Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová. Historie objevu 1869 - Friedrich Miescher –Jádra leukocytů z hnisu chirurgických obvazů 1930 – 1940 tetranukleotidová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová. Historie objevu 1869 - Friedrich Miescher –Jádra leukocytů z hnisu chirurgických obvazů 1930 – 1940 tetranukleotidová."— Transkript prezentace:

1 Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová

2 Historie objevu 1869 - Friedrich Miescher –Jádra leukocytů z hnisu chirurgických obvazů 1930 – 1940 tetranukleotidová teorie 1944 - Oswald Avery, Colin Mac Leod, McCarty –DNA je nositelem genetické informace a je biologicky specifická 1953 - James Watson, Francis Crick –Určení struktury DNA

3 Struktura NK Cukr (pentóza) ribóza deoxiribóza

4 Struktura NK Fosfát

5 Struktura NK Dusíkatá baze adenin guanin uracylthymincytosin

6 Nukleosid - H 2 O sacharidN - bazenukleosid

7 Struktura NK C fosfátdeoxyribóza C N - baze nukleotid

8 Nukleotid AMP dAMP CMP dCMP adenosinmonofosfát deoxyadenosinmonofosfát cytidynmonofosfát deoxycytidinmonofosfát

9 Řetězec NK Je tvořena nukleotidy, které jsou spojené fosfodiesterovými vazbami. CAG 5´3´

10 Dvouřetězcová DNA TAAT 5´ 3´ Páry bazí jsou vázány vodíkovými můstky CA G GT C

11 Dvojšroubovice DNA © Espero Publishing, s.r.o.

12 Konformace DNA Dva řetězce Pravotočivá dvoušroubovice (double helix) Stabilizace –Van der Walsovy síly –Vodíkové můstky Komplementarita bazí A – T (2) G – C (3) Vlákna antiparalelní (3´- 5´, 5´- 3´)

13 Rozdíly mezi RNA a DNA Cukerná složka –Ribóza Bazické složky –A, U, C, G Více typů –mRNA –tRNA –rRNA Cukerná složka –Deoxyribóza Bazické složky –A, T, C, G RNADNA

14 Typy RNA mRNA (informační) –zprostředkovává přenos gen. inf. z DNA na bílkoviny –jednovláknová struktura rRNA (ribozomální) –stavební složka ribozomů tRNA (transferová) –přenášejí aktivované AK při proteosyntéze z cytoplazmy do místa proteosyntézy – na ribozom –každá tRNA přenáší jen jeden druh AK

15 Replikace DNA 1.Uvolnění nadšroubovicového vinutí Enzym topoizomeráza 2.Vazba iniciačních proteinů na replikační počátky Specifické sekvence nukleotidů

16 Replikace DNA 3.Vznik replikační vidličky Po rozvolnění DNA vznikají dvě replikační vidličky („Y“), na které se naváží proteiny replikačního aparátu Replikační aparát DNA – polymeráza: Katalyzuje připojování nukleotidů n 3´konci DNA (prodlužuje vlákno), tj. má polymerační funkci ve směru 5´ 3´. Má ale také 3´ 5´ nukleázovou aktivitu (význam při opravě chyb). Primáza: Katalyzuje vznik oligonukleotidu RNA (10 b), který se připojí na začátek jednovláknové DNA (tím vytvoří krátké dvouvlákno, které dál prodlužuje DNA – polymeráza).

17 Replikace DNA 4.Růst nového dvouvlákna DNA DNA je syntetizována pouze ve směru 5´  3´ !!! 2 typy růstu: 1. vedoucí řetězec (5´  3´ přímo) – růst kontinuálně 5´  3´ 2. váznoucí (opožďující se) řetězec (5´  3´ po částech) – růst diskontinuálně 3´      5´ Okazakiho fragmenty Okazakiho fragmenty vzájemně je spojuje DNA - ligáza

18 Replikace DNA © Espero Publishing, s.r.o.

19 Replikace DNA © Espero Publishing, s.r.o.

20 Replikace DNA Ukončení replikace lineárních molekul DNA Oprava chyb

21 Transkripce Přepis DNA do RNA Iniciace RNA – polymeráza, iniciační místo Elongace (prodlužování) Templát Transkripční bublina Směr 5´ 3´ Terminace Postranskripční modifikace

22 Transkripce © Espero Publishing, s.r.o.

23 Translace Biosyntéza polypeptidů řízená na mRNA Překlad z jazyka nukleotidů (4-písmenná abeceda) do jazyka AK (21-písmenná abeceda) mRNA – kodon tRNA – antikodon tRNA – AK Degenerovaný kód Iniciační a terminační kód

24 Genetický kód Kombinace tří nukleotidů kóduje 1 AK 64 možných variant (61 je využito pro AK) Triplet nukleotidů v mRNA = kodon Univerzální u všech organismů

25 tRNA © Espero Publishing, s.r.o.

26 Translace Proteosyntetický aparát – uskutečňuje proteosyntézu mRNA ribozomy – místa syntézy proteinů tRNA – řadí AK podle tripletů volné AK ATP – zdroj energie řada enzymů a tzv. pompcných faktorů

27 Translace © Espero Publishing, s.r.o. Ribosom pomáhá připojovat antikodon tRNA ke kodonu mRNA za postupného prodlužování řetězce peptidu ve směru 5´- 3´.

28 Souhrn procesů proteosyntézy

29 Konec


Stáhnout ppt "Nukleové kyseliny RNDr. Naďa Kosová. Historie objevu 1869 - Friedrich Miescher –Jádra leukocytů z hnisu chirurgických obvazů 1930 – 1940 tetranukleotidová."

Podobné prezentace


Reklamy Google