Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Religionistika. = věda o náboženství= věda o náboženství teologie = bohosloví, zabývá se pouze jedním náboženstvímteologie = bohosloví, zabývá se pouze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Religionistika. = věda o náboženství= věda o náboženství teologie = bohosloví, zabývá se pouze jedním náboženstvímteologie = bohosloví, zabývá se pouze."— Transkript prezentace:

1 Religionistika

2 = věda o náboženství= věda o náboženství teologie = bohosloví, zabývá se pouze jedním náboženstvímteologie = bohosloví, zabývá se pouze jedním náboženstvím religionistika z lat. religáre = svozovat, religere = odmítat, vybíratreligionistika z lat. religáre = svozovat, religere = odmítat, vybírat je poměrně mladá věda, vznikla ve 2. pol. 19. stol.je poměrně mladá věda, vznikla ve 2. pol. 19. stol. naproti tomu nábož. provází člověka už od úsvitu lidských dějinnaproti tomu nábož. provází člověka už od úsvitu lidských dějin

3 vznik - v r. 1870 přednesl Max Müller v Anglii na univerzitě 4 přednášky o nábož.vznik - v r. 1870 přednesl Max Müller v Anglii na univerzitě 4 přednášky o nábož. neoficiální vznik vědyneoficiální vznik vědy v r. 1873 vydal Max Müller Úvod do srovnávací religionistikyv r. 1873 vydal Max Müller Úvod do srovnávací religionistiky 1883 oficiální vznik relig. jako nové vědy1883 oficiální vznik relig. jako nové vědy

4 již v době antiky v 5. stol. PNL se setkáváme v dílech některých filozofů s úvahami nad nábož. – např. Xenofánes z Kolofónu – zabýval se otázkou, jaké jsou představy lidí o Bozích (vystupoval proti antropomorfismu – bozi jsou podobni lidem a mají i stejné vlastnostijiž v době antiky v 5. stol. PNL se setkáváme v dílech některých filozofů s úvahami nad nábož. – např. Xenofánes z Kolofónu – zabýval se otázkou, jaké jsou představy lidí o Bozích (vystupoval proti antropomorfismu – bozi jsou podobni lidem a mají i stejné vlastnosti

5 religionistika ve světě a u nás 1873 vznikla 1. katedra relig. v Ženevě na teologické fakultě (i v Bostonu)1873 vznikla 1. katedra relig. v Ženevě na teologické fakultě (i v Bostonu) 1877 pracoviště v Nizozemí1877 pracoviště v Nizozemí 1904 – pracoviště v Anglii na Oxfordu1904 – pracoviště v Anglii na Oxfordu 1924 – v Itálii, velké problémy s teologií1924 – v Itálii, velké problémy s teologií dnes – nejvýznamnější v Izraeli (hebrejská univerzita)dnes – nejvýznamnější v Izraeli (hebrejská univerzita)

6 u nás František Lexa, Miroslav Verner – egyptologové; Bedřich Hrozný – chetitské písmoFrantišek Lexa, Miroslav Verner – egyptologové; Bedřich Hrozný – chetitské písmo Ot. Pertold – indolog; Václav Hazura – asirologOt. Pertold – indolog; Václav Hazura – asirolog po r. 1948 byla relig. zakázána (Marx: „Náboženství je opium lidstva.“)po r. 1948 byla relig. zakázána (Marx: „Náboženství je opium lidstva.“)

7 řada religionistů byla perzekuována (Záviš Kalandra – v koncentračním táboře, uvězněn, popraven)řada religionistů byla perzekuována (Záviš Kalandra – v koncentračním táboře, uvězněn, popraven)

8 religionistika a ostatní vědy multidisciplinární věda – spolupracuje s historií, orientalistikou, archeologií, sociologií, psychologií,…)multidisciplinární věda – spolupracuje s historií, orientalistikou, archeologií, sociologií, psychologií,…)

9 náboženství druh poznání, postoj k původu světa, zkušenostdruh poznání, postoj k původu světa, zkušenost označuje aktivní i pasivní projevy člověka ve vztahu k vyšší tzv. transcendentní moci (člověka přesahující)označuje aktivní i pasivní projevy člověka ve vztahu k vyšší tzv. transcendentní moci (člověka přesahující) slovo bůh pochází ze slova bhaga = zářivé nebeské světlo nebo zdroj životaslovo bůh pochází ze slova bhaga = zářivé nebeské světlo nebo zdroj života

10 znaky náboženství víra v nadpřirozeno (magie) – bytí je považováno za dočasnévíra v nadpřirozeno (magie) – bytí je považováno za dočasné příprava na posmrtný život, další životypříprava na posmrtný život, další životy symbolysymboly kolektivní rituály –obřadykolektivní rituály –obřady vlastní mýtyvlastní mýty normy, etikanormy, etika kultkult gnóze – poznání (meditace)gnóze – poznání (meditace)

11 typy náboženství a) panteismus – ztotožňuje boha s přírodou b) polyteismus – existence více bohů c) monoteismus – jeden bůh teismus – názor, který tvrdí, že svět byl stvořen bohem a bůh ho i nadále řídí, je nejen stvořitelem ale i hybatelem deismus – bůh stvořil svět, ale už dále do něj nezasahuje (aktivní přístup člověka ke světu)

12 teorie vzniku náboženství lidé si neuměli vysvětlit některé přírodní jevylidé si neuměli vysvětlit některé přírodní jevy bohové jsou návštěvníci z vesmírubohové jsou návštěvníci z vesmíru bůh existuje, proč by nemohlo existovat nábož.bůh existuje, proč by nemohlo existovat nábož. ateismus – popírá nábož.ateismus – popírá nábož.

13 mýtus (báje) – vypravování předávané ústní tradicí v němž vystupují bohové, nadpřirozené bytostimýtus (báje) – vypravování předávané ústní tradicí v němž vystupují bohové, nadpřirozené bytosti mýty vysvětlují: vznik bohů; některé jevy; vznik světla; vznik lidímýty vysvětlují: vznik bohů; některé jevy; vznik světla; vznik lidí

14 kmenová náboženství animismus – poznává svět kolem sebe, všechno má dušianimismus – poznává svět kolem sebe, všechno má duši další: fetišismus, totemismus, šamanismusdalší: fetišismus, totemismus, šamanismus

15 etnická náboženství nejstarší nábož.nejstarší nábož. objevují se u kultur nedotčených civilizacíobjevují se u kultur nedotčených civilizací nemají písmo, nábož. si předávají v podobě mýtů ústní tradicínemají písmo, nábož. si předávají v podobě mýtů ústní tradicí oblasti: africké kmeny, Arktida, Mongolskooblasti: africké kmeny, Arktida, Mongolsko je jich největší množství, ale postupně mizíje jich největší množství, ale postupně mizí

16 rysy: rituální slavnosti – obřady, které provázejí významné okamžiky v životě jedince (přijetí mezi dospělé, sňatek, opuštění komunity, nemoc, smrt)rysy: rituální slavnosti – obřady, které provázejí významné okamžiky v životě jedince (přijetí mezi dospělé, sňatek, opuštění komunity, nemoc, smrt) šamanismus – existence kouzelníka, nadán nadpřirozenými a léčitelskými schopnostmi, hovoří se záhrobím, používá i drogyšamanismus – existence kouzelníka, nadán nadpřirozenými a léčitelskými schopnostmi, hovoří se záhrobím, používá i drogy totem- předmět, zvíře, rostlina, ztělesňuje mýtického předkatotem- předmět, zvíře, rostlina, ztělesňuje mýtického předka

17 další rysy: existence tabu, příkazy ohledně jídladalší rysy: existence tabu, příkazy ohledně jídla

18 šamanismus Mezi základní schopnosti šamana pak patří: schopnost šamana komunikace s duchy (případně bohy), a to příznivými i nepřátelskými.schopnost šamana komunikace s duchy (případně bohy), a to příznivými i nepřátelskými. schopnost šamana opustit tělo a vydat se do jiných světůschopnost šamana opustit tělo a vydat se do jiných světů schopnost šamana vstoupit do transu a mít vizeschopnost šamana vstoupit do transu a mít vize vlastnictví ochranného či pomocného ducha.vlastnictví ochranného či pomocného ducha. léčení nemocí způsobených zlých duchem či únikem duše.léčení nemocí způsobených zlých duchem či únikem duše. schopnost věštění.schopnost věštění. schopnost proměňovat se ve zvířataschopnost proměňovat se ve zvířata

19

20 fetišismus v západoafrických nábož. a Voodoov západoafrických nábož. a Voodoo nejčastější fetiší jsou krev, vlasy bělochů, kosti, kůže, drápy,…nejčastější fetiší jsou krev, vlasy bělochů, kosti, kůže, drápy,…

21 totemismus

22 reakce etnického nábož. na setkání s jinými nábož. 1) etnikum odmítne novou víru, většinou dojde k asimilaci etnic. nábož. 2) etnikum nové nábož. zcela přijme 3) nábož. synkretismus – smíšení obou nábož., vzniká nábož. třetí (severoameričtí indiáni, australská kmenová nábož.)

23 africké kulty jejich typickým rysem je animismusjejich typickým rysem je animismus názor, že svět je světem rovnocenných bytostí (lidí, zvířat, rostlin, věcí) – křovácinázor, že svět je světem rovnocenných bytostí (lidí, zvířat, rostlin, věcí) – křováci

24 kult předků – staří lidé jsou velmi vážení, velká úcta je projevována i mrtvým – věří, že mrtví lidé mohou ovlivnit současný život živýchkult předků – staří lidé jsou velmi vážení, velká úcta je projevována i mrtvým – věří, že mrtví lidé mohou ovlivnit současný život živých víra v nadpřirozenovíra v nadpřirozeno

25 nejstarší náboženství světa jsou to nejstarší nábož. o nichž máme zmínku v nejstarších písemných památkách, příp. z archeologických památekjsou to nejstarší nábož. o nichž máme zmínku v nejstarších písemných památkách, příp. z archeologických památek většinou se jedná o polyteistická nábož.většinou se jedná o polyteistická nábož. existuje tzv. panteon – soubor všech bohůexistuje tzv. panteon – soubor všech bohů

26 sumerské náboženství dílo Epos o Gilgamešovidílo Epos o Gilgamešovi příběh o Potopě světapříběh o Potopě světa epos Enuma eliš (Když nahoře – o stvoření světa a povýšení boha Marduka za nejvyššího, 1100 veršů)epos Enuma eliš (Když nahoře – o stvoření světa a povýšení boha Marduka za nejvyššího, 1100 veršů)

27 panteon vyšší bohové (Igigové) a nižší bohové (Anunakové)vyšší bohové (Igigové) a nižší bohové (Anunakové) Igigové: Anu (vládce bohů a nebes) + AntaIgigové: Anu (vládce bohů a nebes) + Anta potomci: Ištar, Enlil + Ninlila – Nusku + Šamaš; Ea + Dalgalnea; Adad potomci: Ištar, Enlil + Ninlila – Nusku + Šamaš; Ea + Dalgalnea; Adad

28 Anunakové: Ennugi – bůh podsvětíAnunakové: Ennugi – bůh podsvětí Erra – morErra – mor Ninurta – zemědělstvíNinurta – zemědělství Siduri – šenkýřka bohůSiduri – šenkýřka bohů

29 uctíváni v chrámech Zikkuratiuctíváni v chrámech Zikkurati Anu byl považován za stvořitele světaAnu byl považován za stvořitele světa Potopa světa – důležitá událost, která se vyskytuje v řadě mytologiíPotopa světa – důležitá událost, která se vyskytuje v řadě mytologií potopu vždy přežil nějaký člověk a s ním i zvířata, loď vždy uvízla na vrcholu hory, teprve 3. pták ukázal, že je na dosah pevninapotopu vždy přežil nějaký člověk a s ním i zvířata, loď vždy uvízla na vrcholu hory, teprve 3. pták ukázal, že je na dosah pevnina

30 IštarIštar

31

32 Mínojské náboženství bylo součástí krétské kultury, datuje se do období 2000-1400PNLbylo součástí krétské kultury, datuje se do období 2000-1400PNL Kréta – nejstarší stát světa, společnosti vládne králKréta – nejstarší stát světa, společnosti vládne král používali obrázkové písmo, lineární A a Bpoužívali obrázkové písmo, lineární A a B

33 nábož. vyznávalo kult ženského božstvanábož. vyznávalo kult ženského božstva hlavní místo měla bohyně Gaia (Matka) nebo Velká bohyně přírody – jejím doprovodem byl mladý bůh umírajícího a vzkříšeného zrnahlavní místo měla bohyně Gaia (Matka) nebo Velká bohyně přírody – jejím doprovodem byl mladý bůh umírajícího a vzkříšeného zrna bohyně bývala zobrazována ve zvonové sukni s odhalenými ňadrybohyně bývala zobrazována ve zvonové sukni s odhalenými ňadry jejími atributy byly posvátné býčí rohy a 2 sekyryjejími atributy byly posvátné býčí rohy a 2 sekyry

34 uznávali kult býka, který představoval plodivou sílu, podobné slavnosti jako dnešní koridauznávali kult býka, který představoval plodivou sílu, podobné slavnosti jako dnešní korida ovlivněni i Řeckem, proto uctívali i řecký pantheonovlivněni i Řeckem, proto uctívali i řecký pantheon někteří panovníci a události se staly inspirací řecké mytologieněkteří panovníci a události se staly inspirací řecké mytologie

35 na Krétě se např. narodil nejvyšší bůh Zeus, Rhea, Kronosna Krétě se např. narodil nejvyšší bůh Zeus, Rhea, Kronos Zeus + Rhea = král Mínos + Pasifae (+ býk) = MínotaurusZeus + Rhea = král Mínos + Pasifae (+ býk) = Mínotaurus Mínos si pozval stavitele Daidila, aby mu postavil nekrásnější palác na světěMínos si pozval stavitele Daidila, aby mu postavil nekrásnější palác na světě

36 Mínos dostal od bohů bílého býka, kterého jim měl obětovat, on si však býka ponechal, za to jej stihl trest, Pasifae se zamilovala do býka a zplodila s ním zrůdného tvora, postavili mu labyrintMínos dostal od bohů bílého býka, kterého jim měl obětovat, on si však býka ponechal, za to jej stihl trest, Pasifae se zamilovala do býka a zplodila s ním zrůdného tvora, postavili mu labyrint legenda o Théseovilegenda o Théseovi po smrti se král Mínos dostal do podsvětí, kde soudí zemřelépo smrti se král Mínos dostal do podsvětí, kde soudí zemřelé

37 Théseus poráží Mínotaura

38 Kréťané věnovali velkou pozornost rituálům, nejčastěji zvířecí oběti v jeskyních, možná i lidské oběti (hlavně pro bohyni Gaiu)Kréťané věnovali velkou pozornost rituálům, nejčastěji zvířecí oběti v jeskyních, možná i lidské oběti (hlavně pro bohyni Gaiu) ohňové rituály na vrcholcích horohňové rituály na vrcholcích hor víra v posmrtný život (odsud postava převozníka Chárona)víra v posmrtný život (odsud postava převozníka Chárona)

39 celá kultura vzala za své při tsunami způsobené výbuchem sopky r. 1700 PNL a vpádem Achájů z řecké pevninycelá kultura vzala za své při tsunami způsobené výbuchem sopky r. 1700 PNL a vpádem Achájů z řecké pevniny

40 náboženství starého Egypta počátky egyptské civilizace kolem r. 3200 PNL, kolem r. 2900 existence dvou říší, později Egypt opět sjednocenpočátky egyptské civilizace kolem r. 3200 PNL, kolem r. 2900 existence dvou říší, později Egypt opět sjednocen v čele stál faraon, neomezená vláda kombinovaná s vládou kněžív čele stál faraon, neomezená vláda kombinovaná s vládou kněží hieroglyfické písmo – hieratické – démotickéhieroglyfické písmo – hieratické – démotické magické číslo Egypta je 2 (existence 2 říší, 2 znaky, 2 král. koruny)magické číslo Egypta je 2 (existence 2 říší, 2 znaky, 2 král. koruny)

41 uctívali kolem 700 bohů, sami Egypťané se v nich neorientovaliuctívali kolem 700 bohů, sami Egypťané se v nich neorientovali

42

43 bohy třídili do 3 skupin:bohy třídili do 3 skupin: a)astrální božstva – ztotožňováni s nebeskými tělesy (Slunce-Ré) b)antropomorfické – bohové se zvířecími hlavami a lidským tělem, nejznámější (Basket-války; Trathor-bohyně žen, tance; Sobek – pán vesmíru,..)

44 c) terimorfní – pozůstatek totemismu, většinou jde o zvířata, která byla původně totemovými zvířaty egyptských kmenů kočky byly uctívány v chrámech, mumifikace, výjimečně i rostliny (lotos)

45 smrt a posmrtný život nesmírný významnesmírný význam posmrtný život byl plný nebezpečí (řada věcí, jak jim čelit – knihy mrtvých, papyrusové svitky s obrázky, měli zesnulému pomoci absolvovat cestu záhrobím)posmrtný život byl plný nebezpečí (řada věcí, jak jim čelit – knihy mrtvých, papyrusové svitky s obrázky, měli zesnulému pomoci absolvovat cestu záhrobím)

46 mumifikace – trvala 70 dní – cílem zachovat vzhled člověka jako za života, z těla odstraněn mozek, tělo naplněno bylinkami a pískemmumifikace – trvala 70 dní – cílem zachovat vzhled člověka jako za života, z těla odstraněn mozek, tělo naplněno bylinkami a pískem hrobka – věřili, že po smrti život pokračuje, proto vybavovali hrobky předměty denní potřebyhrobka – věřili, že po smrti život pokračuje, proto vybavovali hrobky předměty denní potřeby

47 Achnattonova reforma ve 14. stol. se pokusil panovník Amenhotep IV. o radikální politicko-náboženskou reformuve 14. stol. se pokusil panovník Amenhotep IV. o radikální politicko-náboženskou reformu nahradil všechna dosavadní božstva jediným bohem Atonem (bůh Slunce)nahradil všechna dosavadní božstva jediným bohem Atonem (bůh Slunce) zbavil kněží moci, začal je pronásledovat, nechal zničit díla znázorňující původní božstvazbavil kněží moci, začal je pronásledovat, nechal zničit díla znázorňující původní božstva reforma trvala 15 letreforma trvala 15 let po jeho smrti jej vystřídala manželka Nefertitypo jeho smrti jej vystřídala manželka Nefertity zrušen kult Atonazrušen kult Atona

48 význam reformy: 1. doloženy případ monoteismuvýznam reformy: 1. doloženy případ monoteismu odstraněním moci kněží byla zrušena teokracie a panovník se stal prostředníkem mezi bohem a člověkemodstraněním moci kněží byla zrušena teokracie a panovník se stal prostředníkem mezi bohem a člověkem nejvyšší bůh byl zbaven lidské podoby a byl nahrazen nejvyšším principemnejvyšší bůh byl zbaven lidské podoby a byl nahrazen nejvyšším principem

49 věřili v existenci nejvyššího soudu – předsedal bůh Usirévěřili v existenci nejvyššího soudu – předsedal bůh Usiré


Stáhnout ppt "Religionistika. = věda o náboženství= věda o náboženství teologie = bohosloví, zabývá se pouze jedním náboženstvímteologie = bohosloví, zabývá se pouze."

Podobné prezentace


Reklamy Google