Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počátky Francie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0111.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počátky Francie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0111."— Transkript prezentace:

1 Počátky Francie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0111

2 Verdunská smlouva  Poté, co byla v roce 843 podepsána Verdunská smlouva, se Francká říše rozpadla na tři části.  Západofranckou část Karel Holý  Západofranckou část získal pod svůj vliv Karel Holý. rodu Karlovců do roku 987  Panovníci z rodu Karlovců se udrželi na francouzském trůně až do roku 987, ale jejich vláda nebyla pevná.  Leníci panovníka nabývali takové moci, že časem získali více majetku, než měl sám vládce. Tím rostla jejich moc, ale král se obával odebrat jim pozemky, protože potřeboval jejich podporu. Francie v rozkladu  V roce 987 vymřel rod Karlovců a Francie byla v rozkladu.

3 Hugo Kapet  Mezi mocnými pány Francie se objevil Hugo Kapet (tzn. Pláštík), který vlastnil obrovské pozemky mezi Loirou a Seinou včetně města Paříž. Kapetovců Hugo Kapet stál u zrodu středověké Francie  V roce 987 se dostal na francouzský trůn, čímž položil základ k dynastii Kapetovců, a chytrou politikou začal sjednocovat svou říši (po úmrtí leníka připojil půdu zpět ke královským statkům), čímž si upevnil svou pozici. Můžeme tedy říci, že Hugo Kapet stál u zrodu středověké Francie. primogenitura  Rod Kapetovců zůstal na francouzském trůně díky principu nástupnictví, který nazýváme primogenitura (po smrti krále vládne nejstarší syn panovníka).  Na stranu Huga Kapeta se přidala i církev  Na stranu Huga Kapeta se přidala i církev, v jejímž zájmu bylo mít silný francouzský stát, který by církev podporoval, na své straně. Byl vyhlášen tzv. boží mír, který hrozil exkomunikací tomu, kdo by napadal církevní majetek a bral majetek jiným (tak se podařilo uklidnit dravé leníky bažící po další půdě na úkor jiných).  Situace ve Francii se uklidnila a začal tak růst tohoto středověkého státu, který je od 12. století silným politickým hráčem Evropy.

4 1) Iluminace pocházející ze 14. století, která zachycuje Hugo Kapeta na francouzském trůně. Hugo Kapet

5  Během dvou století se Francie stala významnou zemí, která měla uspořádanou vnitřní politiku, která diktovala kulturu většině západní Evropy a která se účastnila křížových výprav do Svaté země.  Největším problémem tkvěl ve vztahu vůči anglickým panovníkům, kteří byli zároveň leníky francouzského krále  Největším problémem tkvěl ve vztahu vůči anglickým panovníkům, kteří byli zároveň leníky francouzského krále. Chytrou sňatkovou politikou získávali Angličané stále více území ve Francii.  Filip II. August se nejdříve pokusil anglické državy dobýt vojensky, čemuž se postavil na odpor Richard Lví srdce. Vleklé boje nepřinášely kýžený výsledek.  Obratnou politikou získal půdu zpět Filip II. August Jan Bezzemek vypovězení lenní poslušnosti většinu půdy Janovi odebral  Obratnou politikou získal půdu zpět Filip II. August, když nejdříve rozdmýchával rozpory mezi nástupci po Richardovi I. Lvím srdci. Nakonec využil pochybení Jana Bezzemka, který si vzal za manželku Isabelu z Angouleme, která byla zaslíbena jinému francouzskému šlechtici. Jan Bezzemek byl povolán jako leník francouzského krále, aby své jednání vysvětlil. Tím by však ztratil lesk anglický majestát, a proto Jan odmítl. Filip II. to vyhodnotil jako vypovězení lenní poslušnosti a většinu půdy Janovi odebral. Téměř všechny anglické državy získal do roku 1206. se Francie stává silnější než Anglie  Zisk půdy potvrdil ještě v roce 1214 v bitvě u Bouvines. Tato událost je někdy určována jako bod, kdy se Francie stává silnější než Anglie.  Filip II. podporoval umění Louvremodernizovala se Paříž  Filip II. podporoval umění. Během jeho vlády vznikla řada staveb, mimo jiné také Louvre, a modernizovala se Paříž, která se tak stala jedním z center středověkého umění a středověké vzdělanosti.

6 2) Na obrázku můžete vidět Filipovu pečeť. Filip II. August

7 Ludvík IX. Francouzský  Mezi další panovníky z rodu Kapetovců, kteří vynikají nad ostatními, patří Ludvík IX. Francouzský.  Během svého života vedl řadu válek, ale nakonec uzavřel mír jak s Anglií, se kterou probíhaly během celého 13. století vojenské střety, tak s Aragonií na jihu území. s účastí na křížových výpravách sedmé křížové výpravě do Egypta  Jeho význam bývá nejčastěji spojován s účastí na křížových výpravách, jichž se zúčastnil dvakrát. Při své první účasti na sedmé křížové výpravě (1244) do Egypta byl přes řadu úspěchů zajat a byl nucen se vzdát. Do Francie se však vrátil s uznáním zásluh celou Evropou, čímž posílil svou pozici silného panovníka.  Osudovou se mu stala účast na osmé křížové výpravě, na níž se vydal s podlomeným zdravím. Nakonec zemřel v roce 1270 na infekční chorobu (pravděpodobně tyfus).  Za své zásluhy pro církev a bohabojný život byl v roce 1297 svatořečen.

8 3) Vyobrazení Ludvíka IX. Francouzského v kronice ze 14. století. Ludvík IX. Francouzský

9 Filip IV. Sličný generálních stavů  Na konci 13. století získávala šlechta zpátky moc a chtěla se podílet na vládě. Francouzský král Filip IV. Sličný se rozhodl ustoupit a přislíbil svolávání tzv. generálních stavů (shromáždění zástupců šlechty a duchovenstva, které schvalovalo vyhlašování daní). papežesídlodo Avignonu avignonské zajetí  Filip IV. si vynahradil ztrátu světské moci posílením vlivu na církevní úřady. Přinutil papeže přestěhovat své sídlo z Říma do Avignonu (tzv. avignonské zajetí, které trvalo od roku 1309 do roku 1378).  Filip IV. se marně pokoušel najít cestu, jak naplnit královskou pokladnu čerpáním bohatství měst ve Flandrech (ani diplomaticky, ani vojensky). zrušení templářského řádu  Peníze získal jinou cestou – zasloužil se o zrušení bohatého templářského řádu, který na jeho nátlak papež Klement V. prohlásil za kacířský. Ve vykonstruovaném procesu bylo upáleno mnoho představených řádu, mezi jinými i velmistr Jaques de Molay (1314).  Posledním panovníkem zrodu Kapetvců Karel IV. Sličný 1328 Valois  Posledním panovníkem z rodu Kapetvců se stal Karel IV. Sličný, který umřel v roce 1328. Dědicem francouzské koruny se stává boční větev rodu Kapetovců – rod Valois. Přesto začal spor o francouzský trůn, do kterého se zapletlo i anglické království. Tento spor odstartoval stoletou válku.

10 4) Náhrobek Filipa IV. Sličného v bazilice Saint Denis. Filip IV. Sličný

11 5) Papežský palác poskytoval nucený azyl papežům téměř celé 14. století. Papežský palác v Avignonu

12 6) Podobizna velmistra templářského řádu, která vznikla v 19. století. Jaques de Molay

13  1) Popiš nástup Kapetovců na trůn a jejich vliv na vytvoření středověké Francie.  2) Charakterizuj vztah Filipa II. Augusta k Anglii.  3) Popiš vládu Filipa IV. Sličného.

14  ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN 80-7235-152-4.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-82-1.

15  1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/HugoKapet.jpg  2) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Sceau_Philippe_Auguste.j pg  3) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Ludvik_svaty.jpg )  4) PHGCOM. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Bust_of_Philippe_le_Bel_Sai ntDenis.jpg  5) ROSIER, Jean-Marc. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Avignon%2C_Palais_des_P apes_by_JM_Rosier.jpg  6) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 22.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/JacquesdeMolay.jpg


Stáhnout ppt "Počátky Francie Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0111."

Podobné prezentace


Reklamy Google