Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Virové infekce prasete. Virové infekce respiratorního aparátu  PRRS  Cirkovirus (PCV2)  Respiratorní koronavirus prasat  Virus Aujeszkyho choroby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Virové infekce prasete. Virové infekce respiratorního aparátu  PRRS  Cirkovirus (PCV2)  Respiratorní koronavirus prasat  Virus Aujeszkyho choroby."— Transkript prezentace:

1 Virové infekce prasete

2 Virové infekce respiratorního aparátu  PRRS  Cirkovirus (PCV2)  Respiratorní koronavirus prasat  Virus Aujeszkyho choroby  Virus inkluzní rhinitidy prasat  Virus influenzy prasat

3 Virus porcinního reprodukčního a respiratorního syndromu prasat  Arterivirus s afinitou k respiratornímu a reprodukčnímu systému  Antigenně variabilní, s rozdíly mezi evropským a americkým genotypem  Kmeny se liší i patogenitou PRRS

4 Patogeneze  Infekce respiratorní cestou –aerosolem  Cílové buňky pro primární replikaci jsou alveolární makrofágy  Respiratorní příznaky bývají u selat od stáří 3 týdnů  Protilátky mohou usnadnit šíření viru (enhancement infekce) PRRS

5 PRRS virémie × protilátky

6 Změny  Periokulární edém, konjunktivitis, modré zabarvení uší, rypáku, vulvy  Intersticiální pneumonie, ztráta řasinkového epitelu, degradace epiteliálních buněk PRRS

7 Circovirus prasat typ 2   PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) Syndrom circovirového chřadnutí selat PCV-2

8 Příznaky Postižena selata ve stáří 5 – 12 týdnů  Respirační potíže  Poruchy růstu  Zvětšené mízní uzliny  Anemie, ikterus  Teplota PCV-2

9 PMWS (Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome) Syndrom cirkovirového chřadnutí selat

10 PCV-2 PPV PRRS Stres ? Imunostimulace Imunosuprese PMWS Patogeneze stále nejasná !! PCV-2 + imunomodulace = PMWS

11 Imunosuprese u cirkovirového onemocnění  Lymfoidní deplece  Ztráta lymfatické folikulů  Atrofie lymfatické orgánů  Snížení počtu cirkulujících B i T lymfocytů  Sekundární infekce  Netvoří protilátky  Neodpovídají na vakcinaci

12 PRDC – PCV2  Komplex respiratorních onemocnění prasat  Multietiologické  U věkové kategorie 16 a více týdnů  Virus jen v plicní tkáni, MU beze změn

13 Influenza prasat  Akutní, horečnaté onemocnění  Záchvaty kašle, horečka, výtok z očí a nosu  Zvířata onemocnění téměř současně, téměř se nehýbají  Kolostrální protilátky mírní příznaky, ale nechrání před infekcí a brání navození aktivní imunity

14 Respiratorní coronavirus prasat  Respiratorní varianta viru TGE  Mírná forma respiratorního onemocnění ve věku 4 – 7 týdnů  Systémové IgG - rychlé řešení

15 Virus Aujeszkyho choroby  Prase je primární hostitel a jediný přirozený rezervoár viru  Přenos respiratorní cestou  Inkubační doba 2-3 dny  Primární replikace viru v orofaryngu  Latentní infekce v g. trigeminale

16 Virus Aujeszkyho choroby  Horečka, anorexie, zvracení, respiratorní potíže, ataxie, třes  100% mortalita po narození, od 3týdnů věková rezistence  Pneumonie  Nekrotická tonzilitis  Keratokonjunktivitis

17 Bakteriální infekce dýchacího ústrojí

18 Dýchací ústrojí I.  neprogresivní rhinitis atroficans  (bordetelóza)  Bordetella bronchiseptica 1 potenc. sulfonamidy i.m.,p.o.  progresivní rhinitis atroficans  (toxinogenní pasteurelóza)  Pasteurella multocida  (dermonekrotoxin- pozitivní)

19 Dýchací ústrojí II.  Pneumonie (enzootická pneumonie)  Mycoplasma hyopneumoniae/  M.hyorhinis (akutní pasteurelóza)  P. multocida typ A, D,.  Bordetella bronchiseptica  (selata od 3.až 4.dne)  Arcanobacterium pyogenes  Streptococcus suis (sérovar 2,1, 7)

20 Dýchací ústrojí III.  Pleuropneumoniae (pleuropneumonie perakutní nebo akutní),  A.pleuropneumoniae (pleuropneumonie chronická)  A.pleuropneumoniae pleuritida  Haemophilus parasuis

21 Virové infekce urogenitálního aparátu  Parvovirus prasat  Virus PRRS  Virus Aujeszkeho choroby  Circovirus prasat  La piedad virus

22 PRRS  Aborty, předčasné porody, slabá selata, agalakcie  Projevy v pozdní březosti  Procento zmetání se regionálně liší  Virus se šíří infikovanými makrofágy  Placenta je do ½ březosti nepermeabilní  Na zmetcích nejsou makroskopické změny

23 PDNS (Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome) Syndrom dermatitidy a nefropatie prasat

24 Patogeneze  Inkubační doba 7 – 10 dnů  Maximální vylučování viru 3. – 13. den po infekci  Délka vylučování 10 – 35 dnů, močí, trusem, semenem, nosními sekrety PCV-2

25 Cirkovirové onemocnění  Virus je vylučován semenem kanců  Transplacentární infekce –Aborty –Mumifikované plody –Mrtvě narozená selata –Kongenitální tremor ??

26 Postižené kategorie prasat  Selata –PMWS –PDNS –PRDC –Sekundární infekce  Prasnice –Reprodukční potíže  Selata –Pneumonie –PRDC –Sekundární infekce  Prasnice –Reprodukční potíže  Kanci

27 Způsoby šíření  Aerogenní přenos  Kontaktem  Orofekální přenos  Transplacentární infekce  Vylučování semenem  Aerogenní přenos  Kontaktem  Transplacentární infekce  Vylučování semenem

28 Diagnostika  Kvantifikace viru  Průkaz protilátek nemá význam  Průkaz viru (RT- PCR)  Průkaz protilátek má jen orientační význam

29 Parvovirus prasat  Enzootický průběh  Infekce oronazální cestou, vylučování viru fécés přetrvává až 14 dní  Virémia – transplacentární infekce  Infekce do ½ březosti – reprodukční poruchy – přebíhání, mumifikace plodu  Postiženo může být jen jeden plod z vrhu  Infekce novorozených selat a dospělých je inaparentní

30 Virus Aujeszkyho choroby  U prasnic zmetání, předčasný porod nebo mumifikace plodu  K abortu dochází do 10 dnů po infekci  Dočasné snížení fertility (periorchitidy) u kanců

31 Enterovirus prasat  SMEDI syndrom

32 Virové infekce gastrointestinálního aparátu  Virus infekční gastroenteritis prasat  Rotavirus prasat  Virus klasického moru prasat  Virus vesikulární stomatitidy prasat  Virus epizootického průjmu prasat

33 Virus infekční gastroenteritis prasat  Enzootické onemocnění  Coronavirus s tropismem ke zralým enterocytů  Infekce orální cestou  Náhlý počátek, inkubace 2-3 dny  Malabsorpční syndrom, vodnatý průjem  Mortalita (2-3 dny po začátku průjmu) klesá s věkem (do 14 dnů až 100%)

34 Virus infekční gastroenteritis prasat  Sérové protilátky nechrání  Pro ochranu je nezbytná laktogenní imunita - IgA

35 Virus epizootického průjmu prasat  Virus podobný TGE  Postihuje starší věkové kategorie  Vyskytuje se v jediném sérotypu  Patogeneze podobná jako u TGE, mírnější průběh  Nemožná kultivace na BK

36 Virus epizootického průjmu prasat  Protilátky se objevují za 2 – 3 týdny po infekci a perzistují více než 2 roky. Nejsou ukazatelem chráněnosti, jsou jen důkazem proběhlé infekce.  Protektivní význam mají kolostrální protilátky, chrání 4 – 5 měsíců.

37 Rotavirus prasat  Ubikvitární virus  Hostitelská specificita, ale křížová reakce  Kritické období  1 – 3 týdny  2-7 dní po odstavu  Bílý, žlutý vodnatý průjem  Patogeneze obdobná jako u TGE

38 TRÁVICÍ ÚSTROJÍ I.  nekrotická stomatitida  Fusobacterium necroforum,  Staphylococcus aureus  gastritis  H. suis  enteritis/ /enterotoxikóza/enterotoxemie

39 Trávící ústrojí II.  enteritis/ /enterotoxikóza/enterotoxemie  kolibacilóza:neonatalní průjmy, F4, F5, F6, ST, LT  E.coli (ETEC,ETEEC) průjmy po odstavu F18, F4  edémová choroba VT  nekrotická enteritida selat do 14 dnů  C. perfringens typ C  C. perfringens typ A ?  salmonelová enterokolitda  Salmonella Typhimurium  Salmonella Choleraesuis

40 Trávící ústrojí III.  Bacillus cereus (ET+).  proliferativní enteropathie ("ileitis")  Lawsonia intracellularis  dyzenterie prasat  Brachyspira hyodysenteriae  spirochetóza kolonu  Brachyspira pilosicoli  polyserositida a peritonitida  H.parasuis  M.hyopneumoniae

41 Virové infekce CNS  Virus Aujeszkyho choroby  Enterovirus prasat  Hemaglutinující virus encephalitidy selat  Nipah virus

42 Teschovirus prasat Enterovirus prasat  Picornavirus  Polioencephalomyelitis, časté inaparentní infekce  Vysoce virulentní kmeny (sérotyp 1) vyvolávají Těšínskou chorobu s vysokou mortalitou  Pomnožení v mononukleárních buňkách Lamina propria, hematogenní rozsev do CNS  Horečka, ataxie, křeče, paralýza

43 Hemaglutinující virus encephalitidy selat  Postihuje selata do 3 týdnů stáří  Encephalitis, anorexie, zvracení  Antigenně jednotný  Aglutinuje erys. krys, myší, krůt

44 Virus Aujeszkyho choroby  Pseudorabies  Jen u selat  Deprese, ataxie, třes, křeče, pruritus  Nehnisavá meningoencephalitis a ganglioneuritis

45 Virové infekce kůže  Circovirus prasat 2  Virus neštovic prasat  SLAK  Virus vezikulárního exanthému prasat  Virus vezikulárního onemocnění prasat

46 Bakteriální infekce kůže  exudativní epidermitida selat  Staphylococcus hyicus  pustulární dermatitida selat  Staphylococcus aureus  erysipel-červenka  Erysipel.rhusiopathiae  abscesy  Actinomyces pyogenes,  S.porcinus, F.necroforum m.

47 KREVNÍ OBĚH  septikemie selat  Salmonella Choleraesuis  E.rhusiopathiae  Streptococcus suis  a pyogenní druhy  Actinobacillus suis,  A.pleuropneumoniae,  H.parasuis  E.coli  endokarditida  Streptococcus suis,  A.pleuropneumoniae

48 POHYBOVÉ ÚSTROJÍ  artritida-polyartritida  Streptococcus suis,  S.dysgalactiae, H.parasuis  Mycoplasma hyosinoviae,  M.hyorhinis  Actinobacillus suis  Arcanobacterium pyogenes, E.rhusiopathiae


Stáhnout ppt "Virové infekce prasete. Virové infekce respiratorního aparátu  PRRS  Cirkovirus (PCV2)  Respiratorní koronavirus prasat  Virus Aujeszkyho choroby."

Podobné prezentace


Reklamy Google