Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virové infekce prasete

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virové infekce prasete"— Transkript prezentace:

1 Virové infekce prasete

2 Virové infekce respiratorního aparátu
PRRS Cirkovirus (PCV2) Respiratorní koronavirus prasat Virus Aujeszkyho choroby Virus inkluzní rhinitidy prasat Virus influenzy prasat

3 Virus porcinního reprodukčního a respiratorního syndromu prasat
PRRS Virus porcinního reprodukčního a respiratorního syndromu prasat Arterivirus s afinitou k respiratornímu a reprodukčnímu systému Antigenně variabilní, s rozdíly mezi evropským a americkým genotypem Kmeny se liší i patogenitou

4 Patogeneze Infekce respiratorní cestou –aerosolem
PRRS Patogeneze Infekce respiratorní cestou –aerosolem Cílové buňky pro primární replikaci jsou alveolární makrofágy Respiratorní příznaky bývají u selat od stáří 3 týdnů Protilátky mohou usnadnit šíření viru (enhancement infekce)

5 PRRS virémie × protilátky

6 PRRS Změny Periokulární edém, konjunktivitis, modré zabarvení uší, rypáku, vulvy Intersticiální pneumonie, ztráta řasinkového epitelu, degradace epiteliálních buněk

7 Circovirus prasat typ 2 PCV-2 PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) Syndrom circovirového chřadnutí selat

8 Příznaky Postižena selata ve stáří 5 – 12 týdnů Respirační potíže
PCV-2 Postižena selata ve stáří 5 – 12 týdnů Respirační potíže Poruchy růstu Zvětšené mízní uzliny Anemie, ikterus Teplota

9 PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) Syndrom cirkovirového chřadnutí selat

10 Patogeneze stále nejasná !!
PCV-2 PPV PRRS Stres ? Imunostimulace Imunosuprese PMWS PCV-2 + imunomodulace = PMWS

11 Imunosuprese u cirkovirového onemocnění
Lymfoidní deplece Ztráta lymfatické folikulů Atrofie lymfatické orgánů Snížení počtu cirkulujících B i T lymfocytů Sekundární infekce Netvoří protilátky Neodpovídají na vakcinaci

12 PRDC – PCV2 Komplex respiratorních onemocnění prasat Multietiologické
U věkové kategorie 16 a více týdnů Virus jen v plicní tkáni, MU beze změn

13 Influenza prasat Akutní, horečnaté onemocnění
Záchvaty kašle, horečka, výtok z očí a nosu Zvířata onemocnění téměř současně, téměř se nehýbají Kolostrální protilátky mírní příznaky, ale nechrání před infekcí a brání navození aktivní imunity

14 Respiratorní coronavirus prasat
Respiratorní varianta viru TGE Mírná forma respiratorního onemocnění ve věku 4 – 7 týdnů Systémové IgG - rychlé řešení

15 Virus Aujeszkyho choroby
Prase je primární hostitel a jediný přirozený rezervoár viru Přenos respiratorní cestou Inkubační doba 2-3 dny Primární replikace viru v orofaryngu Latentní infekce v g. trigeminale

16 Virus Aujeszkyho choroby
Horečka, anorexie, zvracení, respiratorní potíže, ataxie, třes 100% mortalita po narození, od 3týdnů věková rezistence Pneumonie Nekrotická tonzilitis Keratokonjunktivitis

17 Bakteriální infekce dýchacího ústrojí

18 Dýchací ústrojí I. neprogresivní rhinitis atroficans (bordetelóza)
Bordetella bronchiseptica 1 potenc. sulfonamidy i.m.,p.o. progresivní rhinitis atroficans (toxinogenní pasteurelóza) Pasteurella multocida (dermonekrotoxin- pozitivní)

19 Dýchací ústrojí II. Pneumonie (enzootická pneumonie)
Mycoplasma hyopneumoniae/ M.hyorhinis (akutní pasteurelóza) P. multocida typ A, D,. Bordetella bronchiseptica (selata od 3.až 4.dne) Arcanobacterium pyogenes Streptococcus suis (sérovar 2,1, 7)

20 Dýchací ústrojí III. Pleuropneumoniae
(pleuropneumonie perakutní nebo akutní), A.pleuropneumoniae (pleuropneumonie chronická) A.pleuropneumoniae pleuritida Haemophilus parasuis

21 Virové infekce urogenitálního aparátu
Parvovirus prasat Virus PRRS Virus Aujeszkeho choroby Circovirus prasat La piedad virus

22 PRRS Aborty, předčasné porody, slabá selata, agalakcie
Projevy v pozdní březosti Procento zmetání se regionálně liší Virus se šíří infikovanými makrofágy Placenta je do ½ březosti nepermeabilní Na zmetcích nejsou makroskopické změny

23 PDNS (Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome) Syndrom dermatitidy a nefropatie prasat

24 Patogeneze Inkubační doba 7 – 10 dnů
PCV-2 Inkubační doba 7 – 10 dnů Maximální vylučování viru 3. – 13. den po infekci Délka vylučování 10 – 35 dnů, močí, trusem, semenem, nosními sekrety

25 Cirkovirové onemocnění
Virus je vylučován semenem kanců Transplacentární infekce Aborty Mumifikované plody Mrtvě narozená selata Kongenitální tremor ??

26 Postižené kategorie prasat
PCV-2 PRRS Selata PMWS PDNS PRDC Sekundární infekce Prasnice Reprodukční potíže Selata Pneumonie PRDC Sekundární infekce Prasnice Reprodukční potíže Kanci

27 Způsoby šíření PCV-2 PRRS Aerogenní přenos Kontaktem Orofekální přenos
Transplacentární infekce Vylučování semenem Aerogenní přenos Kontaktem Transplacentární infekce Vylučování semenem

28 Diagnostika PCV-2 PRRS Kvantifikace viru Průkaz protilátek nemá význam
Průkaz viru (RT-PCR) Průkaz protilátek má jen orientační význam

29 Parvovirus prasat Enzootický průběh
Infekce oronazální cestou, vylučování viru fécés přetrvává až 14 dní Virémia – transplacentární infekce Infekce do ½ březosti – reprodukční poruchy – přebíhání, mumifikace plodu Postiženo může být jen jeden plod z vrhu Infekce novorozených selat a dospělých je inaparentní

30 Virus Aujeszkyho choroby
U prasnic zmetání, předčasný porod nebo mumifikace plodu K abortu dochází do 10 dnů po infekci Dočasné snížení fertility (periorchitidy) u kanců

31 Enterovirus prasat SMEDI syndrom

32 Virové infekce gastrointestinálního aparátu
Virus infekční gastroenteritis prasat Rotavirus prasat Virus klasického moru prasat Virus vesikulární stomatitidy prasat Virus epizootického průjmu prasat

33 Virus infekční gastroenteritis prasat
Enzootické onemocnění Coronavirus s tropismem ke zralým enterocytů Infekce orální cestou Náhlý počátek, inkubace 2-3 dny Malabsorpční syndrom, vodnatý průjem Mortalita (2-3 dny po začátku průjmu) klesá s věkem (do 14 dnů až 100%)

34 Virus infekční gastroenteritis prasat
Sérové protilátky nechrání Pro ochranu je nezbytná laktogenní imunita - IgA

35 Virus epizootického průjmu prasat
Virus podobný TGE Postihuje starší věkové kategorie Vyskytuje se v jediném sérotypu Patogeneze podobná jako u TGE, mírnější průběh Nemožná kultivace na BK

36 Virus epizootického průjmu prasat
Protilátky se objevují za 2 – 3 týdny po infekci a perzistují více než 2 roky. Nejsou ukazatelem chráněnosti, jsou jen důkazem proběhlé infekce. Protektivní význam mají kolostrální protilátky, chrání 4 – 5 měsíců.

37 Rotavirus prasat Ubikvitární virus
Hostitelská specificita, ale křížová reakce Kritické období 1 – 3 týdny 2-7 dní po odstavu Bílý, žlutý vodnatý průjem Patogeneze obdobná jako u TGE

38 TRÁVICÍ ÚSTROJÍ I. nekrotická stomatitida Fusobacterium necroforum,
Staphylococcus aureus gastritis H. suis enteritis/ /enterotoxikóza/enterotoxemie

39 Trávící ústrojí II. enteritis/ /enterotoxikóza/enterotoxemie
kolibacilóza:neonatalní průjmy, F4, F5, F6, ST, LT E.coli (ETEC,ETEEC) průjmy po odstavu F18, F4 edémová choroba VT nekrotická enteritida selat do 14 dnů C. perfringens typ C C. perfringens typ A ? salmonelová enterokolitda Salmonella Typhimurium Salmonella Choleraesuis

40 Trávící ústrojí III. Bacillus cereus (ET+).
proliferativní enteropathie ("ileitis") Lawsonia intracellularis dyzenterie prasat Brachyspira hyodysenteriae spirochetóza kolonu Brachyspira pilosicoli polyserositida a peritonitida H.parasuis M.hyopneumoniae

41 Virové infekce CNS Virus Aujeszkyho choroby Enterovirus prasat
Hemaglutinující virus encephalitidy selat Nipah virus

42 Teschovirus prasat Enterovirus prasat
Picornavirus Polioencephalomyelitis, časté inaparentní infekce Vysoce virulentní kmeny (sérotyp 1) vyvolávají Těšínskou chorobu s vysokou mortalitou Pomnožení v mononukleárních buňkách Lamina propria, hematogenní rozsev do CNS Horečka, ataxie, křeče, paralýza

43 Hemaglutinující virus encephalitidy selat
Postihuje selata do 3 týdnů stáří Encephalitis, anorexie, zvracení Antigenně jednotný Aglutinuje erys. krys, myší, krůt

44 Virus Aujeszkyho choroby
Pseudorabies Jen u selat Deprese, ataxie, třes, křeče, pruritus Nehnisavá meningoencephalitis a ganglioneuritis

45 Virové infekce kůže Circovirus prasat 2 Virus neštovic prasat SLAK
Virus vezikulárního exanthému prasat Virus vezikulárního onemocnění prasat

46 Bakteriální infekce kůže
exudativní epidermitida selat Staphylococcus hyicus pustulární dermatitida selat Staphylococcus aureus erysipel-červenka Erysipel.rhusiopathiae abscesy Actinomyces pyogenes, S.porcinus, F.necroforum m.

47 KREVNÍ OBĚH septikemie selat Salmonella Choleraesuis E.rhusiopathiae
Streptococcus suis a pyogenní druhy Actinobacillus suis, A.pleuropneumoniae, H.parasuis E.coli endokarditida Streptococcus suis, A.pleuropneumoniae

48 POHYBOVÉ ÚSTROJÍ artritida-polyartritida Streptococcus suis,
S.dysgalactiae, H.parasuis Mycoplasma hyosinoviae, M.hyorhinis Actinobacillus suis Arcanobacterium pyogenes, E.rhusiopathiae


Stáhnout ppt "Virové infekce prasete"

Podobné prezentace


Reklamy Google