Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář IT pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina Únor 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář IT pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina Únor 2015."— Transkript prezentace:

1 Seminář IT pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina Únor 2015

2 Výsledky dotazníkové šetření

3  antivir  kabeláže - vybudování síť. Infrastruktury  propojení optickým vláknem  sw pro evidenci sw a hw  datové úložiště  virtualizační SW switch  NAS  dataprojektory  notebooky  kamery pro kamer. Systém  wifi AP  tablety

4 Výsledky dotazníkové šetření Veřejné zakázky – termíny (návrh)  Stanice – březen 2015  Tiskárny, multifunkce – duben 2015  Firewally – červen 2015  Servery pro virtualizaci – červenec 2015

5 Výsledky dotazníkové šetření

6 FOND VYSOČINY – GRANTOVÉ PROGRAMY ODBORU INFORMATIKY PRO ROK 2015 -Informační a komunikační technologie 2015 - 3 200 000 Kč -Infrastruktura ICT 2015 – 2 500 000 Kč

7 715.4.2015 FOND VYSOČINY Informační a komunikační technologie 2015

8 815.4.2015

9 9  Sdílené služby  Centrální hostované spisová služba – 120 organizací  Zahrnuje el. podatelu, aktivní DS, připojení k ISDS, el. podpis…  GIS kraj – 20 organizací, 5 on-line, 20 mapových služeb  Centrální hosting – 20 serverů PO  Sekundární nod clusteru ERP zdrav. organizací – 7 PO  Nepotřebný majetek – centrální evidence – všechny PO  Evidence veřejných zakázek, profily zadavatele – všechny PO  Evidence PO, kontakty, Rejstřík PO, ePUSA – všechny PO  Sdílené služby pro eHealth – celkem 8 systémů  Sdílené služby v oblasti kultury – celkem 4 systémy  Administrace telefonie (pevná, mobilní) - všechny PO  Ostatní služby  Standard vybavenosti PO – dotace, vyhodnocování - eKraj  Konzultace projektů, stavební akce  IT bezpečnost – prevence, regionální CSIRT, soutěž IT podpora pro příspěvkové organizace

10 10  Rámcová smlouva – stále v platnosti (doba neurčitá)  Stále lze přistupovat  Pevná telefonie – GTS, dnes T-Mobile  Nabídka na přechod na IP telefonii  Vyřešeno o prostřednictvím ROWANetu  FlatRate tarif  Mobilní telefonie –T-Mobile  Jednání o úpravě tarifů  Navýšení FUPu na data  Dva modely pro zaměstnance  doplňkové SIM – účtování přes organizaci  T-Mobile program – účtování přímo osobě (horší tarify, ale stále PPS) Kontakt: mayerova.k@kr-vysocina.czmayerova.k@kr-vysocina.cz Telefonie

11 1115.4.2015 KIVS – ROWANet – stav 2015

12 Světlá nad Sázavou Konektivita do sítě INTERNET

13 13 Spolupráce s akademickým sektorem Projekt EIGER - Infrastruktura datových úložišť (http://du.cesnet.cz/)  3 lokality – Plzeň, Brno, Jihlava  Umístěno v budově D, instalováno duben 2013  Datové úložiště s hierarchickým modelem (typu HSM – Hierarchical Storage Management) spočívá v tom, že méně často používaná data jsou odsouvána na levnější média s vyšší kapacitou, většinou pásky.  TIER1 – IBM DCS3700, 342 ks 3TiB SAS disků (čistá kapacita 804 TiB)  TIER2 – PROMISE 748 ks 4TiB disků, (čistá kapacita 2 496 TiB)  Pásková knihovna IBM TS3500 ( čistá kapacita 3 744 TiB)

14  Technologické centrum kraje  Konečná realizace v dubnu 2012  Náklady 28 mil Kč; dodavatele Autocont CZ  Základní hostingová a provozní infrastruktura kraje  Vysoká dostupnost (99,9%) a škálovatelnost  Provoz ve dvou lokalitách (KrÚ, Nemocnice Jihlava)  Pokročilé techniky virtualizace (VMW, FalconStor)  Cca 30 systémových služeb  Garantované datové úložiště (CAS – HCP300)  Replikace dat do 10ti lokalit, 300TB  2Gbps AS konektivita do veřejného inetu i KIVS Technologické centrum kraje – TCK 14

15 15 Služby TC kraje Používané služby TCK  spisová služba pro PO kraje  garantovaný archiv - el. spisovna – DESA ICZ  krajské digitální úložiště – KDU – NAS- Alfresco  Digitalizační linka – KDJ – HB, 10TB dat  zálohování a archivace – 5 PO, 5 měst, zálohy serverů a stanic KrÚ  GIS – krajský geoportál (data ISKN, krajský portál ÚAP)  Rozhraní základních registrů (ISZR) – Proxio Marbes  Groupware – MSE 2012 + Sharepoint (500 mailboxů)  externí certifikační autorita (pro systémové služby)  datová úložiště – pokračování regionální SAN  obecný hosting – aplikační, virtuální, fyzický  eHealth služby – eAmbulance, eMedocs, SWLab, Alucid, ERP – QI  Vysokokapacitní zálohy – Cesnet – eIGER  Identity management – IDM systém Autocont  Krajský systém vyrozumění – O2  Regionální systém videokonferencí CISCO  Výrazně rozšířený fyzický hosting (budova D)

16 16  Regionální SAN  Realizace v roce 2007  Datové úložiště v 10ti lokalitách v kraji  Kapacita přes 300 TB  Pokročilé zálohování, replikace, mirroring  Přes 80 úloh ukládání dat  Využívá 20 organizací  Cca 15 diskových polí různých výrobců  Integrace prostřednictvím FalconStor IPStor, replikace, iSCSI Infrastruktura úložišť – Regional SAN

17 17 Infrastruktura úložišť – regionální SAN

18 Digitalizace v rámci úřadu Procesní řízení – elektronický oběh a schvalování dokumentů MS Sharepoint + NINTEX Cestovní příkazy, dovolenky, nepřítomnost, zastupování, objednávky, žádanky, dohody, pověření... Skenování papírových dokumentů MyQ – centrální řízení Decentralizovaný výkon Faktury, smlouvy, písemnosti

19 Digitalizace a ukládání - další kroky KDJ – plán digitalizace, zkušební digitalizace (knihovna) Priority: 1)Digitalizace fondů knihoven 2)Digitalizace speciálních předloh (fotografie a negativy z muzeí) 3)Digitalizace fondů okresních archivů (kde je původcem samospráva) 4)Digitalizace fondů městských archivů 5)Fondy PO kraje a měst 6)Ostatní fondy

20 Vybavení Robotický skener Velkoplošný skener Válcový skener Kancelářský skener www.kdjvysocina.cz Sirius (Elsyst) PageImprover (4DB) Kevis TCK + SAN + NAS

21 Muzea a galerie on-line Digitalizace v muzeích a galeriích  Finance ROP + kraj  2D a 3D digitalizace  5000 sbírkových předmětů  Webový portál (Vismo)  Informační kiosky (50ks)  Ukládání dat v TCK – sdílení struktur s TCK  Vedeno Muzeem Vysočiny Pelhřimov a odborem kultury KrÚ http://www.mgvysociny.cz/ 3D digitalizace  Ruční 3D barevný skener (ZScannerTM 700 CX + Geomagic)  Výstup do 3D PDF (1800 ks)

22 Krajská digitální spisovna KDS  DESA - ICZ  Implementace nad HCAP300  Vazba na SPS Ginis a SPS Geovap  Diskuze s NDA  02/2015 – první ruční předání digitálních písemností do NDA  Velké nejasnosti v technickém provedení NSESSS  ORP i PO stále v očekávání  Složitá implementace LTV podpisů

23 -23- Museum4U – spolupráce s Taiwanem Home PageGuide Page (Tabs) Keypad to enter Guide Page Control options Intro Tab Album Tab Media Tab Footprint Tabs Profile Page Service PageFloorplan Page HowToUse Page Language Bar

24 -24- Tag Card Specification  Philip Mifare 1K Card or compatible.  ISO PVC Smart Card  Size: 86×54×0.8(+/-0.04) mm  Weight: 5.8g+/-0.5g  Color: white  Temperature: -10 and +50 °C  Available at 13.56MHz (NFC)  Deliver Quantity: 500 Layout Planning  Vysocina Logo printed at above.  NFC logo to indicate NFC touchable  Label Sticker 5cmx4cm where QR-Code 3cmx3cm Tag ID number Label (~5cmx4cm) Double-Side Adhesive in the back of card 2319 3cm NFC Tag Card

25 El. kriminalita - Vysočina Elektronická kriminalita v Kraji Vysočina  elektronický obchod, podvody  elektronická komunikace (e-mail, IRC, ICQ)  útoky na počítačová data, neoprávněný přístup, manipulace s daty  výhružky, vydírání a šíření poplašných zpráv v síti Internet  mravnostní kriminalita v síti Internet  extrémismus v síti Internet  monitorování sítě Internet (WWW, FTP, UseNet)  operativní vyhodnocování dat pomocí specializovaného software  trestná činnost v souvislosti s porušováním autorských práv v podsítích P2P (DC++, Kazaa,aj.)  porušování duševního vlastnictví neoprávněným užíváním softwaru buď domácím uživatelem nebo pro komerční účely  výroba nelegálního softwaru  neoprávněné užití databází nebo HTML kodu

26 Portál eBezpečnosti Portál eBezpečnosti http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnosthttp://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost –aktuální informace o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti el. bezpečnosti (semináře, školení, dokumenty, apod.) –portál Kam se obrátit s problémy návody pro jednotlivé cílové skupiny (děti a studenti, občané, rodiče, firmy a organizace) co dělat, pokud se stanou obětí el. kriminality aktuální kauzy z této oblasti návody jak předcházet problémům s elektronickou bezpečností

27 Soutěž: Internet - se mnou se bát nemusíš!

28 Značka Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET  Určena pro ICT společnosti v Kraji Vysočina  Cíle značky zvýšení obecného povědomí o rizicích el. médií u veřejnosti zvýšení technické úrovně bezpečnosti ICT v Kraji Vysočina propagace bezpečného využití ICT vznik sítě dodavatelů s garantovanou službou  ICT společnosti se zavazují propagaci značky na svých stránkách předávání materiálů o el. bezpečnosti zákazníkům (letáky, minimální bezp. standardy) hlášení bezpečnostních incidentů z oblasti el. bezpečnosti KrÚ nebo CSIRT.CZ produkt ISP musí naplňovat myšlenku elektronické bezpečnosti (zabezpečené rozhraní k veřejné síti, monitoring a sběr provozních dat, apod.)

29 Značka Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET

30 Informace od bezpečnostního analytika OAPŘ

31 Prodej nepotřebného SW

32 Portál PO

33 Portál PO - IDM Martin Hadrava – hadrava.m@kr-vysocina.czhadrava.m@kr-vysocina.cz Možnost povolení o-XXX účtu vůči EDUROAM (realm @kr-vysocina.cz)

34 EDUROAM REALM @kr-vysocina.cz Radek Brychta– brychta.r@kr-vysocina.czbrychta.r@kr-vysocina.cz

35 Děkuji za pozornost… Kontakt Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky  pavlinec.p@kr-vysocina.cz Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava 587 33 www.kr-vysocina.cz/it www.rowanet.cz


Stáhnout ppt "Seminář IT pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina Únor 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google