Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat Diplomová práce Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:Tomáš Ježek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat Diplomová práce Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:Tomáš Ježek."— Transkript prezentace:

1 Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat Diplomová práce Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:Tomáš Ježek Ostrava 2003

2 Cíle a úkoly diplomové práce Ověřit možnosti nasazení programového prostředku ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat.  Problematika publikování prostorových dat - ArcIMS  Možnosti ukládání prostorových dat v DBMS – ArcSDE  Příprava potřebných dat  Tvorba testovací aplikace ArcIMS v podobě webového klienta  Testování a monitorování činnosti ArcIMS  Statistické srovnání jednotlivých metod ukládání rastrových dat

3 ESRI – ArcIMS (1/2) ArcIMS je programový prostředek firmy ESRI, který slouží k distribuci prostorových dat prostřednictvím počítačových sítí intranetu a Internetu. princip „klient-server“ protokol HTTP (TCP/IP) jazyk ArcXML Klient ArcIMS Webový server ArcIMS server

4 ESRI – ArcIMS (2/2) Důležitý pojem – mapová služba. Prostřednictvím mapové služby putují prostorová data ke klientovi ArcIMS. Image Service Feature Service Metadata Service Klienti ArcIMS „Lehký klient“ - HTML klient (webový prohlížeč) „Střední klient“ – JAVA klient, ArcExplorer „Tlustý klient“ – Desktopové aplikace (ArcGIS) „Mobilní klient“ – Mobilní zařízení (ArcPad)

5 ESRI – ArcSDE ArcSDE je programový prostředek, který umožňuje využívat a spravovat prostorová data prostřednictvím SŘBD. Geodatabáze (geodatabase)  „Skladiště“ prostorových dat v DBMS  objektově-relační datový model IBM DB2 IBM Informix Microsoft SQL Server Oracle

6 Datové zdroje  Ortorektifikovaný letecký snímek Ost804.TIF + twf  Kolekce 42 snímků ve formátu TIFF (3,75GB)  Kolekce snímků ve formátu MrSID (191,5 MB)  Klad leteckých snímků Ostrava (ESRI Shapefile)  Bodová adresní vrstva Ostrava (ESRI Shapefile)

7 Metody uložení rastrových dat (1/2) 1.Mozaika leteckých snímků uložená v DBMS – ArcSDE rastrová vrstva  Spojování většího počtu rastrových souborů do jedné celistvé rastrové vrstvy  Jednotlivé rastry se mohou překrývat nebo na sebe nemusí přesně navazovat 2.Image katalog leteckých snímků uložený v DBMS (Embedded Raster Catalog )  Organizování většího počtu rastrových souborů, tak že se navenek tváří jako jedna celistvá vrstva.  Do image katalogu je možné zařadit pouze geograficky rektifikované rastrové soubory, které mají definovaný prostorový referenční systém.

8 3.Image katalog leteckých snímků uloženy ve formátu MrSID, uložený na lokálním pevném disku serverového počítače  MrSID (Multi-resolution Seamless Image Database, využívá ztrátovou komprimační metodu DWT (Diskrétní vlnová komprese).  Image katalog – databázová tabulka ve formátu DBF IMAGEXMINYMINXMAXYMAX Ras804a.sid-471250-1101000-470000-1102000 Ras803a.sid-472500-1101000-471250-1102000 Ras802a.sid-471250-1100000-470000-1101000 Ras801a.sid-472500-1100000-471250-1101000 (Ukázka Image katalogu – sid.dbf) Metody uložení rastrových dat (2/2)

9 Tvorba testovací aplikace ArcIMS (1/2) Tvorba testovací aplikace  Vytvoření konfiguračního souboru AXL  Vytvoření mapové služby Image Service  Tvorba mapové aplikace (webový klient)

10 Tvorba testovací aplikace ArcIMS (2/2)  Zobrazení měřítka vykreslování dat  Možnost volby měřítka vykreslování po určitých pevně zvolených krocích  Možnost zadání volby konkrétního měřítka prostřednictvím dialogového okna JAVA skriptu  Možnost vyhledávání objektů ve vektorové datové vrstvě adresních bodů města Ostravy Funkční požadavky

11

12 Testování a monitorování činnosti ArcIMS (1/2) Nástroje pro monitorování činnosti ArcIMS  Statistické sledovaní činnosti ArcIMS, nástroj Statistics  Analýza žurnálových souborů (*.log) jednotlivých Virtual Server (ON, OFF, ERROR, MINIMAL)

13 Testování a monitorování činnosti ArcIMS (2/2) Postup testování jednotlivých metod  Zvoleno 20 bodů  Na každém bodě otestována určitá posloupnost měřítek  Postup zopakován dvakrát  Získáno celkem 210 hodnot IRT pro každou z metod Analýza Virtual Server typu Image Image Retrieval Time (IRT) – čas potřebný pro přípravu a vygenerování požadovaných rastrových dat

14 Statistické zhodnocení jednotlivých metod (1/5) Analýza rozptylu ANOVA – Metoda č.1

15 Statistické zhodnocení jednotlivých metod (2/5) Analýza rozptylu ANOVA – Metoda č.2

16 Statistické zhodnocení jednotlivých metod (3/5) Analýza rozptylu ANOVA – Metoda č.3

17  Nástroj testování hypotéz (Hyphotesis Test)  Mann-Whitney (Wilcoxon) W-test – Neparametrická metoda  Srovnání jednotlivých výběrů (IRT) v závislosti na velikosti měřítka vykreslování dat Statistické zhodnocení jednotlivých metod (4/5) Statistické srovnání jednotlivých metod  Metoda č.1 a metoda č.2 – přibližně stejné výsledky  Metoda č.3 – výrazně zaostávala v případě zobrazování dat v malém měřítku

18 Závěr  Ověření možnosti použití programového prostředku ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových prostorových dat  Využití ArcSDE v rámci řešení dané problematiky  Popsány techniky monitorování a testování ArcIMS

19 Použité programové prostředky  ArcIMS 4.0  ArcSDE 8.2  Microsoft SQL Server 2000  ArcGIS 8.2  ArcView 3.2  STATGRAPHICS Plus 5.0

20 Děkuji za pozornost Tomáš JEŽEK t.jezek@volny.cz


Stáhnout ppt "Posouzení možnosti využití ArcIMS pro prezentaci rozsáhlých rastrových dat Diplomová práce Vedoucí: Dr. Ing. Bronislava Horáková Zpracovatel:Tomáš Ježek."

Podobné prezentace


Reklamy Google