Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1

2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

3

4 lyžovánípsaní lenostpilnost

5 medvěd, talíř, zedník, lavice, pes, člověk, sešit, kočka, pracovitost, lev, lékař, pravítko, kůň, postel, učitel, hlava, ještěrka, televize, tužka, krabice, řidič, lenost, sova, taška, soused, hůl Házej klubíčka na názvy osob, názvy zvířat, názvy věcí a názvy vlastností.

6 Podstatná jména mohou být v různých tvarech. Doplň: tatínek svačina lev učitelka taška kočka kamarád bez _______ k ________ u ________ na ________ pro _______ za ________ k _________ s _________ v ________ do _________ u ________ na _________ pro _______ u ________ tatínkatatínkovi svačinysvačinu lvalvem učitelceučitelkou tašcetašky kočkykočku kamaráda

7 Vyhledej v tomto textu podstatná jména. Pro život člověka je důležitý čistý vzduch, nezávadná voda a zdravá strava. Do zdravé stravy zařazujeme: bílkoviny, tuky, cukry, vitaminy,minerální látky a vlákniny. Zdraví člověka chrání vitamin C. Vitamin C najdeme v ovoci a zelenině. Pro naše zdraví je také důležitý pohyb. Každé ráno si trochu zacvičíme. Rozcvička určitě všem prospěje!

8 Úkoly jste zvládli, tak se teď podíváme na něco nového.

9 Rod mužský ženský střední U podstatných jmen určujeme: Číslo jednotné množné Pád 1. – 7. pád A jak na to?

10 Číslo u podstatných jmen je jednotné, nebo množné. růžička králík poupě ta růžička, číslo jednotné ten králík, číslo jednotné to poupě, číslo jednotné Pokud si na podstatné jméno ukážeme slovy ten, ta, to, je v čísle jednotném.

11 Určujeme číslo u podstatných jmen. růže králíci poupata ty růže, číslo množné ti králíci, číslo množné* ta poupata, číslo množné Pokud si na podstatné jméno ukážeme slovy ty, ti, ta, je v čísle množném.

12 Zkuste to sami a určete číslo u podstatných jmen. kolotoč učitelé babička ženy kolo kuřata ten kolotoččíslo jednotné ti učiteléčíslo množné ta babičkačíslo jednotné ty ženy číslo množné to koločíslo jednotné ta kuřata číslo množné

13 Urči číslo u podstatných jmen. Zapisujeme takto: číslo jednotné č. j. číslo množné č. mn. autíčko kamarádi lev žákyně výkresy (to) autíčko č. j. (ti) kamarádič. mn. (ten) levč. j. (ta) žákyněč. j. (ty) výkresy č. mn.

14 A nyní sami určete číslo u podstatných jmen. domku zahrádka stromy květiny dědeček stín babička růžičky záhony poupata růžička králíci č. j. č. mn. č. j. č. mn. č. j. č. mn.

15 Rod u podstatných jmen rozlišujeme: mužský, ženský a střední. králík, strom růžička poupě ten králík, ten stromrod mužský ta růžičkarod ženský to poupě rod střední Když na podstatné jméno ukážeme slovem ten, je v rodu mužském, slovem ta, je v rodu ženském, a slovem to, je v rodu středním. PAMATUJ SI!

16 rod mužský r. m. rod ženský r. ž. rod střední r. s. ZAPISUJEME:

17 Tento úkol již zvládnete. Doplňte u podstatných jmen číslo a rod. pravítko keř jablka kočka holčičky obrazy světlo mrkev míče pera tričko den ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ____________ ____________ ____________ č. j., r. s. č. j., r. m. č. mn., r. s. č. j., r. ž. č. mn., r. ž. č. mn., r. m. č. j., r. s. č. j., r. ž. č. mn., r. m. č. mn., r. s. č. j., r. s. č. mn., r. m.

18 U podstatných jmen rozlišujeme pády. Podstatná jména svými různými tvary vyjadřují různé pády. Podstatná jména mění své tvary podle pádů – skloňují se. Rozlišujeme 7. pádů. O který pád jde, zjistíme pádovou otázkou. Pádové otázky: 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom?, (o)čem? 7. pád: kým, čím?

19 Při učení nám pomůže slovo babička. Babičku máme všichni rádi. Je na nás hodná, milá a hýčká nás. A to se nám líbí!

20 Jak si s tím poradíme? Důležité je, správně se zeptat na dané podstatné jméno. 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Babička stála vedle mě. Kdo, co stál vedle mě? Babička. Ptáme se: kdo, co? 1. pád

21 Jak je to s 2. pádem? 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme,voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Jdu tam bez babičky. Bez koho, bez čeho tam jdu? Bez babičky. Ptáme se: bez koho, čeho? 2. pád

22 Začínáme tomu rozumět! 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Jdu k babičce. Jdu ke komu, k čemu? K babičce. Ptáme se: ke komu, k čemu? 3. pád

23 A jdeme dále! 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Vidím babičku. Koho, co vidím? Babičku. Ptáme se: koho, co? 4. pád

24 Hurá! Rozumíme tomu! 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Babičko! Nyní oslovujeme, voláme. Babičko! Oslovujeme, voláme? 5. pád

25 A jak na 6. pád? 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Mluvila jsem o babičce! O kom, o čem jsem mluvila? O babičce. O kom, o čem? 6. pád

26 A j e tady 7. pád! 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Šla jsem s babičkou! S kým, čím jsem šla? S babičkou. S kým, čím? 7. pád

27 Pochvala pro žáky! Seznámili jste se s pády u podstatných jmen. Za píli a pozornost vás chválíme. Teď už to zkusíte sami.

28 Určete pád u podstatných jmen. 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Sešit leží vedle mě. Kdo, co leží? Sešit. 1. pád Jdu tam bez sešitu. Bez koho, bez čeho? Bez sešitu. 2. pád Jdu k mému sešitu. Ke komu, k čemu jdu? K sešitu. 3. pád

29 Určete pád u podstatných jmen. 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Na stole vidím sešit. Koho, co vidím? Sešit. 4. pád Sešite! Mluvím o mém novém sešitu. Koho oslovuji, volám? 5. pád O kom, o čem mluvím? O sešitu. 6. pád

30 Určete pád u podstatných jmen. 1. pád: kdo, co? 2. pád: koho, čeho? 3. pád: komu, čemu? 4. pád: koho, co? 5. pád: oslovujeme, voláme 6. pád: (o)kom, (o)čem? 7. pád: kým, čím? Do školy jdu se sešitem. S kým, s čím jdu? Se sešitem. 7. pád Pochvala!

31 Sami určete pád podstatného jména. Správně se na podstatné jméno zeptejte a využijte předložku. Stojím před školou. Jdu do školy. Myslím na školu. Mluvím o škole. Jdu tam bez sestry. Jdu tam se sestrou. Myslím na sestru. Stojím před kým, čím?Před školou. 7. p. Jdu do koho, čeho? Do školy.2. p. Myslím na koho, co? Na školu.4. p. Mluvím o kom, o čem? O škole. 6. p. Jdu tam bez koho, čeho?Bez sestry. 2. p. S kým, čím tam jdu? Se sestrou. 7. p. Myslím na koho, co? Na sestru. 4. p.

32 Sami určete pád podstatného jména. Byla jsem v lese. Bydlíme za lesem. Jedeme k lesu. Vešli jsme do lesa. Hoši vstávali brzy. Umyli se studenou vodou. Cvičili na sněhu. Stáli před chatou. Běželi na oběd. Byla jsem v kom, čem? V lese.6. p. Bydlíme za kým, čím? Za lesem. 7. p. Jdeme ke komu, čemu? K lesu.3. p. Vešli jsme do koho, čeho? Do lesa. 2. p. Kdo, co vstával brzy? Hoši. 1. p. Umyli se kým, čím? Vodou. 7. p. Cvičili na kom, na čem? Na sněhu. 6. p. Stáli před kým, čím? Před chatou. 7. p. Běželi na koho, co? Na oběd. 4. p.

33 Naučili jsme se určovat rod, číslo a pád u podstatných jmen. Velká pochvala pro pilné žáky!


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google