služeb státní správy. Podporuje registraci, autentizaci, přesměrování a spojení se službami. Podporuje registraci, autentizaci, přesměrování a spojení se službami. Umožňuje využívání služeb vyplněním online formulářů a dotazníků. Umožňuje využívání služeb vyplněním online formulářů a dotazníků. Ústřední bod bezpečných online transakcí. Ústřední bod bezpečných online transakcí.

8 GATEWAY Resort Registrace & Funkce Resortní Integrační server Stávající aplikace Transakční stroj HTTP XML HTTP/XML PORTÁL

9 9 Dánsko : Projekt Infostructure (1) Projekt Infostructure - orientován také na integraci mezi všemi informačními systémy VS. Projekt Infostructure - orientován také na integraci mezi všemi informačními systémy VS. Neexistuje jednotný „broker point“, integrace je individualizovaná. Neexistuje jednotný „broker point“, integrace je individualizovaná. Projekt zahrnuje státní a veřejnou správu i soukromý sektor. Projekt zahrnuje státní a veřejnou správu i soukromý sektor. Informace jsou přenášeny ve formě XML dokumentů. Informace jsou přenášeny ve formě XML dokumentů. Třídy XML dokumentů jsou popsány formou XML schémat. Třídy XML dokumentů jsou popsány formou XML schémat.

10 10 Dánsko : Projekt Infostructure (2) Difúzní přístup vyžaduje pečlivou standardizaci. Difúzní přístup vyžaduje pečlivou standardizaci. Je zaveden centrální registr schválených XML komponent – tzv. InfostructureBase. Je zaveden centrální registr schválených XML komponent – tzv. InfostructureBase. InfostructureBase : místo, kde veřejné i privátní subjekty mohou získat informace o tom, jak přistupovat k jednotlivým službám a jak si s nimi předávat informace. InfostructureBase : místo, kde veřejné i privátní subjekty mohou získat informace o tom, jak přistupovat k jednotlivým službám a jak si s nimi předávat informace. Normativní dokument pro standardizaci: Normativní dokument pro standardizaci: www.oio.dkwww.oio.dk (Open public Information Online) – vydává dánské Ministerstvo vědy, technologie a inovací. www.oio.dk

11 11 Itálie : Model spolupráce mezi aplikacemi ISVS Přístup vychází z decentralizovaného modelu pro federální uspořádání státu. Přístup vychází z decentralizovaného modelu pro federální uspořádání státu. Lokální exekutiva hraje roli „front office“ pro veřejné služby. Lokální exekutiva hraje roli „front office“ pro veřejné služby. Federální vláda pak funguje jako “back office” pro tyto služby. Federální vláda pak funguje jako “back office” pro tyto služby. Existují standardizační dokumenty, podporující celkový plán: Existují standardizační dokumenty, podporující celkový plán: Dokumentace služebDokumentace služeb Standardy národní sítěStandardy národní sítě Standardizace protokolů výměny informacíStandardizace protokolů výměny informací Standard digitálního podpisuStandard digitálního podpisu

12 12 Itálie: Modelování událostí (events) Město A Ministerstvofinancí Ministerstvo vnitra Služba zpracování událostí 1. Oznámení “Narození” Město B Město C 3. Načte data “Narození” 2. Oznámení “Narození”

13 13 V rámci České republiky připravuje Ministerstvo informatiky (MI) centralizovaný model přístupu k informačním systémům veřejné správy velmi podobný britskému. V rámci České republiky připravuje Ministerstvo informatiky (MI) centralizovaný model přístupu k informačním systémům veřejné správy velmi podobný britskému. Ústřední bod je centrální portál veřejné správy, který bude sloužit jako jediný vstupní bod pro komunikace typu uživatel – aplikace ISVS Ústřední bod je centrální portál veřejné správy, který bude sloužit jako jediný vstupní bod pro komunikace typu uživatel – aplikace ISVS Portál bude sloužit k autentizaci a autorizaci uživatelů Portál bude sloužit k autentizaci a autorizaci uživatelů Komunikace aplikace – aplikace probíhá také prostřednictvím přístupového portálu ISVS. Komunikace aplikace – aplikace probíhá také prostřednictvím přístupového portálu ISVS. Česká republika: Srovnání s řešeními EU

14 14 Česká republika: Srovnání s řešeními EU (2) Komunikace uživatel – aplikace ISVS

15 15 Česká republika: Srovnání s řešeními EU (3) Komunikace aplikace – aplikace ISVS

16 16 Přístup k řešení v rámci ISVS ČR Ministerstvo financí RNDr. Zdeněk Králík, Ministerstvo financí

17 17 ČR: Ministerstvo financí (1) V oblasti finančních a kontrolních IS existuje značné množství často logicky provázaných aplikací, což klade vysoké nároky na jejich interoperabilitu (viz katalog rozhraní MF na http://www.mfcr.cz/scripts/HP/default.asp?KomPlat ) V oblasti finančních a kontrolních IS existuje značné množství často logicky provázaných aplikací, což klade vysoké nároky na jejich interoperabilitu (viz katalog rozhraní MF na http://www.mfcr.cz/scripts/HP/default.asp?KomPlat ) http://www.mfcr.cz/scripts/HP/default.asp?KomPlat Ministerstvo financí zahájilo vývoj v oblasti XML a webových služeb jako jeden z prvních resortů Ministerstvo financí zahájilo vývoj v oblasti XML a webových služeb jako jeden z prvních resortů (viz Standardy komunikace na bázi XML na http://www.mfcr.cz/scripts/HP/default.asp?KomPlat ) (viz Standardy komunikace na bázi XML na http://www.mfcr.cz/scripts/HP/default.asp?KomPlat ) http://www.mfcr.cz/scripts/HP/default.asp?KomPlat V současné době jsou postupně přebudovávána non-XML rozhraní informačních systémů MF na XML technologie. V současné době jsou postupně přebudovávána non-XML rozhraní informačních systémů MF na XML technologie.

18 18 ČR: Ministerstvo financí (2)

19 19 Přístup k řešení v rámci ISVS ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Stanislav Cysař, Ministerstvo pro místní rozvoj

20 20 ČR : Ministerstvo pro místní rozvoj (1) MMR se zabývá dotační politikou vůči jednotlivým regionům. MMR se zabývá dotační politikou vůči jednotlivým regionům. Je nutno řešit jak vzdálený přístup do systému z regionů, tak i interoperabilitu s jinými systémy. Je nutno řešit jak vzdálený přístup do systému z regionů, tak i interoperabilitu s jinými systémy. Informační systém DIS je výsledkem těchto požadavků; tvoří kombinované řešení klient/server aplikace s web nadstavbou. Informační systém DIS je výsledkem těchto požadavků; tvoří kombinované řešení klient/server aplikace s web nadstavbou. DIS je možné provozovat jak centrálně na MMR, tak i decentralizovaně na krajských úřadech pro správu dotací MMR. DIS je možné provozovat jak centrálně na MMR, tak i decentralizovaně na krajských úřadech pro správu dotací MMR.

21 21 ČR : Ministerstvo pro místní rozvoj (2)

22 22 Přístup k řešení v rámci ISVS ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu

23 23 ČR : Ministerstvo průmyslu a obchodu (1) Na MPO je řešena řada finančních a kontrolních agend, často s regionální působností Na MPO je řešena řada finančních a kontrolních agend, často s regionální působností Podobně jako na MMR je tedy nutno řešit jak vzdálený přístup do systému z regionů, tak i interoperabilitu s jinými systémy. Podobně jako na MMR je tedy nutno řešit jak vzdálený přístup do systému z regionů, tak i interoperabilitu s jinými systémy. Jako příklad využití zde diskutovaných technologií je možno uvést nově vytvořený Informační systém operačních programů (ISOP) Průmysl. Jako příklad využití zde diskutovaných technologií je možno uvést nově vytvořený Informační systém operačních programů (ISOP) Průmysl. Funkčnost systému. Funkčnost systému.

24 24 ČR : Ministerstvo průmyslu a obchodu (2) Systém je vybudován na web technologii, na nové platformě Microsoft.NET (C#). Systém je vybudován na web technologii, na nové platformě Microsoft.NET (C#). Komunikace s jinými informačními systémy je řešena na bázi jazyka XML, protokoly SMTP, HTTP(S). Komunikace s jinými informačními systémy je řešena na bázi jazyka XML, protokoly SMTP, HTTP(S). Přístup uživatelů – web prohlížeč (certifikát) – síť LAN/intranet/Internet. Přístup uživatelů – web prohlížeč (certifikát) – síť LAN/intranet/Internet.

25 25 ČR : Ministerstvo průmyslu a obchodu (3)

26 26 Předpoklad dalšího směru vývoje Ing. Jiří Roudný, Ministerstvo financí

27 27 ČR : Předpoklad dalšího směru vývoje (1) Prvořadým úkolem je konsolidace standardů ISVS. Prvořadým úkolem je konsolidace standardů ISVS. Na základě standardů pak bude vytvářena podoba ISVS jako distribuovaného, vzájemně interagujícího výpočetního prostředí, založeného na technologii webových služeb. Na základě standardů pak bude vytvářena podoba ISVS jako distribuovaného, vzájemně interagujícího výpočetního prostředí, založeného na technologii webových služeb. Webové služby spolu budou komunikovat pomocí XML zpráv. Webové služby spolu budou komunikovat pomocí XML zpráv. Je důležitý také vývoj datových slovníků, které standardizují nejen syntaxi, ale i sémantiku předávaných XML zpráv. Je důležitý také vývoj datových slovníků, které standardizují nejen syntaxi, ale i sémantiku předávaných XML zpráv. V oblasti finančních a kontrolních informačních systémů státní správy předpokládáme příklon k centralizovanému systému „státní pokladny“. V oblasti finančních a kontrolních informačních systémů státní správy předpokládáme příklon k centralizovanému systému „státní pokladny“.


Stáhnout ppt "1 Interoperabilita finančních a kontrolních informačních systémů veřejné správy Ing. Stanislav Cysař, Ministerstvo pro místní rozvoj RNDr. Zdeněk Králík,"

Podobné prezentace


Reklamy Google