Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie a embryologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie a embryologie"— Transkript prezentace:

1 Morfologie a embryologie
Ostatní smysly Morfologie a embryologie

2 Chuťový aparát Organum gustatorium
Caliculus gustatorius /= gemma gustatoria/ Porus gustatorius Jazyk, měkké patro, valeculae, epiglottis Chuťové pohárky Chuťová dráha

3 Chuťový pohárek vývoj během 11. – 13. týdne
buňky pronikají z chorda tympani, n. IX, a n. X reakce zrychleným polykáním a mimikou (26.t) tři typy buněk – celkem chuťové bb. – mikroklky sekundární receptory podpůrné bb. bazální bb.

4 Preparát 2 / Z3 (Z4)

5 Chuť základní chutě – sladká, slaná, hořká, kyselá, glutamát sodný
každý pohárek vnímá všechny chutě

6 Projekční → Vzestupné → Senzorické CHUŤOVÁ DRÁHA
3 - neuronová dráha neurony: měkké patro  nn. palatini minores  ganglion pterygopalatinum (! bez interpolace !)  n. petrosus major  ganglion geniculi  n. intermedius  nucleus tractus solitarii přední 2/3 jazyka (= dorsum linguae)  n. lingualis  chorda tympani  n. intermedius  nucleus tractus solitarii zadní 1/3 jazyka (= radix linguae)  n. IX  ganglion inf. et sup. n. IX  nucleus tractus solitarii epiglottis, aditus laryngis  n. X  ganglion inf. et sup. n. X.  nucleus tractus solitarii neurony: nucleus tractus solitarri  thalamus (nucleus ventralis posteromedialis), k motorickým jádrům hlavových nervů, do retikulární formace neurony: thalamus  mozková kůra /lobus parietalis - area 43, gyrus postcentralis/ a přední části inzuly, do gyrus parahippocampalis a habenul

7

8 Čichový aparát čichová sliznice v dutině nosní (strop, horní mušle a stěny) 5 cm2 čichový epitel čichová dráha (n.I)

9 Čichový epitel cca 13. – 15. týden – diferenciace epitelu
čtyři typy buněk bazální bb. nezralé bb. zralé bb. – cilie, axon primární receptor podpůrné bb. – jádra apikálně čichové žlázy – Bowmanovy serózní sekret, odorant-binding protein, IgA

10 Preparát 96 / A1

11 Projekční → Vzestupné → Senzorické ČICHOVÁ DRÁHA
2 - neuronová dráha neurony: neuroepithelové buňky v pars olfactoria cavitatis nasi  fila olfactoria procházejí skrze lamina cribrosa ossis etmoidalis do dutiny lební neurony: mitrální buňky v bulbus olactorius  tractus olfactorius  trigonum olfactorium  gyri olfactorii med. et lat. (= bývalá stria)  limbický systém (lobus temporalis - uncus gyri parahippocampalis /area 20/, corpus amygdaloideum, hypothalamus, corpora mamillaria)

12

13 Hmat a propriocepce senzitivní zakončení v kůži,
senzitivní zakončení v orgánech („vnitřní hmat“) ??? šlachová a svalová vřeténka Headovy zóny area nervinae, radiculares senzitivní složky hlavových a periferních nervů dráha zadních provazců, tractus spinothalamicus

14 Kožní receptory volná nervová zakončení Merkelovy terče
nemají myelinovou pochvu jsou v epidermis a v rohovce dotek, bolest, chlad, teplo ??? Merkelovy terče v basální vrstvě epidermis kůže tlustého typu z neurální lišty dotek

15 Kožní receptory Meissnerova tělíska Ruffiniho tělíska
v dermálních papilách prstů, dlaní, chodidel oválná lamelózní struktura nervová vlákna ztrácejí myelinovou pochvu dotek Ruffiniho tělíska v dermis a v kloubních pouzdrech opouzdřené tělísko natažení

16 Kožní receptory Vater-Pacciniho tělíska tělíska Krauseho, Golgiho …
největší – 2-4 mm opuzdřené – lamely z perineuria, Schwanovy bb., nemyelinizované nervové vlákno v podkoží tlak a vibrace tělíska Krauseho, Golgiho …

17 Proprioceptory golgiho šlachové vřeténko nervosvalové vřeténko
napětí šlachy, (inhibují motoneurony) nervosvalové vřeténko intrafuzální svalová vlákna dva typy inervovaná γ-motoneurony

18 Preparát 97 / A6

19 Projekční → Vzestupné → Senzitivní → Přímé: DRÁHA ZADNÍCH PROVAZCŮ
vytváří tzv. lemniskový systém = tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis 3-neuronová dráha pro hmat, vibrace, hluboký tlak, tah, propriocepce z kloubů, šlach a svalů

20 Projekční → Vzestupné → Senzitivní → Přímé → Anterolaterální systém: TRACTUS SPINOTHALAMICUS
součást tzv. anterolaterálního systému 3-neuronová dráha pro ostrou „rychlou“ bolest, teplo a chlad a hrubou citlivost

21 Projekční → Vzestupné → Senzitivní → Přímé → Anterolaterální systém: SENZITIVNÍ DRÁHY HLAVOVÝCH NERVŮ obdoba obou systémů u hlavových nervů n. V., IX. a X. lemniscus trigeminalis se přidává k lemniscus medialis


Stáhnout ppt "Morfologie a embryologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google